Stacja znajduje się w Poznaniu; województwo Wielkopolskie. Jest położona niedaleko od centrum Poznania; pomiędzy dzielnicami: grunwald i Wilda.

Tory i perony są w osi północ-południe. Po lewej stronie stacji stojąc twarzą w kierunku Północnym znajduje się skarpa po której poprowadzona jest ulica i tory tramwajowe. Dlatego nad torami kolejowymi zbudowano mosty: dworcowy – w obrębie stacji, w jej części północnej oraz poza stacją na północ kolejno Most uniwersytecki i Teatralny.

Tory biegną do mostu Uniwersyteckiego w dwóch grupach: wschodniej i zachodniej. Obie grupy rozdziela ulica Dworcowa która prowadzi w kierunku południowym do starego budynku dworca i tu się kończy podjazdem dla taksówek i parkingiem. Przy niej znajdują się też przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Stojąc twarzą na północ i mając za plecami stary budynek dworca po prawej stronie mamy jednokrawędziowy peron który do 31.08.2022 nosił numer 1 a po naszej lewej stronie jednokrawędziowy peron przynależny do grupy zachodniej który nosił numer 4. Dziś te perony mają inne numery.

Na stacji Poznań Główny znajdują się: tory, perony, trzy budynki dworcowe, przejście podziemne, tunele schody ruchome i stałe, windy, kasy biletowe czynne całą dobę, punkty gastronomiczne, toalety, bankomaty.

Na stacji Poznań Główny zatrzymują się pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe. Zapowiedzi są wygłaszane automatycznie, windy są sprawne, oznaczenia dla osób niewidomych są na niektórych peronach. W części przejścia podziemnego, w tunelach, w dwóch budynkach dworcowych. Guzki na linii bezpieczeństwa są na wszystkich peronach.

Ławki i rozkłady jazdy są w osi peronów. Wszystkie perony z wyjątkiem dziewiątego są wysokie 76cm od pgs.
Peron dziewiąty jest wysoki 85 cm od pgs.

W sąsiedztwie dworca są: przystanki komunikacji miejskiej (tramwaj autobus)
Postój taksówek parkingi, dworzec PKS i galeria handlowa Avenida.

Ze stacji Poznań główny na północ pojedziemy w kierunku: Szczecina i Gorzowa; Kołobrzegu Koszalina i Piły; Wągrowca; Gniezna Torunia i Gdyni; Konina i Warszawy.

Na południe pojedziemy w Kierunku: Berlina, Zbąszynka i Zielonej Góry; Wolsztyna; Wrocławia i Leszna; Kluczborka Ostrowa Wlkp. I Kalisza.

Perony

Perony i tory rozmieszczone są w dwóch grupach: wschodniej – po prawej stronie starego budynku dworca i ulicy Dworcowej stojąc twarzą w kierunku . mostu Dworcowego; i zachodniej po stronie lewej.

Perony grupy wschodniej:

Znajdują się one po prawej stronie starego budynku dworca i ulicy dworcowej stojąc twarzą na północ.
Są to perony od pierwszego do szóstego.

Peron pierwszy najbardziej po stronie prawej – wyspowy i dwukrawędziowy.
Dalej w lewo kolejno peron drugi wyspowy i dwukrawędziowy,
peron trzeci wyspowy i dwukrawędziowy,
peron piąty jednokrawędziowy,
peron czwarty czołowy i jednokrawędziowy który jest przedłużeniem peronu trzeciego w kierunku północnym,
peron szósty czołowy jednokrawędziowy który jest przedłużeniem peronu piątego w kierunku północnym.

Perony pierwszy, drugi i piąty usytuowane na południe od mostu Dworcowego są zadaszone betonową płytą na której jest parking dla samochodów.
Peron pierwszy w części wysuniętej na północ od mostu dworcowego na długość około 200 m jest zadaszony wiatą. Na peronach czwartym i szóstym brak zadaszenia.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku mostu dworcowego )północ):

 • Peron pierwszy; po prawej tor nr 16, po lewej tor nr 14,
 • peron drugi; po prawej tor nr 8, po lewej tor nr 6,
 • peron trzeci po prawej tor nr 4, po lewej tor nr 2,
 • peron piąty; po prawej tor nr 1 po lewej stary budynek dworca i w jego przedłużeniu na północ ulica Dworcowa,
 • peron czwarty , będący przedłużeniem peronu trzeciego na północ od mostu Dworcowego; po prawej tor nr 12 po lewej barierka oddzielająca od toru nr 2 z peronu trzeciego,
 • peron szósty, będący przedłużeniem peronu piątego na północ od mostu Dworcowego, po prawej barierka oddzielająca tor 1 z peronu piątego po lewej tor nr 11.

