Stacja znajduje się w województwie mazowieckim. Jest położona na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Praga, miasta Warszawa.
Perony i tory są w osi wschód-zachód. W sąsiedztwie dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy, tramwaje, postój Taksówek i parking.
Na dworcu znajdują się perony, tunele, budynek dworca i dworzec KM (Koleje Mazowieckie).

Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu, oprócz tunelu wschodniego. Toalety znajdują się na holu oraz na dworcu KM i są czynne całą dobę. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Wind nie ma, ale w tunelu środkowym są zamontowane platformy dla wózków inwalidzkich. Kasy znajdują się w poczekalni na holu dworca oraz na dworcu KM i są czynne całą dobę.

Na dworcu możemy skorzystać z punktów usługowo-handlowych i gastronomi.
Na Stacji Warszawa Wschodnia zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

Perony

Na stacji mamy 7 peronów. Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku zachodnim (Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście):

  • Peron 1, po prawej tor nr 12, po lewej tor nr 10
  • Peron 2, po prawej tor nr 8, po lewej tor nr 6
  • Peron 3, po prawej tor nr 4, po lewej tor nr 2
  • Peron 4, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 3
  • Peron 5, po prawej tor nr 5, po lewej tor nr 24
  • Peron 6, po prawej tor nr 22, po lewej tor nr 20
  • Peron 7, po prawej tor nr 21, po lewej tor nr 23

Na peronach od 1 do 5 są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są bardzo wysokie około 85 cm od pgs.
Perony 6 i 7 są krótsze od pozostałych i przy tych peronach zatrzymują się pociągi podmiejskie KM i SKM Warszawa jadące trasą średnicową, przez stacje Warszawa Śródmieście z pominięciem stacji Warszawa Centralna.

Perony od 1 do 5

Perony od 1 do 5 są zadaszone w 2/3 długości peronów.
Słupy, filary ławki i tablice na tych peronach są ustawione w osi peronu,
Na peronach 1 do 5, znajdują się 3 zejścia do tuneli. Na końcach peronów i w środkowej części długości peronów. Uwaga na peronie nr 1 pomiędzy schodami do tunelu środkowego jest nieczynny kiosk.

Peron 6 i7

Przy peronach 6 i 7 zatrzymują się pociągi podmiejskie KM i SKM. Perony są krótrze od pozostałych pięciu peronów. Na tych peronach mamy dwa zejścia. Na końcu peronu od strony zachodniej jest zejście do tunelu środkowego, a w 1/3 długości peronu zejście do tunelu wschodniego.

Słupy, filary, ławki i tablice są w osi peronu.
Perony są zadaszone w połowie długości peronu w środkowej części peronów.

Wyjścia z peronu

Z peronów od 1 do 5 możemy zejść schodami do trzech tuneli, natomiast z peronów 6 i 7 do dwóch.

Perony 1 do 5

Z peronów 1 do 5 możemy zejść do trzech tuneli. Pod koniec peronów od strony wschodniej są zabudowane, kamienne schody w dół, prowadzące do tunelu wschodniego. Schody są w kierunku wschodnim.
Po stronie zachodniej, w kierunku zachodnim są zabudowane, kamienne schody w dół, które prowadzą do tunelu zachodniego.
W środkowej części długości peronu są z obu stron kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu środkowego.

Uwaga schodząc do tunelu środkowego schodami, które są w kierunku zachodnim, po lewej stronie jest platforma dla wózków inwalidzkich.
Tunelem środkowym dojdziemy do holu głównego i do dworca KM.

Peron 6 i 7

Na końcu peronów 6 i 7 po stronie zachodniej mamy zabudowane, kamienne schody w dół, które prowadzą do tunelu środkowego. Schody są w kierunku zachodnim.
W 1/3 długości peronu od strony zachodniej trafiamy na kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu wschodniego.

Tunele

Na dworcu mamy trzy tunele, biegnące w poprzek peronów (północ-południe). Wszystkimi tunelami przejdziemy z jednej na drugą stronę dworca, ale tylko tunelem środkowym dostaniemy się na hol dworcowy i dworzec KM.

Tunel wschodni

W tunelu wschodnim nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 7, idąc w prawo (południe) dojdziemy w okolicę parkingu przy dworcu KM. Po lewej stronie parkingu jest trawnik gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Uwaga przy wyjściu z tunelu są słupki blokujące przejazd.

Idąc tunelem w lewo od schodów na peron nr 7 (północ, po lewej stronie będziemy mijali schody w górę prowadzące odpowiednio na perony od 6 do 1. Na końcu tunelu będą słupki blokujące przejazd. Znajdujemy się pod zadaszeniem. Po lewej stronie jest wejście do sklepu Biedronka, a po prawej słupki podtrzymujące zadaszenie.
Skręcając w prawo i przechodząc między słupkami dojdziemy do trawy gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Idąc prosto, po lewej kończy się ściana sklepu Biedronka i też kończy się zadaszenie, skręcając w lewo i idąc wzdłuż ściany (po lewej), pod koniec ściany trafimy na drzwi prowadzące do punktów gastronomicznych np. Mc Donald;’s.
Jeśli na końcu zadaszenia pójdziemy po ukosie w lewo (godz. 10), dojdziemy w okolicę postoju taksówek, który jest przed wejściem do budynku dworca.

