Uwaga, remont stacji, stan faktyczny może różnić się od opisanego.

Stacja znajduje się w województwie zachodniopomorskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Koszalin (wschód), Białogard (południe), i Trzebiatów (zachód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.
Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca, kładka nad torami i przejście podziemne.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i w przejściu podziemnym. Toaleta znajduje się w osobnym budynku przy peronie nr 1. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Windy są sprawne. Kasy biletowe znajdują się w holu dworca.

Na stacji Kołobrzeg zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.
W okolicy dworca znajduje się parking, postój taksówek przystanki komunikacji miejskiej (autobusy) oraz dworzec autobusowy (PKS).
Na dworcu jest sklep oraz punkty gastronomiczne. W pobliżu jest apteka oraz bankomat i punkt informacji turystycznej.

Perony

Na stacji mamy 2 perony, które są ułożone równolegle do siebie.
Peron 2 jest wyspowy i dwukrawędziowy. Peron 1, po stronie wschodniej jest w połowie długości dwukrawędziowy, a w zachodniej części peron ten jest jednokrawędziowy i przy nim jest budynek dworca i toalety.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Koszalin i Białogard):

  • Peron 1, po lewej tor nr 2, po prawej tor nr 4
  • Peron 2, po lewej tor nr 3, po prawej tor nr 1

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa oraz ścieżki prowadzące.
Peron nr 1 jest średniej wysokości, około 55 cm. od pgs, natomiast peron nr 2 jest wysoki, około 75 cm. od pgs..
Pod koniec peronów po stronie zachodniej jest zejście i winda do przejścia podziemnego.

Perony są zadaszone w 1/3 długości peronu, na wysokości budynku dworca. Na peronie nr 1 w jego części dwukrawędziowej, blisko kozła oporowego toru nr 4 jest zadaszenie z ławkami.

Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów. Filary podtrzymujące zadaszenie są pomiędzy linią bezpieczeństwa a ścieżką prowadzącą wzdłuż peronu.
Pociągi odjeżdżające w kierunku Szczecina przez Goleniów odjeżdżają przeważnie z toru nr 3 przy peronie 2, natomiast większość pociągów osobowych w stronę Koszalina oraz Białogardu odjeżdża z toru nr 4 przy peronie nr 1. Jest to tor, który kończy się w połowie peronu.

Peron nr 1

Idąc peronem nr 1 od strony wschodniej, po obu stronach mamy tory. Po prawej przed linią bezpieczeństwa jest ścieżka prowadząca. Ścieżka jest tylko po jednej stronie peronu przy torze nr 2.
w 1/4 długości peronu przechodzimy pod kładką dla pieszych, na którą nie ma wejścia.
W połowie długości peronu jest zadaszenie z ławkami. Do ławek odchodzą linie prowadzące, które są poprzedzone polem uwagi. Przy tym zadaszeniu jest koniec toru nr 4 (kozioł oporowy).

Idąc dalej peronem po około 20 metrach ścieżka skręci w lewo, a po 2 m. w prawo i dalej biegnie na zachód. Po lewej stronie będziemy mieli murek, który ciągnie się wzdłuż peronu. Za murkiem są punkty gastronomiczne. W połowie długości murku jest schodek. Po schodku zejdziemy do tych punktów.

Idąc po ścieżce peronem dalej na zachód, będziemy trafiać na pola uwagi. Przy polach uwagi po lewej stronie będą opieraczki, a pod zadaszeniem od pól uwagi odchodzą krótkie ścieżki w prawo doprowadzające nas do ławek.
W okolicy drugiej opieraczki, czyli w 2/3 długości peronu, po lewej zaczyna się budynek dworca, a nad peronem zadaszenie. W tym miejscu skręcając w lewo, dojdziemy do pochylni wyprowadzającej nas z peronu.

