W Polsce oprócz szkół integracyjnych są specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Poniżej przedstawiamy listę takich ośrodków.

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
85-008 Bydgoszcz , ul. Zygmunta Krasińskiego 10
tel.: +48 52 322 17 87, fax: +48 52 322 76 25
http://www.braille.bydgoszcz.pl/

Chorzów

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYDLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W CHORZOWIE
41-500 Chorzów , ul. Hajducka 22
TEL/FAX: +48 32 241 49 62
http://soswchorzow.pl/
SEKRETARIAT@SOSWCHORZOW.PL

Dąbrowa Górnicza

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59
tel. +48 32 261 80 03
https://sosw.dg.pl/

Kraków

Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
30-319 Kraków, Ul. Tyniecka 6
Tel. +48 32 266 66 80, fax: +48 12 266 86 22
http://www.blind.krakow.pl/
centrum@blind.krakow.pl

Laski koło Warszawy

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Tel. +48 22 752 31 01
https://www.laski.edu.pl/pl/osrodek-w-laskach-kolo-warszawy
biuro.szkolne@laski.edu.pl

Lublin

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 6
tel. +48 81 747 14 23, fax: +48 81 748 36 39
http://soswlublin.pl/hirszfelda/
poczta@oswnw.lublin.eu

Łódź

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
Tel. +48 42 657 79 41
https://blind.edu.pl/

Owińska koło Poznania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
62-005 Owińska, Plac Przemysława 9
tel.+48 61 812 04 86
http://www.niewidomi.edu.pl/
biuro@niewidomi.edu.pl

Radom

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. A.Struga 86
tel. +48 48 384 79 24, Fax: +48 48 385 86 72
https://soswradom.pl/
sekretariat@soswwyszynski.pl

Warszawa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie
00-448 Warszawa , ul. Koźmińska 7
Tel. +48 22 629 16 10, fax: +48 22 621 68 44
http://www.kozminska.edu.pl
sekretariat@kozminska.edu.pl

Wrocław

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16
Tel/fax: +48 71 349 56 30
http://osrodek13.wroclaw.dolnyslask.pl/
oswdn@poczta.fm

Dane z dnia, 27 grudnia 2022 r. Artur Słowik i Mariusz Miszuda