Natomiast idąc prosto od końca zadaszenia dojdziemy do parkingu oraz ul. Kijowskiej. Tu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe.

Tunel środkowy

W tunelu środkowym są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Ścieżka biegnie przez całą długość tunelu i co kilka metrów na boki odchodzą ścieżki prowadzące do schodów w górę, którymi wejdziemy na perony.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 7, w lewą stronę dojdziemy do dworca KM. Idąc w prawo(północ) po prawej miniemy schody na peron nr 6, a następnie po Obu stronach schody prowadzące odpowiednio na perony od 5 do 1 i dojdziemy do holu głównego dworca.

Uwaga wchodząc na perony schodami w stronę wschodnią jest zamontowana platforma dla wózków inwalidzkich. Platforma jest po prawej stronie schodów.

Tunel zachodni

W tunelu zachodnim są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Z tego tunelu dostaniemy się tylko na perony od 1 do 5.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 5, w lewą stronę dojdziemy do wyjścia z tunelu w okolicę ul. Lwowskiej. Uwaga przy wyjściu są słupki blokujące wjazd.

Natomiast idąc w prawo (północ), od schodów prowadzących na peron nr 5, będziemy mijali po drodze po prawej stronie wejścia na perony 4, 3 i 2. Do tych wejść odchodzą ścieżki prowadzące. Po minięciu wejścia na peron nr 2 idziemy prosto i trafimy na ścieżkę prawo-lewo. Ścieżką w prawo dojdziemy do schodów prowadzących na peron nr 1. Idąc w lewo i po kilku metrach skręcając w prawo, tak jak biegnie ścieżka, dojdziemy do wyjścia z tunelu zachodniego. Na końcu tunelu są słupki blokujące przejazd. Po wyjściu z tunelu znajdziemy się pod zadaszeniem. Po obu stronach są słupy podtrzymujące dach. Na końcu zadaszenia jest parking.

Jeśli chcemy dojść do budynku dworca, na końcu zadaszenia skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż ściany po naszej prawej stronie. Gdy dojdziemy do ściany skręcamy w lewo i idziemy prosto wzdłuż ściany po prawej stronie. Jest to boczna ściana budynku dworca. Gdy ściana się skończy skręcamy w prawo i po przejściu kilku metrów jesteśmy przy drzwiach prowadzących do holu dworcowego.

Budynek dworca

Na stacji Warszawa Wschodnia mamy budynek dworca od strony ul. Kijowskiej oraz dworzec KM od strony ul Lubelskiej.

Budynek dworca i hol

Budynek dworca jest na północ od peronów. W budynku dworca są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych,
Przed budynkiem dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy i tramwaje oraz postój taksówek.

Wychodząc z tunelu środkowego idziemy ścieżką prowadzącą na wprost. Po kilku metrach w prawą stronę odchodzi ścieżka w kierunku toalet. Idąc tą ścieżką idziemy prosto, skręcamy w lewo, a następnie w prawo i jesteśmy przed dwrzwiami do WC. Jeśli nie wejdziemy do toalety a pójdziemy w lewo wzdłuż ściany po około 5 m. trafimy na drzwi, które prowadzą do miejsca gdzie są punkty gastronomiczne w tym Mc Donald’s.
Nie skręcając ze ścieżki głównej w prawo do toalet tylko idąc prosto po kilku metrach odejdzie ścieżka w lewo, którą dojdziemy do poczekalni i kas biletowych.

Idąc tą ścieżką trafimy na drzwi prowadzące do poczekalni. Drzwi są na fotokomórkę i rozsuwają się na boki. Idąc ścieżką przez poczekalnię po prawej stronie są miejsca do siedzenia a po lewej kasy biletowe. Ścieżka jest krótka i doprowadzi nas do jednego z kilku okienek kasowych. Od drzwi idziemy prosto a następnie skręcamy w lewo. Na końcu ścieżki jest okienko kasowe.
Jeśli pójdziemy w poczekalni dalej prosto, trafimy na taśmę, która wytycza kolejkę do kas.

