Stacja znajduje się w województwie mazowieckim. Jest położona w dzielnicy Śródmieście, miasta Warszawa.
Dworzec jest trzypoziomowy. Na poziomie ulic znajduje się główny hol dworca, natomiast tunele (galerie) i perony są na dwóch poziomach pod ziemią.

Dworzec Warszawa Centralna bezpośrednio sąsiaduje z innymi dworcami kolejowymi w Stolicy. Od wschodu ze stacją Warszawa Śródmieście, która leży na linii Średnicowej, natomiast od zachodu jest dworzec Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Warszawa Śródmieście WKD.
Perony i tory są w osi wschód-zachód. W sąsiedztwie dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy, tramwaje, postój Taksówek i parking.
W odległości około 600 m. na wschód jest pierwsza linia metra, natomiast około 500 m na północ od dworca znajdziemy drugą linie metra. Do obu linii metra dojedziemy tramwajem jeden przystanek w kierunku Pragi (linia nr 1) w kierunku Żoliborza (linia nr 2).

Na dworcu Centralnym znajdują się perony, tunele (zwane galeriami) i budynek dworca.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu oprócz przejścia podziemnego pod rondem Czterdziestolatka. Toalety znajdują się w galeri północnej i południowej oraz w holu dworca i są czynne całą dobę. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są sprawne. Kasy znajdują się w holu dworca oraz galeriach północnej, wschodniej i południowej i są czynne całą dobę.
Na dworcu możemy skorzystać z bankomatu, apteki, punktów usługowo-handlowych i gastronomi np. (kawiarnie Starbucks , McDonald’s).

Na Stacji Warszawa Centralna zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

Perony

Na stacji mamy 4 perony. Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Warszawa Wschodnia):

  • Peron 1, po prawej tor nr 7, po lewej tor nr 5
  • Peron 2, po prawej tor nr 3, po lewej tor nr 1
  • Peron 3, po prawej tor nr 2, po lewej tor nr 4
  • Peron 4, po prawej tor nr 6, po lewej tor nr 8

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki przy krawędziach peronów oraz ścieżka prowadząca wzdłuż peronu. Ścieżka jest przed linią bezpieczeństwa. W środkowej części długości peronu jest jedyna ścieżka biegnąca w poprzek peronu, jest to dojście do windy.

Perony są bardzo wysokie około 85 cm od pgs.
Wszystkie perony są podobne do siebie. Z peronów mamy trzy wyjścia do góry na galerie leżące na poziomie 1 oraz jedno zejście w dół, które prowadzi do przejścia na dworzec Śródmieście.
Ławki, schody ruchome i tablice są w osi peronów.

Pociągi jadące na północ i wschód odjeżdżają z peronów 1 i 2, natomiast pociągi, które jadą na zachód i południe odjeżdżają z peronów 3 i4.

Wyjścia z peronu

Z peronów mamy cztery możliwości wyjścia schodami oraz wyjazd windą.
W 1/3 długości peronu idąc od strony zachodniej trafimy na kamienne schody w górę prowadzące do galerii zachodniej. Schody są w stronę wschodnią. Kilkanaście metrów na wschód, do tej samej galerii wznosi się pochylnia ruchoma, która jest w stronę zachodnią. Idąc peronem dalej na wschód trafimy na ścieżkę w poprzek peronu, jest to dojście do windy. Windą tą wyjedziemy na galerię środkową. Z peronów nr 2 i 3, windą wyjedziemy jeszcze wyżej, bo na główną halę dworca.
Kilkanaście metrów dalej idąc peronem na wschód będą schody ruchome jadące na galerię środkową. Schody są w kierunku zachodnim.
W 2/3 długości peronu od strony zachodniej mamy schody ruchome prowadzące do galerii wschodniej. Schody są w kierunku wschodnim. Kilkanaście metrów idąc dalej na wschód trafimy na pochylnie ruchomą, wznoszącą się na tę samą galerię. Pochylnia jest w kierunku zachodnim.
Idąc dalej peronem na wschód, trzymając się ścieżki na każdym z peronów miniemy z boku murek, za którym jest pochylnia w dół. To jest przejście służbowe, gdzie jest zakaz wchodzenia.
Około 20m za tym murkiem trafimy na koniec peronu po stronie wschodniej. Na tym końcu znajdują się schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu. Tunelem tym dojdziemy na pozostałe perony Dworca Centralnego oraz przejdziemy bezpośrednio do wejść na perony dworca Warszawa Śródmieście.

