Skrzyżowanie przy Teatrze Bagatela tworzą ulice Szewska, Podwale, Karmelicka i Dunajewskiego.
Ulica Szewska biegnie na wschód, ul. Podwale na południe, ul. Karmelicka na zachód, a ul. Dunajewskiego na północ.
Na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Ulica Podwale jest ulicą jednokierunkową dla samochodów, które jadą na południe w kierunku Filharmonii. Należy pamiętać, że od południa po tej ulicy poruszają się rowery.
Autobusy jeżdżą w linii północ-południe, czyli ulicami Dunajewskiego i Podwale. Tramwaje jeżdżą ul. Podwale, ul. Karmelicką i ul. Dunajewskiego.

Wszystkie trzy przystanki, które noszą nazwę Teatr Bagatela są przed skrzyżowaniem. Przystanku nie ma na ul. Szewskiej.

Na ul. Podwale i ul. Dunajewskiego przystanki są autobusowo-tramwajowe. Przy tych przystankach pas jezdni jest z kostki brukowej i jest podniesiony do poziomu chodnika. Na tych przystankach są wiaty przystankowe podwójne, natomiast przy ulicy Karmelickiej wiata jest pojedyncza – multimedialna. Przy ul. Karmelickiej jest przystanek tramwajowy.
Na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania jest budynek, w którym mieści się Teatr Bagatela. Po lewej stronie od wejścia do teatru czyli na południowy – wschód odchodzi ul. Krupnicza. Ulica ta nie dochodzi do skrzyżowania.
Na północno-zachodnim rogu jest kamienica i arkada, którą przechodzimy, chcąc przejść pomiędzy ulicami Karmelicką i Dunajewskiego.
Uwaga pod arkadami jest ciasno, bo jest tam stragan z preclami oraz stoisko z kwiatami.
Na południowo-wschodnim oraz północno-wschodnim rogu tego skrzyżowania są Planty.

Tramwajami na zachód pojedziemy w kierunku Pl. Inwalidów, Biprostalu, gdzie jest szkoła masażu oraz Bronowic.
Na południe tramwajami pojedziemy w kierunku Filharmonii, Jubilata i Cichego Kącika. Natomiast autobusami pojedziemy w kierunku Filharmonii, Wawelu, Jubilata i Ronda Grunwaldzkiego.
Na północ autobusami i tramwajami pojedziemy w kierunku dworca Kraków Główny, Poczty Głównej, Lubicz i Ronda Mogilskiego.
Na wschód ul. Szewską dojdziemy do Rynku Głównego.

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 20 listopada 2022 r. Artur Słowik