Stacja znajduje się w województwie małopolskim i jest położona w centrum Krakowa.
Perony i tory są w osi północ-południe.
W sąsiedztwie dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy i tramwaje, postój taksówek, dworzec autobusowy (PKS) i parking. Możemy też skorzystać z kawiarni, restauracji, sklepów oraz lokali gastronomicznych typu kebab. Przy dworcu od strony zachodniej jest Galeria Krakowska.

Na dworcu znajdują się perony, przejścia podziemne, tunele i budynek dworca.
Dworzec jest skomplikowany, ponieważ jest kilkupoziomowy. Hol dworcowy (tzw. dworzec podziemny) i antresola znajdują się pod ziemią, natomiast perony i parking na powietrzu. Płyta parkingowa jest nad peronami.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i częściowo na dworcu podziemnym. Toalety znajdują się na dworcu podziemnym i są czynne całą dobę z możliwością skorzystania z natrysku. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są sprawne. Kasy są czynne całą dobę i znajdują się na dworcu podziemnym. Na dworcu możemy skorzystać z punktów usługowo-handlowych i gastronomicznych oraz bankomatu.

Na Stacji Kraków Główny zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

Opis przestrzenny dworca

Dworzec opisany jest piętrami patrząc od góry.
Na samej górze jest płyta parkingowa. Jest to poziom 1. Płyta jest nad peronami i zakrywa środkową część peronów oraz torów.
Poziom 0, to poziom z peronami i torami, które są w osi północ-południe. Na końcu peronów po stronie północnej i południowej są tunele. Po stronie północnej tunel ze ścieżką rowerową, a po stronie południowej tunel Magda. Tunelami poruszamy się w poprzek peronów (wschód-zachód).
Pod peronami jest dworzec podziemny.
Można sobie to wyobrazić w następujący sposób.
W środkowej części długości peronów pod nimi wykopano dużą dziurę w kształcie prostokąta. Jego dłuższe boki są w poprzek peronów (wschód-zachód). Na prawym boku (południe) ułożono antresolę. Jest to najwyższy poziom dworca podziemnego. Pół poziomu niżej, na boku lewym (północnym) ułożono szerokie przejście, zwane przejściem głównym, łączące wejście do Galerii Krakowskiej (zachód), z wyjściem przy ul. Bosackiej. Jest to poziom -1.
Pomiędzy tymi dwoma poziomami, antresolą i poziomem -1, jest poziom zwany dworcem PKP. obniżony o pół piętra, w stosunku do poziomu -1. Można go porównać do niecki basenowej, mającej kształt prostokąta.
Pod całym dworcem jest poziom -2, gdzie znajduje się tramwaj podziemny.

Perony

Na stacji mamy 5 peronów, z których są odprawiani podróżni oraz peron przechodni. Perony 1 do 5, są wyspowe i dwukrawędziowe.
Uwaga peron 5 jest po dużym łuku. Stojąc w kierunku północnym peron skręca w lewą stronę, co oznacza że wsiadając do pociągu po prawej stronie (tor nr 12) będziemy mieli dużą przestrzeń pomiędzy krawędzią peronową, a składem. Czym bliżej końców peronu przestrzeń będzie większa.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Trzebinia, Miechów):

  • Peron 1, po Lewej tor nr 11, po prawej tor nr 9
  • Peron 2, po lewej tor nr 5, po prawej tor nr 3
  • Peron 3, po lewej tor nr 1, po prawej tor nr 2
  • Peron 4, po lewej tor nr 4 po prawej tor nr 6
  • Peron 5, po lewej tor nr 10, po prawej tor nr 12

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa i linia prowadząca, która jest przed linią bezpieczeństwa. Uwaga – linia bezpieczeństwa jest bardzo wąska co może spowodować, że jej nie wyczujemy laską.

Perony są wysokie 75 cm od pgs.
Perony są zadaszone na całej swojej długości. Nad peronami w środkowej ich długości znajduje się płyta, gdzie jest parking i postój taksówek.

Ławki, tablice i windy ustawione są w osi peronów,
Blisko ścieżki prowadzącej znajdują się filary podtrzymujące zadaszenie.
Na peronach mamy kilka wyjść, którymi dostaniemy się do tunelu Magda, na płytę parkingową, czy do dworca podziemnego. Oprócz schodów na każdym z peronów możemy skorzystać z dwóch wind.

Pociągi odjeżdżające w kierunku Katowic, Oświęcimia, Warszawy, Miechowa, Częstochowy i Kielc odjeżdżają w stronę północną.
Pociągi w kierunku Tarnowa, Wieliczki, Zakopanego odjeżdżają w stronę południową.

Perony 2 do 5

Perony na stacji Kraków Główny są podobne do siebie, ale peron nr 1 różni się od pozostałych.
Perony 2 do 5 są w większości takie same. Różnią się następującymi rzeczami:
na peronach 4 i 5 schody do tunelu Magda są tylko z jednej strony, w kierunku południowym, a na peronach 2 i 3 schody są z obu stron.
Poczekalnia na peronach 2, 3 i 4 znajduje się nad tunelem Magda, natomiast na peronie nr 5 znajduje się w 3/4 długości peronu idąc od południa, co jest opisane poniżej.

Na peronach od 2 do 5 idąc od strony południowej (Kraków Płaszów) najpierw w 1/4 długości peronu napotkamy na poczekalnię nad tunelem Magda. Do tunelu tego z peronów 2 i 3 są zejścia z obu stron, natomiast z peronów 4 i 5, zejdziemy schodami w stronę południową.
Na peronie nr 5 poczekalni nad tunelem nie ma.