Uwaga na końcach zachodnich peronów jest betonowa pochylnia w dół gdzie jest zabronione wchodzenie. Jest to przejście techniczne.

Tunel i Galerie

Na dworcu mamy jeden tunel, który jest poniżej poziomu szyn oraz mamy pięć galerii, które znajdują się na poziomie nad peronami. Galerie: wschodnia, środkowa i zachodnia biegną w poprzek peronów, natomiast galeria południowa i północna są położone równolegle do peronów.

Tunel

W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Na końcach peronów po stronie wschodniej znajdują się kamienne schody w dół prowadzące do tunelu. Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 4 po lewej stronie i przed sobą mamy ścianę. Skręcamy w prawo i kierujemy się na południe. Po drodze z prawej strony będziemy mijali schody prowadzące kolejno na perony 3, 2, i 1 Dworca Centralnego. Po minięciu schodów na peron 1, za kilka metrów trafimy na schody w dół. Uwaga przy schodach jest metalowa brama, która jest zamykana na noc. Po pokonaniu schodów idziemy prosto i po lewej stronie miniemy wejście schodami do góry na peron nr 3 stacji Warszawa Śródmieście. Idąc dalej i dochodząc do ściany na lewo będziemy mieli wejście schodami do góry na peron nr 1.

Galeria Wschodnia

Przez długość galerii wschodniej biegnie ścieżka prowadząca dla osób niewidomych i co kilka metrów, od niej odchodzą ścieżki prowadzące do zejść na perony i innych wyjść.

Stojąc na skrzyżowaniu galerii północnej i galerii wschodniej tyłem do patio przy Złotych Tarasach (lewo-prawo galeria północna), idziemy prosto po ścieżce przez galerię wschodnią. Z tej galerii dostaniemy się na perony po prawej schodami ruchomymi, a po lewej pochylnią. Na schody ruchome odchodzą ścieżki w prawą stronę, natomiast do pochylni ścieżek nie ma.
Idąc od galerii północnej najpierw miniemy zejście na peron nr 4 w prawo ścieżka prowadząca do schodów ruchomych. Idąc dalej po lewej miniemy schody ruchome i schody kamienne w górę, które prowadzą w okolicę ul. Emilii Plater przy budynku dworca. Do schodów odchodzi ścieżka dla osób niewidomych. Uwaga schody ruchome jadą w dół. Idąc dalej na południe miniemy zejście na peron nr 3. Po prawej odchodzi ścieżka do schodów ruchomych na lewo jest pochylnia na peron. Po kilku metrach za peronem 3, trafimy na ścieżkę odchodzącą w lewo. Jest to ścieżka do banku. Przy banku znajduje się kasa biletowa.

Następnie dojdziemy do zejścia na peron nr 2. Na prawo biegnie ścieżka do schodów ruchomych na lewo do pochylni ścieżki nie ma. Mijając peron nr 2 po kilku metrach po lewej miniemy sklep spożywczy, a następnie trafimy po lewej stronie na ścieżkę prowadzącą do schodów kamiennych w górę. Przy tych schodach po prawej stronie są schody ruchome jadące w górę. Jest to wyjście do ul. Emilii Plater przy budynku dworca.
Idąc prosto na południe dojdziemy do zejścia na peron nr 1. Analogicznie jak przy innych peronach na prawo ścieżka do schodów ruchomych, na lewo do pochylni ścieżki brak.

