Stacja znajduje się w województwie śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami: Opole Główne (zachód), Kluczbork (północny-zachód), Tarnowskie Góry (południowy – wschód) i Częstochowa Stradom (północny-wschód)..
Perony i tory są w osi południowy – wschód – północny – zachód.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toaleta jest na holu dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Wind brak. Kasy biletowe są czynne.
Na stacji Lubliniec zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

W okolicy dworca znajduje się parking i postój taksówek.

Perony

Na stacji mamy 2 perony.
Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północno-wschodnim (Częstochowa):

  • Peron 1, po prawej tor nr 2, po lewej tor nr 1
  • Peron 2,po prawej tor nr 3, po lewej tor nr 5

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są średniej wysokości, około 55 cm od pgs.

W końcowej części peronów po stronie północno-zachodniej jest zejście do przejścia podziemnego.
Na obu peronach w 1/3 długości peronu po stronie północno-zachodniej (od schodów) jest zadaszenie.

Słupy, ławki, latarnie i tablice są ustawione w osi peronów.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów na ich końcach po stronie północno-zachodniej znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku północno-zachodnim. Schodami tymi zejdziemy do przejścia podziemnego.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 2, na wprost i po prawej mamy ściany. Idąc w lewo, z lewej miniemy schody na peron 1, a następnie dojdziemy do schodów w górę.
Wchodząc schodami z tunelu wejdziemy pod zadaszenie. Przed nami jest plac przed dworcem, a po lewej drzwi, którymi wchodzimy do budynku dworca.

Jeśli wejdziemy na plac przed dworcem i skręcimy w lewo, będziemy szli wzdłuż budynku dworcowego, który będzie z naszej lewej strony. Pod koniec budynku miniemy drzwi prowadzące do holu dworcowego.
Na końcu budynku trafimy na trawę, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południowy-zachód od peronów.
W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.

Stojąc pod zadaszeniem, tyłem do schodów, obracamy się w lewo i wchodzimy przez drzwi na hol dworca.
Po lewej stronie mamy ścianę z okienkami kasowymi, natomiast po prawej siedziska, gdzie możemy oczekiwać na pociąg.
Na końcu ściany po lewej stronie są toalety.

Stojąc przy okienku kasowym nr 2, jeśli obrócimy się w prawo i pójdziemy w poprzek holu, dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na plac przed dworcem.
Idąc w poprzek holu z obu stron będziemy mijali siedziska.

Wchodząc na dworzec

Na perony możemy się dostać przez budynek dworca lub bezpośrednio schodząc do przejścia podziemnego.

Przez budynek dworcowy

Stojąc na placu przed dworcem przodem do budynku, wchodzimy przez drzwi otwierane manualnie do holu dworcowego. Idziemy przez hol mijając z obu stron siedziska. Dochodzimy do ściany.

Po prawej są toalety. Nie skręcamy w prawo tylko w lewo i idziemy wzdłuż ściany, mijając okienka kasowe.
W pewnym miejscu dochodzimy do drzwi. Po minięciu drzwi jesteśmy pod zadaszeniem. Z lewej strony mamy plac przed dworcem a z prawej schody w dół prowadzące do przejścia podziemnego. Obracamy się w prawo i dochodzimy do schodów.

Po zejściu schodami jesteśmy w przejściu podziemnym. Idziemy prosto, mijając z prawej schody prowadzące na peron nr 1, a następnie dochodzimy do ściany przed nami. Z prawej strony są schody na peron nr 2. Po wejściu na peron należy przejść około 30 m, i w tym miejscu oczekiwać na pociąg.

Bezpośrednio z ulicy

Idąc bezpośrednio z placu przed dworcem do przejścia podziemnego, wchodzimy pod zadaszenie. Z Prawej strony mamy drzwi prowadzące do budynku dworca, a przed nami są schody w dół.
Po zejściu schodami jesteśmy w przejściu podziemnym. Idziemy prosto, mijając z prawej schody prowadzące na peron nr 1, a następnie dochodzimy do ściany przed nami. Z prawej strony są schody na peron nr 2. Po wejściu na peron należy przejść około 30 m, i w tym miejscu oczekiwać na pociąg.

Warto wiedzieć

Schody do przejścia podziemnego są strome.
Za budynkiem dworca jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby
fizjologiczne.
Po wejściu na peron należy przejść około 30 m, i w tym miejscu oczekiwać na pociąg.
Toalety znajdują się na holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Michała Stępnia, Zbigniewa Szkopińskiego i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 3 stycznia 2021r. Artur Słowik