Idąc dalej peronem na północ, po około 30 m. będą schody w górę, prowadzące na parking.
Za schodami jest winda nr 1, którą dostaniemy się na parking lub na dworzec podziemny. Do windy odchodzi ścieżka prowadząca w poprzek peronu.
Idąc dalej prosto od windy nr 1, w odległości około 5 m są schody ruchome. Schodami tymi dostaniemy się na i z poziomu -1 dworca podziemnego.
W połowie peronu jest zabudowana klatka schodowa oraz winda nr 2. Tu też w poprzek peronu biegnie ścieżka prowadząca, którą dojdziemy do windy. Wejścia do klatki schodowej znajdują się z obu stron windy nr 2. Drzwi są na fotokomórkę i rozsuwają się na boki. W 2/3 długości peronu znajdziemy schody kamienne i ruchome prowadzące do dworca podziemnego. Uwaga te schody ruchome jadą tylko w górę. Na końcach peronów jest długa pochylnia w dół, którą dostaniemy się do tunelu północnego.

Peron nr 1

Idąc peronem pierwszym od południa, w 1/4 długości peronu nad tunelem Magda, jest poczekalnia za którą są schody prowadzące do tunelu. Schody są w kierunku południowym.. W 1/3 długości peronu są dwie pary schodów ruchomych. Prawymi dostaniemy się do i z tramwaju podziemnego, a lewymi do i z antresoli. Bezpośrednio za schodami ruchomymi są schody w górę, którymi wyjdziemy na parking. Na północ od schodów po około 20 m jest winda nr 1, którą wjedziemy na parking i zjedziemy w okolicę tramwaju podziemnego. Do windy doprowadzi nas ścieżka prowadząca, która jest ułożona w poprzek peronu.

W połowie długości peronu jest winda nr 2 i zabudowana klatka schodowa. Tu też dojdziemy ścieżką prowadzącą, która biegnie w poprzek peronu. Wejścia do klatki schodowej są z obu stron windy nr 2. Są to drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki.
W 2/3 długości peronu w stronę południową są strome ruchome schody w dół, prowadzące w okolicę przystanku tramwaju podziemnego. Na końcu peronu jest pochylnia w dół, prowadząca do tunelu północnego.

Peron przechodni

Peron przechodni znajduje się na zachód od pozostałych peronów i jest wysunięty względem nich
w stronę południową (Kraków Płaszów)
Peron jest zadaszony na całej długości.
Na peronie nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Na końcu peronu po stronie południowej jest stary budynek dworca.

Idąc peronem przechodnim od tunelu Magda w stronę południową po lewej stronie mamy metalowe ogrodzenie, za którym jest torowisko, a po prawej trawnik, za którym jest uliczka przy galerii. Przed wejściem na uliczkę chroni nas metalowa barierka.
Na peronie przechodnim po obu jego bokach na całej długości są filary podtrzymujące zadaszenie.
Idąc peronem przechodnim na południe i skręcając przed budynkiem dworca w prawo, schodzimy pochylnią na plac Jeziorańskiego przed budynkiem dworca, a po prawej mamy wejście główne do Galerii Krakowskiej.

Wyjścia z peronu

Na peronach mamy kilka wyjść, którymi dostaniemy się do tunelu Magda, na płytę parkingową czy do dworca podziemnego.

Wyjścia z peronów 2 do 5

Idąc peronem od strony południowej (Kraków Płaszów) w 1/4 długości peronu będziemy mieli schody kamienne w dół, prowadzące do tunelu Magda. Z drugiej strony do tego tunelu prowadzą też schody kamienne. Pamiętajmy, że schody z dwóch stron do tego tunelu są na peronach 2 i 3. Pomiędzy schodami (nad tunelem) znajduje się zabudowana poczekalnia z ławkami. Tylko na peronie nr 5 nie ma w tym miejscu takiej poczekalni. Poczekalnia ta, na tym peronie jest w 3/4 długości peronu.

Idąc dalej peronem w 1/3 długości peronu napotkamy na schody w górę. Jest to wejście do klatki schodowej, którą dostaniemy się na parking. Pierwszy bieg schodów jest w kierunku północnym. Schodami na parking wyjdziemy przy ścianie południowej parkingu. Przed nami będzie uliczka z postojem taksówek.
Na peronie, za schodami prowadzącymi na parking jest winda nr 1, którą dostaniemy się na parking (poziom 1) lub jadąc w dół, zjedziemy na antresole (poziom -1A) lub do poziomu kas (poziom dworzec PKP).

Idąc dalej wzdłuż peronu od windy, w odległości około 5 m. są schody ruchome. Schodami tymi dostaniemy się na i z poziomu -1 dworca podziemnego.
Zjeżdżając schodami w dół będziemy w miejscu, gdzie na wprost, przed nami będzie winda nr 2, a jeśli obrócimy się o 180 stopni i obejdziemy schody ruchome, trafimy na kamienne schody w dół, którymi zejdziemy w okolicę kas biletowych (poziom dworzec PKP).

W połowie długości peronu, w poprzek peronu odchodzi ścieżka prowadząca, którą dojdziemy do klatki schodowej oraz windy nr 2. Drzwi do klatki schodowej znajdują się po obu stronach windy i są na fotokomórkę. Drzwi rozsuwają się na boki.
Windą tą wyjedziemy na parking (poziom 1), lub zjedziemy na poziom -1, w okolicy schodów ruchomych.
Schodząc schodami w klatce schodowej, zejdziemy na poziom -1 w okolicę szerokiego przejścia leżącego na północnej stronie dworca podziemnego.