Stojąc na peronie czwartym lub szóstym most Dworcowy znajduje się za plecami.
Tor 11 rozpoczyna się pod mostem Dworcowym w połowie jego szerokości.

Nad peronami 1 2 3 i 5 na południe od mostu Dworcowego znajduje się wsparty na potężnych podporach nowy budynek dworca oddany do użytku w roku 2012. Z każdego z tych peronów prowadzą do niego schody ruchome w górę i w dół. Są one w kierunku północnym. Do windy dojść możemy mijając schody i idąc kilkadziesiąt metrów w kierunku mostu Dworcowego.

Po przejściu peronem pierwszym drugim trzecim lub piątym około 100m na południe od schodów ruchomych, lub około 150 m od mostu dworcowego dochodzimy do przejścia podziemnego. Prowadzą do niego dwustronne schody stałe i winda. Na peronie pierwszym winda jest przy schodach w kierunku południowym a na peronie drugim trzecim i piątym przy schodach w kierunku północnym.

Przejściem podziemnym możemy dojść na wszystkie perony, do tunelu prowadzącego do dworca autobusowego, do starego budynku dworca, do tunelu prowadzącego do przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i do budynku dworca Zachodniego. W części przejścia podziemnego znajdują się ścieżki prowadzące dla niewidomych.

Na peronie pierwszym na północ od mostu dworcowego znajduje się zejście do krótkiego tunelu łącznikowego którym dojdziemy do tunelu prowadzącego na dworzec autobusowy. Schody stałe są w kierunku południowym. Jest także winda. Na peronie pierwszym są guzki na linii bezpieczeństwa i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Od nich odchodzą ścieżki prowadzące do schodów, przejścia podziemnego i wind. Ławki i rozkłady jazdy są w osi peronu.

Na peronach drugim trzecim i piątym są guzki na linii bezpieczeństwa. Ścieżek prowadzących dla osób niewidomych brak. Ławki i rozkłady jazdy są w osi peronów.

Na peronach czwartym i szóstym są guzki na linii bezpieczeństwa, ścieżek prowadzących dla niewidomych brak, ławek i zadaszenia brak..

Perony i tory grupa zachodnia

Znajdują się one po lewej stronie starego budynku dworca i ulicy dworcowej stojąc twarzą na północ.
Są to perony od siódmego do jedenastego.

Peron ósmy jest jednokrawędziowy; peron siódmy – przedłużenie peronu ósmego w kierunku południowym jest czołowy i dwukrawędziowy; peron dziewiąty – przedłużenie peronu ósmego w kierunku północnym jest jednokrawędziowy; perony dziesiąty i jedenasty są równoległe do peronu ósmego, wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach

 • Peron ósmy: stojąc twarzą na północ po prawej stronie budynek starego dworca i dalej w przedłużeniu w kierunku mostu dworcowego ulica Dworcowa; po lewej tor nr. 51,
 • Peron siódmy – stojąc twarzą na południe, kierunek Wrocław; po prawej tor nr 55, po lewej tor nr 57,
 • Peron dziewiąty – stojąc twarzą w kierunku północnym Kołobrzeg po prawej ul dworcowa, po lewej tor nr 53,
 • Peron dziesiąty – stojąc twarzą na północ po prawej tor nr 52, po lewej tor nr 54,
 • Peron jedenasty – stojąc twarzą na północ po prawej tor nr. 56, po lewej tor nr 58;.

Peron ósmy: Jest zadaszony wiatą na odcinku wzdłuż starego budynku dworcowego. Idąc na południe, wzdłuż budynku od miejsca gdzie rozpoczyna się on od strony ulicy Dworcowej – budynek po lewej stronie; po około 40m. dochodzimy do przejścia podziemnego – schody stałe po obu stronach. Winda jest przy schodach w kierunku północnym.
Na linii bezpieczeństwa są guzki. Jest ścieżka prowadząca dla niewidomych. Ławki i rozkłady jazdy są w osi peronu.

Dojście na peron siódmy

Idziemy na południe ścieżką prowadzącą wzdłuż peronu ósmego, po prawej stronie tor nr 51 dochodzimy do końca peronu. Tu ścieżka skręca w lewo i omija słup trakcyjny. Następnie skręca w prawo i wchodzimy na peron siódmy.

