Stacja znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona w połowie drogi pomiędzy stacjami Katowice (południe) i Częstochowa (północ).
Perony i tory są w osi północ-południe.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i w budynku dworca. Toaleta znajduje się w holu dworca. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Wind brak. Kasy biletowe znajdują się w holu dworca. W budynku dworca jest restauracja.
Na stacji Zawiercie zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii, ale trzeba zwrócić uwagę czy interesujący nas pociąg ma tam postój, bo tylko część pociągów EIP (pendolino) zatrzymuje się na tej stacji.
W okolicy dworca znajduje się dworzec autobusowy (PKS), parking, postój taksówek oraz sklep spożywczy.

Perony

Na stacji mamy 2 perony.
Peron 2 jest wyspowy i dwukrawędziowy. Peron 1 boczny jest jednokrawędziowy i jest przedłużeniem peronu przejściowego, przy którym znajduje się budynek dworca. Peron 1 jest wysunięty w stosunku do peronu nr 2 w stronę południową.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku południowym (Katowice):

  • Peron 1, po prawej tor nr 4
  • Peron 2, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 2

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są wysokie około 75 cm od pgs.

Peron 1

Idąc peronem 1 w kierunku północnym (Częstochowa) po lewej stronie mamy tor, a po prawej stronie peronu trawę, za którą jest dworzec autobusowy (PKS).
Peron jest zadaszony w połowie długości.
ławki i rozkłady jazdy są w osi peronu, natomiast filary podtrzymujące zadaszenie są blisko linii bezpieczeństwa, a z drugiej strony blisko krawężnika.
Wyjście z peronu znajduje się na jego północnym końcu.

Peron 2

W końcowej części peronu, po stronie północnej (koniec zadaszenia), jest zejście do przejścia podziemnego. Peron jest zadaszony w połowie swojej długości..
Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronu nr 2. Filary podtrzymujące zadaszenie są przy linii bezpieczeństwa.

Pociągi w Kierunku Katowic odjeżdżają z toru nr 1 przy peronie 2. Pociągi w kierunku Częstochowy odjeżdżają z toru nr 2 przy peronie 2, natomiast pociągi w kierunku Warszawy i Kielc, jadące CMK, odjeżdżają z toru nr 4 przy peronie 1.

Wyjścia z peronów

Z peronu nr 2 schodzimy schodami do tunelu, natomiast z peronu nr 1 są dwie możliwości wyjścia.

z peronu nr 1

Na końcu północnym peronu nr 1 (koniec zadaszenia) jest lekka krótka pochylnia w dół. Uwaga po lewej stronie jest tor. Po zejściu z pochylni idziemy prosto, aż do budynku dworca.

Idąc przy ulicy

Przed boczną ścianą budynku, w prawo jest chodnik, którym dojdziemy do dworca autobusowego (PKS), oraz ulicy, która jest równolegle do budynku dworca kolejowego. Jeśli pójdziemy tą drogą i na końcu bocznej ściany skręcimy w lewo i pójdziemy na północ (budynek z lewej strony), to dojdziemy do schodów w górę. Pierwszymi schodami dostaniemy się do holu głównego dworca. Drugie schody prowadzą do restauracji. Na końcu tych schodów (od północy) jest pochylnia dla wózków. Na rogu budynku z lewej strony będzie ogródek dworcowej restauracji. Za ogródkiem, który jest ogrodzony murkiem, w lewo odchodzi chodnik, którym dojdziemy do płotu z torowiskiem. Po prawej będziemy mieli schody do przejścia podziemnego.

Idąc przy torze

Idąc prosto peronem przechodnim, po lewej stronie mamy metalowy płot, a po prawej budynek dworca. Za płotem jest torowisko. W połowie długości budynku jest zadaszona wnęka. Na jej początku są drzwi, którymi dostaniemy się do holu dworcowego. Idąc dalej na północ peronem przejściowym, po kilku metrach trafimy na drugą wnękę, a następnie kończy się budynek dworca i zaczyna się niski murek. Jest to ogrodzenie ogródka piwnego z restauracji, która działa na dworcu. Gdy murek skręci w prawo, idziemy kilka kroków dalej prosto i dojdziemy do schodów prowadzących w dół. Jest to wejście do tunelu.
Po prawej stronie wejścia do tunelu, będzie główna ulica. Jest to miejsce gdzie dojdziemy obchodząc dworzec od strony ulicy i dworca (PKS).

