Miejsce to znajduje się w centrum Łodzi, przy deptaku ul. Piotrkowska.
Jest tu centrum przesiadkowe z przystankami tramwajowymi o nazwie Piotrkowska Centrum, potocznie zwane „Przesiadkowym”.

W obrębie przystanków mamy dwa skrzyżowania.
Ze wschodu na zachód biegnie ul. Piłsudzkiego, która dochodzi do ul. Piotrkowskiej.. Dalej na zachód biegnie jako ul. Mickiewicza, krzyżując się z ul. Kościuszki.

Ulica Piotrkowska biegnie z południa na północ, tworząc skrzyżowanie z ul. Piłsudzkiego (wschód)
i ul. Mickiewicza (zachód).
W odległości około 100m, na zachód od tego skrzyżowania jest kolejne skrzyżowanie z ul. Kościuszki, która jest równoległa do ul. Piotrkowskiej.

Graficznie można to miejsce zobrazować, jako duża litera „H”, gdzie pozioma kreska to ul. Mickiewicza, prawa kreska pionowa to ul. Piotrkowska, a lewa to ul. Kościuszki.
Na prawo od tej litery, czyli na wschód odchodzi ul. Piłsudzkiego, a na lewo, czyli na zachód ul. Mickiewicza.

Na południowo – zachodnim rogu skrzyżowania ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza jest rzeźba jednorożca. Może być to dobre miejsce jako punkt spotkań.

Na obu skrzyżowaniach jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Tramwaje jeżdżą południową częścią ul. Piotrkowskiej, ul. Piłsudzkiego, ul. Mickiewicza i północną częścią ul. Kościuszki.

Co prawda w całym ciągu ul. Kościuszki są tory tramwajowe, ale obecnie tramwaje nie kursują w części południowej tej ulicy.

Przystanki tramwajowe są zlokalizowane w ciągu ul. Mickiewicza, pomiędzy dwoma skrzyżowaniami, czyli pomiędzy ul. Piotrkowską i ul. Kościuszki.
Nad przystankami jest zadaszenie.
Na skrzyżowaniu przy ul. Piotrkowskiej, jest zamontowany znacznik To tu Point.
Na chodniku przy przystankach tramwajowych, przed krawężnikiem są pasy integracyjne zrobione z guzków.

Przystanek Piotrkowska Centrum składa się z 4 peronów, po 2 w każdą stronę.
Stojąc na chodniku po południowej stronie ul. Mickiewicza, jesteśmy na peronie skrajnym, a przed nami jest tor. Z tego przystanku tramwaje skręcają w prawo w ul. Piotrkowską, czyli jadą na południe w kierunku Katedry.

Za tym torem jest peron, z którego tramwaje jadą prosto, na wschód, w ul. Piłsudzkiego.

Z następnych peronów jedziemy w przeciwnym kierunku.
Stojąc na chodniku po stronie północnej jesteśmy na peronie skrajnym, z którego tramwaje skręcają w prawo, czyli na północ, w ul. Kościuszki.
Za tym torem jest peron, z którego tramwaje jadą prosto ul. Mickiewicza, czyli na zachód, w kierunku dworca Łódź Kaliska.

Można powiedzieć, że z peronów skrajnych tramwaje skręcają w prawo, a z peronów środkowych jadą prosto.

Pod koniec peronów, po obu stronach, trafimy na obniżenie terenu. Są to miejsca, w których możemy przechodzi pomiędzy peronami, nie musząc iść na przejście z sygnalizacją świetlną.
Uwaga, może się tak zdarzyć, że przejście może być zastawione przez tramwaj, który stoi na jednym z torów.

Ruch samochodowy odbywa się ulicami: Kościuszki, Piłsudzkiego, Południową częścią ul. Piotrkowskiej oraz ul. Mickiewicza na zachód od ul. Kościuszki.

W miejscu gdzie się znajdują perony dla pasażerów tramwajów, samochody nie jeżdżą.
Północnym odcinkiem ul. Piotrkowskiej (deptak), ruch samochodowy jest ograniczony.

Autobusy kursują ul. Kościuszki oraz zachodnią częścią ul. Mickiewicza. Przystanki autobusowe na ul. Mickiewicza zlokalizowane są na zachód od ul. Kościuszki i mają nazwę Mickiewicza – Kościuszki.
Przystanki na ul. Kościuszki zlokalizowane są na południe od ul. Mickiewicza i mają nazwę Kościuszki – Mickiewicza.

Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Słowik i Karola Olejnika za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 18 lutego 2022 r. Artur Słowik