Stacja znajduje się w województwie dolnośląskim.
Jest położona w dzielnicy Śródmieście miasta Wrocławia. Tory i perony znajdują się na nasypie, czyli są powyżej poziomu ulic.
Stacja Wrocław Główny to duży węzeł kolejowy, z którego na południe pojedziemy w kierunku Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kłodzka, Jaworzyny Śląskiej. Na wschód w kierunku Brzegu, Nysy, Opola i Jelcza Laskowice. Na zachód w kierunku Legnicy, Zgorzelca, Lubina i Głogowa. Natomiast na północ pojedziemy w stronę Rawicza, Leszna, Krotoszyna i Ostrowa Wielkopolskiego oraz Trzebnicy.

Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca z długim holem i dwa tunele.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu i przed nim. Toaleta jest przy tunelu głównym i obok KFC. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat i pracownika kolei. Windy są w tunelu głównym. Kasy biletowe są na holu dworca.
Na dworcu są punkty handlowe i gastronomiczne w tym KFC i McDonald’s.

W okolicy dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje), parking i postój taksówek. Po południowej stronie jest galeria handlowa oraz w niewielkiej odległości dworzec autobusowy (PKS).

Perony

Na stacji mamy 6 peronów. Perony od 1 do 4 są wyspowe i dwukrawędziowe. Perony 5 i 6 są boczne, jednokrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc odwróconym w kierunku wschodnim (Opole, Jelcz Laskowice):

  • Peron 1, po lewej tor numer 1, po prawej tor numer 2,
  • Peron 2, po lewej tor numer 3, po prawej tor nr 4,
  • Peron 3, po lewej tor numer 5, po prawej tor numer 6,
  • Peron 4, po lewej tor nr 7, po prawej tor nr 8,
  • Peron 5, po prawej tor nr 10,
  • Peron 6, po lewej tor nr 12.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Na linii bezpieczeństwa są wzdłuż peronu ścieżki prowadzące. Na peronie nr 6 są ścieżki prowadzące, a na linii bezpieczeństwa są guzki.

Perony od 1 do 4 są zadaszone prawie w całej długości. Perony znajdują się w hali peronowej.
W jednej czwartej i trzech czwartych długości peronu znajdują się zejścia do tuneli. Do tunelu głównego można zejść po kamiennych schodach oraz zjechać windą. Do tunelu bocznego dostaniemy się po kamiennych schodach lub schodami ruchomymi.

Idąc peronem w stronę zachodnią w okolicy zejścia do tunelu głównego na każdym z peronów stoi mały budynek, gdzie dawniej znajdowały się punkty handlowe.
Siedziska, tablice i rozkłady jazdy znajdują się w osi peronu.

Peron nr 5

Peron piąty jest peronem jednokrawędziowym. Idąc po tym peronie po jednej stronie mamy tor, a po drugiej szklaną ścianę końca hali peronowej. Peron jest zadaszony w całej swojej długości. Siedziska, tablice i rozkłady jazdy znajdują się przy ścianie. Na obu końcach peronu piątego znajdują się zejścia do tuneli. Na tym peronie nie ma windy.

Peron nr 6

Peron szósty jest peronem bocznym jednokrawędziowym. To oznacza, że idąc wzdłuż niego po jednej stronie mamy tor, a po drugiej niski płot, za którym jest trawa. Peron ten nie jest zadaszony. W jednej trzeciej i dwóch trzecich długości peronu przy płotku są postawione wiaty przystankowe. Na końcu zachodnim peronu jest zejście oraz winda do tunelu głównego. Z tego peronu nie zejdziemy do tunelu bocznego.

Od ścieżki prowadzącej, która biegnie wzdłuż peronu odchodzą ścieżki w bok. Pierwsza i trzecia prowadzą do wiat, natomiast druga, prowadzi do wyjścia bocznego z peronu, którym zejdziemy bezpośrednio do ulicy.
Wyjścia z peronów
Po zachodniej stronie peronów mamy zejście do tunelu głównego, natomiast po stronie wschodniej są zejścia do tunelu bocznego. Do tego tunelu nie zejdziemy jedynie z peronu nr 6.