Mijając peron nr 1 trafiamy na schody kamienne w dół. Po pokonaniu schodów idziemy do skrzyżowania z galerii wschodniej z galerią południową. Po drodze w lewą stronę odejdzie ścieżka do księgarni. Stojąc na skrzyżowaniu z galerią południową, na wprost mamy korytarz, którym dojdziemy pod Hotel Marriott.
Na skrzyżowaniu w prawo odchodzi ścieżka biegnąca przez galerię południową w stronę zachodnią. Idąc dalej na południe, po kilku metrach w lewo odchodzi ścieżka biegnąca przez przedłużenie galerii południowej w kierunku wschodnim, a po prawej mamy wyjście schodami kamiennymi do góry w okolicę przystanku autobusowego przy al. Jerozolimskich, kierunek Ochota.

Idąc prosto na południe, wchodzimy do korytarza (przedłużenie galerii wschodniej), pokonujemy kilka stopni w dół, a następnie po prawej będziemy mijali wejścia ze schodami w górę na przystanki przy Al. Jerozolimskich. Najpierw na przystanek tramwajowy kierunek Ochota, dalej kierunek Praga, a ostatnie na przystanek autobusowy kierunek Praga i ul. Marszałkowska.
Przy tych ostatnich schodach na lewo mamy schody kamienne w górę, którymi wyjdziemy na Al. Jerozolimskie w pobliżu skrzyżowania z ul. Emilii Platter. Tymi schodami idziemy chcąc dojść do ECE.

Galeria środkowa

Przez długość galerii środkowej biegnie ścieżka prowadząca dla osób niewidomych i co kilka metrów od niej odchodzą ścieżki prowadzące do wind na perony i innych wyjść.

Stojąc na skrzyżowaniu galerii północnej i galerii środkowej tyłem do schodów prowadzących do Złotych Tarasów (lewo-prawo galeria północna), idziemy prosto po ścieżce przez galerię środkową. Z tej galerii dostaniemy się na perony po lewej schodami ruchomymi, a po prawej windami. Do wind odchodzą ścieżki w prawą stronę, natomiast do schodów ruchomych ścieżek nie ma. Schody ruchome są naprzeciwko wind.
Po prawej stronie są punkty usługowo-handlowe.

Idąc od galerii północnej najpierw miniemy zejście na peron nr 4 w prawo ścieżka prowadząca do windy, w lewo schody ruchome. Idąc dalej mijamy po lewej schody na peron nr 3 a w prawo odchodzi ścieżka do windy. Za schodami na peron nr 3 po lewej stronie będziemy mieli wyjście do góry na halę dworca. Najpierw mijamy schody ruchome jadące w dół (z holu dworca). Następnie szerokie schody kamienne, do których odchodzi ścieżka w lewą stronę. Za schodami kamiennymi są schody ruchome jadące w górę (na hol dworca).
Idąc dalej na południe miniemy zejście kolejno na peron 2 i 1. Na prawo odejdą ścieżki prowadzące do wind na te perony.

Na końcu galerii środkowej będziemy mieli szerokie stopnie w dół, a po prawej pochylnię w dół, która zakręca w prawą stronę do galerii południowej.
Schodząc ze schodów jesteśmy na skrzyżowaniu galerii środkowej z galerią południową (prawo-lewo). W lewo dojdziemy w kierunku galerii wschodniej a w prawo do przejścia pod Rondem Czterdziestolatka. Na wprost mamy drzwi na fotokomórkę, za którymi na boki są schody w górę. Schodami w lewo wyjdziemy na przystanek autobusowy przy Al. Jerozolimskich kierunek ochota.

Galeria Zachodnia

Przez długość galerii zachodniej biegnie ścieżka prowadząca dla osób niewidomych i co kilka metrów odchodzą od niej na boki ścieżki prowadzące do zejść na perony. Na prawo do kamiennych schodów, a na lewo do ruchomej pochylni.

Stojąc na połączeniu galerii północnej i galerii zachodniej, tyłem do schodów (obecnie w remoncie), prowadzących na Al. Jana, Pawła na lewo odchodzi galeria północna. Idziemy po ścieżce prowadzącej prosto na południe. Po kilku metrach skręcamy w prawo i pokonujemy kilka schodów w górę. Teraz skręcamy w lewo i idziemy dalej na południe. Po drodze będziemy mijali skrzyżowania ze ścieżkami prowadzącymi do zejść na perony, kolejno 4, 3, 2 i 1..

