Przyjeżdżając pociągiem lub autobusem do Świnoujścia i chcąc się dostać do centrum miasta trzeba dojść do przystani promowej i przeprawić się promem na drugą stronę rzeki Świny. Oczywiście chcąc dostać się z centrum do dworca autobusowego lub kolejowego też trzeba przeprawić się promem na drugą stronę rzeki.
Dworce znajdują się na wyspie Wolin natomiast śródmieście i kąpielisko nadmorskie oraz hotele, sanatoria i pensjonaty są na wyspie Uznam.

Przeprawa promowa

Pomiędzy wyspami kursuje prom, który przewozi podróżnych i samochody.
Przeprawa promowa jest bezpłatna. Prom kursuje co 20 minut, a w godzinach szczytu nawet co 15 minut. W godzinach nocnych częstotliwość kursowania promu jest mniejsza.
Na wyspie Wolin miejsce cumowania promu znajduje się w niewielkiej odległości od przystanku komunikacji miejskiej oraz dworców kolejowego i autobusowego. Przystań możemy zlokalizować po często słyszalnym dzwonku lub dźwiękach blachy, które są wydawane podczas wjeżdżania lub zjeżdżania samochodów z promu.

Na wyspie Uznam miejsce cumowania promu znajduje się w niewielkiej odległości od przystanków komunikacji miejskiej i też możemy je zlokalizować przez usłyszenie tych samych dźwięków.
Uwaga na wyspie Uznam są dwa miejsca, stanowiska, gdzie cumuje prom.
Jeśli nie ma zacumowanego promu, to przed wejściem na prom są opuszczone szlabany.
Przeprawa promem z jednego na drugi brzeg trwa niecałe 10 minut.

Wygląd promu

Prom składa się z dwóch poziomów. Na dolnym pokładzie są dwa pasy, na których stoją samochody oraz miejsce dla podróżnych, które jest zadaszone. Pod zadaszeniem przy ścianie znajdują się ławki. Na górnym pokładzie jest tylko miejsce dla podróżnych i nie ma tam zadaszenia. Na górnym pokładzie również znajdują się ławki, gdzie można usiąść.

Wchodząc na prom na wyspie Wolin

Wchodząc na prom na wyspie Wolin, na końcu chodnika wchodzimy na wąską metalową płytę – trap. Po prawej stronie usłyszymy wjeżdżające samochody. W pewnym momencie jest małe wzniesienie, na które trzeba uważać. Z obu stron są barierki. Gdy barierki się skończą, oznacza to, że jesteśmy na pokładzie promu.

Pokład dolny

Idąc prosto po prawej stronie mamy barierkę oddzielającą część pasażerską od samochodowej. Idąc pokładem dolnym z lewej strony miniemy schody na górny pokład i poczujemy metalową ścianę. Gdy ściana z lewej strony się skończy, skręcamy w lewo i wchodzimy pod zadaszenie. Przed nami jest ściana z oknami. Wzdłuż ściany znajdują się ławki, na których można usiąść.
Gdy prom dobije do brzegu wyspy Uznam idziemy dalej prosto czyli kontynuując kierunek jak podczas wchodzenia na prom. Idąc wzdłuż promu z prawej strony mamy samochody, a z lewej metalową ścianę. Gdy ta się skończy, miniemy z lewej strony schody z pokładu górnego. Idziemy dalej prosto i trafiamy na metalową wąską płytę – trap, po której schodzimy z promu. W pewnym miejscu trafimy na małe wzniesienie. Wzdłuż płyty z obu stron znajdują się barierki. Gdy poczujemy pod stopami betonową nawierzchnię, to oznacza, że zeszliśmy z promu.