Pod zadaszeniem w miejscu pomiędzy linią bezpieczeństwa, a ścieżką prowadzącą będą filary podtrzymujące zadaszenie. Po minięciu opieraczki oraz 5 ławek w lewo odchodzi ścieżka do budynku dworca. Nie skręcając do budynku, ale idąc dalej na zachód, mijamy dwie ławki i dochodzimy do schodów w dół. Tu też jest ścieżka w lewą stronę. Idąc w lewo (schody po prawej), dochodzimy do ścieżki przy budynku dworca. W lewo dojdziemy do wcześniejszej ścieżki, która prowadzi do holu dworcowego. Idąc ścieżką w prawo, po lewej mamy budynek dworca, a po prawej barierkę, za którą są schody. Po minięciu schodów dochodzimy do ścieżki w prawo. Ścieżka ta prowadzi do windy. Mijając windę idziemy ścieżką prosto dalej wzdłuż peronu, po prawej jest barierka, za którą są schody z tunelu. Na końcu barierki ścieżka skręca w prawo, wzdłuż stopni, a następnie przy linii bezpieczeństwa w lewo i ciągnie się do końca peronu.

Stojąc na końcu barierki przy drugich schodach. I nie skręcając w prawo po ścieżce, ale idąc prosto, po około 2m. dojdziemy do toalet. Toalety są w osobnym budynku po lewej stronie. Do toalet nie ma ścieżki prowadzącej.

Idąc od przejścia podziemnego peronem 1, w kierunku wschodnim, po lewej stronie mamy tor, a po prawej budynek dworca.

Peron nr 2

Na peronie nr 2 ścieżki prowadzące są po obu stronach peronu. Ścieżki są przed linią bezpieczeństwa. Idąc po ścieżce co kilka metrów będą pola uwagi, które oznajmiają, że w tym miejscu jest ławka.
Idąc peronem nr 2, od wschodu w 1/4 długości peronu przechodzimy pod kładką nad torami. Na kładkę możemy wejść schodami, które są w kierunku wschodnim. Idąc dalej peronem w 2/3 jego długości jest zadaszenie. Uwaga pomiędzy ścieżką prowadzącą, a linią bezpieczeństwa są filary podtrzymujące zadaszenie. Pod koniec peronu w poprzek trafiamy na ścieżkę, która jest przy schodach.

Chcąc dojść do windy musimy minąć schody idąc po linii bezpieczeństwa i za schodami jest ścieżka w poprzek peronu. Skręcając po niej, ku środkowi peronu trafimy na ścieżkę idącą na zachód, którą dojdziemy do windy.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów w końcowej części długości peronu, po stronie zachodniej, na wysokości budynku dworca znajdują się strome, kamienne schody w dół. Na peronie nr 1 schody do przejścia podziemnego są z obu stron, natomiast na peronie nr 2, schody są w kierunku zachodnim. Do przejścia podziemnego możemy zjechać windą. Na peronie nr 1, winda znajduje się pomiędzy schodami (nad przejściem podziemnym). Na peronie nr 2, winda znajduje się za schodami, po stronie zachodniej.

Z peronu nr 2, możemy wyjść schodami do góry na kładkę biegnącą w poprzek peronów. Schody te znajdują się w 1/4 długości peronu idąc od wschodu.

Wychodząc z przejścia podziemnego w stronę wschodnią na peron 1, po prawej budynek dworca skręcamy po ścieżce w prawo, a następnie idziemy ścieżką w lewo wzdłuż budynku dworca. Po przejściu około 15m. dojdziemy do ścieżki w poprzek peronu. Na prawo mamy drzwi do holu dworcowego.

Idąc dalej wzdłuż budynku dworca, dochodzimy do jego końca i skręcamy w prawo. Tu jest pochylnia w dół, a po jej lewej stronie dwa schodki. Tędy wychodzimy w okolicy parkingu..
Do tej pochylni możemy też iść ścieżką prowadzącą przy linii bezpieczeństwa. Idąc na wschód mijamy kilka pól uwagi, oznajmiających dojście do ławek lub opieraczek. W momencie gdy skończy się zadaszenie nad peronem skręcamy w prawo (brak ścieżki prowadzącej), dojdziemy do pochylni.
Schodząc schodkami lub pochylnią po lewej stronie i przed nami jest parking. Skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż budynku dworca, aż do ściany. Teraz skręcamy w lewo i idziemy, do rogu budynku. W tym miejscu przed nami jest przejście przez ulicę. Skręcając w prawo po kilku metrach trafimy na dwa stopnie w górę. Jest to wejście do holu dworcowego od strony ulicy.