Z peronów 1 do 4

Idąc jednym z tych peronów w stronę zachodnią, w jednej czwartej długości peronu napotkamy na kamienne schody w dół. Schody są w kierunku zachodnim. Schodząc tymi schodami do tunelu głównego, z lewej strony mamy taśmę na bagaże.
Na poręczy od wewnętrznej strony mamy oznaczenia brajlowskie, na który peron schody prowadzą.

Nie schodząc schodami do tunelu głównego, a idąc dalej peronem, wzdłuż barierki dojdziemy do windy. Gdy barierka się skończy, schodzimy do osi peronu i trafiamy na kabinę windy. Idziemy do końca kabiny, bo wejście do windy jest od strony zachodniej.

Idąc peronem w stronę wschodnią w jednej czwartej długości peronu po stronie wschodniej trafiamy na kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu bocznego.

Do tunelu tego możemy także zjechać schodami ruchomymi. Aby z nich skorzystać należy iść peronem dalej na wschód wzdłuż schodów prowadzących do tunelu bocznego. Gdy barierka się skończy, idziemy kilka metrów i trafiamy na kolejną barierkę, wzdłuż której idziemy. Za barierką są schody ruchome. Dochodzimy do końca barierki i obracamy się o 180 stopni, tak, aby wejść na schody ruchome. Schodami tymi zjedziemy do tunelu bocznego i będziemy naprzeciwko schodów kamiennych prowadzących na ten sam peron.

Z peronu nr 5

Z peronu nr 5 mamy możliwość zejścia do tunelu głównego i do tunelu bocznego. Do zejść trafimy tak samo, jak to jest na peronach od 1 do 4. Z peronu piątego nie zjedziemy windą, bo jej nie ma.

Po stronie zachodniej na końcu peronu są kamienne schody w dół prowadzące do tunelu głównego, natomiast po stronie wschodniej są kamienne schody do tunelu bocznego. Schody te są w kierunku wschodnim, natomiast jeśli ominiemy schody i pójdziemy na wschód, to dojdziemy do ruchomych schodów, którymi zjedziemy do tunelu bocznego. Schody ruchome na wszystkich peronach są w kierunku zachodnim.
Pamiętajmy, że po tym peronie poruszamy się po ścieżce, która jest przy krawędzi peronowej po stronie północnej. Po stronie południowej peronu jest ściana, ławki i rozkłady.

Z peronu nr 6

Idąc peronem na zachód, po prawej stronie mamy tor. Idąc ścieżką prowadzącą, na końcu peronu dojdziemy do zabudowanych schodów w dół. Schody są w kierunku zachodnim. Schodami tymi zejdziemy do tunelu głównego. Po lewej stronie schodów jest ścieżka prowadząca, którą dojdziemy do windy.

Stojąc przy schodach, obracamy się w lewo i idziemy, aż schody się skończą. Za murkiem skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem po ścieżce prowadzącej, aż dojdziemy do windy.

W połowie długości peronu pomiędzy wiatami przystankowymi jest ścieżka prowadząca, która biegnie w poprzek peronu. Skręcając w lewo idziemy na południe i idziemy chodnikiem, który prowadzi do schodów w dół. Po zejściu ze schodów, jesteśmy na chodniku przy ulicy Suchej. Na tym chodniku jest ścieżka prowadząca. Uwaga w kilku miejscach ścieżka się urywa.

Jeśli pójdziemy w lewo dojdziemy do wejścia do tunelu bocznego, natomiast w prawo dojdziemy do miejsca, gdzie jest wejście do tunelu głównego i przystanki komunikacji miejskiej (autobusy). W okolicach tego wejścia, a dokładnie naprzeciw jest galeria handlowa.

Tunele

Na dworcu mamy dwa tunele, główny i boczny. W tunelach są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące i na poręczach napisy w brajlu informujące, na który peron prowadzą schody.

