Stacja, znajduje się w województwie małopolskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Krzeszowice (zachód) i Kraków Główny (wschód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód i są na nasypie powyżej poziomu ulic.
Na dworcu znajdują się perony i tunel z korytarzem do windy.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są. Kas biletowych nie ma.
Na stacji Kraków Łobzów zatrzymują się pociągi osobowe.

Perony

Na stacji mamy 2 perony wyspowe, dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Kraków Główny)

  • Peron 1, po prawej tor nr 303, po lewej tor nr 1
  • Peron 2, po prawej tor nr 2, po lewej tor nr 304

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są bardzo wysokie około 80 cm od pgs.
Perony są podobne do siebie. Różnią się tylko tym, że winda z peronu nr 1 do tunelu znajduje się na końcu peronu przy schodach. Na peronie nr 2, winda do korytarza w tunelu znajduje się przed schodami do tunelu.

Słupy, latarnie, tablice i wiaty są ustawione w osi peronu.
Wiaty przystankowe są w trzech miejscach na peronie. Wiaty stoją w 1/3, 1/2 i w 2/3 długości peronu.
W każdym z tych miejsc są postawione po dwie wiaty obok siebie. Każda z wiat jest obrócona do innego toru, czyli jedna na południe, to druga na północ.
Na peronie nr 1 do pierwszych wiat w poprzek peronu jest ścieżka
prowadząca od obu linii bezpieczeństwa.
Na peronie nr 2 ścieżka taka jest poprowadzona do pierwszej wiaty, od linii bezpieczeństwa przy torze nr 2.
Na końcu zachodnim każdego z peronów są schody w dół do tunelu.
Na końcach peronów po stronie wschodniej (Kraków Główny) w poprzek peronu jest płot zabezpieczający przed spadnięciem z peronu.

Pociągi w kierunku Krakowa Głównego odjeżdżają z peronu 1, natomiast pociągi w kierunku Trzebini, Katowic i Krakowa Lotnisko z peronu nr 2.

Wyjścia z peronu

Na końcu każdego z peronów po stronie zachodniej znajdują się zadaszone kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu.
Przed schodami jest pas integracyjny zrobiony z guzków.

Chcąc zjechać windą z peronu pierwszego dochodzimy do schodów i z prawej strony mamy wąski chodnik ze ścieżką prowadzącą, którym dojdziemy prosto do drzwi windy. Z obu stron chodnika jest metalowy płot.

Chcąc zjechać windą z peronu nr 2 idziemy peronem na zachód przy linii bezpieczeństwa po prawej stronie i pod koniec peronu dojdziemy do kabiny windy. Uwaga przy drzwiach po lewej stronie stoją latarnie. Windą tą zjedziemy do korytarza, którym dojdziemy do tunelu.

Tunel i korytarz

W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Uwaga, w tunelu jest ścieżka rowerowa.
Tunelem przejdziemy z jednej na drugą stronę torów czyli z ul. Wrocławskiej na ul. Józefa Wybickiego.

Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1 jeśli obrócimy się w lewo i pójdziemy wzdłuż ściany po lewej stronie, dojdziemy do ul. Wrocławskiej. W niewielkiej odległości od stacji znajdują się przystanki Łobzów SKA.
Po wyjściu z tunelu po prawej stronie jest trawa i uliczka, gdzie po jej obu stronach są duże połacie trawy. W tym miejscu pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Jeśli od schodów prowadzących na peron nr 1, skręcimy w prawo, uwaga po lewej jest ścieżka rowerowa i pójdziemy prosto tunelem trzymając się ściany po prawej, to po drodze miniemy windę na peron nr 1. Kilka metrów dalej z prawej będą schody prowadzące na peron nr 2. Po minięciu tych schodów z prawej będziemy mieli korytarz, którym dojdziemy do windy na peron nr 2. Jeśli nie skręcimy w ten korytarz i pójdziemy prosto, to wyjdziemy z tunelu przy ul. Józefa Wybickiego.

Jeśli korzystamy z windy na peronie nr 2 to, po zjechaniu w dół, wychodzimy z windy i idziemy przed siebie trzymając się ściany po lewej. Korytarz lekko skręci najpierw w prawo a potem w lewo. Po przejściu kilku metrów dojdziemy do tunelu.
Skręcając w prawo, wyjdziemy przy ul. Józefa Wybickiego, natomiast jeśli skręcimy w lewo, to trzymamy się ściany z lewej strony, ponieważ z prawej jest ścieżka rowerowa.
Idziemy przy ścianie i mijamy z lewej strony schody na peron nr 2, następnie windę na peron nr 1 a za windą schody prowadzące na peron nr 1. Idąc dalej wyjdziemy z tunelu w pobliżu ul. Wrocławskiej.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec wchodzimy z północy od ul. Józefa Wybickiego, a z południa
od strony ul. Wrocławskiej, gdzie są przystanki autobusowe Łobzów SKA.