Peron siódmy: Jest przedłużeniem peronu ósmego w kierunku południowym – kierunek Wrocław. Peron jest zadaszony wiatą, są guzki na linii bezpieczeństwa, ławki i rozkłady jazdy są w osi peronu.
Uwaga blisko linii bezpieczeństwa są słupy podpierające wiatę.
Ścieżka prowadząca dochodzi tylko do miejsca gdzie zatrzymują się drzwi ostatniego wagonu i w tym miejscu skręca w lewo do toru nr 57.

Peron dziewiąty: Idziemy do niego peronem ósmym w kierunku mostu dworcowego. Przed mostem dworcowym z prawej strony, jest łagodne zejście na chodnik ul. Dworcowej. Schodząc tym zejściem trafiamy na stałe schody w górę na most Dworcowy.

Idąc dalej peronem wchodzimy pod most dworcowy.
Za mostem rozpoczyna się peron dziewiąty.
Po prawej stronie mamy ulicę dworcową a po lewej tor nr 53;Zperonu prowadzi kilka wyjść na ulicę Dworcową, w tym jedno dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Znajduje się ono kilkadziesiąt metrów na północ od mostu Dworcowego.

Na peronie znajdują się ławki, są guzki na linii bezpieczeństwa i zadaszenie nad częścią peronu.

Perony dziesiąty i jedenasty są równoległe do peronu ósmego oba sięgają daleko w kierunku południowym. W kierunku północnym peron dziesiąty sięga do mostu Dworcowego. Kończy się on schodami stałymi prowadzącymi w górę na most.

Peron jedenasty jest krótszy i nie dochodzi do mostu Dworcowego. Perony dziesiąty i jedenasty są zadaszone wiatami na większości długości. W połowie długości każdego z nich znajdują się dwustronne schody prowadzące do przejścia podziemnego. Winda znajduje się przy schodach w kierunku północnym. Na obu peronach są guzki na linii bezpieczeństwa i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Ławki i rozkłady jazdy są w osi peronów.

Przejście podziemne

Przejście podziemne przebiega w osi wschód-zachód. Prowadzi pod peronami i torami grupy wschodniej, następnie pod starym budynkiem dworca, następnie pod peronami i torami grupy zachodniej kończy się schodami ruchomymi i stałymi prowadzącymi w górę do budynku Dworca Zachodniego.

Schodzimy z peronu pierwszego schodami w kierunku południowym. Na dole po lewej stronie schodów jest winda i ściana. Obracamy się plecami do ściany. Przed sobą mamy ścieżkę prowadzącą dla niewidomych. Po prawej stronie schody w górę na peron pierwszy w kierunku północnym i przy nich windę; po lewej stronie schody na peron pierwszy prowadzące w kierunku południowym.
W dolnej części poręczy każdych schodów znajdują się tabliczki z napisem w alfabecie Braille’a informujące na który peron prowadzą schody.

Uwaga, część tabliczek jest źle zamontowana, bo trzeba czytać od prawej strony i do góry nogami.

Podążamy ścieżką prowadzącą. Po kilku metrach odchodzi w prawo ścieżka odgałęziająca się do tunelu który prowadzi do wyjścia na dworzec autobusowy i w okolice ulicy Matyi i Składowej. Idziemy dalej prosto. Przed peronem drugim ścieżka prowadząca się kończy.

Dalej możemy iść przy prawej lub lewej ścianie. Idąc po lewej stronie by wyjść na peron trzeba skręcić w lewo w krótki korytarzyk i nim dojść do schodów ponieważ po lewej stronie znajdują się windy. Pamiętajmy że wyjścia w prawo na perony prowadzą w kierunku północnym a wyjścia w lewo w kierunku południowym. A więc kolejne wyjścia prowadzą: w prawo i Wlewo na peron pierwszy, w prawo i w lewo na peron drugi, w prawo na peron trzeci i czwarty a w lewo na peron trzeci, w prawo na peron piąty i szósty a w lewo na peron piąty.
Schody na peron piąty po lewej stronie rozpoczynają się równo ze ścianą a winda jest po ich prawej stronie.

Po minięciu po prawej stronie wyjścia na peron piąty i szósty wchodzimy w część przejścia podziemnego pod starym budynkiem dworca. Po prawej stronie mijamy punkty gastronomiczne, schody w górę prowadzące do budynku dworcowego – obecnie zamknięte żelazną kratą i dalej kasę biletową i małą toaletę. Po lewej stronie znajdują się kolejno: gabloty z rozkładami jazdy, reklamami i sklep Biedronka.

