Stacja, znajduje się w województwie małopolskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Krzeszowice (zachód), Kraków Lotnisko (południe) i Kraków Główny (wschód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód i są na wysokim nasypie powyżej poziomu ulic.
Na dworcu znajdują się perony i tunel.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu. Toalety znajdują się w tunelu. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są. Kas biletowych nie ma.

Na stacji Kraków Bronowice zatrzymują się pociągi osobowe.

Perony

Na stacji mamy 4 perony boczne, jednokrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Kraków Główny)

  • Peron 1, po prawej tor nr 1
  • Peron 2, po lewej tor nr 2
  • Peron 3, po prawej tor nr 1
  • Peron 4, po lewej tor nr 2

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa oraz ścieżki prowadzące.
Perony są bardzo wysokie około 80 cm od pgs.

Perony są podobne do siebie. Różnią się tylko tym, że perony nr 1 i 2 są dłuższe od peronów 3 i 4 oraz tym, że na peronach 1 i 2 są postawione po dwie wiaty, a na peronach 3 i 4 mamy po jednej wiacie przystankowej.

Idąc peronem na zachód w kierunku zejścia z peronów po jednej stronie mamy tor, a po drugiej metalowe ogrodzenie. Na peronach 1 i 3 tor mamy z lewej strony, natomiast na peronach 2 i 4 tor jest po naszej prawej.

Słupy, latarnie, tablice i wiaty są ustawione przy ogrodzeniu.
Na peronach 1 i 2 wiaty przystankowe są w dwóch miejscach na peronie. Wiaty stoją w 1/3 i w 2/3 długości peronu.
Do pierwszej wiaty od strony wejścia na peron jest ścieżka prowadząca, która biegnie w poprzek peronu.

Na peronach 3 i 4 w połowie długości peronu stoi jedna wiata, do której w poprzek peronu prowadzi ścieżka prowadząca.

Na końcu zachodnim każdego z peronów są schody w dół oraz winda do tunelu.
Na obu końcach peronów, w poprzek peronu jest płot zabezpieczający przed spadnięciem z peronu.

Przyjeżdżając od strony Krakowa Lotnisko lub Krzeszowic będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu, natomiast przyjeżdżając od strony Krakowa Głównego, będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Pociągi w kierunku Krakowa Głównego odjeżdżają z peronów nr 2 i 4, natomiast pociągi w kierunku Trzebini, Katowic odjeżdżają z peronu nr 1, a pociągi w kierunku Krakowa Lotnisko z peronu nr 3.

Wyjścia z peronu

Na końcu każdego z peronów po stronie zachodniej znajdują się zadaszone kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do tunelu. Obok schodów kamiennych są schody ruchome w obu kierunkach.
Schody ruchome są po stronie toru, czyli na peronach 1i 3 po stronie lewej są schody ruchome, a po prawej schody kamienne, natomiast na peronach 2 i 4 po stronie prawej są schody ruchome a po lewej kamienne.
Przed schodami jest pas integracyjny zrobiony z guzków.

Po zejściu lub zjechaniu schodami z peronu nr 4 z prawej strony będziemy mieli ścianę. Robimy kilka kroków, dochodząc do miejsca gdzie ściana się kończy. W tym miejscu zaczyna się tunel.
Zjeżdżając windą z peronu nr 4 wejście do tunelu jest z naszej lewej strony.

Chcąc zjechać windą z peronów dochodzimy do schodów i je mijamy, idąc ścieżką prowadzącą na zachód. Po minięciu schodów ścieżka skręci w stronę osi peronu, doprowadzając nas do windy.

Tunel

W tunelu są oznaczenia dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące. Ścieżka biegnie przez długość tunelu oraz są odnogi prowadzące w jedną stronę do schodów, którymi możemy wyjść na perony, a w drugą stronę do wind. Windy są naprzeciwko schodów.

Tunelem przejdziemy z jednej na drugą stronę torów.
Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1 jeśli obrócimy się w lewo i pójdziemy po ścieżce prowadzącej będziemy mijali po drodze skrzyżowania na ścieżce. Najpierw miniemy w lewo ścieżkę, którą dojdziemy do schodów na peron nr 2, a w prawo do windy na ten peron. Następnie skrzyżowanie ze ścieżkami na peron nr 3.
Po wyjściu z tunelu trafiamy na ścieżkę prawo – lewo. Idąc w lewo dojdziemy do schodów na peron nr 4, a w prawo do windy na ten peron.