Tunel główny

Stojąc w tunelu głównym tyłem do schodów, a przodem do windy prowadzącej na peron nr 3, idąc w lewo, po ścieżce prowadzącej, najpierw miniemy skrzyżowanie, gdzie po lewej będą schody na peron nr 4, a po prawej ścieżką dojdziemy do windy. Idąc dalej po prawej miniemy bar, a następnie po lewej wejście na peron nr 5. Na ten peron nie ma windy. Idąc dalej na południe trafimy na ścieżkę, która odchodzi w lewo do korytarza. Korytarzem tym po kilku metrach dojdziemy do windy i schodów prowadzących na peron nr 6.

Nie skręcając na peron nr 6, tylko idąc dalej tunelem głównym dojdziemy do miejsca, gdzie ścieżka skręca w lewo i po około 2 m skręca w prawo, aby ominąć ścianę. Idziemy po ścieżce, wchodzimy na mały hol, w którym znajdują się kasy biletowe. Wyczujemy go, bo po prawej będzie duża przestrzeń. Idąc po ścieżce do końca trafimy na drzwi, którymi wychodzimy i jesteśmy w okolicach Galerii Wroclavia i przystanku autobusowego po stronie południowej dworca.

Stojąc w tunelu głównym tyłem do schodów prowadzących na peron nr 3, obracamy się w prawo i idziemy ścieżką prowadzącą tunelem głównym w kierunku hali głównej. Pierwsze skrzyżowanie ścieżek, to skrzyżowanie, gdzie po prawej będą schody na peron nr 2, po lewej dojście do windy na ten peron. Następnie dochodzimy do skrzyżowania przy peronie nr 1. W prawo dojście do schodów, w lewo ścieżka prowadzi do windy. Idąc dalej po kilku krokach w lewo odchodzi ścieżka, którą dojdziemy do toalet. Nie skręcając w tą ścieżkę, ale idąc prosto, dochodzimy do miejsca, gdzie są drzwi. Jest to koniec tunelu głównego. Przez drzwi wchodzimy na hol główny.

Dojście do toalet

Chcąc iść do toalet, musimy dojść do wejścia na peron nr 1 w tunelu głównym. Stojąc na skrzyżowaniu ścieżek prowadzących, mając za sobą schody prowadzące na peron nr 1, obracamy się w prawo i idziemy kilka kroków do przodu. Po drodze trafiamy na odchodzącą w lewo ścieżkę prowadzącą. Skręcamy w tą ścieżkę i przechodzimy tunel w poprzek, następnie przechodzimy przez bramki i skręcamy w prawo w wąski korytarz. W korytarzu tym jest ścieżka prowadząca. Po ścieżce idziemy korytarzem, aż korytarz wraz ze ścieżką skręci w lewo. Po skręcie w lewo idziemy dalej około 15m, aż po lewej stronie usłyszymy wejście do toalet.

Drugie toalety znajdują się przy wyjściu z budynku dworca przy KFC. Będąc w restauracji musimy się od lady kierować w prawo. Następnie przejść między stolikami w lewą stronę, aż dojdziemy do okna. Po prawej są drzwi do korytarza. Wchodzimy do niego i idziemy prosto, po drodze z lewej miniemy drzwi, którymi można wyjść z budynku. Na końcu korytarza z prawej strony są toalety.

Tunel boczny

W tunelu bocznym są ścieżki prowadzące. Tunel ten składa się z dwóch równoległych korytarzy. Z korytarza wschodniego, którym należy się poruszać, bo są oznaczenia dla osób niewidomych, (ścieżki prowadzące) i z korytarza zachodniego, w którym nie ma ścieżek, natomiast są sklepy, schowki bagażowe i nie można nim przejść z jednej na drugą stronę dworca. Bezpieczniej jest chodzić korytarzem wschodnim. Tunel boczny znajduje się po wschodniej stronie peronów. Tunelem tym wyjdziemy lub wyjedziemy schodami ruchomymi na perony od 1 do 5.