Przed częścią przejścia podziemnego przebiegającą pod zachodnią grupą peronów i torów rozpoczyna się ścieżka prowadząca dla niewidomych. Prowadzą od niej odejścia do wyjść na perony.
Idąc ścieżką mijamy kolejno: po prawej schody na peron ósmy i dziewiąty; po lewej schody na peron ósmy i siódmy rozpoczynające się równo ze ścianą i windę po ich lewej stronie. Idąc dalej miniemy po obu stronach schody prowadzące na perony dziesiąty a następne na jedenasty. Do schodów prowadzących w lewo na te perony trzeba wejść w krótki korytarzyk po którego lewej stronie jest winda.

Po minięciu wyjścia na peron jedenasty po kilkunastu metrach odchodzi w lewo pod kontem prostym tunel prowadzący do schodów ruchomych i stałych w górę na przystanki Poznańskiego Szybkiego tramwaju PST. W tym tunelu jest ścieżka prowadząca. Przed schodami po prawej stronie jest toaleta.

Jeżeli nie skręcimy w ten tunel ale idziemy dalej ścieżką prowadzącą przez przejście podziemne, to dojdziemy na jego zachodnim krańcu do schodów ruchomych i stałych prowadzących w górę do budynku Dworca zachodniego. Schody ruchome jadą w górę i w dół i są na środku a schody stałe przy ścianach przejścia podziemnego po obu stronach.

Budynek Dworca Zachodniego

Po wyjściu lub wyjechaniu schodami ruchomymi z zachodniego końca przejścia podziemnego znajdujemy się w budynku Dworca Zachodniego. Od schodów ruchomych robimy dwa kroki w lewo i trafiamy na ścieżkę prowadzącą.Za plecami mamy schody stałe. Idziemy przed siebie Po kilku krokach jest rozwidlenie. Skręcając w lewo pójdziemy do sklepu Alex, do kas biletowych i do toalet. Skręcając w prawo dojdziemy do zakrętu w lewo. Tu skręcamy i idziemy do wyjścia z budynku. Jeżeli nie skręcimy w lewo lecz pójdziemy prosto, to dojdziemy do restauracji i kawiarni Mc Donalds.
Do restauracji Mc donalds nie ma ścieżki prowadzącej.

Po wyjściu z dworca możemy pójść w lewo na godzinę jedenastą i dojść do postoju taksówek i przystanku autobusowego linii 145.

Po wyjściu z dworca ścieżka prowadząca biegnie w prawo na godzinę drugą. Tą ścieżką dochodzimy do przejścia przez niewielką ulicę. Przejście ma sygnalizację świetlną i dźwiękową. Po przejściu tej uliczki trafiamy na niewielki placyk przez który dochodzimy do dwujezdniowej ulicy Głogowskiej z torowiskiem i przystankami tramwajowymi pomiędzy jezdniami. Na przejściu jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, ale krawężnik rozgraniczający placyk od jezdni jest zredukowany do poziomu jezdni.

Tunel prowadzący do dworca autobusowego

Wejście do tego tunelu znajduje się w przejściu podziemnym pod peronami, między peronem pierwszym i drugim. Idąc od strony peronu pierwszego ścieżką prowadzącą skręcamy w prawo. Idąc od strony peronu drugiego napotykamy lekkie obniżenie podłoża i początek ścieżki prowadzącej. Gdy dojdziemy do ścieżki odchodzącej w lewo to skręcamy w nią. Jesteśmy w tunelu prowadzącym do dworca autobusowego. Idziemy nim a po około 150 m odchodzi w prawo ścieżka prowadząca do krótkiego tunelu który kończy się ścianą.

Tunelem tym dojdziemy na peron nr 1. Przed ścianą ścieżka prowadząca skręca w prawo do windy a w lewo do schodów prowadzących w kierunku północnym na peron pierwszy. Po wyjściu tymi schodami jesteśmy na peronie pierwszym, w części na północ od mostu Dworcowego.

Jeżeli nie skręcimy w prawo do krótkiego tunelu to idziemy dalej w kierunku dworca autobusowego. Tunel jest bardzo długi. W pewnym momencie skręca a ścieżka prowadząca razem z nim. Idziemy dalej aż w prawo odchodzi ścieżka do windy, a ta którą idziemy doprowadza do schodów w górę. Po wyjściu na ulicę ścieżka dzieli się na trzy. W lewo pójdziemy do ulicy Składowej. Idąc po prawej stronie mamy krawężnik i jezdnię a po lewej barierkę oddzielającą od zieleńca.