Idąc dalej peronem na północ, za około 20 m trafimy na zejście w dół, prowadzące do dworca podziemnego. Schody kamienne i ruchome. Schody są w stronę południową.
Pamiętajmy, że schody ruchome jadą tylko w górę. Schodząc kamiennymi schodami na których końcu są drzwi na fotokomórkę, rozsuwające się na boki, dojdziemy na poziom -1, w okolicy szerokiego przejścia na północnej ścianie dworca podziemnego.

Na końcu peronów po stronie północnej jest długa pochylnia w dół, prowadząca do tunelu północnego.
Uwaga w tunelu tym jest ścieżka rowerowa.

Peron nr 1

Idąc peronem nr 1 od południa w 1/4 długości peronu jest poczekalnia nad tunelem Magda, za którą są kamienne schody w dół prowadzące do tego tunelu. Schody są w kierunku południowym.

Idąc dalej w odległości około 15m są dwie pary schodów ruchomych. Schodami po prawej zjedziemy i wyjedziemy do i z korytarza prowadzącego w okolicę tramwaju podziemnego w kierunku Ronda Mogilskiego. Schodami z lewej strony zjedziemy i wyjedziemy z i na antresolę.

Mijając schody ruchome na ich końcu jest filar podtrzymujący zadaszenie. Skręcając za filarem w stronę osi peronu dojdziemy do schodów, którymi wyjdziemy na parking. Schody są w kierunku południowym.
Mijając te schody i idąc peronem dalej na północ, trafimy na ścieżkę prowadzącą w poprzek peronu. Ścieżką tą dojdziemy do windy nr 1. Windą tą wyjedziemy na parking (poziom 1) oraz zjedziemy na antresolę (poziom -1A), poziom -1 i w okolicę tramwaju podziemnego (poziom -2).

W połowie peronu trafimy na kolejną ścieżkę prowadzącą w poprzek peronu. Ścieżką tą dojdziemy do klatki schodowej oraz windy nr 2. Po obu stronach windy są drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki. Schodami zejdziemy w okolicę szerokiego przejścia na dworcu podziemnym. Windą nr 2 wyjedziemy na parking (poziom 1) oraz zjedziemy w okolicę szerokiego przejścia na dworcu podziemnym (poziom -1) i przy tramwaju podziemnym (poziom -2).

Idąc peronem dalej na północ w 3/4 długości peronu będą schody ruchome do tramwaju podziemnego w kierunku Politechniki. Schody są w kierunku południowym i są strome.

Na północnym końcu peronu jest długa pochylnia w dół, którą zejdziemy do tunelu północnego gdzie jest ścieżka rowerowa.

Peron przechodni

Stojąc tyłem do schodów kamiennych wyprowadzających nas z tunelu Magda, po prawej stronie mamy wyjście z antresoli. Pochylnia dochodzi z boku schodów przy których stoimy. Kierując się teraz na południe, po lewej jest metalowe ogrodzenie, a po prawej uliczka do galerii. Peron jest zadaszony na swojej całej długości.

W połowie długości peronu, po prawej stronie trafimy na początek budynku. W tym miejscu skręcamy w prawo (budynek po lewej) i schodzimy krótką pochylnią na Plac Jeziorańskiego.
Idąc peronem przechodnim dalej na południe będziemy szli wzdłuż starego budynku dworca, który obecnie jest nieczynny.

Tunele i parking

Z peronów możemy zejść do dwóch tuneli lub dostać się na parking nad peronami.

Tunel Magda

Tunel Magda łączy dwie strony dworca, wschodnią i zachodnią.
W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.

Stojąc przy schodach prowadzących na peron nr 5, prawym bokiem do schodów, a twarzą na zachód idziemy przed siebie. Mijamy wejścia (schody), kolejno na perony 4 wejście po prawej, 3 i 2 wejścia z obu stron oraz na peron nr 1 wejście z prawej strony. Idąc dalej dochodzimy do końca tunelu. Przed nami mamy wejście do Galerii Krakowskiej a na lewo schody kamienne w górę, którymi wyjdziemy na peron przechodni. Peronem przechodnim dojdziemy do budynku dworca oraz placu Jeziorańskiego.

Idąc od peronu nr 5 w stronę wschodnią na końcu tunelu, po lewej stronie, jest wejście do korytarza. Korytarzem tym dojdziemy w okolicę wyjścia z przystanku dla wysiadających na dworcu autobusowym oraz w okolicę antresoli. W korytarzu są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych.

Nie skręcając do korytarza tylko idąc prosto na wschód, wychodzimy z tunelu. Idąc przed siebie po lewej stronie mamy oszkloną ścianę płyty dolnej dworca autobusowego, natomiast z prawej niski murek i skarpę w górę z trawą. Idziemy ścieżką prowadzącą, aż dojdziemy do schodów w górę.
Po pokonaniu schodów, idziemy prosto, aż dojdziemy do muru, W tym miejscu skręcamy w lewo i po paru metrach, gdy mur skończy się jesteśmy na rogu ulic Bosackiej i Topolowej.