Po minięciu zejść na peron nr 1 po kilku metrach dojdziemy do ścieżki prawo-lewo. W tym miejscu korytarz dzieli się na dwa. Idąc w prawo i skręcając w lewo tym korytarzem dojdziemy do dworca Warszawa Śródmieście WKD. Uwaga w połowie korytarza będą schody w dół. Po zejściu ze schodów idziemy prosto, aż dojdziemy do korytarza ze ścieżką prawo-lewo. Idąc w prawo dojdziemy do dworca Warszawskiej Kolei Dojazdowej, a w lewo dojdziemy w okolice przejścia pod Rondem Czterdziestolatka..
Na rozwidleniu korytarzy idziemy w lewo a następnie skręcamy w prawo i trafimy na kilka stopni w dół. Po zejściu ze schodów idziemy prosto i po kilku metrach dojdziemy do skrzyżowania ścieżek. W prawo (na godzinę 4) odchodzi ścieżka do schodów w górę prowadzących na Al. Jana Pawła od strony Ochoty. Idąc na tym skrzyżowaniu prosto i skręcając po ścieżce w prawo, wejdziemy do korytarza prowadzącego do dworca WKD. Natomiast na skrzyżowaniu skręcając w lewo (na godzinę 8), dojdziemy do rogu ściany z lewej dochodzi ścieżka znikąd. W tym miejscu skręcamy w prawo i dochodzimy do schodów w dół. Po zejściu ze schodów znajdziemy się w północno-zachodnim narożniku przejścia pod Rondem Czterdziestolatka.
Skręcając lekko w lewo i idąc na wschód, wzdłuż ściany po lewej stronie, dojdziemy do Dworca Centralnego w Warszawie. Po drodze z lewej strony miniemy dwie pary schodów w górę, które prowadzą na przystanki tramwajowe. Pierwszy z nich w kierunku Mokotowa, a drugi w kierunku Żoliborza. Na końcu ściany trafimy na kilka stopni w górę (narożnik północno-wschodni. Stopnie te są po skosie. Tu jest wejście do galerii południowej Dworca Centralnego.

Galeria północna

Przez długość galerii północnej biegnie ścieżka prowadząca dla osób niewidomych.
Stojąc na skrzyżowaniu galerii północnej z galerią wschodnią, tyłem do galerii wschodniej przed sobą mamy wyjście na patio przed Złotymi Tarasami. Skręcamy w prawą stronę i idziemy na wschód. Na początku korytarza mamy dwie błędne ścieżki w prawo i w lewo, które prowadzą do ścian. Idziemy lekko z górki po przejściu kilkunastu metrów odchodzi ścieżka w lewą stronę, którą dojdziemy do toalet. Idąc dalej na wschód. Po lewej stronie miniemy schody w górę, prowadzące w okolicę ul. Emilii Plater. Tu pochyłość się kończy. Mijając te schody i idąc prosto trafimy na zygzak ścieżki. Skręcamy w prawo, a po 2 metrach w lewo i idziemy dalej na wschód. W pewnym momencie ścieżka lekko skręci w lewo (na godzinę 11), i po przejściu kilkunastu metrów dojdziemy do kamiennych schodów w górę. Po wyjściu z tunelu znajdziemy się w okolicy budynku dworca Warszawa Śródmieście. W tym miejscu trafimy na ścieżkę prowadzącą, którą idąc na wschód dojdziemy do miejsca, zwanego „patelnią“, gdzie jest stacja metra Centrum.

