Wyróżniamy dwa rodzaje niepełnosprawności osób z dysfunkcją wzroku z oznaczeniem 04O:
Stopień znaczny, dawniej I grupa, oraz stopień umiarkowany, dawniej II grupa

zależności od stopnia niepełnosprawności przysługują odpowiednie ulgi przejazdowe w środkach transportu publicznego. Trzeba pamiętać, że w czasie kontroli musimy udokumętować swoją niepełnosprawność odpowiednim, ważnym i czytelnym dokumentem.

Ulgi w pociągach

W pociągach podmiejskich i regionalnych czyli osobowych i przyspieszonych, osoby ze stopniem znacznym mają ulgę 93% wartości normalnego biletu. Wyłączając pociągi dodatkowe lub pociągi specjalne, uróchomionye przez danego przewoźnika.
Osoby ze stopniem umiarkowanym mają ulge 37% wartości biletu normalnego. Wyłączając pociągi dodatkowe lub pociągi specjalne, uróchomionye przez danego przewoźnika.
Wobu przypadkach przysługuje osobą niepełnosprawnym przewodnik, który ma ulgę 95% wartości normalnego biletu.
W pociągach TLK, IC, EIC oraz EIP, czyli pospiesznych Ekspresowych i pendolino ulgi są naspępujące:
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają ulgę 51 % wartości normalnego biletu, natomiast osoby z umiarkowanym stopniem posiadają ulgę 37% wartości normalnego biletu. Na wszystkie pociągi spółki Inter City bilety są wydawane z miejscówką.
Wobu przypadkach przysługuje osobą niepełnosprawnym przewodnik, który ma ulgę 95%.
W wagonach z miejscami do leżenia, czyli kuszetkach, oraz w wagonach sypialnych do zakupionego biletu musiumy za dodatkową opłatą dokupić miejsce leżące dla siebie i przewodnika, gdy z nami taki jedzie.

Wyjeżdżając za granicę pociągami spółki Inter City, osoba z dysfunkcją wzroku kupuje bilet normalny, czyli płaci całą kwotę za przejazd, a dla przewodnika osoby niewidomej pobiera się bilet bezpłatny.
Dzieci do lat 4 mają zniżkę 100% wartości normalnego biletu, we wszystkich pociągach w całym kraju, ale w kasie trzeba pobrać bezpłatny bilet dla takiego dziecka.

Warto wiedzieć

Kupując bilet na pociągi spółki Inter City możemy zyskać upust w zależności od terminu z jakim wyprzedzeniem dokonujemy zakupu biletu. Pamiętajmy, że upust ten łączy się z naszymi ulgami.
Wielkości upustów:
30 % upustu, zakup na 20 lub więcej dni przed wyjazdem,
20% upustu, zakup na 19 do 10 dni przed wyjazdem,
10% upustu, zakup na 9 do 2 dni przed wyjazdem.
Pamiętajmy, że na Pociągi EIP oraz EIC są bilety promocyjne Super promo oraz promo, które też można zakupić z ulgą ustawową.
Bilety na pociągi spółki Inter City możemy zakupić najwcześniej na30 dni przed wyjazdem.
W wagonach z miejscami do leżenia, czyli kuszetkach i wagonach sypialnych dziecko do lat 7, może spać z osobą dorosłą na jednej leżance lub łóżku. W tym przypadku nie trzeba dokupować dodatkowego łóżka dla dziecka, ale bilet na przejazd trzeba zakupić.

Zniżki w autobusach

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w autobusach zwykłych i przyspieszonych mają ulge 93% wartości normalnego biletu. Natomiast w autobusach pospiesznych ulga ta wynosi 51% wartości normalnego biletu.
Osoby ze stopniem umiarkowanym we wszystkich rodzajach autobusów mają ulge 37% wartości normalnego biletu.
W obu przypadkach przysługuje osobie niepełnosprawnej przewodnik, który ma ulge 95% wartości normalnego biletu.

Warto wiedzieć

Pamiętajmy, że niektórzy prywatni przewoźnicy nie mają podpisanych odpowiednich umów z Urzędami Marszałkowskimi i w tych autobusach nie ma żadnych ulg ustawowych.
Jadąc busem, możemy się spotkać z tym, że ulgi są inne nież przewiduje prawo.

Zniżki w komunikacji miejskiej

W większości miast czy gmin, w komunikacji miejskiej osoby niepełnosprawne posiadają ulgi przejazdowe. Wielkość ulgi jest określona w regulaminie i cenniku danego przewoźnika. Są gmini gdzie trzeba płacić za bilety, a są tacy przewoźnicy, gdzie osoby niewidome czy słabo widzące jeżdżą za darmo. Z przewodnikiem jest podobnie. W niektórych autobusach przewodnik musi mieć bilet, a w niektórych przewodnik jedzie za darmo.