Stojąc tyłem do schodów, którymi zeszliśmy z peronu nr 3, trafiamy na ścieżkę prowadzącą w poprzek obu korytarzy. Idziemy prosto i po paru metrach trafiamy na skrzyżowanie ze ścieżką prowadzącą prawo lewo, która jest przez całą długość tunelu. Przed nami będą schody ruchome prowadzące na ten peron. Stojąc na tym skrzyżowaniu (przy peronie nr 3), obracamy się w lewo i idziemy na północ po ścieżce prowadzącej. Najpierw miniemy skrzyżowanie, gdzie w lewo odejdzie ścieżka do schodów kamiennych prowadzących na peron nr 2, natomiast w prawo będą schody ruchome na ten peron. Idąc dalej dojdziemy do skrzyżowania, gdzie w lewo pójdziemy ścieżką prowadzącą do schodów kamiennych na peron nr 1, natomiast w prawo dojdziemy do schodów ruchomych na ten peron.
Mijając peron nr 1, po paru metrach dojdziemy do wyjścia z tunelu bocznego. Znajdujemy się pod zadaszeniem. Z prawej strony jest lokal gastronomiczny, a z lewej miejsce, gdzie można palić i jest murek, za którym znajduje się ogródek piwny baru Semafor.

Stojąc w tunelu bocznym na skrzyżowaniu przy peronie nr 3, przed nami są schody ruchome na ten peron, obracamy się w prawo i idziemy po ścieżce prowadzącej na południe. Najpierw miniemy wejście na peron nr 4. Z lewej strony są schody ruchome, a w prawo odchodzi ścieżka prowadząca do schodów kamiennych, którymi wyjdziemy na ten peron. Idąc dalej trafimy na kolejne skrzyżowanie ścieżek prowadzących, gdzie w lewo dojdziemy do schodów ruchomych na peron nr 5, a w prawo dojdziemy do schodów kamiennych na ten peron. Idąc dalej tunelem na południe po przejściu kilkunastu metrów wychodzimy na zewnątrz blisko ulicy Suchej.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na północ od peronów. Stojąc tyłem do drzwi prowadzących do tunelu głównego idziemy na północ. Po Lewej stronie mijamy okienko punktu informacji turystycznej. Idąc ścieżką prowadzącą dochodzimy do miejsca, gdzie ścieżki się krzyżują. W poprzek (od lewej do prawej) biegnie ścieżka przez długość holu dworcowego, natomiast na północ (prosto) biegnie ścieżka do wyjścia głównego z budynku dworca. Na holu głównym na ścianach naprzeciwko kas i punktów obsługi klienta znajduje się podwyższenie.

Jeśli pójdziemy na skrzyżowaniu prosto (północ) w kierunku wyjścia głównego, to po przejściu około 10 m. na prawo i lewo trafimy na schody. Są to wejścia na podwyższenie. Idąc w lewo (zachód) po pokonaniu stopni dojdziemy do kawiarni oraz restauracji McDonald’s, a schodami po prawej, dojdziemy do kawiarni i restauracji KFC.

Nie skręcając na antresolę, tylko idąc prosto w kierunku wyjścia, wchodzimy w korytarz, gdzie po lewej mijamy kiosk z papierosami i przekąskami. Idziemy ścieżką prowadzącą, aż trafimy na drzwi, którymi wychodzimy przed dworzec. Przed wejściem głównym jesteśmy pod zadaszeniem. Tu trafimy na ścieżki prowadzące, którymi możemy dojść do ulicy Piłsudskiego, parkingu i przystanków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje).

Stojąc na holu głównym, na skrzyżowaniu ścieżek, tyłem do tunelu głównego, obracamy się w lewo i idziemy na zachód. Z lewej strony mamy ścieżkę prowadzącą, którą dojdziemy do kas biletowych. Uwaga przy ścieżce z lewej strony, czasami możemy trafić na taśmę wytyczającą kolejkę do kas biletowych. Po minięciu kas będą schody w górę na piętro, gdzie znajduje się biblioteka. Za schodami będzie wejście do poczekalni. Idąc ścieżką do końca, dotrzemy do drzwi, czyli zachodniego wyjścia z budynku dworca. Uwaga, za wyjściem z budynku są schody w dół.

