Stacja znajduje się w województwie małopolskim.
Jest położona pomiędzy stacjami: Tunel (południe), Sędziszów (północ) i Koniecpol (północny-zachód).
Perony i tory są w osi północ-południe..
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i kładka nad torami.

Oznaczeń dla osób niewidomych nie ma. Toalety brak. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind nie ma. Kasy biletowe są nieczynne.

Na stacji Kozłów zatrzymują się pociągi osobowe.
Po obu stronach dworca są parkingi.

Perony

Na stacji mamy 3 perony.
Perony są wyspowe i dwukrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Sędziszów):

  • Peron 1, po lewej tor nr 4, po prawej tor nr 6
  • Peron 2, po lewej tor nr 1, po prawej tor nr 2
  • Peron 3, po lewej tor nr 5, po prawej tor nr 3

Na peronach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Perony są bardzo niskie, około 30 cm od pgs.

Na końcach peronów po stronie południowej, jest wyjście na betonową kładkę.

W 1/3 długości peronów po stronie południowej znajduje się wiata przystankowa.
Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów.

Pociągi w stronę Koniecpola, Częstochowy, Sędziszowa i Kielc, jadą w kierunku północnym.

Pociągi w stronę Miechowa, Krakowa, Olkusza i Katowic, jadą w kierunku południowym.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów po stronie południowej, na końcu peronu znajdują się betonowe schody w górę. Schodami tymi wychodzimy na wysoką, betonową kładkę, nad torami.
Schody są w kierunku południowym i mają 4 biegi.

Kładka nad torami

Na kładce nad torami nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Kładką przejdziemy z jednej na drugą stronę dworca, oraz zejdziemy na każdy z trzech peronów.

Stojąc na kładce, tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1. Obracamy się w lewo i idziemy na wschód, aż do momentu, gdzie trafimy na barierkę. Obracamy się w lewo i schodzimy po schodach. Po zejściu na chodnik, z naszej lewej strony jest płot, za którym są tory, a z prawej mamy parking.

Za parkingiem, równolegle do torów jest ulica. Idąc tą ulicą na północ dojdziemy do Kozłowa, natomiast idąc na południe dojdziemy do Kamionki.

Jeśli pójdziemy chodnikiem prosto, to po przejściu około 30m, dojdziemy do zamkniętego budynku dworca.

Przy ulicy i parkingu jest trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Stojąc na kładce, tyłem do schodów prowadzących na peron nr 1. Obracamy się w prawo i idziemy na zachód. Po drodze z prawej strony będziemy mijali przerwy w barierce. Są to zejścia schodami w dół na perony, odpowiednio nr 2 i nr 3.

W pewnym miejscu trafimy na barierkę. Obracamy się w prawo i schodzimy schodami. Po pokonaniu schodów z naszej prawej strony mamy płot, za którym są tory, a z lewej jest ulica, która biegnie równolegle do torów. Przed nami jest parking.

Idąc tą ulicą na południe dojdziemy do Przysieki.

Przy ulicy i parkingu jest trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów i jest zamknięty.

Wchodząc na dworzec

Stojąc na chodniku przy parkingu, po stronie wschodniej dworca, obracamy się twarzą na południe. Z naszej prawej strony jest płot, za którym są tory, a po lewej mamy parking. Idziemy, aż trafimy na schody w górę. Wchodzimy na wysoką betonową kładkę.

Stojąc na kładce, obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż, barierki po prawej stronie. Po drodze będziemy mieli przerwy w barierce. Są to zejścia schodami na perony, odpowiednio nr 1, 2 i nr 3.

Po zejściu na jeden z peronów idziemy, do miejsca, gdzie znajduje się wiata przystankowa.
W tym miejscu należy oczekiwać na pociąg, tu powinna zatrzymać się jakaś część składu pociągu.

Stojąc na parkingu po zachodniej stronie dworca, obracamy się twarzą na południe. Z lewej strony mamy płot, za którym są tory, a po naszej prawej stronie jest ulica.
Idziemy, aż trafimy na schody w górę, którymi wejdziemy na wysoką kładkę.

Po wejściu na górę, obracamy się w lewo i idziemy przy barierce z lewej strony. Po drodze będziemy mieli przerwy w barierce. Są to zejścia schodami na perony, odpowiednio, na peron nr 3, 2 i nr 1.

Po zejściu na jeden z peronów idziemy, do miejsca, gdzie znajduje się wiata przystankowa.
W tym miejscu należy oczekiwać na pociąg, tu powinna zatrzymać się jakaś część składu pociągu.

Warto wiedzieć

Kładka nad torami jest wysoka.
Uwaga, perony są bardzo niskie.
Po obu stronach dworca, przy parkingach jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Na pociąg należy oczekiwać w okolicy wiaty przystankowej, w tym miejscu powinna zatrzymać się jakaś część składu pociągu.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Grzegorza Kania, Michała Stępień, Piotra Tarasewicza i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 12 lipca 2023r. Artur Słowik