Przy ulicy Bosackiej, która biegnie z północy na południe, jest budynek dworca autobusowego.
Przy ul. Topolowej, która biegnie ze wschodu na zachód jest restauracja „Pod Srebrnym Kurem”, za którą jest park. W parku tym pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Przy schodach po lewej stronie jest wnęka gdzie jest sklep Żabka. Wchodząc do wnęki i idąc równolegle do schodów trafimy do windy, którą wyjedziemy na górę.

Tunel północny

Na końcu każdego z peronów po stronie północnej jest pochylnia w dół, którą schodzimy do tunelu północnego. W tunelu tym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Stojąc w tunelu tyłem do peronu nr 5 idąc w prawo wyjdziemy ul. Wita Stwosza.
Idąc w lewo od peronu 5 po prawej stronie mamy ścieżkę rowerową, a po lewej będziemy mijali pochylnie prowadzące odpowiednio na perony 4, 3, 2 i 1. Mijając wejście na peron nr 1 i idąc dalej na zachód wyjdziemy w pobliżu Politechniki i przystanków komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje).

Nie zaleca się korzystania z tego tunelu, ponieważ perony są długie i wszędzie jest daleko.
Uwaga, w tunelu możemy spotkać samochód służb.

Parking

Nad peronami jest duża płyta, na której znajduje się parking oraz postój taksówek. Na parkingu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.

Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 5 przed nami jest uliczka z postojem taksówek. Za tą uliczką naprzeciwko schodów z poszczególnych peronów są windy opisane jako winda nr 1. Windami tymi zjedziemy na peron poziom 0, antresole poziom -1 A, oraz okolicę kas biletowych poziom dworzec PKP.

Obracając się przy schodach w lewo (zachód) idziemy wzdłuż południowego boku parkingu. Po prawej jest uliczka z postojem taksówek, a po lewej mur z barierką i co kilkanaście metrów schody prowadzące odpowiednio na perony 4, 3, 2 i 1.
Natomiast idąc od schodów prowadzących na peron nr 5 w prawo (wschód), dochodzimy do rogu parkingu, gdzie na wprost przed nami jest wejście do windy. Windą tą możemy zjechać do korytarza łączącego tunel Magda oraz na poziom płyty dolnej na stanowiska dla wysiadających.

W środkowej części parkingu są windy nr 2, którymi zjedziemy na perony poziom 0, oraz do przejścia głównego dworca podziemnego poziom -1. Windy te ciężko się lokalizuje, bo są pomiędzy miejscami parkingowymi.

Uwaga przy uliczce z postojem taksówek jest wysoki krawężnik.

Budynek dworca i dworzec podziemny

Funkcję dworca i obsługę podróżnych przejął dworzec podziemny. Budynek może jedynie posłużyć jako punkt orientacyjny, który znajduje się przy pl. Jeziorańskiego.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na zachód od peronów i jest wysunięty na południe. Można do niego dojść peronem przechodnim.
W budynku dworca obecnie znajdują się pomieszczenia kolejowe a dla podróżnych nic nie ma i budynek jest zamknięty.

Dworzec podziemny

Z racji tego, że na dworcu podziemnym znajduje się kilka poziomów i jest on skomplikowany, będzie opisany poziomami.

Pod peronami, „pół piętra” niżej, na poziomie -1A znajduje się antresola, która biegnie równolegle do tunelów, w poprzek peronów (wschód-zachód). Antresola jest po południowej stronie dworca podziemnego i można powiedzieć, że jest sufitem kas biletowych.

Pod peronem nr 5 od antresoli do tunelu Magda (północ-południe) jest korytarz, który łączy te dwa miejsca. W korytarzu tym są toalety.

Poziom -1, (przejście główne), jest o pół piętra niżej od antresoli i jest z północnej strony dworca podziemnego, czyli po przeciwnej stronie antresoli i kas biletowych. Można powiedzieć, że w połowie ich wysokości.

Poziom zwany dworcem PKP, jest pół piętra niżej niż poziom -1, i znajduje się pomiędzy antresolą (południe), a poziomem -1 (północ). Na tym poziomie na południowej ścianie są kasy biletowe.

Na wschodniej i zachodniej ścianie poziomu dworca PKP są pochylnie, łączące poziom dworca PKP z przejściem głównym (poziom -1), zwane „małpim gajem”.

Przejście główne

Przejście główne jest to szeroki hol pod peronami, który łączy wschodnią stronę dworca z łącznikiem, a z łącznika możemy wejść do Galerii Krakowskiej lub dostać się do tramwaju podziemnego.

W przejściu głównym mamy oznaczenia dla osób niewidomych. Częściowo są zamontowane ścieżki prowadzące, a w miejscach gdzie są wejścia na perony są na posadzce zamontowane guzki w kształcie krzyża, które ciężko zlokalizować w dużej powierzchni, ponieważ nie prowadzą do niego żadne ścieżki.

Stojąc przy drzwiach harmonijkowych, po wschodniej stronie dworca podziemnego, tyłem do nich, mamy w poprzek (prawo-lewo) ścieżkę prowadzącą, a przed nami szerokie przejście główne. Idąc ścieżką w lewo dojdziemy do pochylni „małpi gaj wschodni”, którą zejdziemy na poziom kas biletowych. Pochylnia składa się z trzech części, które są równoległe do peronów. Schodzimy kilka metrów, obracamy się 180 stopni w prawo, schodzimy znowu i obracamy się o 180 stopni w lewo. Schodząc z ostatniej części pochylni trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy po ścieżce przed siebie i skręcamy, tak jak ścieżka w prawą stronę. Jesteśmy w okolicy schodów kamiennych z antresoli.

