Stacja, przystanek osobowy, znajduje się w województwie lubelskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Dęblin (północny – zachód) i Nałęczów (południowy – wschód).
Perony i tory są w osi południowy – wschód-północny – zachód i są na nasypie powyżej poziomu ulic.
Na dworcu znajdują się peron, tory, tunel i budynek dworca.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu. Toalety są w budynku dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Winda jest w tunelu. Kasy biletowe są w holu dworca.
W okolicy dworca jest parking.
Na przystanku Puławy Miasto zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.

Perony


Na stacji mamy peron wyspowy, dwukrawędziowy.

Numeracja torów przy peronie stojąc twarzą w kierunku północno – zachodnim (Dęblin)
Peron 1, po lewej tor nr 1, po prawej tor nr 2.

Na peronie są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa oraz ścieżka prowadząca przez całą długość peronu, która znajduje się przed linią bezpieczeństwa.
Peron jest bardzo wysoki około 80 cm od pgs.

Peron jest zadaszony, od schodów, w 3/4 długości peronu w kierunku północno – zachodnim.
Słupy, latarnie, tablice i ławki są ustawione w osi peronu.

Na końcu peronu po stronie południowo – wschodniej, (Nałęczów, Lublin) są schody w dół do tunelu.
Przed schodami w poprzek peronu jest ścieżka prowadząca, która ułatwia zlokalizowanie zejścia z peronu.

Za schodami jest winda, którą zjedziemy do tunelu.

Wysiadając na przystanku osobowym Puławy Miasto, jeśli wszystko jest dobrze, będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Pociągi w kierunku Nałęczowa i Lublina odjeżdżają z toru nr 1, natomiast pociągi w kierunku Dęblina, Warszawy, Radomia i Kielc z toru nr 2.

Wyjścia z peronu


Na końcu peronu po stronie południowo – wschodniej, znajdują się kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu. Schody są w kierunku południowo – wschodnim.
Przed schodami jest ścieżka prowadząca w poprzek peronu..

Chcąc skorzystać z windy, nie schodzimy schodami tylko idziemy przy murku, za którym są schody. Gdy murek się skończy, schodzimy do osi peronu i idziemy kilka kroków w kierunku Nałęczowa, aż trafimy na drzwi windy.

Tunel


W tunelu są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące.
Tunelem przejdziemy z jednej na drugą stronę torów.

Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1, przed nami jest winda na ten peron.

jeśli obrócimy się w lewo i pójdziemy ścieżką prowadzącą, po kilku metrach wyjdziemy z tunelu. Jesteśmy na chodniku z kostki brukowej, na którym jest ścieżka prowadząca. Idąc chodnikiem po ścieżce, lekko skręcimy w prawo. Po przejściu kilku metrów, chodnik znowu skręca w prawo. Idąc dalej, równolegle do torów, które są z prawej strony na nasypie, po przejściu około 70m, dojdziemy do ulicy przy wiadukcie kolejowym.

Idąc tym chodnikiem z obu stron jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Uwaga, z prawej strony trawa jest pod górkę – nasyp kolejowy, natomiast z lewej strony trawa jest lekko z górki. Przy ulicy, teren się wyrównuje..

Jeśli od schodów prowadzących na peron nr 1, skręcimy w prawo, pójdziemy tunelem w kierunku budynku dworca. Po przejściu kilku kroków po ścieżce prowadzącej, teren lekko zacznie się wznosić. Na końcu tunelu trafimy na drzwi, które są na fotokomórkę.

Budynek dworca


W budynku dworca są ścieżki prowadzące.
Budynek znajduje się na południowy – wschód, od peronów i jest na wysokości tunelu.
Po wejściu do budynku dworca z tunelu, za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy przed siebie przez wąski hol. Na prawo odchodzi ścieżka do toalet. Nie skręcając w tą ścieżkę tylko idąc prosto, po kilku krokach trafiamy na ścieżkę w lewo. Skręcając w tą ścieżkę idziemy wzdłuż holu.
Z prawej strony mijamy siedziska. Na końcu ścieżka skręca w lewo, doprowadzając nas do okienka kasowego.

Nie skręcając w ścieżkę do kas biletowych tylko idąc dalej w poprzek holu, dochodzimy do drzwi na fotokomórkę, którymi wychodzimy przed dworzec.

Przed nami jest parking, a idąc chodnikiem w lewo, po przejściu około 70m, dojdziemy do ulicy przy wiadukcie kolejowym.

Wchodząc na dworzec


Na dworzec wchodzimy z północy bezpośrednio do tunelu, a z południa przez budynek dworca.

Od północy


Idąc chodnikiem na południe, po lewej mamy ulicę. W pewnym miejscu dochodzimy do wiaduktu kolejowego. Przed wiaduktem w prawą stronę odchodzi chodnik, na którym jest ścieżka prowadząca.
Chodnik rozpoznamy po tym, że na jego początku, w poprzek jest pas integracyjny, zrobiony z guzków

Skręcamy w prawo i idziemy lekko pod górkę po ścieżce prowadzącej. Z lewej strony mamy nasyp kolejowy, a z prawej lekką skarpę w dół.
Idziemy około 70m, aż chodnik lekko skręci w lewo. Po przejściu kilku metrów, chodnik ze ścieżką znowu skręci w lewo. Jesteśmy przed wejściem do tunelu. Robiąc kilka kroków do przodu, wchodzimy do tunelu.

W tunelu trzymamy się ścieżki prowadzącej, którą dochodzimy do skrzyżowania ścieżek.
W lewo odchodzi ścieżka do windy na peron, a w prawo do schodów, którymi wyjdziemy na ten sam peron.

Od południa


Stojąc twarzą zwróconym do budynku dworca, jesteśmy przed drzwiami na fotokomórkę. Wchodzimy do budynku i trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy w poprzek holu. Po drodze mijamy odchodzącą w prawo, ścieżkę prowadzącą, którą dojdziemy do kas biletowych. Następnie miniemy ścieżkę w lewą stronę, która prowadzi do toalet. Po kilku krokach dojdziemy do drzwi na fotokomórkę, którymi wyjdziemy do tunelu.

Idąc tunelem teren lekko opada. Po kilku metrach się wyrównuje. Dochodzimy do skrzyżowania ścieżek prowadzących. Na prawo odchodzi ścieżka do windy, a w lewo ścieżka do schodów na peron.

Jeśli byśmy poszli prosto, to po kilku metrach wyjdziemy z tunelu po drugiej stronie torów.

Warto wiedzieć


Peron jest bardzo wysoki.
Wysiadając na przystanku osobowym Puławy Miasto, jeśli wszystko jest dobrze, będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Przy wyjściu z tunelu i przy wiadukcie, jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje
potrzeby fizjologiczne.
Trawa przy chodniku jest na skarpie.
Toaleta znajduje się w holu dworca.

Podziękowania


Serdeczne podziękowania dla Anny Słowik i Artura Forkasiewicza za konsultacje.

Dane z dnia, 30 listopada 2022r. Artur Słowik