Natomiast skręcając na skrzyżowaniu w lewą stronę i idąc galerią północną na zachód po drodze będziemy mijali punkty usługowo-handlowe w tym kawiarnie, aż dojdziemy do skrzyżowania z galerią środkową (z lewej strony). Po prawej będzie zejście po schodach do Złotych Tarasów. Na skrzyżowaniu idziemy prosto. Od razu trafiamy na dwie błędne ścieżki, w prawo do witryny sklepowej, a w lewo do podświetlanej tablicy z reklamami. Idąc dalej na zachód trafimy na ścieżkę odchodzącą w prawą stronę i po 2 metrach ścieżka ta skręca w lewo wzdłuż ściany. Na końcu będzie wejście do Toalet. Uwaga z lewej strony jest niski murek a na wprost drzwi stopień w dół.
Mijając ścieżkę do toalet idziemy prosto, tu zaczyna się krótki i stromy spadek, po prawej mijamy toalety ze stopniem w górę. Po kilku metrach skręcamy po ścieżce w prawo, i po 3 m. w lewo. Przy tym zakręcie na wprost jest wyjście schodami kamiennymi do góry w okolicę przystanków autobusowych przy Al. Jana Pawła kierunek Rondo ONZ.
Idziemy dalej na zachód. Po drodze z lewej strony mijamy dwa wyjścia schodami na przystanki tramwajowe, najpierw kierunek Żoliborz i Rondo ONZ, a następnie Mokotów. Dochodzimy do zygzaka ścieżki. Skręcamy w lewo i po 2 metrach w prawo. Jesteśmy w okolicy nastawni. Uwaga po lewej stronie mogą być otwarte drzwi, które nachodzą na ścieżkę. Na końcu ścieżka skręca w lewo. Jest to wejście do galerii zachodniej. Po prawej są kamienne schody w górę, które prowadzą w okolicę przystanku autobusowego przy Al. Jana Pawła. Schody te obecnie są w remoncie.

Galeria południowa

Przez długość galerii południowej biegnie ścieżka prowadząca dla osób niewidomych.
Stojąc na skrzyżowaniu galerii wschodniej i galerii południowej, tyłem do schodów z galerii wschodniej na prawo odchodzi ścieżka przez galerię południową. Idziemy kilka metrów prosto na południe i dochodzimy do ścieżki odchodzącej w lewą stronę, na prawo mamy schody w górę na przystanek autobusowy przy Al. Jerozolimskich, kierunek Ochota.
Skręcając po ścieżce w lewo, idziemy na wschód. Po kilkudziesięciu metrach po lewej miniemy schody w górę. Jest to wyjście przy ul. Emilii Plater. Idąc dalej na wschód na końcu dojdziemy do kamiennych schodów w górę, którymi dostaniemy się w okolice budynku dworca Warszawa Śródmieście przy Al. Jerozolimskich.
Idąc tym korytarzem po lewej stronie będziemy mijali punkty usługowo-handlowe.

Natomiast skręcając na skrzyżowaniu w prawo (galeria południowa) będziemy kierowali się na zachód. Po prawej stronie będziemy słyszeli pociągi, a po lewej będą punkty usługowo-handlowe. Po przejściu kilkudziesięciu metrów odejdzie ścieżka w lewo. Jest to dojście do toalet. Idąc dalej na zachód trafimy na ścieżkę w prawą stronę, która dochodzi do tablicy świetlnej z reklamami. Po minięciu tej ścieżki dojdziemy do skrzyżowania z galerią środkową (z prawej strony). Do tej galerii prowadzą szerokie schody w górę, po lewej będą drzwi na fotokomórkę, prowadzące na przystanek autobusowy przy Al. Jerozolimskich kierunek Ochota. Za skrzyżowaniem z galerią środkową po prawej będzie opadała pochylnia z galerii środkowej. Po lewej będziemy mijali punkty usługowo-handlowe. Pod koniec korytarza po lewej stronie będzie kasa biletowa. Kolejka do kasy jest wytyczona taśmami.