Stojąc na holu głównym, na skrzyżowaniu ścieżek, tyłem do tunelu głównego, obracamy się w prawo i idziemy na wschód po ścieżce prowadzącej. Po drodze mamy ścieżkę w prawo prowadzącą do COK (Centrum Obsługi Klienta Intercity). Następnie z lewej są schody do góry na piętro, gdzie znajduje się biblioteka. Za schodami z lewej jest Punkt Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich. Idąc ścieżką do końca holu, trafimy na drzwi, które są wschodnim wyjściem z budynku dworca.
Jeśli pójdziemy prosto po ścieżce prowadzącej, dojdziemy do tunelu bocznego, po drodze mijając z prawej strony ogródek piwny baru Semafor.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec główny we Wrocławiu możemy wejść:
od strony północnej przez budynek dworca lub przez tunel boczny,
od strony południowej, czyli strony dworca autobusowego i galerii handlowej do tunelu głównego i tunelu bocznego.

Od północy

Wchodząc przez budynek dworca
Do budynku dworcowego możemy wejść od strony zachodniej (od ul. Peronowej), wejściem głównym od strony placu przed dworcem (ul Piłsudskiego) oraz od strony parkingu, czyli strony wschodniej.

Wchodząc bocznymi wejściami (wschód lub zachód) idziemy ścieżką prowadzącą wzdłuż holu dworcowego równolegle do peronów. Idąc od zachodu po ścieżce prowadzącej, będziemy po prawej mijali poczekalnię, schody oraz kasy biletowe, gdzie możemy trafić na taśmy, które wyznaczają kolejki do kas. Na środku holu dojdziemy do skrzyżowania. W prawo będzie wejście do tunelu głównego.

Idąc od wschodu przez hol dworcowy, po lewej stronie będziemy mijali Punkt Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich, schody, Centrum Obsługi Klienta Intercity, aż dojdziemy do skrzyżowania na środku holu. W lewą stronę będzie wejście do tunelu głównego.

Stojąc przed drzwiami pod zadaszeniem przy wejściu głównym, wchodzimy na dworzec. Trafiamy na ścieżkę prowadzącą i idziemy na południe. Po minięciu korytarza wchodzimy na duży hol dworcowy.
Po kilku metrach ścieżka skręca w prawo pod kątem 90 stopni i za chwilę znowu w lewo również pod kątem 90 stopni, po czym dalej już biegnie prosto na południe. Z lewej i prawej strony mijamy schody na podwyższenie, gdzie możemy kupić coś do jedzenia. Po minięciu schodów dochodzimy na środku holu do skrzyżowania ścieżek Na wprost jest wejście do tunelu głównego.

Idąc w kierunku tunelu głównego po prawej stronie mijamy punkt informacji turystycznej, a następnie dochodzimy do drzwi. Idziemy przez tunel główny na południe po ścieżce prowadzącej. Po lewej stronie będziemy mijali schody na perony odpowiednio 1, 2, do 5, a następnie korytarz, którym dojdziemy do schodów prowadzących na peron nr 6. Do schodów w lewo odchodzą ścieżki prowadzące. Pierwsza ścieżka na prawo, przed peronem nr 1, będzie odchodziła do korytarza, którym dojdziemy do toalet.
Po prawej stronie naprzeciw wejść na perony od 1 do 4, będą windy na te perony.

Tunelem bocznym od strony północnej

Stojąc na chodniku przy parkingu odwróconym twarzą na południe (parking z prawej strony) idziemy prosto. Dochodzimy do tunelu, który jest przed nami. Jeśli stoimy przy restauracji Semafor, odwracamy się twarzą na wschód, tak, żeby restauracja i ogródek były z naszej prawej strony.
Idziemy po ścieżce prowadzącej około 10m., aż trafimy na zadaszenie, które będzie z prawej strony. Jest to wejście do tunelu bocznego.

