Stacja znajduje się w województwie Łódzkim i jest położona w dzielnicy Widzew, miasta Łodzi.
Jest położona pomiędzy stacjami: Koluszki (wschód), Zgierz (północny-zachód), Pabianice (południowy -zachód) i Łódź Fabryczna (zachód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i tunel.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i w budynku dworca. Toaleta jest w holu dworcowym. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są w tunelu. Kasy biletowe są w budynku dworca.

Na stacji Łódź Widzew zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.
W okolicy dworca znajduje się gastronomia, parking i przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Perony

Na stacji mamy 3 perony.
Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Koluszki):

  • Peron 1, po lewej tor nr 5, po prawej tor nr 7
  • Peron 2, po lewej tor nr 1, po prawej tor nr 3
  • Peron 3, po lewej tor nr 4, po prawej tor nr 2

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki znajdują się na linii bezpieczeństwa.
Perony są bardzo wysokie około 76 cm od pgs.

Pod koniec peronów po stronie zachodniej (Łódź Fabryczna) jest zejście i winda do tunelu.
Winda jest za zejściem.
Perony znajdują się w hali peronowej, czyli są przykryte jednym dachem w 2/3 długości peronów.

Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów.

Pociągi w stronę Warszawy, Koluszek, Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego, jadą w kierunku wschodnim.
Pociągi w stronę Kutna, Pabianic Łodzi Fabrycznej i Łodzi Kaliskiej, jadą w kierunku zachodnim.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów po stronie zachodniej, w końcowej części długości peronu znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku zachodnim. Schodami tymi zejdziemy do tunelu dworca.

Do tego samego tunelu możemy zjechać z peronów windą, która znajduje się po stronie zachodniej tunelu (za schodami). Czyli dochodzimy do schodów i idziemy peronem wzdłuż barierki, gdy ta się skończy, schodzimy do osi peronu i idziemy dalej na zachód, aż trafimy na drzwi od windy.

Tunel

W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Stojąc w tunelu obróconym plecami do ściany końcowej, po lewej stronie mamy schody prowadzące na peron nr 3, a po prawej windę na ten peron. Idziemy na południe po drodze mijając wejścia na peron nr 2 i peron nr 1, aż na końcu trafimy na ścianę. W tym miejscu po lewej będą schody w górę, a po prawej pochylnia.
Idąc schodami wyjdziemy przed dworzec w okolicę budynku dworcowego, który będzie przed nami w odległości około 15m.

Uwaga, po wyjściu schodami z tunelu, po prawej stronie na szerokim chodniku znajduje się latarnia.

Idąc pochylnią w górę, w pewnym momencie dochodzimy do ściany. Obracamy się o 180 stopni w lewo i idziemy drugim ciągiem pochylni. Gdy podłoże się wyrówna jesteśmy na chodniku. Po lewej mamy ścianę. Dochodząc do końca ściany będziemy w miejscu gdzie wychodzimy z tunelu po schodach.

Uwaga, przed nami jest latarnia.

Stojąc tyłem do tych schodów idziemy prosto około 15m. gdzie po prawej trafimy na budynek dworca. Po lewej jest płot, za którym jest torowisko. Dochodząc do budynku idziemy wzdłuż ściany po prawej, aż trafimy na drzwi. Jest to wejście do holu dworca.

Do budynku są dwa wejścia. Pierwsze z nich posiada drzwi na fotokomórkę, a drugie, które znajduje się około 15m dalej, jest z drzwiami otwieranymi manualnie.

Jeśli przy schodach z tunelu obrócimy się o 90 stopni w prawo i pójdziemy chodnikiem na południe, po przejściu około 20m. dojdziemy do ulicy i w okolicę przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Idąc dalej na południe dojdziemy do przystanku tramwajowego.

Przy chodniku obok tunelu jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południe od peronów i jest oddalony około 15m, na wschód od wyjścia z tunelu.
W budynku dworca są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące.

Idąc od strony tunelu na zachód, z lewej strony mamy płot, za którym są tory i perony. Po prawej stronie mamy budynek dworca, do którego są dwa wejścia. Pierwsze przez drzwi na fotokomórkę, a drugie przez drzwi otwierane manualnie.

Wchodząc do budynku od strony peronów, drzwiami na fotokomórkę, trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy przed siebie po ścieżce. Po lewej mijamy korytarz, gdzie odchodzi ścieżka prowadząca. W połowie długości w prawo odchodzi ścieżka prowadząca. Jeśli skręcimy w prawo i pójdziemy kilka metrów, to dojdziemy do kas biletowych, które znajdują się na ścianie z lewej strony.

