Stacja znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami: Katowice (północ), Pszczyna (południe), Rybnik (zachód) i Tychy Lodowisko (wschód)..
Perony i tory są w osi północ-południe.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.

Oznaczenia dla osób niewidomych są tylko na peronie nr 2.
Toalety są na holu dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kasy biletowe są w budynku dworca.
Na stacji Tychy zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

W budynku dworcowym jest sklep spożywczy.
Nad schodami do przejścia podziemnego od strony miasta jest znacznik Totupoint.
W okolicy dworca znajduje się parking, postój taksówek oraz przystanki komunikacji miejskiej (autobusy i trolejbusy).

Perony

Na stacji mamy 3 perony.
Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku południowym (Pszczyna):

  • Peron 1, po prawej tor nr 8, po lewej tor nr 10
  • Peron 2, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 2
  • Peron 3, po prawej tor nr 9, po lewej tor nr 7

Na peronach 1 i 3, nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Na peronie nr 2 na linii bezpieczeństwa są guzki.
Perony są niskie około 40 cm od pgs.
W końcowej części peronów po stronie północnej jest zejście do przejścia podziemnego.
Peron nr 1 jest zadaszony w całej swojej długości. Na peronie nr 2 zadaszenie jest od schodów do połowy długości peronu, na peronie nr 3 zadaszenia brak.

Słupy, ławki, latarnie, filary podtrzymujące zadaszenie i tablice są ustawione w osi peronów.
Perony 1 i 3, są wyłożone płytkami chodnikowymi.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów w końcowej części długości peronu po stronie północnej znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku północnym. Schodami tymi zejdziemy do przejścia podziemnego.

Uwaga na schodach są zamontowane prowadnice dla wózków. Na peronach 1 i 2, prowadnice są z naszej prawej strony w momencie schodzenia z peronu, natomiast schodząc z peronu nr 3, prowadnice są z naszej lewej strony.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Wszystkie ściany są wyłożone blachą.
Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron 3, na wprost i po lewej mamy ściany. Idąc w prawo, po prawej stronie miniemy schody na peron 2, a następnie na peron 1 i dojdziemy do schodów w górę.
Schodami tymi wychodzimy z przejścia podziemnego pod zadaszenie.

Stojąc pod zadaszeniem, tyłem do schodów wyprowadzających z tunelu z lewej strony mamy uliczkę i parking, natomiast z prawej wejście do budynku dworcowego.
Przy schodach nad nami jest zamontowany znacznik Totupoint.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów.
W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Stojąc pod zadaszeniem, tyłem do schodów prowadzących do przejścia podziemnego, obracamy się w prawo i idziemy kilka kroków. Dochodzimy do drzwi, którymi wchodzimy na hol dworca.

Hol dworcowy ma kształt prostokąta. Stojąc tyłem do drzwi którymi weszliśmy z lewej strony są duże okna przy których są ławki. Z prawej strony jest ściana, na której są okienka z kasami biletowymi. Za kasami jest wejście do toalet. Gdy pójdziemy wzdłuż ściany z kasami i toaletami, na jej końcu dojdziemy do ściany, na której jest sklep spożywczy.
Stojąc tyłem do drzwi prowadzących do toalet idziemy przez wąski hol i dochodzimy do drzwi wyprowadzających nas z budynku dworca. Drzwiami tymi wychodzimy w okolicę przystanków autobusowych i trolejbusowych komunikacji miejskiej.

Stojąc tyłem do schodów i nie chcąc wchodzić do budynku dworca, a chcąc dojść do przystanków komunikacji miejskiej, obracamy się w prawo i dochodzimy do drzwi prowadzących na hol. Teraz obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż ściany, aż dojdziemy do rogu budynku. Na rogu obracamy się w prawo i idziemy na południe przy ścianie, aż dojdziemy do drzwi, którymi możemy wejść lub wyjść z holu dworcowego. Z lewej strony będą przystanki komunikacji miejskiej.

Wchodząc na dworzec

Na perony możemy się dostać przez budynek dworca lub bezpośrednio schodząc do przejścia podziemnego.

Przez budynek dworcowy

Idąc na zachód od przystanków komunikacji miejskiej dochodzimy do budynku dworcowego. Stojąc przed budynkiem obracamy się w prawo i idziemy, aż trafimy z lewej strony na drzwi prowadzące na hol dworca. Wchodzimy przez drzwi, Na ścianie z lewej strony jest sklep spożywczy. Z prawej są ławki. Idziemy w poprzek holu, aż do ściany, gdzie jest wejście do toalet. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż ściany, gdzie z lewej strony są okienka kasowe. Na końcu ściany dochodzimy do drzwi.

Po wyjściu z budynku jesteśmy pod zadaszeniem. Robimy kilka kroków do przodu i z lewej strony mamy schody prowadzące do przejścia podziemnego. Nad schodami jest znacznik Totupoint.

Obracamy się w lewo i schodzimy do przejścia podziemnego. Uwaga z lewej strony są prowadnice dla wózków.
Idziemy przejściem podziemnym. Z lewej strony będziemy mijali wejścia na perony odpowiednio 1, 2, i gdy dojdziemy do ściany przed nami, to również z lewej strony będzie wejście na peron nr 3.
Na perony wchodzimy kamiennymi schodami.
Uwaga na schodach są prowadnice dla wózków. Na perony 1 i 2 prowadnice są z lewej strony, natomiast na peron nr 3 z prawej.

Po wejściu na peron należy przejść około 30 – 40 metrów, w tym miejscu powinna się zatrzymać jakaś część składu.

Bezpośrednio z ulicy

Idąc na zachód od przystanków komunikacji miejskiej dochodzimy do budynku dworcowego. Stojąc przed budynkiem obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż ściany, która jest z naszej lewej strony. Dochodzimy do rogu budynku i skręcamy w lewo. Idziemy na zachód, aż dojdziemy do drzwi prowadzących na hol dworcowy. Jesteśmy pod zadaszeniem. W tym miejscu obracamy się w prawo i robimy kilka kroków. Z lewej strony mamy schody prowadzące do przejścia podziemnego. Nad schodami jest znacznik Totupoint.

Obracamy się w lewo i schodzimy do przejścia podziemnego. Uwaga z lewej strony są prowadnice dla wózków.
Idziemy przejściem podziemnym. Z lewej strony będziemy mijali wejścia na perony odpowiednio 1, 2, i gdy dojdziemy do ściany przed nami, to również z lewej strony będzie wejście na peron nr 3.
Na perony wchodzimy kamiennymi schodami.
Uwaga na schodach są prowadnice dla wózków. Na perony 1 i 2 prowadnice są z lewej strony, natomiast na peron nr 3 z prawej.

Po wejściu na peron należy przejść około 30 – 40 metrów, w tym miejscu powinna się zatrzymać jakaś część składu.

Warto wiedzieć

Przy wysiadaniu z pociągu należy pamiętać, że perony są niskie.
Schody do przejścia podziemnego są strome.
Na schodach są zamontowane prowadnice dla wózków.
Przy zejściu do przejścia podziemnego, pod zadaszeniem jest znacznik Totupoint.
Toalety znajdują się na holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Słowik i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 6 kwietnia 2022r. Artur Słowik