Stacja znajduje się w województwie małopolskim.
Jest położona pomiędzy stacjami: Dębica (wschód), Tuchów (południe) i Bochnia (zachód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i tunel.
Oznaczenia dla osób niewidomych są. Toaleta jest czynna. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są. Kasy biletowe są czynne.

Na stacji Tarnów zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.
W okolicy dworca znajduje się sklep spożywczy, gastronomia, parking oraz w niewielkiej odległości dworzec autobusowy (PKS) i przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

Perony

Na stacji mamy 3 perony, z których odprawiani są podróżni, oraz peron przejściowy przy budynku dworca. Perony są ułożone równolegle do siebie.
Perony 1, 2 i 3 są wyspowe i dwukrawędziowe. Peron przejściowy boczny jest jednokrawędziowy. Przy krawędzi peronowej jest ustawiony płot, zabezpieczający podróżnych przed spadnięciem na tory. Przy tym peronie, na przeciwko płotu jest budynek dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Dębica i Nowy Sącz):

  • Peron 1, po lewej tor nr 4, po prawej tor nr 2
  • Peron 2,po lewej tor nr 1, po prawej tor nr 3
  • Peron 3,po lewej tor nr 7, po prawej tor nr 9

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki znajdują się na linii bezpieczeństwa.
Perony są średniej wysokości około 55 cm od pgs.

W 1/4 długości peronów, od strony zachodniej (Bochnia) jest zejście do tunelu.
Zejście jest na wysokości budynku dworca.
Na zachód od zejścia jest winda.

Perony są zadaszone w środkowej części długości peronu.
Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów.

Idąc od tunelu peronem przejściowym po prawej stronie mamy płot, za którym jest tor, a po lewej budynek dworca.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów od strony zachodniej, w 1/4 długości peronu znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku zachodnim. Schodami tymi zejdziemy do tunelu dworca.
Do tego samego tunelu możemy zjechać z peronów windą, która znajduje się po stronie zachodniej tunelu (za schodami).
Wychodząc schodami z tunelu na peron przejściowy, na górze odwracamy się o 90 stopni w lewo i po kilku metrach mamy wejście do budynku dworca.

Tunel

Tunel łączy peron przejściowy z wyjściem na ul. Do Huty, która znajduje się po południowej stronie dworca. Idąc tunelem po drodze będziemy mijali z jednej strony schody w górę, prowadzące na peron a naprzeciwko nich wejście do windy.
W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 3, na wprost jest wejście do windy. Na lewo dojdziemy tunelem do ul. Do Huty. Idąc w prawo po prawej miniemy schody na peron nr 2, po lewej windę na ten sam peron. Po pokonaniu kilkunastu metrów po prawej będą schody w górę na peron nr 1, a po lewej winda na ten peron.
Idziemy dalej na północ, aż dojdziemy do kilku schodów w górę. Po lewej stronie jest winda, którą wjedziemy na peron przejściowy.

Wchodząc po schodach na wprost i po lewej mamy ścianę, a po prawej schody, którymi wyjdziemy na peron przejściowy, gdzie znajduje się budynek dworca. Wejście do budynku jest na lewo przy schodach z tunelu.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na północ od peronów.
W budynku dworca nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Wychodząc z tunelu schodami odwracamy się o 90 stopni w lewo i po kilku metrach przed nami mamy wejście do holu dworca, przez drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki.
Idąc na wprost przez hol dojdziemy do drzwi wyjściowych z budynku przed dworzec, gdzie jest parking. Uwaga z budynku schodzimy po kilku stopniach lub po pochylni dla wózków, która jest po prawej stronie.
Na wprost wyjścia z budynku dworca jest przejście dla pieszych przez ulicę.

Po przejściu na drugą stronę idziemy na północ wzdłuż ulicy prowadzącej do dworca. Po przejściu około 250m po lewej stronie będzie wejście na dworzec autobusowy (PKS).
Idąc dalej prosto, dojdziemy do skrzyżowania gdzie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (autobusy).
Idąc w kierunku dworca autobusowego (PKS), po drodze jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Idąc przez hol dworcowy po prawej stronie będą ławki, natomiast na lewej ścianie kasa biletowa.
W połowie holu mamy na lewo korytarz, którym dojdziemy do toalet. Natomiast idąc korytarzem w prawą stronę dojdziemy do baru dworcowego i poczekalni, która jest na końcu korytarza. Idąc korytarzem w prawo i trzymając się ściany po lewej stronie na jej końcu z lewej będą wąskie schody w dół, którymi zejdziemy do baru. Tu też jest drugie wyjście przed budynek dworca schodami do góry.

Mijając te korytarze i idąc prosto do drzwi wyjściowych z holu dworcowego na lewej ścianie jest kasa biletowa. Po przejściu przez drzwi, po prawej stronie jest punkt gastronomiczny.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących do holu dworcowego skręcamy w prawo i po przejściu około 50 m po prawej stronie będą schody w dół, którymi dostaniemy się do baru. Uwaga przy krawężniku są gęsto ustawione metalowe słupki, blokujące parkowanie na chodniku.

Wchodząc na dworzec

Do budynku dworca od strony ulicy wchodzimy po kilku stopniach, lub pochylnią, która jest z lewej strony schodów. Jeszcze przed drzwiami prowadzącymi na hol, po lewej stronie jest punkt gastronomiczny. Po wejściu na hol po prawej mamy kasę biletową. Idziemy prosto i mijamy na prawo i lewo korytarze, którymi dojdziemy Na prawo do toalet, a na lewo do poczekalni i baru. Idąc prosto do drzwi, którymi wyjdziemy na peron przechodni. Na prawej ścianie miniemy kasę biletową a po lewej stronie ławki. Po wyjściu z holu dworca, po kilku metrach skręcamy w prawo i jesteśmy przy schodach prowadzących do tunelu.

Warto wiedzieć

Schody do przejścia podziemnego są strome.
Po zejściu z peronu przechodniego do tunelu należy pamiętać, że równolegle do torów (z lewej strony), są schody w dół.
Na peronie przechodnim przy krawędzi peronowej jest płot.
Przed dworcem jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toaleta jest na holu dworcowym.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Łukasza Urbańskiego, Grzegorza kania i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 29 października 2022r. Artur Słowik