W Łodzi komunikacja miejska oparta jest o 2 środki transportu. Tramwaje oraz autobusy. Zadanie przewozowe realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacji z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Tramwajowej 6, telefon informacyjny 42 638 90 20

Pasażerowie z dysfunkcją wzroku oraz ich przewodnicy nie muszą kupować biletu. Wystarczy, że podczas kontroli przedstawią legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Przystanki

Przystanki podzielone są na dwie grupy: zwykłe i na żądanie.
Od wielu lat w Łodzi funkcjonuje indeksowanie przystanków. Indeks, czyli numer przystanku zawiera do czterech cyfr, np. PIŁSUDSKIEGO – ŚMIGŁEGO-RYDZA (0739), ZACHODNIA – ZIELONA (1403).

Omawiane rozwiązanie sprawia, że w jednym zespole przystankowym możemy mieć przykładowo dwie identyczne nazwy, a różnicę będzie stanowił indeks.
Indeksy widoczne są w aplikacjach służących do sprawdzania rozkładów jazdy. Na wspólnych przystankach autobusy i tramwaje mają oddzielne indeksy, np. NARUTOWICZA – PL. DĄBROWSKIEGO (0585) dotyczy tramwajów zaś NARUTOWICZA – PL. DĄBROWSKIEGO (0584) autobusów, a w rzeczywistości pasażerowie oczekują na tej samej wysepce.

Przystanki nowe lub zmodernizowane posiadają ścieżki prowadzące oraz pole wsiadania, które ułożone jest z wyczuwalnych dla niewidomych płytek.

Kolejnym elementem są elektroniczne tablice informacji pasażerskiej. Występują one w wybranych lokalizacjach, posiadają funkcję odczytu najbliższych odjazdów uruchamianą na 2 sposoby. Przyciskiem znajdującym się na słupie na którym zamontowano tablicę lub drogą radiową, przy pomocy dwufunkcyjnego pilota. Tablice nie są montowane zawsze w tym samym miejscu. Wpływ na ich położenie ma najczęściej długość przystanku.

Ponadto na przystankach znajdują się wiaty, są jednak i takie, w miejscach mniej uczęszczanych wyposażone jedynie w słupek przystankowy z rozkładem jazdy.

Uwaga, w Łodzi występują także przystanki tramwajowe na których pojazdy zatrzymują się bezpośrednio na jezdni. W takiej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność.

Komunikaty głosowe

W pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji można usłyszeć 2 rodzaje zapowiedzi: zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Komunikaty wygłaszane na zewnątrz pojazdu uruchamia osoba niewidoma przy pomocy dwufunkcyjnego pilota. Kiedy na przystanku zatrzymuje się pojazd, należy nacisnąć 1 z przycisków na pilocie, wówczas z zewnętrznych głośników popłynie informacja o linii i kierunku.

Komunikaty w środku pojazdów informują pasażerów o zbliżających się przystankach. Każda zapowiedź zawiera pełną nazwę przystanku, np. Narutowicza Kopcińskiego. Pierwszy człon w zapowiedzi zawsze oznacza ulicę, po której jedziemy, drugi określa ulicę poprzeczną. Daje to możliwość lepszej orientacji w przestrzeni.

Tabor

W Łodzi komunikacja miejska oparta jest o tramwaje i autobusy.

Autobusy

Flota mpk składa się z autobusów, w znakomitej większości niskopodłogowych. Pojazdy te wyposażone są w system informacji pasażerskiej, część z nich jest klimatyzowana, aby otworzyć drzwi należy nacisnąć przycisk, który wewnątrz znajduje się na poręczach blisko drzwi, a na zewnątrz na burcie pojazdu.

Tramwaje

Po Łodzi kursuje kilka typów wagonów tramwajowych. Około 50 procent z nich jest wysokopodłogowych. W części z wysokich wagonów nie funkcjonują komunikaty głosowe. Istnieją też wagony z podłogą mieszaną, wówczas przy przemieszczaniu się po pojeździe należy zwrócić uwagę na schody.

rozkłady jazdy

W Łodzi rozkłady jazdy podzielone są na 3 grupy: dni robocze, soboty oraz niedziele i święta. Są publikowane na stronie przewoźnika www.mpk.lodz.pl

Autobusy i tramwaje potrafią nadawać swoją pozycję gps, dzięki temu można sprawdzić rozkład jazdy w systemie dynamicznym. Służy do tego aplikacja mobilna Mybus online, na urządzenia z systemem android i iOS.

Linie

Po mieście kursują linie tramwajowe, posiadające numery od 1 do 18 a dodatkowo niektóre posiadają litery, np. 10a, 10b. Litera przy numerze informuje, że mamy do czynienia z linią wariantową.

Tramwajem można również wyjechać za granicę miasta. Obecnie do Zgierza. Linia do Ozorkowa, Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska zawieszono ze względu na zły stan torowiska.

Aktualnie trwają pracę na linii do Pabianic. Prawdopodobnie kursowanie na tym szlaku zostanie wznowione w II połowie tego roku.

Autobusy
W Łodzi większość dziennych linii autobusowych posiada numery od 50 do 99. Wyjątek stanowią linie 201, 202, 43A 43B. Podobnie jak na liniach tramwajowych, niektóre z nich są wariantowe,

dodatkowo istnieją”

linie przemysłowe: G1, G2, W, H.

Linie nocne od n1 do n9.

linie komunikacji zastępczej rozpoczynające się od Litery Z.

Linie uruchamiane na specjalne wydarzenia.

Podobnie jak tramwajem, autobusem także można wyjechać poza granicę miasta do następujących miejscowości: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Bedoń, Brzeziny, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Nowosolna, Zgierz, Ozorków (komunikacja zastępcza za tramwaj), Pabianice ( komunikacja zastępcza za tramwaj), Rzgów, Stryków.

pilot do uruchamiania zapowiedzi

We wcześniejszych częściach artykułu zawarta jest informacja o pilocie służącym do uruchamiania zapowiedzi zewnętrznych w pojazdach i na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej. Piloty produkuje firma R&G z Mielca. Można je nabyć u producenta a także w Łódzkim okręgu Polskiego Związku Niewidomych: ul. Więckowskiego 13, tel. 42 633 44 18

Opis z dnia, 7 stycznia 2022 r. Karol Olejnik