Z peronu nr 2

W końcowej części peronu nr 2, po stronie północnej, (koniec zadaszenia) są szerokie schody w dół. Jest to zejście do przejścia podziemnego. Schody są w kierunku północnym. Uwaga, w połowie szerokości schodów jest barierka, a przy obu ścianach, metalowa listwa, ułatwiająca prowadzenie rowerów.

Tunel

W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Tunelem możemy przejść z jednej na drugą stronę dworca (wschód-zachód).

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 2, w lewą stronę dojdziemy na zachodnią stronę dworca. Idąc w tym kierunku na końcu długiego tunelu dojdziemy do ściany i po prawej stronie będą kamienne schody w górę.

Natomiast od peronu nr 2 skręcając w prawo dojdziemy do ściany i po obu stronach będziemy mieli schody w górę.
Schodami z lewej strony wyjdziemy przy głównej ulicy w pobliżu punktów gastronomicznych oraz przejścia dla pieszych przez główną ulicę. Natomiast schodami na prawo wyjdziemy przy ogródku piwnym dworcowej restauracji. Na wprost będziemy mieli peron przechodni i dojście do peronu nr 1. Idąc peronem przechodnim po prawej stronie od schodów z tunelu, aż do zejścia na peron nr 1 będziemy mieli metalowe ogrodzenie, za którym jest tor.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów i jest oddalony około 20 m. od zejścia do tunelu.
W budynku dworca są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych.
Idąc przy budynku, peronem przechodnim od strony peronu nr 1, (południe), trafiamy na pierwszą wnękę. Obracamy się w prawo i trafiamy na drzwi prowadzące do holu dworcowego.

Po minięciu drzwi idziemy kilka metrów prosto, aż ścieżka skręci w prawo. W tym miejscu po lewej stronie jest wejście do restauracji dworcowej. Idąc po ścieżce w prawo, po kilku metrach wchodzimy na hol główny. Po prawej stronie mamy okienka kasowe.
Idąc ścieżką w lewo dojdziemy do drzwi wyprowadzających nas z budynku dworcowego. W połowie drogi odchodzi ścieżka w prawą stronę (południe). Tą ścieżką dojdziemy do toalet, które znajdują się pod koniec korytarza po prawej stronie.

Idąc od tunelu można iść z lewej strony budynku ale łatwiej jest iść peronem przechodnim. Wychodząc z tunelu idziemy prosto przed siebie na południe. Po prawej stronie mamy metalowy płot a po lewej murek od ogródka restauracji. Na końcu ogródka zaczyna się budynek dworca. Mijamy pierwszą wnękę. Dochodząc do wnęki drugiej skręcamy w lewo, wchodząc do wnęki i skręcamy w prawo. Idziemy wzdłuż peronu, aż dojdziemy do ściany. Tu po lewej stronie są drzwi prowadzące do budynku dworcowego.

Po minięciu drzwi idziemy kilka metrów prosto, aż ścieżka skręci w prawo. W tym miejscu po lewej stronie jest wejście do restauracji dworcowej. Idąc po ścieżce w prawo, po kilku metrach wchodzimy na hol główny. Po prawej stronie mamy okienka kasowe.

Idąc przy ulicy

Idąc chodnikiem z lewej strony mamy ulicę, a z prawej mijamy wyjście z tunelu. Idziemy prosto na południe, po prawej jest murek ogródka restauracji, za którym zaczyna się budynek dworca. Idąc przy budynku trafiamy na pochylnie w górę, która zaprowadzi nas do wejścia do restauracji. Idąc przy pochylni trafimy na kilka schodów w górę, prowadzących do tej samej restauracji.
Omijamy schody i idziemy dalej wzdłuż budynku, aż trafimy na kolejne schody w górę. Jest to wejście do holu głównego dworca. Gdybyśmy poszli dalej omijając schody, dojdziemy do dworca autobusowego (PKS), albo skręcając na rogu budynku w prawo dojdziemy do wejścia na peron nr 1.