Przechodząc przez przejście dla pieszych przed nami znajduje się skwer, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Idąc od przejścia w lewo (skwer po prawej), dojdziemy do dworca autobusowego (PKS).
Po drugiej stronie skweru są przystanki komunikacji miejskiej (autobusy). W okolicy przystanków jest bankomat, apteka oraz punkt informacji turystycznej.

Jeśli za przejściem skręcimy w prawo i pójdziemy chodnikiem prosto, dojdziemy do skrzyżowania. Skręcając na skrzyżowaniu w lewo (nie przechodząc ulicy) dojdziemy do przystanków autobusowych.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym są oznaczenia dla osób niewidomych. Ścieżki prowadzą do windy i schodów.
Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron nr 2, na prawo mamy ścianę, a naprzeciwko wejście do windy. Idąc w lewo dojdziemy prosto do windy, którą wyjedziemy na peron nr 1. Stojąc w przejściu podziemnym, przed tą windą, po obu stronach są schody w górę prowadzące na peron 1.
Wchodząc schodami po prawej stronie, znajdziemy się w okolicy toalet. Budynek, w którym znajduje się WC jest na godzinę 10 w odległości około 2m.

Wchodząc schodami po lewej stronie na peron, znajdziemy się blisko wejścia do holu dworcowego. Aby do niego dojść skręcamy w prawo i następnie w lewo idąc ścieżką prowadzącą przy budynku dworca.
Wysiadając z windy idziemy ścieżką prowadzącą prosto i skręcamy w lewo w ścieżkę przy budynku dworca, którą dojdziemy w pobliżu drzwi prowadzących na hol dworcowy.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południe od peronów i po zachodniej stronie stacji.
Idąc na wschód od schodów i windy, peronem nr 1 wzdłuż budynku dworca, po około 15m za schodami po prawej stronie będzie wejście do małego holu dworcowego.
Do holu prowadzi ścieżka, która biegnie w poprzek peronu. Do holu wchodzimy przez drzwi na fotokomórkę. Drzwi rozsuwają się na boki.

Stojąc na holu tyłem do drzwi prowadzących na peron 1, po prawej stronie w rogu jest punkt spotkań z asystą. Na lewej ścianie, przez całą długość holu są kasy biletowe. Kolejka do kas jest wytyczona taśmami.
Idąc prosto na południe z obu stron mijamy ławki, aż dochodzimy do wyjścia z budynku dworca.
Tu w rogu po prawej stronie jest sklep.

Chcąc wyjść z dworca, Najpierw wchodzimy na mały ganek, a następnie przed nami otwierają się drzwi na fotokomórkę. Drzwi odsuwają się na boki.
Z dworca schodzimy po dwóch stopniach. Przed nami jest parking.
Skręcając w lewo i idąc wzdłuż budynku dworca (po lewej), dochodzimy do rogu budynku. Po prawej stronie jest przejście przez ulicę, za którym jest skwer.

Po przejściu ulicy idąc w lewo dojdziemy do dworca autobusowego (PKS). Idąc od przejścia w prawo dojdziemy w okolicę skrzyżowania gdzie są przystanki komunikacji miejskiej, apteka, bankomat i punkt informacji turystycznej.

Wchodząc na dworzec

Stojąc tyłem do skweru, przed nami jest ulica. Przechodzimy ulicę po pasach i znajdujemy się przy rogu budynku dworcowego. Mamy teraz dwie możliwości dostania się na peron. Jeśli pociąg mamy z peronu nr 2, to należy iść przez budynek dworca, a jeśli nasz pociąg odjeżdża z peronu nr 1, to lepiej iść przez pochylnię.

Wejście przez budynek dworca

Stojąc przy rogu budynku tyłem do przejścia przez ulicę, obracamy się o 90 stopni w lewo i po kilku metrach trafiamy na dwa schody w górę. Na środku tych schodów są drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki. Przechodzimy przez drzwi i idziemy prosto przez hol dworcowy. Po lewej stronie przy drzwiach jest sklep. Na prawej ścianie są kasy biletowe. Przechodząc przez hol mijamy po obu stronach ławki. Dochodzimy do drzwi wyprowadzających nas na peron. W holu po lewej stronie w rogu jest punkt spotkań z asystą.

