Stacja znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Dąbrowa Górnicza Wschodnia (zachód) i Bukowno (wschód).
Perony i tory są w osi wschód -zachód.

Na dworcu znajdują się tory, perony, budynek dworca i przejście przez tory.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kas biletowych nie ma.

Na Stacji Sławków zatrzymują się pociągi osobowe.

W pobliżu stacji znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Perony

Na stacji mamy 2 perony boczne jednokrawędziowe.
Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Bukowno)

  • Peron 1, po prawej tor nr 1,
  • Peron 2, po lewej tor nr 2.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa oraz ścieżka prowadząca do wiaty przystankowej.
Ścieżka prowadząca znajduje się w osi peronu.
Perony są bardzo wysokie 76 cm od pgs.

Peron 1 jest lustrzanym odbiciem peronu nr 2.. Idąc po peronie po jednej stronie mamy tor, a po drugiej metalowe ogrodzenie.
W 1/3 długości peronu od strony wejścia na peron przy ogrodzeniu jest wiata przystankowa, do której dojdziemy po ścieżce prowadzącej.

Słupy, latarnie, ławki i tablice na peronach są ustawione przy ogrodzeniu.

Na końcu zachodnim każdego z peronów jest zejście prowadzące do przejścia przez tory.
Na wschodnich końcach peronów w poprzek jest metalowe ogrodzenie, zabezpieczające przed spadnięciem z peronu.

Pociągi w kierunku Katowic odjeżdżają z peronu nr 1, natomiast pociągi w kierunku Bukowna i Olkusza z peronu nr 2.

Wysiadając na stacji Sławków, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Wyjścia z peronów

Na końcu każdego z peronów po stronie zachodniej znajduje się Przejście przez tory.
Idąc peronem nr 1 na jego zachodnim końcu trafiamy na pochylnię w dół.
Na pochylni jest ścieżka prowadząca.
Po obu stronach pochylni mamy barierki. Gdy zejdziemy z pochylni, to, skręcając w prawo wychodzimy ze stacji po chodniku, którym dojdziemy do ulicy.

Jeśli nie skręcimy na chodnik, ale pójdziemy dalej wzdłuż barierki i na jej końcu obrócimy się o 180 stopni w lewo i przejdziemy kilka kroków, to z prawej strony będziemy mieli przejście przez tory, które jest w poziomie szyn.

Idąc chodnikiem w kierunku ulicy, z lewej strony jest budynek dworca, a z prawej dużo trawy gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

jeśli chcemy wyjść ze stacji z peronu nr 2, Musimy dojść do zachodniego końca peronu, zejść pochylnią w dół. Na pochylni jest ścieżka prowadząca. Na końcu pochylni obracamy się w prawo o 180 stopni i idziemy kilka kroków. Gdy skończy się barierka po lewej stronie, przechodzimy przez tory. Następnie obracamy się w lewo i idziemy kilka kroków. Obracamy się o 180 stopni w prawo. Idziemy między barierkami, aż z lewej strony trafimy na chodnik, którym dojdziemy do ulicy. Gdybyśmy nie skręcali w lewo, ale szli prosto, trafimy na pochylnię w górę. Jest to wejście na peron nr 1.

Przejście między peronami

Między peronami przechodzimy przez dwa tory. Przejście jest w poziomie szyn. Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się po zachodniej stronie stacji, za końcem peronu nr 1.
Budynek jest zamknięty.
Idąc chodnikiem w stronę ulicy, po lewej stronie mamy boczną ścianę budynku dworca.
Przed budynkiem dworca, po obu stronach ulicy, znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Wchodząc na dworzec

Stojąc przy północno-wschodnim rogu budynku dworca, obróconym tyłem do ulicy, przed nami jest chodnik.
Idziemy chodnikiem na południe, z prawej strony jest boczna ściana budynku.
W pewnym miejscu dochodzimy do metalowej barierki, która jest przed nami, a na podłożu wyczujemy z prawa na lewo, ścieżkę prowadzącą,.
W lewo, pochylnią w górę wchodzimy na peron nr 1. Przy pochylni z obu stron jest barierka.
Ścieżką prowadzącą dojdziemy do wiaty przystankowej. W tym miejscu należy oczekiwać na pociąg.

Jeśli chcemy dojść na peron nr 2, obracamy się w prawo i idziemy, aż do
momentu gdzie barierka z lewej się skończy. Obracamy się o 180 stopni w lewo i idziemy kilka kroków. Z prawej strony jest przejście przez tory.
Po pokonaniu dwóch torów obracamy się w prawo i idziemy kilka kroków wzdłuż barierki. Na końcu barierki obracamy się o 180 stopni w lewo i pochylnią w górę wchodzimy na peron nr 2.

Ścieżką prowadzącą dojdziemy do wiaty przystankowej. W tym miejscu należy oczekiwać na pociąg.

Warto wiedzieć

Wysiadając na stacji Sławków, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Przejście przez tory jest w poziomie szyn. Do pokonania są dwa tory.

Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Uwaga należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez tory.

Budynek dworca jest zamknięty.

Przed budynkiem dworca, po obu stronach ulicy, znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Przy chodniku prowadzącym do ulicy jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Grzegorza Kani i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 28 lutego 2024 r. Artur Słowik