Jeżeli po wyjściu z tunelu pójdziemy prosto, to dojdziemy do przejścia przez ulicę do galerii Handlowej.

Jeżeli po wyjściu z tunelu skręcimy ze ścieżką w prawo to dojdziemy do wejścia na perony dworca autobusowego.

Stary budynek dworca

Znajduje się pomiędzy peronami piątym i ósmym. Stojąc twarzą na południe przed sobą mamy budynek, za plecami podjazd dla samochodów i taksówek oraz koniec ulicy Dworcowej, po lewej stronie peron piąty, po prawej peron ósmy.
Obecnie budynek jest zamknięty.

Nowy budynek dworca

Nowy budynek dworca jest to konstrukcja wsparta na potężnych podporach na przestrzeni od peronu pierwszego do piątego po południowej stronie mostu Dworcowego. Z tych peronów prowadzą do budynku schody ruchome w górę i w dół z wyżej wymienionych peronów. Schody są w kierunku północnym. Odległość od przejścia podziemnego do schodów ruchomych do nowego budynku wynosi około 100m. Dalej do mostu Dworcowego pozostaje jeszcze około 70 m.

Po wyjechaniu schodami do budynku natrafiamy na ścieżkę prowadzącą którą dojdziemy do ścieżki głównej prowadzącej poprzecznie.
Wyjeżdżamy schodami ruchomymi z peronu piątego. Przechodzimy przez drzwi na fotokomórkę i idziemy ścieżką prowadzącą do ścieżki głównej. Po lewej stronie mamy ścianę a w prawo możliwość skrętu w ścieżkę główną. Jeżeli w nią skręcimy to pójdziemy przez budynek mijając zjazdy na kolejne perony, punkty gastronomiczne i kasy biletowe.

Jeżeli nie skręcimy w ścieżkę główną ale pójdziemy prosto to dojdziemy do windy zjeżdżającej na peron piąty.

Ścieżka główna

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 5, Skręcamy w prawo, za plecami mamy ścianę i idziemy przed siebie po ścieżce głównej. Po prawej stronie jest korytarz prowadzący do schowków na bagaże i do wyjścia na płytę dwupoziomowego parkingu. Idąc ścieżką dalej, po prawej stronie mijamy sklep Rossman, kawiarnię Kosta, następnie ścieżkę do schodów ruchomych na peron trzeci i drugą od schodów ruchomych z peronu trzeciego. w lewo odchodzi ścieżka do windy która zjeżdża na peron trzeci. Winda ta jedzie też w górę na piętro budynku.

Idąc dalej ścieżką główną po prawej stronie jest księgarnia Alex bar star baks, ścieżki w prawo do schodów ruchomych na i z peronu drugiego a w lewo ścieżka do windy na peron drugi. Po prawej stronie pomiędzy zjazdami na perony drugi i pierwszy są kasy biletowe. Po minięciu kas po prawej stronie mamy ścieżkę do schodów ruchomych na i z peronu pierwszego a w lewo ścieżkę prowadzącą do windy zjeżdżającej na ten peron. Na wysokości kas biletowych po lewej stronie od ścieżki głównej znajduje się poczekalnia, informacja i kantor wymiany walut. Informacja i kantor są czynne od 08.00do 22.00.

Stojąc twarzą w kierunku poczekalni, jeżeli pójdziemy na godzinie dziesiątą to dojdziemy do schodów stałych i ruchomych prowadzących na piętro. Schody znajdują się po lewej stronie windy zjeżdżającej na peron trzeci lub wyjeżdżającej na piętro. Po wyjechaniu windą w górę wysiadamy na piętrze. Przed sobą mamy wyjście na górną płytę parkingową. Skręcamy w lewo i po prawej stronie jest sklep Biedronka a dalej pomieszczenia służbowe pracowników kolei. Idąc dalej prosto dojdziemy do wejścia na piętro galerii Avenida. Na piętrze dworca jest biuro obsługi klienta obecnie nieczynne. Na piętrze brak ścieżek prowadzących dla niewidomych.

Po minięciu zjazdu na peron pierwszy kończy się ścieżka główna. Po lewej stronie znajduje si e makieta nowego budynku dworcowego Poznań główny. Idąc dalej prosto już bez ścieżki dochodzimy do drzwi wyjściowych.

