Stacja znajduje się w województwie lubuskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Zielona góra (północ) i Głogów (południe). Perony i tory są w osi północ – południe.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i w budynku dworca. Toaleta znajduje się w holu dworca, Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Wind brak. Kasa biletowa znajduje się w holu dworca.
Na stacji Nowa Sól zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.
W okolicy dworca znajdują się przystanki autobusowe, parking i sklep spożywczy.

perony

Na stacji mamy dwa perony, które są częściowo przesunięte względem siebie. Peron pierwszy jest częściowo wysunięty w stronę północną (Zielona góra), natomiast peron drugi jest wysunięty w stronę południową (Głogów).
Peron numer 2 jest wyspowy i dwukrawędziowy. Peron nr 1 boczny jest jednokrawędziowy i przy nim jest budynek dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Zielona góra):

  • Peron 1 po lewej tor numer 1,
  • Peron 2: po prawej tor numer 2, po lewej tor numer 4.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są średniej wysokości około 55 cm. od pgs.

peron numer 2

W połowie długości peronu znajduje się dwustronne zejście do przejścia podziemnego. Peron jest zadaszony w połowie długości.
Ławki, słupy, tablice i filary od zadaszenia znajdują się w osi peronu.

peron numer 1

Pod koniec długości peronu po stronie południowej są schody prowadzące do przejścia podziemnego.
Peron jest zadaszony w połowie swojej długości od strony południowej. Zadaszenie jest nad schodami do przejścia podziemnego oraz przy budynku dworca.
Ławki i tablice są przy budynku dworca. Filary podtrzymujące zadaszenie znajdują się przy linii bezpieczeństwa.

Idąc peronem numer 1 od przejścia podziemnego, w kierunku północnym po lewej mamy tor, a po prawej budynek dworca. Idąc wzdłuż budynku dworcowego na jego końcu, skręcając w prawo wyjdziemy na parking przed dworcem.

Pociągi zaczynające bieg w kierunku Zielonej góry odjeżdżają z toru nr 4. Pociągi w stronę Zielonej góry odjeżdżają z toru przy peronie nr 1, natomiast pociągi w stronę Bytomia Odrzańskiego i Głogowa odjeżdżają z toru przy peronie nr 2.

wyjścia z peronów

Pomiędzy peronami poruszamy się przejściem podziemnym. Na peronie nr 2, w połowie jego długości znajdują się kamienne, strome schody w dół, prowadzące do przejścia podziemnego.

Na peronie nr. 1 pod koniec jego długości, po stronie południowej znajdują się kamienne, strome schody w dół, którymi dostaniemy się do przejścia podziemnego. Schody te są w kierunku południowym.

Idąc peronem nr. 1 od przejścia podziemnego (na północ) idziemy wzdłuż budynku dworcowego, który jest po prawej stronie. Po przejściu około 15m. dojdziemy do drzwi, którymi dostaniemy się do budynku dworca.
Natomiast idąc dalej wzdłuż budynku dojdziemy do jego końca i skręcając w prawo za budynkiem, wyjdziemy na parking przy dworcu.

przejście podziemne

W przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Stojąc tyłem do końcowej ściany przejścia, przy peronie nr 2, z obu stron mamy schody prowadzące na peron nr. 2. Idąc prosto przejściem podziemnym, dochodzimy do ściany i po lewej mamy schody w górę prowadzące na peron nr 1, gdzie znajduje się budynek dworca.

budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów i jest po stronie północnej, pod koniec peronu numer 1. Idąc od schodów od przejścia podziemnego peronem numer 1, po około 15m. dojdziemy do drzwi, którymi wejdziemy do budynku dworca.

W budynku dworca są ścieżki prowadzące.
Po minięciu drzwi trafiamy na ścieżkę prowadzącą, którą idziemy prosto po około dwóch metrach ścieżka skręca w prawo. W tym miejscu przed nami jest kasa biletowa. Skręcając w prawo po ścieżce prowadzącej idziemy kilka metrów, równolegle do peronu, aż ścieżka skręci w lewo.

Jesteśmy w poczekalni dworcowej. Idąc ścieżką w lewo, po lewej stronie jest ściana, a po prawej ławki i krzesła, gdzie możemy oczekiwać na pociąg. Na końcu ścieżki trafiamy na ścieżkę prowadzącą prawo-lewo. Skręcając w prawo, po lewej stronie będzie ściana z oknami, po prawej ławki i krzesła, a na końcu ścieżki wejście do toalet.
Natomiast skręcając w lewo, po paru metrach przechodząc przez przedsionek dojdziemy do drzwi wyprowadzających nas przed dworzec. Drzwi są po naszej prawej stronie. Uwaga: wychodząc z budynku, schodzimy po kilku stopniach na chodnik.

wchodząc na dworzec

Do budynku dworca wchodzimy po kilku stopniach. Przed nami są drzwi, którymi wchodzimy do budynku. Za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą, która biegnie w lewą stronę. Idziemy po ścieżce w lewo. Po kilku metrach wchodzimy do większego pomieszczenia, gdzie w prawo odchodzi ścieżka prowadząca. Gdybyśmy poszli prosto, dojdziemy do toalet.

Skręcamy w prawo po ścieżce prowadzącej, idziemy wzdłuż poczekalni, gdzie po lewej są krzesła i ławki, a po prawej mamy ścianę. Gdy ściana się skończy, ścieżka prowadząca skręca w prawo. Idąc po ścieżce w prawo, po kilku metrach dojdziemy do miejsca, gdzie ścieżka skręci w lewo. W tym miejscu po prawej stronie mamy kasę biletową. Obracamy się tyłem do kasy i po ścieżce prowadzącej przez drzwi wychodzimy na peron numer 1.
Chcąc dojść na peron numer 2, obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy na południe. Idąc od drzwi około 15 metrów, trafimy na kamienne schody w dół. Po zejściu schodami do przejścia podziemnego, po lewej i przed nami jest ściana. Obracamy się w prawo i idziemy, aż trafimy na ścianę. Po obu stronach mamy schody w górę prowadzące na peron numer 2.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Artura Forkasiewicza, Łukasza Urbańskiego i Krzysztofa Zapalskiego za konsultację i wizję lokalną.

Dane z dnia, 29 sierpnia 2023r. Paweł Podolski i Artur Słowik