Uwaga, remont stacji, stan faktyczny może różnić się od opisanego.

Stacja znajduje się w województwie świętokrzyskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Skarżysko Kamienna (północ), Włoszczowa (zachód) i Jędrzejów (południe).
Perony i tory są w osi północ-południe.

Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i tunel.
Oznaczeń dla osób niewidomych nie ma. Toaleta jest czynna i mieści się w budynku dworca przy peronie nr 1. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Windy brak. Kasy biletowe są na holu dworcowym.

Na stacji Kielce zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.
W okolicy dworca znajduje się parking, poczta, sklepy, bar, postój taksówek i przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Perony

Na stacji mamy 3 perony. Perony 2 i 3 są wyspowe i dwukrawędziowe. Peron 1 boczny jest jednokrawędziowy i przy nim jest budynek dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Skarżysko Kamienna):

  • Peron 1, po lewej tor nr 4,
  • Peron 2, po prawej tor nr 2, po lewej tor nr 1,
  • Peron 3, po prawej tor nr 3, po lewej tor nr 5.

Na peronach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Perony są niskie około 30 cm od pgs.
W połowie długości peronów jest zejście do tunelu.

Uwaga przy peronie nr 3, często podstawiane są dwa pociągi na jednym torze. Od południa pociąg w stronę Sędziszowa, natomiast od północy pociąg w stronę Włoszczowy. Przy peronie nr 1 przeważnie są podstawiane pociągi w stronę Skarżyska Kamiennej.

Perony 2 i 3

Perony 2 i 3 są zadaszone w środkowej części długości peronów oraz na końcach peronów po stronie południowej jest krótkie zadaszenie.
Słupy, ławki, filary od zadaszenia i tablice są ustawione w osi peronów.
W połowie długości peronów jest dwustronne zejście do tunelu.

Peron nr 1

Idąc peronem nr 1 w kierunku południowym po prawej stronie jest tor, a po lewej budynek dworca.
W połowie długości peronu jest zejście do tunelu. Schody są tylko z jednej strony i biegną na południe.
Przy peronie tym znajduje się budynek dworca, do którego możemy wejść bezpośrednio z peronu. Jedno wejście jest przy schodach prowadzących do tunelu. Stojąc przed schodami (południe) obracamy się o 90 stopni w lewo i po kilku metrach dochodzimy do drzwi, którymi wchodzimy do holu dworca przy ścianie, na której są kasy biletowe.

Drugie drzwi prowadzące do holu dworcowego znajdują się około 20 m na południe od schodów do tunelu, Tymi drzwiami wchodzimy przy przeciwnej ścianie niż są kasy biletowe.

Kilka metrów na południe od drugiego wejścia na hol, znajdują się dwa wejścia do toalet. Pierwsze jest dla mężczyzn, a drugie dla kobiet.
Na peronie nr 1 ławki są ustawione przy budynku dworca. Zadaszenia na tym peronie nie ma.

Idąc peronem wzdłuż budynku i skręcając na jego końcach na wschód, dojdziemy do parkingu.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów w środkowej części długości peronu znajdują się strome, kamienne schody w dół. Na peronach 2 i 3 schody są z dwóch stron, natomiast na peronie nr 1 schody są tylko w stronę południową. Schodami tymi zejdziemy do tunelu.

Na peronie nr 1 idąc przy budynku dworca, na końcu budynku, skręcamy na wschód i idąc prosto wyjdziemy na parking.

Z peronu nr 1 możemy wejść do budynku dworca. Stojąc przy schodach twarzą zwróconym na południe, obracamy się w lewo i po kilku metrach trafiamy na drzwi. Po wejściu do budynku jesteśmy na holu dworcowym przy kasach biletowych, które mamy na ścianie po naszej lewej stronie.

Drugie wejście do holu dworcowego znajduje się około 20 m. na południe od schodów. Wschodząc tym wejściem, jesteśmy przy ścianie, z prawej naszej strony. Jest to ściana naprzeciwko kas biletowych.