Stojąc pod zadaszeniem twarzą skierowaną na południe, czyli w stronę tunelu, idziemy ścieżką prowadzącą przez tunel. Uwaga: tunel składa się z dwóch korytarzy: prawego i lewego. Ścieżka prowadząca wzdłuż tunelu, znajduje się w lewym korytarzu. Idąc przez tunel będziemy mijali po prawej wejścia z kamiennymi schodami na perony, natomiast z lewej strony schody ruchome prowadzące na te same perony. Przy każdym peronie będziemy mieli skrzyżowanie ścieżek, w prawo na schody kamienne, w lewo na ruchome. Idąc od północy będziemy mieli wejścia na perony 1, 2, 3, 4 i 5.

Od południa do tunelu głównego

Stojąc tyłem do ulicy, przed nami jest wejście do budynku dworca. Wchodzimy przez drzwi po prawej stronie, ponieważ tam znajdziemy ścieżkę prowadzącą. Idziemy po ścieżce prowadzącej przy ścianie, którą mamy z prawej strony. W pewnym miejscu ścieżka robi zygzak lewo prawo. Idziemy tak, jak ścieżka. Po skręceniu w prawo jesteśmy w tunelu głównym.

Idziemy na południe. Idąc tym tunelem, będziemy mijali wejścia na perony od 6 do 1. Najpierw trafimy na ścieżkę prowadzącą w prawo, która idzie przez krótki korytarz do windy i schodów prowadzących na peron nr 6. Mijając tą ścieżkę idziemy prosto przez tunel i trafimy na ścieżkę w prawo prowadzącą do schodów na peron nr 5. Idąc dalej w kierunku holu głównego będziemy mijali skrzyżowania ścieżek przy wejściach na perony od 4 do 1. Na skrzyżowaniach ścieżka w lewo doprowadzi nas do windy, a ścieżka w prawo do schodów kamiennych prowadzących na dany peron. Po minięciu peronu nr 1, w lewo odchodzi ścieżka, którą dojdziemy w kierunku toalet. Idąc dalej tunelem na północ, dojdziemy do holu głównego.

Od południa do tunelu bocznego

Stojąc tyłem do ulicy i przejścia dla pieszych, idziemy prosto, aż trafimy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy około 15 m., aż poczujemy, że wchodzimy do tunelu. Jesteśmy w tunelu bocznym po stronie wschodniej dworca. Idąc tym tunelem po ścieżce prowadzącej, będziemy mijali odpowiednio wejścia na perony od 5 do 1. Pierwsze skrzyżowanie, na które trafimy, jest na peron piąty. W lewo odchodzi ścieżka, którą dojdziemy do schodów kamiennych, zaś ścieżką w prawo dojdziemy do schodów ruchomych i tak na każdym kolejnym skrzyżowaniu, w lewo do schodów kamiennych, w prawo do ruchomych. Po minięciu skrzyżowania ścieżek przy peronie pierwszym, idziemy prosto, aż wyjdziemy z tunelu bocznego. Po lewej stronie jest restauracja Semafor, po prawej restauracja Grill, a jeśli pójdziemy prosto, dojdziemy do parkingu.

Warto wiedzieć

Z tunelu bocznego nie ma wejścia na peron nr 6.
Do toalet dojdziemy korytarzem, do którego jest wejście w tunelu głównym w okolicach peronu nr 1. Druga toaleta znajduje się przy restauracji KFC.
Na południowej stronie dworca są trawniki, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Na linii bezpieczeństwa na peronach od 1 do 5 są ścieżki prowadzące.
Na peron piąty nie ma windy.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Michała Stępnia, Łukasza Urbańskiego, Łukasza Słowika, Artura Forkasiewicza i Zbigniewa Szkopińskiego, oraz Kamila Świętonia za konsultację i wizję lokalną.

Dane z dnia, 8 września 2023r. Monika Czerczak, Paweł Podolski i Artur Słowik