Jeżeli po wyjściu z dworca skręcimy w prawo to dojdziemy do toalet. Wchodzimy do korytarza gdzie zaczyna się ścieżka prowadząca do toalet: męskiej damskiej oraz dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli po wyjściu z nowego budynku dworca skierujemy się na godzinę drugą to dojdziemy do wejścia do galerii Avenida.
Na godzinę dziesiątą idziemy do betonowego mostku prowadzącego na most Dworcowy.

Na moście dworcowym skręcamy w prawo i idziemy na przystanki tramwajowe. Poznamy je po sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przed przejściem kończy się barierka oddzielająca chodnik od jezdni.

Jeżeli po opuszczeniu budynku dworca skręcimy w lewo pod kontem prostym to po lewej stronie będziemy mieli ścianę z bankomatami: kolejno PKO BP, PKO SA, Euronet Santander bank, Planetcash, Euronet.

Wychodząc z dworca

Możemy wyjść z dworca na wiele sposobów:
Z peronów pierwszego drugiego trzeciego i piątego idziemy na północ w kierunku mostu Dworcowego. Dochodzimy do schodów ruchomych i wyjeżdżamy do nowego budynku i dalej ścieżką główną do wyjścia. Można pójść dalej do przodu, minąć schody ruchome i dojść do windy.

Z peronów czwartego lub szóstego idziemy w kierunku mostu Dworcowego – most jest na południe; przechodzimy pod nim i dochodzimy do windy lub idziemy dalej do schodów ruchomych. Pamiętajmy że by na nie wejść trzeba u ich początku obrócić się o 180 stopni.

Sposób II

Schodzimy do przejścia podziemnego i nim idziemy do dworca zachodniego. Pomiędzy peronem jedenastym i schodami do budynku dworca Zachodniego można skręcić w lewo do tunelu prowadzącego do przystanków tramwajowych pst. W tunelu jest ścieżka prowadząca.

Z peronu siódmego idziemy na północ, a z peronu dziewiątego na południe na peron ósmy . Z peronu ósmego idziemy do przejścia podziemnego które znajduje się około 40 m na południe od początku wiaty przy starym budynku dworca. Do przejścia podziemnego zejdziemy też z peronów dziesiątego lub jedenastego. Przejściem podziemnym idziemy do budynku dworca zachodniego, do przystanków PST albo kierujemy się w stronę przeciwną pod starym budynkiem dworca do grupy wschodniej peronów, wychodzimy schodami lub wyjeżdżamy windą na którykolwiek z peronów od 5 do 1 i idziemy około 100 m na północ w kierunku mostu Dworcowego do schodów ruchomych do budynku dworca.

Sposób III

Z peronu piątego lub ósmego. Z tych peronów możemy przy początku starego budynku dworca zejść na podjazd ulicy Dworcowej gdzie można zamówić taksówkę lub dojść do przystanków autobusowych przy ulicy

Sposób IV

Z peronu piątego lub ósmego przed mostem dworcowym możemy skręcić na chodnik ulicy dworcowej i schodami stałymi wyjść na most Dworcowy. Schodami stałymi możemy wyjść na most Dworcowy również z peronu dziesiątego. Po wyjściu na most można skręcić w lewo w stronę Targów i zlokalizowanych przy Targach przystanków tramwajowych. Drogi do tych przystanków nie polecam bo trzeba obejść w koło skrzyżowanie; niema przejścia na wprost przez most Dworcowy. Proponuje iść mostem w prawo nad ulicą dworcową i dalej wzdłuż nowego budynku dworca aż do przystanku tramwajowego Poznań główny. Przy przystanku jest przejście z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.

Sposób V

Z peronu dziewiątego można zejść na chodnik ulicy Dworcowej. Wyjścia znajdują się przy krawędzi przeciwnej do tej przy której jest tor. Istnieje możliwość zamówienia w to miejsce taksówki. Należy wtedy zamawiać: proszę Poznań dworzec Letni.

Wchodząc na dworzec

Przez nowy budynek dworca;
Od przystanku tramwajowego Poznań główny idziemy południową stroną mostu Dworcowego. Jeżeli to możliwe idziemy przy barierze, która jest z lewej strony aby wyczuć miejsce skrętu w lewo na dworzec. Po skręcie w lewo na betonowy mostek idziemy nim do budynku dworca. Echo pozwoli nam zlokalizować wejście. Idziemy na godzinę dziesiątą a po przejściu przez drzwi ustawiamy się tak aby mieć je za Plecami

Idziemy prosto szukając laską ścieżki głównej. Jeżeli trafimy na makietę dworca to ścieżka główna jest po lewej stronie. Idziemy ścieżką główną. Po lewej stronie odchodzą kolejno ścieżki do schodów ruchomych na peron pierwszy, do kas biletowych, do schodów ruchomych na perony drugi, trzeci, piąty.