Tunel

Tunelem przejdziemy z jednej strony na drugą stronę dworca. Na zachodzie równolegle do torów jest ul. Mielczarskiego. Tu są trawniki, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Po wschodniej stronie dworca równolegle do torów jest ul. Żelazna, a prostopadle do niej, na wschód biegnie ul. Sienkiewicza (Sienkiewka – główny deptak miejski).

Stojąc w tunelu twarzą zwróconym na południe (Kraków), przed nami i za nami są schody prowadzące na peron nr 3. Obracamy się w prawo i idziemy do końca tunelu, do ściany. W tym miejscu mamy po obu stronach schody w górę, prowadzące na chodnik przy ul. Mielczarskiego. Tu przy chodniku jest trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Natomiast obracając się w lewo przy wejściu na peron nr 3, idziemy długim tunelem. Najpierw miniemy po obu stronach wejście na peron nr 2, a następnie po lewej wejście na peron nr 1. Idąc dalej będziemy mieli z obu stron, schody kamienne prowadzące do holu dworcowego, a dalej na przystanki komunikacji miejskiej (autobusy). Mijając wyjścia na przystanki idziemy dalej prosto, aż dojdziemy, na końcu tunelu do schodów kamiennych w górę. Po wyjściu na górę, przed nami jest ul. Sienkiewicza, a za schodami, którymi wyszliśmy jest ul. Żelazna (lewo-prawo).

Po wyjściu schodami na chodnik, gdzie znajdują się przystanki autobusowe, po kilku metrach trafimy na ścieżkę prowadzącą w poprzek chodnika. Taka ścieżka oznacza początek lub koniec przystanku.
W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Uwaga idąc tunelem w stronę ul. Sienkiewicza po prawej stronie przy ścianie są punkty usługowo-handlowe (budki).

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na wschód od peronów.
W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Stojąc na peronie nr 1 tyłem do schodów prowadzących z tunelu, na prawo mamy drzwi prowadzące do holu dworcowego. Po minięciu drzwi idziemy przed siebie. Na ścianie z lewej strony mamy okienka kasowe. Uwaga, kolejka do kas jest wytyczona taśmami. Po prawej stronie przy wejściu są skrytki bagażowe a za nimi bankomat. Po minięciu bankomat po prawej mamy barierkę, za którą są schody prowadzące do tunelu. Idąc prosto wzdłuż kas biletowych po prawej stronie na holu są ławki. Gdy dojdziemy do ściany obracamy się w prawo i idziemy do, aż do momentu gdzie z lewej strony będą drzwi. Drzwiami tymi wychodzimy na plac przed dworcem, gdzie jest postój taksówek, parking.

Od miejsca gdzie wyszliśmy schodami z tunelu na hol dworcowy, możemy skręcić w prawo i iść przy ścianie (z prawej), aż do momentu gdzie będzie wnęka. Tu obracamy się w lewo i idziemy przez środek holu, trafiając prosto w drzwi, którymi wyjdziemy przed dworzec.

Wchodząc do holu dworcowego drzwiami przy toaletach idziemy przed siebie. Po prawej mamy ścianę z pomieszczeniami na punkty usługowo-handlowe. Po lewej miniemy barierkę od schodów z tunelu. Dochodząc do końca ściany, skręcamy w lewo i idziemy, aż po lewej trafimy na drzwi wyprowadzające nas z budynku dworca.

Od schodów możemy iść w lewo przy ścianie, aż do wnęki. Tu obracamy się w prawo i idziemy środkiem holu, dochodząc do drzwi.

Z tunelu możemy wejść schodami bezpośrednio na hol dworcowy. Stojąc w tunelu przy schodach prowadzących na hol dworca, jesteśmy ustawieni twarzą na zachód, przed nami mamy część tunelu z wejściami na perony. Po obu stronach są kamienne schody w górę.
Prawymi schodami pokonujemy jeden bieg schodów i obracamy się w prawo, gdzie pokonujemy kolejny bieg schodów. Po lewej stronie mamy ścianę z kasami biletowymi. Obracając się przy lewej poręczy o 180 stopni w lewo idziemy prosto. Trafiamy na bankomat. Omijamy go prawą stroną. Uwaga za bankomatem są skrytki bagażowe (po lewej). Idziemy prosto, aż dojdziemy do drzwi wyprowadzających nas na peron nr 1, przy zejściu do tunelu.