Idąc na zachód przejściem głównym, przy ścianie po prawej stronie, prostopadle do peronów, a równolegle do antresoli, po prawej stronie jest ściana, a co kilkanaście metrów będziemy mijali drzwi na fotokomórkę. Są to wejścia na perony odpowiednio 5, 4, 3 i 2. Za tymi drzwiami są kamienne schody w górę, a po ich lewej stronie znajdują się ruchome schody jadące tylko do góry.
Naprzeciwko tych drzwi, czyli po naszej lewej będą kamienne schody w górę do klatki schodowej, którymi też wyjdziemy na te perony.
Miejsca wejść na perony możemy poznać po krzyżu zrobionym z guzków na posadzce, jeśli na niego trafimy.

Skręcając w lewo pomiędzy schodami prowadzącymi do klatki schodowej i mijając je i trzymając się ściany, gdy ściana się skończy, to skręcamy wraz z nią. Tu dojdziemy do windy nr 2, którą wjedziemy na dany peron lub na parking w środkowej jego części.

Stając tyłem do windy nr 2 Przed nami będą ruchome schody w górę, którymi wyjedziemy na odpowiedni peron.
Z boku tych schodów ruchomych są kamienne schody w dół. Tymi schodami zejdziemy pół poziomu, na poziom kas biletowych. Kasy będą na ścianie przed nami, a nad kasami jest antresola, biegnąca ze wschodu na zachód, czyli prostopadle do peronów.
Schody z przejścia głównego w górę na perony i w dół na poziom kas biletowych są równolegle do peronów, podobnie jak „małpi gaj”.

Po minięciu wejścia na peron nr 2, dojdziemy do ścieżki prowadzącej w poprzek (prawo-lewo).
Idąc po ścieżce w lewo dojdziemy do drugiej pochylni „małpi gaj zachodni”, którą zejdziemy na poziom kas biletowych.
Pochylnia składa się z trzech części, które są równoległe do peronów. Schodzimy kilka metrów, obracamy się 180 stopni w prawo, schodzimy znowu i obracamy się o 180 stopni w lewo. Schodząc z ostatniej części pochylni trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idziemy po ścieżce przed siebie, aż do momentu, gdzie trafimy na ścieżkę w lewo. Po prawej stronie mamy kamienne schody w górę na poziom -1, a schody w dół prowadzą do toalet. Oba biegi schodów są równolegle do antresoli, która znajduje się po naszej lewej stronie.

Wychodząc schodami w górę będziemy pod peronem nr 1. Po lewej stronie będziemy mieli schody prowadzące na antresolę. Obracając się o 90 stopni w lewo trafiamy na te schody. Po prawej stronie schodów jest winda nr 1, którą możemy wjechać na antresolę, peron nr 1 i parking oraz możemy zjechać w okolicę tramwaju podziemnego.
Natomiast obracając się o 90 stopni w prawo idziemy równolegle do pochylni tylko wyżej w stosunku do niej, aż dochodzimy do przejścia głównego. Moment ten poznamy, bo trafimy na ścieżkę prowadzącą od strony peronu nr 2 (z prawej), w stronę łącznika (lewo).

W połowie szerokości przejścia głównego, na ścieżce prowadzącej w prawo do „małpiego gaju”, w okolicy peronu nr 2, odchodzi ścieżka prowadząca wzdłuż przejścia głównego w stronę zachodnią. Idziemy trzymając się ścieżki. W pewnym momencie ścieżka skręca w prawo. W tym miejscu jeśli pójdziemy w lewo dojdziemy w okolicę windy i schodów na antresolę, które będą na wprost, a po lewej będą schody którymi zejdziemy na poziom kas biletowych przy schodach do toalet i ścieżce prowadzącej z „małpiego gaju”.
W przejściu głównym skręcamy w prawo tak jak ścieżka i po dwóch metrach ścieżka skręca w lewo, kierując się do łącznika. Nie skręcając w stronę łącznika ale idąc prosto, dojdziemy do schodów ruchomych, prowadzących na peron nr 1.

Łącznik

Wchodząc do łącznika od strony przejścia głównego idziemy po ścieżce prowadzącej, po prawej stronie mamy barierkę, za którą są schody ruchome, które prowadzą do tramwaju podziemnego w stronę Politechniki. Dochodzimy do końca barierki i obracamy się 90 stopni w lewo, idziemy aż trafimy na barierkę, za którą znajdują się schody ruchome prowadzące do tramwaju podziemnego w kierunku ronda Mogilskiego.

Stojąc na ścieżce prowadzącej (bariera po prawej) idziemy prosto po ścieżce, która skręca lekko w prawo (na godzinę 1. Dochodzimy do drzwi, którymi wejdziemy do Galerii Krakowskiej. Ścieżka doprowadza nas do drzwi środkowych.

Po zjechaniu schodami ruchomymi do tramwaju podziemnego w kierunku Politechniki jesteśmy w korytarzu. Aby dojść do przystanku tramwajowego należy iść cały czas prosto. Po kilku metrach od schodów ruchomych odchodzi w lewo korytarz, na którego końcu są strome, ruchome schody prowadzące na peron nr 1.