Na końcu korytarza ścieżka skręca w lewo. Po kilku metrach w prawą stronę odchodzi ścieżka do kamiennych schodów w górę, które prowadzą na Al. Jana Pawła. Idziemy na południe i dochodzimy do ścieżki prawo-lewo. Na lewo mamy kamienne schody w górę, prowadzące na Al. Jerozolimskie. Tu skręcamy w prawo i dochodzimy do kilku stopni w dół. Stopnie są po ukosie.
Od ścieżki prowadzącej na Al. Jana Pawła możemy iść po ukosie (na godzinę 2), ale trzeba uważać na filary.
Po zejściu ze schodów jesteśmy w północno-wschodnim narożniku przejścia pod Rondem Czterdziestolatka.
Idąc lekko w lewo przy ścianie dojdziemy do schodów w górę prowadzących odpowiednio na przystanek tramwajowy w kierunku Ochoty, następny na przystanek tramwajowy w kierunku Pragi i na końcu przystanek autobusowy w kierunku Pragi i ul. Marszałkowskiej.
Jeśli po zejściu ze schodów pójdziemy przy ścianie w prawo, miniemy wyjścia schodami w górę na przystanki tramwajowe w kierunku – pierwszy Żoliborza i Ronda ONZ, a drugi Mokotowa.
Mijając wejścia na przystanki i idąc prosto na zachód dojdziemy do stopni w górę. Jest to północno-zachodni narożnik przejścia pod Rondem Czterdziestolatka. Wchodząc schodami dojdziemy do galerii zachodniej lub do dworca Warszawa Śródmieście WKD.

Budynek dworca

Na stacji Warszawa Centralna budynek dworca znajduje się nad torami i w poziomie ulic. W budynku jest duża hala dworcowa, na której jest antresola.
Na hali są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych.
Z podziemi na hol dworca możemy dostać się schodami z galerii środkowej, wejście pomiędzy peronami 2 i 3, oraz windami z peronów 2 i 3. Oczywiście windy te przejeżdżają przez poziom z galerią środkową.

Antresola

Stojąc na hali dworcowej, tyłem do schodów prowadzących z galerii środkowej, kilka metrów przed nami napotkamy ścieżkę lewo-prawo. Przechodząc ścieżkę trafimy na schody ruchome, którymi wyjedziemy na antresole. Teraz pójdziemy prosto czyli na wschód. Po drodze po obu stronach będziemy mijali ławki, aż dojdziemy do ścieżki północ-południe. W tym miejscu jesteśmy nad kasami biletowymi przy ścianie wschodniej hali. Skręcając w prawo dojdziemy do McDonald’s i schodów w dół przy ścianie południowej. Natomiast skręcając w lewo czyli na północ dojdziemy do windy oraz schodów w dół przy ścianie północnej. Windą zjedziemy z antresoli na hol dworca w okolicy kas biletowych.

Hala Główna

Halę główną możemy po ścieżkach przejść dookoła.
Stojąc tyłem do schodów prowadzących z galerii środkowej skręcamy na ścieżce w prawo i idziemy na południe.. Za schodami ruchomymi ścieżka skręca w prawo i za 2 metry w lewo. Idąc prosto dojdziemy do drzwi na fotokomórkę, którymi wyjdziemy przed budynek, gdzie jest postój taksówek przy Al. Jerozolimskich.
Idąc w kierunku drzwi, na prawo będziemy mieli dojście do zachodniej ściany holu dworcowego, na której jest apteka i poczta.

Od ścieżki prowadzącej do drzwi przy Al. Jerozolimskich odchodzi ścieżka w lewą stronę. Skręcając w nią idziemy na wschód, po prawej mamy południową ścianę holu dworca. Po przejściu 3/4 długości holu w prawo odchodzi ścieżka doprowadzająca nas do schodów w górę, którymi wyjdziemy na antresolę przy wejściu do McDonald’s.
Idąc dalej na wschód dojdziemy do ścieżki odchodzącej w lewą stronę. Jest to ścieżka biegnąca wzdłuż ściany wschodniej holu, na której znajdują się okienka kasowe. Idąc prosto na wschód po prawej stronie miniemy toalety i dojdziemy do drzwi. Jest to wyjście przy ul. Emilii Plater obok budynku dworca.