Od ul. Józefa Wybickiego

Idąc chodnikiem na południe trzymamy się lewej strony, bo po prawej jest ścieżka rowerowa. Wchodzimy do tunelu, przez który idziemy trzymając się lewej strony.
Najpierw z lewej trafimy na korytarz, którym dojdziemy do windy. Windą tą wjedziemy na peron nr 2.
Po wejściu w korytarz idziemy trzymając się ściany z prawej strony. Po kilku metrach korytarz lekko skręca w prawo a następnie lekko w lewo. Na końcu dochodzimy do windy, która jest przed nami. Po wyjechaniu na peron nr 2 wychodzimy z windy i skręcamy w lewo, dochodząc do linii bezpieczeństwa, która jest zrobiona z guzków. Skręcamy w prawo i idziemy około 25 m, aż dochodzimy do wiaty. Manewr ten po wyjściu z windy wykonujemy tylko dlatego, żeby nie wejść w słupy, które stoją przy wyjściu z windy.

Nie skręcając w korytarz, tylko idziemy prosto tunelem. Po lewej mijamy schody na peron nr 2. Po wejściu na peron dochodzimy do linii bezpieczeństwa z prawej strony i idziemy kilka metrów, aby ominąć windę, która będzie z naszej lewej strony. Idąc dalej peronem trafimy na ścieżkę prowadzącą w lewo, która biegnie do wiaty. Ścieżka jest tylko po prawej stronie peronu.

Nie wchodząc na peron nr 2 idziemy tunelem dalej na południe. Z lewej mijamy windę na peron nr 1, a za nią są schody prowadzące na ten peron.
Po wyjechaniu windą na peron nr 1, wysiadamy z kabiny i idziemy wąskim chodnikiem, który jest z obu stron ogrodzony płotkami. Na chodniku jest ścieżka prowadząca. Gdy chodnik się skończy jesteśmy na peronie. Z prawej strony kończy się mur. Jest to zejście schodami do tunelu. Uwaga. Jesteśmy z lewej strony peronu, blisko linii bezpieczeństwa. Idąc dalej peronem na wschód po przejściu około 40 m dojdziemy do ścieżki prowadzącej, która prowadzi w poprzek peronu do wiaty. Ścieżki są od obu krawędzi peronowych.

Od ul. Wrocławskiej

Wchodząc od południa do tunelu trzymamy się prawej strony, bo po lewej jest ścieżka rowerowa. Idąc tunelem najpierw trafiamy po prawej na schody prowadzące na peron nr 1. Za schodami jest winda na ten peron.
Po wyjechaniu windą na peron nr 1, wysiadamy z kabiny i idziemy wąskim chodnikiem, który jest z obu stron ogrodzony płotkami. Na chodniku jest ścieżka prowadząca. Gdy chodnik się skończy jesteśmy na peronie. Z prawej strony kończy się mur. Jest to zejście schodami do tunelu. Uwaga. Jesteśmy z lewej strony peronu, blisko linii bezpieczeństwa. Idąc dalej peronem na wschód po przejściu około 40 m dojdziemy do ścieżki prowadzącej, która prowadzi w poprzek peronu do wiaty. Ścieżki są od obu krawędzi peronowych.

Idąc tunelem dalej dochodzimy do schodów na peron nr 2.
Po wejściu na peron dochodzimy do linii bezpieczeństwa z prawej strony i idziemy kilka metrów, aby ominąć windę, która będzie z naszej lewej strony. Idąc dalej peronem trafimy na ścieżkę prowadzącą w lewo, która biegnie do wiaty. Ścieżka jest tylko po prawej stronie peronu.

Chcąc wjechać windą na peron nr 2, omijamy te schody i idziemy dalej. Po kilku metrach trafiamy z prawej na korytarz, w który skręcamy.
Po wejściu w korytarz idziemy trzymając się ściany z prawej strony. Po kilku metrach korytarz lekko skręca w prawo a następnie lekko w lewo. Na końcu dochodzimy do windy, która jest przed nami. Po wyjechaniu na peron nr 2 wychodzimy z windy i skręcamy w lewo, dochodząc do linii bezpieczeństwa, która jest zrobiona z guzków. Skręcamy w prawo i idziemy około 25 m, aż dochodzimy do wiaty. Manewr ten po wyjściu z windy wykonujemy tylko dlatego, żeby nie wejść w słupy, które stoją przy wyjściu z windy.

Warto wiedzieć

Perony są bardzo wysokie.
Schody do tunelu są strome i wysokie.
Czekając na pociąg, najlepiej ustawić się na wysokości pierwszej wiaty, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.
Winda na peron nr 2 znajduje się w korytarzu.
Na peronie nr 2 przy wejściu do windy są słupy.
Przy wyjściu z tunelu w okolicy ul. Wrocławskiej jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej, Piotra Tarasewicza i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 9 grudnia 2022r. Artur Słowik