Po zjechaniu schodami ruchomymi do tramwaju podziemnego w kierunku Ronda Mogilskiego, jesteśmy w korytarzu. Aby dojść do przystanku tramwajowego należy iść cały czas prosto. Po kilku metrach od schodów ruchomych odchodzi w prawo korytarz, na którego końcu znajdują się schody ruchome prowadzące na peron nr 1. Kilka metrów przed schodami po prawej stronie jest winda nr 1 którą wyjedziemy na peron 1 lub parking. Idąc prosto na przystanek tramwajowy po prawej stronie mijamy windę nr 2, którą wyjedziemy na poziom -1, antresolę poziom -1A, peron nr 1 i parking.

Wyjście na stronę wschodnią

Wychodząc z dworca podziemnego po obu stronach mamy barierki, za którymi są schody prowadzące w dół do tunelu, gdzie jest przystanek tramwajowy.
Idziemy prosto. Przechodzimy pod wiaduktem, jest to wjazd na płytę górną dworca autobusowego i dochodzimy do schodów ruchomych w górę. Po naszej lewej jest przystanek komunikacji miejskiej, a po prawej dolna płyta dworca autobusowego.

Wjeżdżamy schodami na górę i kierujemy się w prawo (na godz. 2). Po przejściu kilkunastu metrów dojdziemy do budynku. Idziemy wzdłuż niego, aż do rogu. Teraz skręcamy w prawo, schodząc dwa razy po trzech stopniach. Jesteśmy na chodniku. Po lewej stronie mamy ul. Bosacką, a po prawej budynek dworca autobusowego. Idąc prosto (południe) słyszymy na dole dźwięki z dolnej płyty dworca.
W połowie długości budynku napotkamy schody w górę. Jest to wejście do dworca autobusowego.

Idąc dalej dojdziemy do punktu orientacyjnego czyli do rogu ul. Bosackiej i ul. Topolowej.

Antresola

Jest oznaczona poziomem -1A, biegnie w poprzek peronów (wchód, zachód) równolegle do przejścia głównego.

Stojąc na końcu korytarza łączącego tunel „Magda” z antresolą, po lewej korytarz, na wprost antresola. Idziemy na zachód, po przejściu kilku metrów po prawej stronie są schody prowadzące na poziom kas biletowych. Aby z nich skorzystać skręcamy w prawo i po dojściu do barierki obracamy się 90 stopni w prawo. Schodzimy z pierwszego biegu schodów i obracamy się o 180 stopni w lewo i schodzimy drugim biegiem schodów. Po prawej mamy ścieżkę prowadzącą i „małpi gaj wschodni”.

Idąc antresolą na zachód, po lewej stronie będziemy mijali biura oraz windy nr 1, którymi wyjedziemy na parking i perony kolejno 5, 4, 3 i 2. Wejścia do wind są oznaczone polami uwagi.

Po minięciu windy na peron nr 2 dochodzimy do miejsca gdzie po lewej są schody ruchome na peron nr 1.
Na wprost mamy drzwi na fotokomórkę. Za tymi drzwiami w lewo jest pochylnia w górę. Idziemy pochylnią na południe. Na jej końcu dojdziemy do miejsca gdzie po prawej stronie będzie uliczka przy galerii Krakowskiej, a po lewej murek. Na końcu tego murku są schody do tunelu Magda. Schody są w kierunku północnym. W tym miejscu rozpoczyna się peron przechodni.

Stojąc na antresoli przodem do drzwi z pochylnią, obracamy się o 90 stopni w prawo i dochodzimy do kamiennych schodów w dół. Po lewej jest winda nr 1. Schodzimy jeden bieg schodów i jesteśmy na poziomie – 1. Po lewej wyjście do windy, a po prawej stronie mamy kolejny bieg schodów na poziom kas biletowych. Schodząc nimi, znajdziemy się przy „małpim gaju zachodnim” oraz schodach kamiennych do toalet.

Stojąc tyłem do schodów z antresoli możemy iść prosto, aż dojdziemy do ścieżki prowadzącej. W prawo przejście główne do peronów 2 do 5 i wyjście na wschodnią stronę dworca, natomiast w lewo dojście do łącznika.
Z racji tego, że ścieżka ta jest ułożona w tym poziomie zygzakiem możemy się pomylić i zaleca się dojście do łącznika w następujący sposób.
Od schodów idziemy do ściany po lewej naszej stronie. Skręcamy w lewo (winda za nami). Idziemy wzdłuż ściany, aż się skończy. W tym miejscu skręcamy w lewo i idziemy do kolejnej ściany, gdzie skręcamy w prawo. Teraz idziemy aż do momentu, gdzie trafimy na ścieżkę prowadzącą (prawo-lewo). W lewo wchodzimy do łącznika.

Poziom kas biletowych

Stojąc przy „małpim gaju wschodnim” na ścieżce prowadzącej idziemy równolegle do antresoli i prostopadle do peronów. Za nami są schody kamienne prowadzące z antresoli. Idąc dalej prosto na zachód, z lewej strony będziemy mijali Centrum Obsługi Klienta (COK), skrytki bagażowe i kasy biletowe. Co kilka metrów będą wnęki z windami nr 1 wyjeżdżające na antresolę, parking oraz peronu od 5 do 2. Przy wejściu do COK-u ścieżka prowadząca się urywa. Na wysokości kas, gdzie nie ma ścieżki prowadzącej, uwaga na taśmy które wytyczają kolejkę do kas biletowych. Pod koniec kas trafiamy znów na ścieżkę prowadzącą, którą dojdziemy do schodów w dół i w górę . W tym miejscu ścieżka odchodzi w prawo, doprowadzając nas do „małpiego gaju zachodniego”. Schodząc schodami dojedziemy do toalet. Natomiast wchodząc schodami będziemy na poziomie -1, gdzie po lewej stronie znajduje się bieg schodów prowadzących na antresolę. Za tymi schodami znajduje się winda nr 1. Windą tą wyjedziemy na antresolę, peron nr 1 i parking.