Jeśli pójdziemy prosto po chodniku dojdziemy do trawy. W tym miejscu pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Idąc dalej tym chodnikiem dojdziemy do ul. Armii Krajowej i do przystanku Kraków Bronowice SKA.

W tunelu na ścianie z windami, pomiędzy peronami 2 i 3 jest wnęka. W tej wnęce są toalety.

Stojąc w tunelu tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1 jeśli obrócimy się w prawo i pójdziemy na północ po ścieżce prowadzącej, dojdziemy do wyjścia z tunelu.
Na lewo jest dojście do ul. Armii Krajowej. Po dojściu do ulicy, jeśli skręcimy w prawo, pójdziemy w kierunku ronda Bohaterów Getta.

Idąc po ścieżce prowadzącej prosto, dojdziemy do windy, którą wyjedziemy na górę.

Jeśli chcemy wyjść na górę, przy windzie obracamy się w prawo i idziemy kilka kroków do przodu. Trafiamy na schody. Po wyjściu na górę, jesteśmy na chodniku, gdzie z prawej strony są za ogrodzeniem tory kolejowe a po lewej stronie trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec wchodzimy z północy od ulicy lub z chodnika, który jest na wysokości torów,, natomiast z południa od strony przystanku Bronowice SKA.

Od północy

Idąc przy ul. Armii Krajowej, ulica z prawej, w pewnym miejscu dochodzimy do wysokich wiaduktów. W tym miejscu skręcamy w chodnik w lewą stronę. Idziemy kilka metrów chodnikiem i z prawej mamy wejście do tunelu.

Idąc chodnikiem na wysokości torów kolejowych, które mamy z lewej strony, w pewnym miejscu dochodzimy do schodów w dół. Po zejściu idziemy kilka kroków i z lewej mamy wejście do tunelu.

Jeśli chcemy skorzystać z windy i zjechać na poziom tunelu, omijamy schody z prawej strony i trzymamy się murka, który jest po lewej. Gdy murek się skończy skręcamy w lewo, a następnie, tak jak chodnik w prawo. Po kilku krokach będziemy przy windzie.

Po wyjściu z windy przed nami jest wejście do tunelu, a pod nogami mamy ścieżkę prowadzącą, która nam ułatwi dojście.

Stojąc przodem do tunelu idziemy na południe po ścieżce prowadzącej. Po drodze
będą odchodziły ścieżki na lewo do schodów prowadzących na perony, a na prawo do wind na te perony.
Na perony prowadzą schody kamienne, a obok nich są schody ruchome.

Idąc tunelem najpierw miniemy wejście na peron nr 1. Idąc dalej miniemy wejścia na peron 2 i 3. Pomiędzy tymi peronami na ścianie z prawej strony są toalety. Po wyjściu z tunelu ścieżka odchodzi na prawo do windy na peron nr 4, a na lewo prowadzi do schodów na ten peron.

Od południa

Idąc na północ, od strony ul. Armii Krajowej i przystanku Bronowice SKA, wchodzimy na chodnik, który lekko się wznosi. W pewnym miejscu dochodzimy do wejścia do tunelu. Tu trafiamy na ścieżkę prowadzącą w poprzek chodnika (prawo-lewo).

W lewą stronę ścieżka doprowadzi nas do windy na peron nr 4, a w prawo do schodów na ten peron.

Idąc tunelem na północ po ścieżce prowadzącej, w lewo będą odchodziły ścieżki do wind a w prawo do schodów, którymi wyjdziemy lub wyjedziemy na perony, ponieważ obok schodów kamiennych są schody ruchome.

Idziemy tunelem i po drodze mijamy wejścia na peron nr 3, następnie nr 2 i nr 1. Pomiędzy peronami 3 i 2, na ścianie z lewej strony są toalety.

Warto wiedzieć

Perony są bardzo wysokie.
Schody do tunelu są kamienne i ruchome.
Czekając na pociąg, najlepiej ustawić się na wysokości wiaty, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.
Przyjeżdżając od strony Krakowa Lotnisko lub Krzeszowic będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu, natomiast przyjeżdżając od strony Krakowa Głównego, będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Przy wyjściu z tunelu po stronie południowej, oraz przy chodniku na górze, jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toaleta znajduje się w tunelu.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej, Piotra Tarasewicza i Wawrzyńca Krupa za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 6 listopada 2021 r. Artur Słowik