Nie skręcając do poczekalni tylko idąc ścieżką przez hol dworca dochodzimy do punktu uwagi gdzie ścieżka biegnie prosto do makiety dworca. Natomiast żeby wyjść z budynku skręcamy po ścieżce w lewo a następnie w prawo i dochodzimy do jednych z kilku drzwi wyprowadzających nas przed budynek dworca.
Idąc prosto przechodzimy ulicę z postojem taksówek i dochodzimy do ul. Kijowskiej gdzie są przystanki komunikacji miejskiej, autobusy i tramwaje.
Uwaga wzdłuż uliczki z postojem taksówek na chodniku, blisko krawężnika, co kilka metrów są małe betonowe słupki.

Dworzec KM

Idąc tunelem środkowym na południe dojdziemy do dworca KM. Na tym holu są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Wchodząc tunelem na dworzec trafiamy na skrzyżowanie ścieżek.

Skręcając w prawo dojdziemy do toalet. Idąc tą ścieżką po lewej stronie będą miejsca do siedzenia, a po prawej ściana. Na końcu ścieżki są toalety.

Skręcając na skrzyżowaniu w lewo idziemy ścieżką, która doprowadzi nas do kas biletowych.
Idąc w kierunku kas najpierw trafimy na ścieżkę odchodzącą w lewo. Ta ścieżka prowadzi do punktu gastronomicznego. Idąc dalej dojdziemy do kolejnej ścieżki w lewą stronę, którą dojdziemy do kas biletowych. Idąc dalej prosto dojdziemy do kolejnego okienka kasowego.

Stojąc na skrzyżowaniu ścieżek, idziemy prosto przez dworzec KM. Trafiamy na drzwi i wychodzimy przed dworzec, przy ulicy Lubelskiej. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec możemy dostać się w dwojaki sposób. Od ul. Kijowskiej do holu głównego oraz od
ul. Lubelskiej do dworca KM.

Od ulicy Kijowskiej

Idąc prosto od przystanków tramwajowych i autobusowych przy ul. Kijowskiej, przechodzimy przez uliczkę z postojem taksówek i dochodzimy do drzwi na fotokomórkę, które się odsuwają na boki. Są to drugie drzwi od lewej strony. Jest to istotna informacja, ponieważ tylko za tymi drzwiami trafimy na ścieżkę prowadzącą. Uwaga jeśli wejdziemy na hol dworca pierwszymi od strony wschodniej, to po przejściu drzwi skręcamy w prawo i idziemy kilka metrów gdzie trafimy na ścieżkę prowadzącą od makiety dworca, (makieta po prawej stronie). Jeśli wejdziemy innymi drzwiami ale od strony zachodniej, to należy iść w lewo blisko drzwi, aż trafimy na ścieżkę prowadzącą przy drzwiach nr 2, ponieważ przez długość holu nie ma ścieżki prowadzącej.

Stojąc tyłem do drzwi nr 2, idziemy prosto ścieżką prowadzącą, która skręca w lewo i dochodzimy do ścieżki (lewo-prawo). W lewo jest makieta dworca. Idziemy w prawo w kierunku tunelu środkowego. Najpierw po prawej odejdzie ścieżka do poczekalni z kasami, a następnie po lewej stronie ścieżka do toalet. W tunelu środkowym po obu stronach będą odchodziły ścieżki prowadzące do schodów na perony odpowiednio od 1 do 5, a następnie po lewej stronie na peron 6 i 7. Idąc dalej dojdziemy do dworca KM.
Pamiętajmy, że idąc tunelem środkowym na południe, przy schodach po lewej stronie, prowadzących na perony są zamontowane platformy dla wózków inwalidzkich.

Od ul. Lubelskiej

Wchodząc do dworca KM, zaraz za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy prosto w kierunku tunelu środkowego. Po drodze przechodzimy skrzyżowanie ścieżek. W lewą stronę odchodzi ścieżka do toalet, w prawą do baru i kas biletowych, a prosto idziemy do tunelu środkowego.

Idąc tunelem środkowym na prawo odejdą dwie ścieżki prowadzące do schodów na peron nr 7 i peron 6. Następnie po obu stronach będą odchodziły kolejno ścieżki na perony od 5 do 1. Omijając wejście na peron nr 1 i idąc dalej prosto dojdziemy do holu głównego dworca.

Warto wiedzieć

Na peronach 6 i7 zatrzymują się pociągi, które jadą trasą średnicową przez dworzec Warszawa Śródmieście z pominięciem stacji Warszawa Centralna.
Na holu dworca znajduje się pomieszczenie z punktami gastronomicznymi np. Mc Donald’s.
Na dworcu KM znajduje się bar.
Przy wyjściu z tunelu wschodniego od strony ul. Kijowskiej jest sklep Biedronka.
Na obu końcach tunelu wschodniego jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Tunelem zachodnim nie dojdziemy na perony nr 6 i 7.
W tunelu środkowym na schodach prowadzących na perony są zamontowane platformy dla wózków inwalidzkich.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Kamila Świętonia, Michała Stępnia, Artura Forkasiewicza oraz Piotra Tarasewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 10 kwietnia 2024 r. Artur Słowik