Stacja, przystanek osobowy znajduje się w województwie świętokrzyskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Radom (północ), Ostrowiec Świętokrzyski (wschód) i Skarżysko Kamienna (południe).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, tory i przejście w pozionie szyn.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kas biletowych nie ma.
Na przystanku Skarżysko Kościelne zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.

Perony

Na przystanku mamy 2 perony boczne jednokrawędziowe. Peron nr 2 jest wysunięty względem peronu nr 1 w kierunku wschodnim.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Ostrowiec Świętokrzyski)

  • Peron 1, po lewej tor nr 1,
  • Peron 2, po prawej tor nr 2.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa i ścieżka prowadząca do pierwszej wiaty.
Perony są średniej wysokości około 55 cm od pgs.

Idąc peronem nr 1 w kierunku wschodnim z lewej strony mamy tor, a z prawej metalowe ogrodzenie.
W 1/3 i 2/3 długości peronu są postawione wiaty przystankowe. Do pierwszej wiaty od strony wejścia na peron, jest ścieżka prowadząca w poprzek peronu.
Słupy, latarnie i tablice są przy ogrodzeniu.

Idąc peronem nr 2 w kierunku zachodnim z lewej strony mamy tor, a z prawej metalowe ogrodzenie.
W 1/3 i 2/3 długości peronu są postawione wiaty przystankowe. Do pierwszej wiaty od strony wejścia na peron, jest ścieżka prowadząca w poprzek peronu.

Słupy, latarnie i tablice są przy ogrodzeniu.
Idąc w kierunku wyjścia z peronów przy pierwszej wiacie od strony wyjścia trafiamy na ścieżkę prowadzącą wzdłuż peronu, którą dojdziemy do wyjścia.

Jeśli wszystko jest dobrze, to na przystanku Skarżysko Kościelne, będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Wyjścia z peronu

Na końcu każdego z peronów znajduje się wyjście. Na peronie nr 1 jest to koniec peronu po stronie wschodniej, a na peronie nr 2 po stronie zachodniej.

Idąc peronem nr 1, na jego wschodnim końcu teren lekko opada. Idziemy pochylnią kilka metrów i skręcamy o 180 stopni w prawo. Idziemy dalej pochylnią i po przejściu kilku metrów skręcamy o 180 stopni w lewo. Po przejściu kolejnych kilku metrów dojdziemy do chodnika z lewej strony, w który skręcamy. Idziemy kilka kroków i dojdziemy do przejścia przez tory.

Schodząc z peronu po obu stronach mamy metalowe ogrodzenie, a na podłożu jest ścieżka prowadząca.

Przechodzimy przez dwa tory i wchodzimy na chodnik. Z prawej strony mamy wejście na peron nr 2.
idąc prosto chodnikiem, po przejściu kilkunastu metrów, dojdziemy do asfaltowej drogi. Jeśli w tym miejscu, skręcimy w lewo to dojdziemy do głównej ulicy.

Przy drodze asfaltowej jest miejsce, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Na końcu zachodnim peronu nr 2, trafiamy na pochylnię w dół, którą dojdziemy do chodnika. Na podłożu jest ścieżka prowadząca, a po obu stronach jest metalowe ogrodzenie. Po zejściu z pochylni z lewej strony mamy przejście przez tory. Skręcając w prawo idziemy chodnikiem kilkanaście metrów, aż dojdziemy do asfaltowej drogi. Jeśli tu skręcimy w lewo, to dojdziemy do głównej ulicy.

Przy drodze asfaltowej jest miejsce, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Przejście między peronami

Między peronami przechodzimy przejściem przez tory.
Przejście jest w poziomie szyn i są na nim dwa tory.
Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji dźwiękowej.

Wchodząc na dworzec

Idąc na wschód, od strony głównej ulicy gdzie jest przejazd kolejowy, dochodzimy do chodnika, który jest w prawą stronę. Skręcamy w ten chodnik i idziemy na południe. Po przejściu kilkunastu metrów wąskim chodnikiem dochodzimy do przejścia przez tory.
W tym miejscu z lewej strony mamy wejście na peron nr 2. Chcąc iść na peron nr 1 przechodzimy przez dwa tory. Skręcamy w prawo i wchodzimy krętą pochylnią na peron nr 2.

Na pociąg należy oczekiwać przy pierwszej wiacie, do której doprowadzi nas ścieżka prowadząca. W tym miejscu zatrzyma się jakaś część składu.

Warto wiedzieć

Pomiędzy peronami jest przejście przez tory.
Na przejściu nie ma szlabanów ani sygnalizacji dźwiękowej.
Do pokonania są dwa tory.
Jeśli wszystko jest dobrze, to na przystanku Skarżysko Kościelne, będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Na pociąg należy oczekiwać w okolicy pierwszej wiaty, w tym miejscu zatrzyma się jakaś część składu.
Przy drodze aspaltowej jest miejsce, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla: Artura Forkasiewicza i Michała Stępnia za konsultację i wizję lokalną.

Dane z dnia, 10 listopada 2021 r. Artur Słowik