Stacja, przystanek osobowy znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Mysłowice (zachód) i Imielin (wschód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, i przejście podziemne.

Oznaczeń dla osób niewidomych nie ma. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowych nie ma. Wind brak. Kas biletowych nie ma.
Na przystanku Mysłowice Brzęczkowice zatrzymują się pociągi osobowe.

Perony

Na przystanku mamy 2 perony boczne.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Imielin)

  • Peron 1, po prawej tor nr 1
  • Peron 2, po lewej tor nr 2

Na peronach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Perony są bardzo wysokie około 85 cm od pgs.

Idąc po peronie nr 1, po jednej stronie mamy tor, a po drugiej metalowy płot, za którym jest tor. Natomiast idąc peronem nr 2 z jednej strony mamy tor, a z drugiej trawę, która jest na ostrej skarpie w dół.

W 1/3 długości peronów od strony schodów przy płocie jest zadaszenie z ławkami.

Słupy, latarnie są w pobliżu linii bezpieczeństwa. Ławki i tablice są ustawione przy płocie.
Peron jest wyłożony płytkami chodnikowymi. Linię bezpieczeństwa możemy rozpoznać po tym, że gdy będziemy podchodzili do krawędzi peronowej peron lekko będzie pod górkę (na szerokość linii). Obszar pomiędzy linią, a krawędzią peronu jest wybetonowany.

Na końcu zachodnim każdego z peronów są schody w dół do przejścia podziemnego.

Wysiadając na przystanku osobowym Mysłowice Brzęczkowice, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Pociągi w kierunku Mysłowic i Katowic odjeżdżają z peronu 1, natomiast pociągi w kierunku Oświęcimia z peronu nr 2.

Wyjścia z peronu

Na końcu każdego z peronów od strony zachodniej znajdują się betonowe, wąskie i strome schody w dół. Uwaga, przed schodami jest jeden stopień w górę. Po ich pokonaniu znajdujemy się na wąskim chodniku. Przed nami jest droga.

Idąc w lewo (południe) dojdziemy do parkingu, natomiast idąc w prawo (północ) do pobliskich zabudowań i głównej drogi.
Po obu stronach za mostem kolejowym jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Wchodząc na dworzec

Idąc od zabudowań czyli od północy, dochodzimy do wiaduktu. Przechodzimy pod pierwszymi torami i po lewej
stronie mamy schody w górę prowadzące na peron 1, idąc dalej prosto po przejściu pod kolejnymi torami na lewo mamy schody prowadzące na peron nr 2.

Idąc od parkingu przed wiaduktem będą po prawej stronie schody na peron nr 2, a po przejściu pod torami, po prawej będą schody na peron nr 1.

Warto wiedzieć

Schody wyprowadzające z peronów są wąskie i strome.
Przed schodami na peronie jest jeden stopień w górę.
Czekając na pociąg, najlepiej ustawić się na wysokości zadaszenia z ławkami, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.
Wysiadając na przystanku osobowym Mysłowice Brzęczkowice, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Przy wiaduktach jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Michała Stępnia, Artura Forkasiewicza i Zbigniewa Szkopińskiego za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 19 grudnia 2021r. Artur Słowik