Idąc przez poziom dworca PKP ze wschodu na zachód w poprzek peronów, po lewej stronie będą kasy biletowe i windy, a po prawej co kilka metrów, kamienne schody prowadzące na poziom -1, w okolicę wind nr 2 oraz schodów ruchomych, którymi wyjedziemy na perony od 5 do 2.
Naprzeciwko kas biletowych oraz COK są wyspy z tworzywa sztucznego z siedziskami.

Wchodząc na dworzec

Na Dworzec Główny możemy wejść od wielu stron.

Od Pl. Jeziorańskiego

Stojąc przy rogu starego budynku dworca (budynek po prawej), Galeria Krakowska po lewej wchodzimy pochylnią na peron przechodni (pod zadaszeniem) obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy na północ, aż trafimy na kamienne schody w dół. Jest to zejście do tunelu Magda. Stojąc w tunelu po lewej mamy wejście do Galerii Krakowskiej, przed nami ściana, a my obracamy się w prawo. Idziemy na wschód mijając po kolei po lewej schody na peron nr 1, następnie po obu stronach schody na peron 2 i 3 i po lewej schody na peron nr 4 i 5. Na końcu po lewej jest korytarz którym dojdziemy w okolice antresoli i dworca podziemnego.

Stojąc przed schodami do tunelu omijamy je z lewej strony mając po prawej murek od zejścia.
Po minięciu murku zaczyna się długa pochylnia w dół. Na końcu pochylni, po prawej stronie, są drzwi na fotokomórkę, którymi wejdziemy na antresolę. Po ominięciu drzwi przechodzimy kilka kroków na prawo mamy ruchome schody na peron nr 1, na lewo windę nr 1 na peron 1, a obok windy kamienne schody w dół prowadząca na poziom -1. W okolice schodów na poziom kas biletowych. Na wprost jest antresola.

Idąc antresolą po prawej stronie mamy wejścia do wind nr 1 odpowiednio na perony 2, 3, 4, 5.

Od rogu ul. Bosackiej i ul. Topolowej

Stojąc na rogu ul. Bosackiej i ul. Topolowej skierowanym twarzą na zachód po prawej mamy ulice a po lewej murek. Na końcu murku skręcamy w lewo i po przejściu kilku metrów skręcamy w prawo. Idziemy chodnikiem aż do schodów. Po prawej stronie jest wejście do windy, którą zjedziemy na dół, schodząc trzema biegami schodów, jesteśmy przy poziomie dolnej płyty Dworca Autobusowego. Po prawej stronie jest wnęka gdzie przyjdziemy z windy. Idziemy prosto na zachód mijając po prawej sklep Żabka. Po lewej jest niski murek na którym jest skarpa z trawą.

Idziemy ścieżką prowadzącą, która kończy się przy wejściu do tunelu Magda, gdzie z prawej jest wejście do korytarza, którym dojdziemy w okolicę antresoli i kas biletowych. Przechodząc przez tunel kolejno mijamy: schody po prawej prowadzące na perony nr 5 i 4, idąc dalej po obu stronach będą schody na perony nr 3 i 2, za nimi po prawej jest wejście na peron nr 1, a na końcu tunelu, na wprost drzwi do Galerii Krakowskiej a po lewej schody na peron przechodni.

Od Galerii Krakowskiej

Z Galerii Krakowskiej wchodzimy przez dwie pary ciężkich, wahadłowych drzwi, otwieranych manualnie do łącznika. Za środkowymi drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą, która po dwóch metrach skręca w prawo. A następnie po kilku metrach ścieżka skręca pod ukosem w lewo (godz. 10.). Idziemy ścieżką aż do momentu gdzie lekko skręci w lewą stronę. Po lewej są schody ruchome prowadzące do tramwaju podziemnego w kierunku Politechniki. Idziemy na wschód po ścieżce prowadzącej, przechodzimy przez drzwi na fotokomórkę, które oznaczają koniec łącznika. Jesteśmy na poziomie -1 w przejściu głównym.

Idziemy na wschód po ścieżce prowadzącej, która po kilku metrach robi zygzak skręca w prawo, a następnie w lewo. Stojąc twarzą w kierunku wschodnim, przejście główne przed nami, po lewej mamy ruchome schody na peron nr 1. Idąc na prawo dojdziemy w okolice windy nr 1 i kamiennych schodów na antresolę. Idziemy przejściem głównym aż do momentu, którym trafimy na ścieżkę prowadzącą w poprzek. Idąc ścieżką w prawo dojdziemy do małpiego gaju zachodniego, w lewo ścieżka idzie do ściany. Przechodząc przejściem głównym idziemy w poprzek peronów, które są nad nami i po drodze będziemy mijać wyjścia na perony 2, 3, 4 i 5. Miejsca wyjść będą na podłodze oznaczone guzkami, będą one tworzyły duży krzyż, który łatwo pominąć.

Po lewej stronie, na perony, wchodzimy przez drzwi na fotokomórkę, a następnie trafiamy na kamienne schody w górę. Uwaga po lewej stronie tych schodów są schody ruchome, które jadą tylko w górę. Po prawej stronie z przejścia głównego na perony wchodzimy schodami jak w klatce schodowej. Na końcu przejścia głównego są drzwi na fotokomórkę (harmonijkowe) , którymi wychodzimy po stronie wschodniej dworca. Przed drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą w poprzek, którą w prawo dojdziemy do „małpiego gaju wschodniego”.

