Stacja, znajduje się w województwie dolnośląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Wrocław Brochów (zachód) i Jelcz Laskowice (wschód).
Peron i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się peron, przejście przez tor i budynek dworca.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronie i w budynku dworca. Toalety są w holu dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kas biletowych nie ma.
Na przystanku Siechnice zatrzymują się pociągi osobowe.
W pobliżu dworca jest parking.

Peron

Na przystanku mamy peron wyspowy dwukrawędziowy.
Numeracja torów przy peronie stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Jelcz Laskowice)
Peron 1, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 2

Na peronie są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Peron jest wysoki 76 cm od pgs.
W 1/3 długości peronu od strony wejścia na peron jest wiata przystankowa.

Słupy, latarnie i tablice są ustawione w osi peronu.
Na końcu peronu po stronie wschodniej jest zejście pochylnią prowadzące do przejścia przez tor.

Wysiadając na przystanku osobowym Siechnice, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Pociągi w kierunku Jelcza Laskowic odjeżdżają z toru nr 1,, natomiast pociągi w kierunku Wrocławia z toru nr 2.

Wyjście z peronu

Na końcu peronu, po stronie wschodniej znajduje się pochylnia w dół, która biegnie równolegle do torów. Pochylnia jest zakończona „małpim gajem”.

Po zejściu pochylnią po prawej stronie trafiamy na metalowe ogrodzenie. Idziemy wzdłuż niego, gdy ogrodzenie się skończy, obracamy się o 180 stopni w prawo i idziemy kilka metrów, aż dojdziemy do metalowego ogrodzenia, które będzie na końcu chodnika. Obracamy się w lewo i przechodzimy przez jeden tor. Na przejściu nie ma szlabanów, ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Po przejściu toru trafiamy na metalowe ogrodzenie przed nami. Obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż niego, które jest po prawej stronie. Gdy ogrodzenie się skończy obracamy się o 180 stopni w prawo i idziemy prosto, aż trafimy na ogrodzenie przed nami. W tym miejscu obracamy się w lewo i idziemy kilka kroków do przodu, aż trafimy na róg budynku, który będzie z prawej strony.

Chcąc wejść do budynku, obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż ściany, którą mamy z lewej strony. Po paru metrach trafiamy na kilka schodów w górę. Po pokonaniu schodów z lewej strony mamy drzwi, którymi wchodzimy na hol dworca.

Stojąc przy rogu budynku i nie skręcając na dworzec idziemy prosto wzdłuż ściany, która jest z naszej prawej strony. Gdy budynek się skończy, jesteśmy na chodniku przy ulicy. Jeśli skręcimy w lewo, to po przejściu kilkudziesięciu metrów dojdziemy do parkingu.
Idąc w stronę parkingu po lewej stronie jest trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Budynek dworca

Stojąc przed drzwiami, z lewej strony mamy schody, a za nami peron, wchodzimy do budynku. Trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Po przejściu kilku kroków ścieżka odchodzi w prawo i idzie dalej prosto do wyjścia przed dworzec. Gdy skręcimy w prawo, to po lewej stronie miniemy plan budynku dworca dostępny dla osób niewidomych. Idąc dalej dojdziemy do toalet, które są po prawej stronie.

Jeśli nie skręcimy w stronę toalet i pójdziemy prosto dojdziemy do drzwi, którymi wychodzimy na chodnik przy ulicy przed dworcem. Po drodze z prawej strony miniemy siedziska, gdzie możemy oczekiwać na pociąg.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec możemy wejść bezpośrednio z ulicy lub przez budynek dworca.

Bezpośrednio z ulicy

Stojąc przy rogu budynku, który mamy po lewej stronie a ulicę za nami idziemy prosto wzdłuż ściany, która jest po lewej stronie. Dochodzimy do rogu budynku z lewej strony przyjdziemy, gdybyśmy wychodzili z budynku dworca. Przed nami jest płotek i dojście do przejścia przez tory.

Przez budynek dworca

Stojąc tyłem do ulicy i chcąc wejść na dworzec przy rogu budynku obracamy się w lewo i idziemy na zachód kilka metrów, Budynek mamy z prawej, a ulicę z lewej. Dochodzimy do drzwi, którymi wchodzimy na dworzec. Po przejściu przez drzwi jesteśmy na małym holu dworcowym, gdzie są ścieżki prowadzące. Idziemy ścieżką prowadzącą, z lewej strony mijamy siedziska, gdzie możemy oczekiwać na pociąg. W pewnym miejscu trafiamy na odchodzącą ścieżkę prowadzącą w lewo. Gdy skręcimy w nią to po lewej miniemy makietę holu dworcowego, a po prawej będą toalety.
Nie skręcając w lewo tylko, idąc dalej prosto, dochodzimy do drzwi, którymi wychodzimy z budynku od strony peronu.

Po minięciu drzwi obracamy się w prawo i schodzimy po kilku stopniach, a następnie idąc wzdłuż ściany dochodzimy do rogu budynku.

Droga na peron

Stojąc przy rogu budynku, ulica za nami, idziemy kilka kroków, aż dojdziemy do metalowego ogrodzenia przed nami. Skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż ogrodzenia z lewej strony. Gdy ono się skończy obracamy się o 180 stopni w lewo i idziemy, aż dojdziemy do końca chodnika. Miejsce to poznamy, bo trafimy na ogrodzenie. Obracamy się w prawo i przechodzimy przez tor.

Znowu trafiamy na metalowe ogrodzenie. Skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż niego z lewej strony. Gdy ono się skończy obracamy się o 180 stopni w lewo i idziemy pochylnią w górę. Gdy podłoże się wyrówna jesteśmy na początku peronu. Teraz należy przejść jakieś 50 m i w tym miejscu oczekiwać na pociąg..

Warto wiedzieć

Czekając na pociąg, najlepiej przejść około 50 m, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.
Wysiadając na przystanku osobowym Siechnice, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Na przejściu przez tor nie ma szlabanów ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Przy ulicy w stronę parkingu jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toaleta jest na holu dworcowym.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Łukasza Urbańskiego i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 10 stycznia 2021r. Artur Słowik