Nie skręcając w prawo, tylko idąc dalej w poprzek holu, na wprost, dojdziemy do drzwi, które są na fotokomórkę. Po drodze miniemy z prawej strony kiosk. Drzwiami tymi wyjdziemy na chodnik przed dworcem, który jest przy ulicy..

Stojąc tyłem do drzwi od strony peronów i skręcimy, w korytarz z lewej strony, przejdziemy przez poczekalnię. Siedziska będą z naszej prawej strony. Po minięciu poczekalni dojdziemy do ścieżki, która odchodzi w prawą stronę. W miejscu tym z lewej są drzwi otwierane manualnie. Jest to drugie wejście od strony peronów.

Jeśli skręcimy w prawo i pójdziemy prosto, dojdziemy do drzwi, które otwieramy manualnie. Drzwiami tymi wyjdziemy na chodnik przed dworcem, który jest przy ulicy.

Idąc w stronę tych drzwi po lewej stronie mijamy bar, a po prawej toalety.

Wchodząc na dworzec
Na perony możemy iść bezpośrednio do tunelu albo przez budynek dworcowy.

Droga bezpośrednio do tunelu

Jeśli idziemy od strony przystanków tramwajowych lub od wysepek autobusowych, od południa, dochodzimy do ulicy i ją przechodzimy. Chcąc iść na perony idziemy dalej prosto chodnikiem na północ, aż dojdziemy do ogrodzenia, za którym są tory i perony.
W tym miejscu po lewej są schody prowadzące do tunelu.

Przy tym chodniku jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Jeśli chcemy skorzystać z pochylni, Mijamy schody z lewej strony i dojdziemy do miejsca, gdzie teren opada. W pewnym miejscu dochodzimy do ściany. Tu obracamy się o 180 stopni w prawo i schodzimy drugą częścią pochylni do tunelu.

Stojąc w tunelu obróconym tyłem do ściany, po lewej mamy wejście na pochylnię, a z prawej schody, którymi zeszliśmy. Idziemy tunelem na północ. Po drodze z prawej będziemy mijali schody, a z lewej naprzeciw schodów windy prowadzące na perony, odpowiednio 1, 2 i na końcu tunelu na peron nr 3.

Przez budynek dworca

Do budynku są dwa wejścia. Idąc od zachodu, pierwsze przez drzwi na fotokomórkę, a drugie przez drzwi otwierane manualnie.

Wchodząc do budynku od strony ulicy przez drzwi na fotokomórkę, trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy prosto na przestrzał holu. Po lewej miniemy kiosk i ścieżkę prowadzącą, do kas biletowych. Na końcu ścieżki dojdziemy do drzwi na fotokomórkę, którymi wyjdziemy na chodnik od strony peronów.

Przed drzwiami, w prawo odchodzi ścieżka prowadząca, którą dojdziemy do poczekalni, baru i toalet.

Jeśli wejdziemy do budynku przez drzwi, które otwieramy manualnie,, trafimy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy przed siebie. Z prawej strony mijamy bar dworcowy, natomiast z lewej toalety.

W pewnym miejscu dochodzimy do drzwi, które otwieramy manualnie. Drzwiami tymi,
wyjdziemy na chodnik od strony peronów.

Przed tymi drzwiami w lewo odchodzi ścieżka prowadząca, którą dojdziemy do poczekalni, kas biletowych i drzwi na fotokomórkę.

Po wyjściu z budynku obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy chodnikiem na zachód. Po prawej mamy ogrodzenie, za którym są tory kolejowe. Po lewej jest budynek dworca. Idziemy, na zachód, aż dojdziemy do schodów prowadzących do tunelu. Mijając schody z lewej strony dojdziemy do pochylni, którą zejdziemy do tunelu.

Stojąc w tunelu obróconym tyłem do ściany, po lewej mamy wejście na pochylnię, a z prawej schody, którymi zeszliśmy. Idziemy tunelem na północ. Po drodze z prawej będziemy mijali schody, a z lewej naprzeciw schodów windy prowadzące na perony, odpowiednio 1, 2 i na końcu tunelu na peron nr 3.

Warto wiedzieć

Schody do przejścia podziemnego są strome.
Przy schodach do tunelu jest latarnia.
Przy wejściu do tunelu w okolicy pochylni jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toalety znajdują się w budynku dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla: Katarzyny Słowik, Doroty, Karola Olejnika, Łukasza Urbańskiego i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 18 lutego 2022r. Artur Słowik