Skręcając w ścieżkę przy kasach biletowych idziemy na północ. Nad nami jest antresola. Po prawej są okienka kasowe. Kolejka do kas wytyczona jest taśmami. Na końcu kas dojdziemy do skrzyżowania. W prawo biegnie ścieżka do drzwi, którymi wyjdziemy na ul. Emilii Plater. Prosto dojdziemy do windy, którą wyjedziemy na antresole. Obok windy z prawej strony na ścianie północnej jest wyjście w okolice postoju taksówek oraz przystanków autobusowych przy dworcu.

Skręcając na skrzyżowaniu w lewo idziemy na zachód, aż do ścieżki lewo-prawo. Po prawej miniemy COK. Ścieżka w prawo wyprowadzi nas z budynku dworca przez drzwi na fotokomórkę w okolicy postoju taksówek i przystanków komunikacji miejskiej. Na wprost wyjścia jest przejście przez ulicę i stanowiska z przystankami.

Skręcając w lewo kierujemy się na południe. Przed schodami ruchomymi w dół, ścieżka skręca w lewo i po 2 m. w prawo. Jesteśmy w punkcie wyjścia po prawej mamy kamienne schody w dół, prowadzące do galerii środkowej, a po lewej schody ruchome, którymi wyjedziemy na antresolę.
Na ścianie zachodniej oprócz apteki i poczty mamy dwie windy, którymi dostaniemy się na galerię środkową oraz perony 2 i 3. Postoje taksówek zlokalizowane są zarówno przy północnej jak i południowej ścianie dworca.

Wchodząc na dworzec

Tu zostały opisane kilka z nich, które są najbardziej uczęszczane.

Od Al. Jerozolimskich

Przyjeżdżając tramwajem od strony Pragi, czyli też stacji metra Centrum, wysiadamy z pojazdu i idziemy do przodu w kierunku jazdy. Schodzimy schodami w dół. Jesteśmy w przejściu pod Rondem Czterdziestolatka. Skręcamy w prawo i idziemy, aż do schodów w górę. Po wejściu schodami możemy iść po ukosie ale trzeba uważać na filary. Lepiej odnaleźć ścieżkę i iść po niej lekko w prawo (na godzinę 2), skręcić w lewo na pierwszym odejściu ścieżki i iść prosto, aż ścieżka skręci w prawo o 90 stopni. Jesteśmy w galerii południowej. Po drodze mijamy po prawej stronie kasę. Następnie dojdziemy do skrzyżowania z galerią środkową, co poprzedzi podnosząca się po lewej stronie pochylnia, która skręci do galerii środkowej.

Jadąc autobusem od strony ul. Marszałkowskiej. Wysiadamy i idziemy w kierunku jazdy autobusu. Trafiamy na kamienne schody w dół. Po zejściu po prawej mamy drzwi, którymi wchodzimy do galerii południowej, na wprost mamy schody prowadzące do galerii środkowej.

Jadąc od strony Ochoty autobusem i tramwajem. Wysiadamy i idziemy zgodnie z kierunkiem jazdy. Schodzimy po schodach w dół i skręcamy w lewo. Jesteśmy w przedłużeniu galerii wschodniej. Idziemy na północ. Trafiamy na kilka stopni w górę. Z prawej strony dojdzie ścieżka z przedłużenia galerii południowej. Po kilku metrach w lewo odejdzie ścieżka biegnąca przez południową galerię w stronę zachodnią, którą dojdziemy do galerii środkowej, natomiast idąc prosto trafimy na ścieżkę w prawo do księgarni a następnie kilka schodów w górę. Jest to wejście do galerii wschodniej.