Pokład górny

Po wejściu na prom trzymamy się lewej strony, czyli lekko skręcamy w lewo i idziemy prosto, aż trafimy na schody w górę. Uwaga! Schody są metalowe, wąskie i bardzo strome. Po obu stronach schodów są barierki.
Po wejściu na górny pokład idziemy kilka kroków do przodu trzymając się prawej strony. Następnie skręcamy lekko w prawo, tak jak barierka. Po przejściu kilku kroków barierka lekko skręca w lewo i biegnie wzdłuż promu. Za barierką w dole usłyszymy samochody, które znajdują się na promie.
Idziemy prosto, mijając po lewej ławki. W połowie długości promu przechodzimy pod mostkiem kapitańskim. Dochodzimy do miejsca gdzie barierka lekko skręca w lewo, a po przejściu kilku kroków w prawo, idąc prosto dojdziemy do takich samych schodów, którymi wchodziliśmy na pokład górny.
Uwaga! Schody są metalowe, wąskie i bardzo strome. Po obu stronach schodów są metalowe poręcze.
Po zejściu ze schodów, jesteśmy na dolnym pokładzie. Idziemy lekko w prawo gdzie trafimy na barierkę z prawej strony. Teraz prosto do zejścia z promu, po drodze z lewej miniemy metalową ścianę.

Wchodząc na prom na wyspie Uznam

Pamiętajmy, że na wyspie Uznam są dwa miejsca, stanowiska gdzie cumuje prom.
Wchodząc na prom na wyspie Uznam, na końcu chodnika wchodzimy na wąską metalową płytę – trap. Po lewej stronie usłyszymy wjeżdżające samochody. W pewnym momencie jest małe wzniesienie, na które trzeba uważać. Z obu stron są barierki. Gdy barierki się skończą, oznacza to, że jesteśmy na pokładzie promu.

Pokład dolny

Idąc prosto, po lewej stronie mamy barierkę oddzielającą część pasażerską od samochodowej. Idąc pokładem dolnym, z prawej strony miniemy schody na górny pokład i poczujemy metalową ścianę. Gdy ściana z prawej się skończy, skręcamy w prawo i wchodzimy pod zadaszenie. Przed nami jest ściana z oknami. Wzdłuż ściany znajdują się ławki na których można usiąść.
Gdy prom dobije do brzegu wyspy Wolin idziemy dalej prosto czyli kontynuując kierunek jak podczas wchodzenia na prom. Idąc wzdłuż promu z lewej strony mamy samochody, a z prawej metalową ścianę. Gdy ta się skończy, miniemy z prawej schody z pokładu górnego. Idziemy dalej prosto i trafiamy na metalową wąską płytę – trap, po której schodzimy z promu. W pewnym miejscu trafimy na małe wzniesienie. Wzdłuż płyty z obu stron są barierki. Gdy poczujemy pod stopami betonową nawierzchnię, to oznacza, że zeszliśmy z promu.

Pokład górny

Po wejściu na prom trzymamy się prawej strony, czyli lekko skręcamy w prawo i idziemy prosto, aż trafimy na schody w górę. Uwaga! Schody są metalowe, wąskie i bardzo strome. Po obu stronach schodów znajdują się barierki.
Po wejściu na górny pokład idziemy kilka kroków do przodu trzymając się lewej strony. Następnie skręcamy lekko w lewo, tak jak barierka. Po przejściu kilku kroków barierka lekko skręca w prawo i biegnie wzdłuż promu. Za barierką w dole usłyszymy samochody, które znajdują się na promie.
Idziemy prosto, mijając po prawej ławki. W połowie długości promu przechodzimy pod mostkiem kapitańskim. Dochodzimy do miejsca gdzie barierka lekko skręca w prawo, a po przejściu kilku kroków w lewo. Idąc prosto dojdziemy do takich samych schodów, którymi wchodziliśmy na pokład górny.
Uwaga! Schody są metalowe, wąskie i bardzo strome. Po obu stronach schodów znajdują się metalowe poręcze.
Po zejściu ze schodów jesteśmy na dolnym pokładzie. Idziemy lekko w lewo gdzie trafimy na barierkę z lewej strony. Teraz prosto do zejścia z promu, po drodze z prawej miniemy metalową ścianę.

Warto wiedzieć

Przystań promową zlokalizujemy po często słyszalnym dzwonku.
Jeśli prom nie jest przycumowany, to przed wejściem na prom będzie opuszczony szlaban.
Na trapie, trzeba uważać na małe wzniesienie.
Schody na górny pokład są wąskie i bardzo strome.
Chcąc dostać się na pociąg lub autobus (PKS), należy zarezerwować sobie około 20 -30 min. czasu więcej na przeprawę promową.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Doroty Ziętal, Lucyny Zaleskiej i Grzegorza Kani za konsultację i wizję lokalną

Opis z dnia, 26 lutego 2021 r. Artur Słowik