Wychodzimy na peron i trafiamy na ścieżkę prowadzącą, która jest w poprzek peronu. W lewo odchodzi ścieżka wzdłuż budynku dworca, którą dojdziemy do schodów, windy i w okolice toalet. Skręcając w tą ścieżkę w lewo, po około 15 m odchodzi ścieżka w poprzek peronu. Ścieżka ta jest przy schodach i dochodzi do ścieżki, która biegnie wzdłuż peronu. Idąc dalej ścieżką przy budynku dworca po prawej będzie winda. Gdy ścieżka skręci przy kolejnych schodach w prawo, to oznacza, że znajdujemy się w okolicy WC, które zlokalizowane jest w budynku po lewej stronie.

Wychodząc przez drzwi z holu na peron i nie skręcając w ścieżkę przy budynku, tylko idziemy prosto w kierunku toru. Przed linią bezpieczeństwa dochodzimy do ścieżki prowadzącej wzdłuż peronu. Jeśli skręcimy w lewo dojdziemy w okolicę schodów do przejścia podziemnego. Natomiast jeśli pójdziemy w prawo, będziemy szli wzdłuż peronu nr 1. Pamiętajmy, że tor nr 4 zaczyna się w połowie peronu od strony wschodniej. Możemy to miejsce rozpoznać, po tym, że idąc ścieżką prowadzącą w połowie peronu ścieżka skręci w lewo, po dwóch metrach w prawo i dojdziemy do zadaszenia. W tym miejscu po prawej stronie będzie tor nr 4.

Wejście przez pochylnię

Stojąc przy rogu budynku tyłem do przejścia przez ulicę, idziemy prosto, mając po lewej budynek dworca. Dochodzimy do ściany i skręcamy w prawo. Gdy budynek się skończy skręcamy w lewo i po paru metrach trafimy na pochylnię. Po prawej stronie pochylni są dwa stopnie w górę. Po pokonaniu pochylni lub schodów jesteśmy na peronie nr 1, w jego 2/3 długości patrząc od strony wschodniej.

Idziemy prosto w stronę toru, aż trafimy na ścieżkę prowadzącą (prawo-lewo). Jeśli skręcimy w lewą stronę dojdziemy pod zadaszenie i dalej w okolicę wejścia do holu dworcowego, a dalej do przejścia podziemnego.
Natomiast skręcając w prawo (wschód) będziemy szli po ścieżce, która po kilkudziesięciu metrach skręci w lewo, a następnie po 2m. w prawo. Idąc dalej ścieżką na wschód miniemy zadaszenie z ławkami. W tym miejscu po prawej stronie zaczyna się tor nr 4. Po stronie toru nr 4 nie ma ścieżki prowadzącej. Idąc wzdłuż ścieżki dalej peronem nr 1 w jego ¼ długości peronu od strony wschodniej przejdziemy pod kładką.

Uwaga, W niektórych pociągach nocnych wagony sypialne i kuszetki zatrzymują się w tym miejscu.

Warto wiedzieć

Schody do przejścia podziemnego są strome.
Filary od zadaszenia znajdują się pomiędzy linią bezpieczeństwa, a ścieżką prowadzącą.
Na dworcu znajduje się sklep i punkty gastronomiczne.
W okolicy dworca jest bankomat i apteka.
Na przeciwko dworca po drugiej stronie ulicy znajduje się skwer, na którym pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toaleta znajduje się w oddzielnym budynku, na zachodnim końcu peronu nr 1.
Peron nr 1 jest dwukrawędziowy tylko od strony wschodniej. Przy budynku dworca jest peronem jednokrawędziowym.
Tor nr 4 zaczyna się w połowie peronu 1, po stronie wschodniej.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Artura Forkasiewicza i Piotra Tarasewicza za konsultacje.

Dane z dnia, 10 kwietnia 2024 r. Artur Słowik