Do budynku dworcowego, od strony ulicy, wchodzimy po kilku stopniach. Przed nami są drzwi, którymi dostajemy się na hol główny. Za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idąc prosto dojdziemy do kas biletowych. W połowie drogi do kas w lewo odchodzi ścieżka prowadząca, którą dojdziemy na koniec korytarza, gdzie znajdują się toalety.
Dochodząc do kas, ścieżka skręca w prawo. Idąc po tej ścieżce wchodzimy do przedsionka gdzie na wprost jest wejście do restauracji. Ścieżka w tym miejscu skręca w lewo i po kilku metrach dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na peron przechodni. Wychodząc tymi drzwiami będziemy na końcu drugiej wnęki patrząc od strony tunelu.
W prawo (północ), dojdziemy w okolicę zejścia do tunelu, natomiast w lewo dojdziemy do peronu nr 1.

Wchodząc na dworzec

Od strony miasta wchodzimy na peron nr 2 bezpośrednio przez tunel, natomiast na peron nr 1 przez budynek dworca lub przez peron przechodni.

Wejście przez budynek dworca

Do budynku dworcowego, od strony ulicy, wchodzimy po kilku stopniach. Przed nami są drzwi, którymi dostajemy się na hol główny. Za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idąc prosto dojdziemy do kas biletowych. W połowie drogi do kas w lewo odchodzi ścieżka prowadząca, którą dojdziemy na koniec korytarza, gdzie znajdują się toalety.
Dochodząc do kas, ścieżka skręca w prawo. Idąc po tej ścieżce wchodzimy do przedsionka gdzie na wprost jest wejście do restauracji. Ścieżka w tym miejscu skręca w lewo i po kilku metrach dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na peron przechodni. Wychodząc tymi
drzwiami będziemy na końcu drugiej wnęki patrząc od strony tunelu.

Na wprost przed nami jest metalowy płotek, za którym jest tor. Skręcając w lewo (południe), dojdziemy do wejścia na peron nr 1. Idziemy około 40 m. Po prawej płotek się kończy i jest krawędź peronowa. Lekko schodzimy pochylnią w dół i jesteśmy na peronie nr 1. Należy przejść około 50 m. aby wsiąść do pociągu.

Stojąc na peronie przechodnim tyłem do drzwi z budynku dworca, obracamy się w prawo. Idziemy około 60 m. po drodze mijamy po prawej wnękę oraz ogródek restauracji i dochodzimy do zejścia prowadzącego do tunelu. Schodzimy schodami i jesteśmy na początku tunelu. Na wprost są schody, którymi zejdziemy z okolicy lokali gastronomicznych i przejścia przez główną ulicę.
Obracamy się w lewo i trzymając się lewej ściany, po kilku metrach dojdziemy do schodów w górę, prowadzących na peron nr 2.

Od strony ulicy przy przejściu

Stojąc na chodniku, tyłem do ulicy przed nami są budki z gastronomią. Obracamy się w lewo (południe). Idziemy około 10 m i po prawej jest zejście do tunelu. Schodząc po kamiennych schodach będziemy na początku tunelu. Przed nami będą schody, którymi zejdziemy od strony budynku dworcowego (okolice ogródka restauracji) oraz peronu przechodniego. Obracamy się w prawo, plecami do ściany. Trzymamy się lewej strony tunelu. Po przejściu kilku metrów trafimy na kamienne schody w górę, prowadzące na peron nr 2.

Warto wiedzieć

Dojście i wyjście z peronu nr 1 jest przez peron przechodni.
Na peronach blisko linii bezpieczeństwa są filary od zadaszenia.
W okolicy dworca znajduje się sklep spożywczy i lokale gastronomiczne.
W holu dworca znajduje się restauracja.
Na schodach prowadzących do tunelu po bokach jest szyna ułatwiająca prowadzenie rowerów.
W połowie szerokości schodów przez ich całą długość jest poręcz.
Przy wyjściu z tunelu oraz przy peronie nr 1, jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toaleta znajduje się w holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Artura Forkasiewicza i Michała Stępnia za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 8 kwietnia 2024 r. Artur Słowik