Natomiast wchodząc z tunelu, schodami z lewej strony, pokonujemy bieg schodów i obracamy się w lewo, pokonując kolejne schody. Na górze jesteśmy przy ścianie z pomieszczeniami na punkty usługowo-handlowe.
Tu obracając się przy prawej poręczy o 180 stopni w prawo idziemy prosto, aż trafimy na drzwi. Drzwiami tymi wyjdziemy na peron nr 1 w okolicy toalet.

Wchodząc na dworzec
Na dworzec w Kielcach możemy wejść od kilku stron.

Przez budynek dworca

Od strony parkingu wchodzimy przez drzwi na hol dworca. Najlepiej iść prosto przed siebie, aż do momentu gdy trafimy na zabudowaną wnękę z drzwiami. Tu skręcamy w lewo lub w prawo.
Skręcając w prawo, gdy skończy się ściana miniemy po lewej schody w dół, prowadzące do tunelu. Przed nami będzie ściana z kasami biletowymi. Tu skręcamy w lewo i idziemy na zachód. Po lewej mijamy bankomat oraz skrytki bagażowe i dochodzimy do drzwi na peron nr 1.

Schodząc po schodach, po pokonaniu pierwszego biegu schodów skręcamy w lewo i schodzimy po kolejnych schodach do tunelu. Skręcamy w prawo i idziemy na zachód. Po drodze mijamy po prawej schody na peron nr 1, następnie z obu stron wejścia na perony 2 i 3. Dalej tunel biegnie w stronę ul. Mielczarskiego.

Od Sienkiewki i przystanków autobusowych

Schodząc po schodach, wchodzimy do tunelu. Idziemy na zachód. Po drodze mijamy po obu stronach schody. Są to zejścia z przystanków autobusowych. Schodząc schodami z przystanków autobusowych w tunelu obracamy się w przeciwną stronę do ulicy, którą przyjechaliśmy, czyli tyłem do „Sienkiewki”. Idziemy na zachód długim tunelem. Pierwsze wejście z obu stron prowadzi do holu dworcowego. Idąc dalej po prawej będą schody w górę prowadzące na peron nr 1. Po minięciu tych schodów będziemy mieli wyjścia z obu stron na perony 2 i 3. Dalej tunel prowadzi do wyjścia na ul. Mielczarskiego.

Od ul. Mielczarskiego

Stojąc w tunelu tyłem do ściany, po obu stronach mamy schody, którymi zeszliśmy od ul. Mielczarskiego. Idziemy tunelem na wschód. Po drodze mijamy po obu stronach wejścia schodami na perony 3 i 2. Następne wejście jest tylko z lewej strony, którym wejdziemy na peron nr 1 przy drzwiach do budynku dworca. Następne schody z obu stron prowadzą bezpośrednio do holu dworcowego. Tymi po lewej wejdziemy przy bankomacie i ścianie z kasami biletowymi. Tunel dalej prowadzi w kierunku przystanków autobusowych przy ul. Żelaznej, wyjścia z obu stron, a dalej na wprost na końcu tunelu będą schody wyprowadzające nas na ul. Sienkiewicza.

Warto wiedzieć

Przy wysiadaniu z pociągu należy pamiętać, że perony są niskie.
Schody do przejścia podziemnego są strome.
Uwaga na peronie nr 3, często podstawiane są dwa pociągi na jednym torze. Od południa pociąg w stronę Sędziszowa, natomiast od północy pociąg w stronę Włoszczowy lub Skarżyska Kamiennej.
Na holu kolejka do kas jest wytyczona taśmami.
W tunelu idąc w stronę „Sienkiewki” po prawej stronie przy ścianie są punkty usługowo-handlowe
Przy ul. Mielczarskiego jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toalety znajdują się w budynku przy peronie nr 1, w okolicy wejścia do holu dworca.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Cluzo, Artura Forkasiewicza, Michała Stępień i Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 9 maja 2022r. Artur Słowik