Od ścieżki głównej odchodzą w prawo na wprost zejść na perony ścieżki boczne do wind.

Między windami na peron pierwszy i na peron drugi jest kantor wymiany walut i poczekalnia. Przed informacją zwykle oczekują asystenci osób niepełno sprawnych na uprzednio zgłoszone osoby potrzebujące pomocy.

Uwaga: aby dostać się na peron czwarty; zjeżdżamy na peron trzeci, następnie obracamy się o 180 stopni i idziemy pod mostem dworcowym i po jego północnej stronie rozpoczyna się peron czwarty.

Aby dojść na peron szósty zjeżdżamy schodami ruchomymi na peron piąty, obracamy się o 180 stopni przechodzimy pod mostem dworcowym za którym zaczyna się peron szósty.

Aby dojść na perony od ósmego do jedenastego zjeżdżamy schodami ruchomymi najlepiej na peron pierwszy lub drugi i idziemy około 100 m do przejścia podziemnego. Na peronach tych jest najmniej podróżnych oczekujących i bagaży. Ponad to na peronie pierwszym jest ścieżka prowadząca.

Po zejściu do przejścia podziemnego skręcamy w prawo. Po przejściu pod starym budynkiem dworca rozpoczynają się wyjścia na perony: kolejno w prawo na ósmy i dziewiąty; w lewo na ósmy i siódmy. Następnie w prawo i w lewo na peron dziesiąty i następne wyjście schodami prawo i w lewo na peron jedenasty.
Przy wyjściach po lewej stronie są windy.

Z galerii Avenida

Wychodzimy w kierunku nowego budynku. Po wyjściu kierujemy się na godzinę 2 i idziemy do wejścia na dworzec. Po wejściu szukamy ścieżki głównej. Dalsze kroki patrz Wejście przez nowy budynek dworca.
Od ulicy Dworcowej i starego budynku dworca;
Jeżeli przyjedziemy autobusem i wysiądziemy na przystanku końcowym, idziemy chodnikiem tak że ulica jest po naszej lewej stronie. Kiedy chodnik skręca półkolem w lewo przed starym budynkiem dworca, skręcamy w prawo na peron ósmy, albo skręcamy idąc przy krawężniku chodnika w lewo. Po prawej stronie mamy szczytową ścianę budynku dworca z zamkniętym wejściem. Przy jej końcu wchodzimy na peron piąty.

Idąc od tego miejsca w prawo będziemy mieć po prawej stronie stary budynek dworca a po lewej krawędzi tor.

Jeżeli przyjedziemy taksówką najlepiej poprosić kierowcę aby wysadził nas od prawej lub lewej strony starego dworca, wtedy znajdziemy się przy zejściu z chodnika odpowiednio na peron ósmy lub piąty.
Jeżeli po wyjściu z taksówki nie potrafimy ustalić naszej pozycji to należy ustawić się tak aby odgłosy zapowiedzi stacyjnych dochodziły do nas z prawej lub lewej strony a następnie podążyć w ich kierunku. Dojdziemy na peron piąty lub ósmy.

Od wejścia na Targi Poznańskie

Przechodzimy przez skrzyżowanie – podwójna jezdnia z torowiskiem tramwajowym na środku, wchodzimy na most Dworcowy i jego prawą stroną idziemy przy barierze do pierwszych stałych schodów które odchodzą w prawo w dół na peron dziesiąty. Jesteśmy na końcu peronu. Idziemy prosto aż do przejścia podziemnego. Tam na pewno zatrzyma się jakaś część składu.

Jeżeli nasz pociąg odjeżdża z innego peronu schodzimy do przejścia podziemnego schodami stałymi w kierunku południowym i tym przejściem udajemy się na właściwy peron.

Wchodząc przez budynek dworca Zachodniego;
Po przekroczeniu przejścia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uliczki przy budynku dworca odnajdujemy ścieżkę prowadzącą i idziemy nią kierując się na godzinę drugą do wejścia.Za drzwiami wejściowymi w przedsionku po lewej stronie jest makieta dworca. Po prawej stronie makiety jest ścieżka prowadząca.