Od ul. Bosackiej

Stojąc twarzą odwrócony w kierunku północnym przy schodach prowadzących do budynku Dworca Autobusowego budynek po lewej, ulica po prawej. Idziemy prosto wzdłuż budynku. Na końcu chodnika trafiamy na stopnie w górę. Wchodzimy dwa razy po trzech stopniach i odwracamy się w lewa stronę. Po przejściu kilku metrów skręcamy w prawo na godz. 2, aż dojdziemy do schodów ruchomych w dół. Po pokonaniu schodów po prawej mamy przystanki komunikacji miejskiej (autobusy), po lewej dolną płytę Dworca Autobusowego, a na wprost w odległości około 20m wejście do Dworca podziemnego. Drzwi do Dworca są na fotokomórkę i otwierają się harmonijkowo na boki.

Za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą w poprzek, w lewą stronę dojdziemy do „małpiego gaju wschodniego”, a w prawo ścieżka prowadzi do ściany. Przechodząc przez przejście główne po obu stronach będziemy mieli wejścia na perony kolejno 5, 4, 3 i 2. Miejsca gdzie są wejścia rozpoznamy po guzkach, które będą tworzyły krzyż. Z lewej strony na perony będziemy wchodzić schodami jak w klatce schodowej, natomiast z prawej strony będą drzwi na fotokomórkę za którymi trafimy na schody kamienne w górę, uwaga po lewej stronie tych schodów są schody ruchome jadące tylko w górę.

Po minięciu wejścia na peron 2 idąc dalej na zachód, trafiamy na ścieżkę prowadzącą w poprzek. W lewą stronę dojdziemy do „małpiego gaju zachodniego”, a w prawą stronę ścieżka prowadzi do ściany. Od tej ścieżki w kierunku zachodnim odchodzi ścieżka prowadząca. Idąc tą ścieżką dochodzimy do zygzaka, gdzie ścieżka skręca w prawo i w lewo.

Stojąc odwróconym w kierunku łącznika, czyli jakbyśmy poszli dalej po ścieżce, z prawej strony mamy schody ruchome prowadzące na peron nr 1. Natomiast idąc w lewo dojedziemy w okolicy windy nr 1 i schodów kamiennych na antresolę.

Z parkingu

Przyjeżdżając samochodem lub taksówką na parking nad peronami na perony możemy dostać się windami lub schodami. Windy nr 2 są w środkowej części parkingu i trudno je zlokalizować. Najlepiej zatrzymać się przy chodniku na południowej stronie płyty, który jest w poprzek peronów. Stojąc na południowo-wschodnim rogu parkingu twarzą odwróconym na zachód za sobą mamy windę nr 2, którą możemy zjechać do korytarza łączącego antresolę z tunelem Magda. Idziemy chodnikiem na zachód po prawej jest uliczka z wysokim krawężnikiem , a po lewej będziemy mijać zadaszone schody w dół prowadzące na perony kolejno od 5 do 1.

Stojąc przy danych schodach odwracając się tyłem do nich czyli twarzą na północ, przechodzimy krawężnik i uliczkę i dochodzimy do windy nr 1.

Tunelem północnym

Od wschodu do tunelu północnego wchodzimy od strony ul. Wita Stwosza. W tunelu trzymamy się lewej ściany ponieważ łatwo jest wyczuć wyjście na peron, które są na tej ścianie. Uwaga po prawej jest ścieżka rowerowa. Idąc od wschodu będziemy mijali wyjścia na perony 5, 4, 3, 2 i 1. Wejście na peron jest długą pochylnią w górę.

Od zachodu do tunelu wchodzimy od strony Politechniki. Wchodząc od tej strony trzymamy się prawej ściany, po lewej jest ścieżka rowerowa. Wejścia na perony będą po prawej stronie w kolejności peron 1, 2, 3, 4 i 5.

Nie zaleca się korzystania z tej drogi, ponieważ jest wszędzie daleko. Wchodząc na peron trzeba przejść dużą odległość aby znaleźć się w miejscu gdzie zatrzyma się pociąg.

Warto wiedzieć

Uwaga, wsiadając do pociągu na peronie nr 5, tor 12, jest duża odległość pomiędzy krawędzią peronową, a składem pociągu.
Windami nr 1 z peronów zjedziemy na antresolę i na poziom kas biletowych. Na poziom kas windą z peronu nr 1 nie zjedziemy.
Na parkingu przy uliczce jest wysoki krawężnik.
W tunelu północnym jest ścieżka rowerowa.
Na dworcu podziemnym jest sklep Biedronka.
Przy schodach w okolicy tunelu Magda jest sklep Żabka.
Przy ul. Topolowej jest restauracja i pizzeria oraz kebab.
Przy ul. Topolowej za restauracją „Pod Srebrnym Kurem” jest wejście do parku, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toalety znajdują się na dworcu podziemnym schodząc schodami na poziom -2, w okolicy „małpiego gaju zachodniego” oraz w korytarzu pod peronem nr 5..

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Bożeny Słowik, Lucyny Zaleskiej, Artura Forkasiewicza, Piotra Tarasewicza i Kamila Świętonia za konsultację i wizję lokalną.

Dane z dnia, 11 kwietnia 2024 r. Artur Słowik