Od Al. Jana Pawła

Przyjeżdżając tramwajem od strony Żoliborza i Ronda ONZ czyli stacji metra Rondo ONZ. Wysiadamy z tramwaju i idziemy w kierunku jego jazdy. Schodzimy schodami w dół. Jesteśmy w przejściu pod Rondem Czterdziestolatka. Skręcamy w lewo i dochodzimy do schodów po ukosie.
Po wejściu schodami Możemy iść po ukosie ale trzeba uważać na filary. Lepiej odnaleźć ścieżkę i iść po niej lekko w prawo (na godzinę 2), skręcić w lewo na pierwszym odejściu ścieżki i iść prosto, aż ścieżka skręci w prawo o 90 stopni. Jesteśmy w galerii południowej. Po drodze mijamy po prawej stronie kasę. Następnie dojdziemy do skrzyżowania z galerią środkową, co poprzedzi podnosząca się po lewej stronie pochylnia, która skręci do galerii środkowej.

Jadąc od strony Mokotowa wysiadamy z tramwaju i idziemy w kierunku jego jazdy. Schodzimy schodami w dół. Jesteśmy w galerii północnej. Idąc po ścieżce w lewo dojdziemy do galerii zachodniej. Lepiej iść w prawą stronę kierując się na wschód. Idziemy po ścieżce w prawo. Następnie po lewej mamy schody prowadzące na Al. Jana Pawła. Skręcamy w prawo i po 3 metrach w lewo. Idziemy na wschód. Po drodze w miejscu gdzie będzie pochylnia w górę, po lewej mijamy toalety, następnie miniemy dwie ścieżki błędne najpierw prawo, potem lewo i dojdziemy do skrzyżowania galerii północnej z galerią środkową. Po prawej wejście do galerii środkowej, po lewej schody w dół, które prowadzą do Złotych tarasów.

Na halę dworcową

Od strony północnej gdzie przyjeżdżają autobusy i taksówki. Wysiadając z autobusu, przed sobą mamy budynek dworca. Jest tu kilka wysepek ze stanowiskami dla autobusów. Przechodząc po przejściu dla pieszych przez uliczki ostatnia jest dla samochodów. Jest tu też postój taksówek. Teraz jesteśmy przy wejściu do holu głównego dworca. Przechodząc przez drzwi na fotokomórkę trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy nią prosto (południe), aż dojdziemy do schodów w dół, prowadzących z hali głównej do galerii środkowej. Jeśli chcemy skorzystać w windy, musimy skręcić w prawo. Na ścianie zachodniej holu dworca są windy.

Warto wiedzieć

Będąc na peronach. Jeśli schody ruchome jadą w kierunku wschodnim są to schody do galerii wschodniej, natomiast jeśli jadą w kierunku zachodnim prowadzą do galerii środkowej.
Winda znajduje się przy galerii środkowej.
Schody kamienne prowadzą do galerii zachodniej.
Będąc w galeriach. Jeśli ścieżki prowadzą do zejść w obu kierunkach jesteśmy w galerii zachodniej, jeśli prowadzą do windy to jesteśmy w galerii środkowej, a jeśli prowadzą na schody ruchome to znajdujemy się w galerii wschodniej.
Na peronie jest jedna ścieżka w poprzek peronu. Tą ścieżką dojdziemy do windy.
Do Hali dworca dostaniemy się tylko z galerii środkowej. Wejście jest pomiędzy peronami 2 i 3.
Na dworzec Warszawa Śródmieście możemy dojść bezpośrednio z peronów, tunelem, który jest na końcu wschodnim peronów.
Kolejki do kas biletowych w galeriach i na holu dworca są wytyczone taśmami.
Jadąc w kierunku Ochoty autobusem należy dojść do drzwi przy skrzyżowaniu galerii środkowej i połudnowej. Jeśli jedziemy tramwajem to należy dojść do przejścia pod Rondem Czterdziestolatka.
Jeśli jedziemy w stronę Pragi i stacji metra Centrum należy dojść do przedłużenia galerii wschodniej. Tu są wejścia na przystanek tramwajowy i autobusowy.
Jeśli jedziemy w kierunku Żoliborza i stacji metra Rondo ONZ, Należy dojść w okolice połączenia galerii północnej z galerią zachodnią.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Bożeny Słowik, Doroty Ziental, Jana Szustera, Artura Forkasiewicza, Kamila Świętonia i Tomeckiego za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 10 kwietnia 2024 r. Artur Słowik