Po przejściu kilkudziesięciu kroków skręcamy w prawo a później w lewo i dojdziemy do schodów stałych w dół do przejścia podziemnego. Jeżeli nie skręcimy w lewo lecz pójdziemy ścieżką prosto dojdziemy do sklepu relax a idąc dalej do toalet. Przed toaletami skręcamy w lewo i
Idziemy do kas biletowych. Idąc w przeciwną stronę niż do toalet dojdziemy do restauracji mc donalds.

Po prawej stronie schodów do przejścia podziemnego jest miejsce oczekiwania asystentów na osoby niepełnosprawne. Bliżej kas jest kącik do przewijania niemowląt.

Po dojściu do schodów stałych do przejścia podziemnego przesuniemy się kilkanaście kroków w lewo, znajdziemy się na wprost schodów ruchomych w dół do przejścia podziemnego. W przejściu podziemnym znajduje się makieta tunelu prowadzącego do i z przystanków PST i skręt w prawo w ten tunel. Przed nami jest przejście podziemne, którym dostaniemy się na interesujący nas peron. Idąc tym przejściem będziemy mijali wejścia na perony licząc od 11.

Z przystanków PST

Zjeżdżamy schodami ruchomymi do tunelu, dochodzimy nim do przejścia podziemnego. Po lewej jest dojście do budynku dworca zachodniego. Skręcamy w prawo. Idąc tym przejściem Pierwsze wyjście na perony to wyjście w prawo i w lewo na peron jedenasty.

Od strony dworca autobusowego

Ze stanowisk dworcowych idziemy chodnikiem wzdłuż ścieżki prowadzącej:
Jezdnia będzie po prawej stronie.
Pierwsze odgałęzienie w lewo to ścieżka do windy, następnie trafiamy na skrzyżowanie ścieżek prowadzących w prawo pójdziemy do przejścia do ulicy i galerii, prosto do ulicy składowej a w lewo do schodów w dół do tunelu. Idziemy dalej tunelem i ścieżką prowadzącą po jakimś czasie ścieżka i tunel skręcają w lewo. Idziemy dalej kilkaset metrów aż odchodzi ścieżka w lewo do krótkiego tunelu łącznikowego, tym tunelem dojdziemy do schodów i windy na peron pierwszy – schody i winda po lewej stronie. Jeżeli nie skręcimy w ten krótki tunel to idąc dalej prosto głównym tunelem dojdziemy do przejścia podziemnego w odcinku pomiędzy peronami pierwszym i drugim. Skręcając w lewo dojdziemy do schodów i windy na peron pierwszy, winda po lewej stronie. Skręcając w przejście w prawo dojdziemy do wyjść na wszystkie pozostałe perony i do budynku dworca zachodniego. Windy na perony są przy schodach po lewej stronie.

Warto wiedzieć

Po zachodnie stronie stacji Poznań jest skarpa, z tej skarpy za stacją przechodzi most dworcowy, poza stacją w kierunku północnym most uniwersytecki i teatralny. Mosty są w osi wschód zachód.

Tory i perony stacyjne są w osi północ południe, ułożone w dwóch grupach wschodniej i zachodniej.
Grupy te rozdziela ulica dworcowa biegnąca od dworca uniwersyteckiego do starego dworca.

Wychodząc z peronu 9 trafimy na trawnik gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Toalety znajdują się w nowym budynku dworca oraz w przejściu podziemnym.

Na peronach 1,2,3,5 w przypadków składów dalekobieżnych jadących w kierunku południowym, przy przejściu podziemnym zaczyna się 3 lub 4 wagon składu. Dla pociągów dalekobieżnych jadących w kierunku północnym będzie to 7 lub 9 wagon.

Na peronie 8 dla pociągów dalekobieżnych jadących na południe przy przejściu podziemnym zaczyna się 5 wagon, dla jadących na północ 4 lub 5 wagon.

Na peronie 10 lub 11 dla pociągów jadących na południe przy przejściu podziemnym zatrzyma się 8 wagon. Dla pociągów dalekobieżnych jadących na północ przy przejściu podziemnym zatrzyma się 3 lub 4 wagon.

Na peronie 11 dla pociągów dalekobieżnych zatrzyma się przy przejściu podziemnym najczęściej 2 wagon. Przy składach regionalnych jest inaczej. Z reguły przy przejściu podziemnym jest jakaś część składu.

UWAGA! Zdarza się przy krótkich składach na jednym torze stoją dwa pociągi jadące w dwóch różnych kierunkach. Trzeba uważnie słuchać zapowiedzi.

Dane z dnia, 6 września 2023r. Paweł Wilkniewski