Stacja znajduje się w województwie Śląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Katowice (zachód) i Katowice Szopienice Południowe (wschód). Perony i tory są w osi wschód-zachód.

Na dworcu znajdują się perony, przejścia w poziomie szyn i tunel.
Oznaczenia dla osób niewidomych są tylko na peronie nr 1.
Brak toalet i kas biletowych. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei.
Na stacji Katowice Zawodzie zatrzymują się jedynie pociągi osobowe.

W pobliżu dworca znajdują się przystanki komunikacji publicznej: Zawodzie Ośrodek Sportowy i Zawodzie Bohaterów Monte Cassino.

Perony

Na stacji znajdują się 2 perony wyspowe, dwu krawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku zachodnim (Katowice):

  • Peron 1, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 2,
  • Peron 2, po prawej tor nr 3, po lewej tor nr 4.

Między torem 2, a torem 3 znajduje się pusta, szeroka na około 10 metrów przestrzeń, z której nie można wsiąść do pociągów.

Peron nr 1 jest bardzo wysoki, około 90 cm od pgs.
Peron nr 2 jest bardzo niski, około 25 cm od pgs.

Na peronie pierwszym są oznaczenia dla osób niewidomych w postaci guzków na lini bezpieczeństwa. Na peronie drugim brak oznaczeń dla niewidomych.

Słupy, latarnie, tablice, ławki i wiaty są ustawione w osi peronów.
Na wschodnie końce peronów nie ma po co iść, gdyż nie prowadzą z nich wyjścia.

Pociągi w kierunku stacji Katowice odjeżdżają z toru pierwszego przy peronie 1 i toru trzeciego przy peronie 2.
Pociągi w kierunku Sosnowca odjeżdżają z toru drugiego przy peronie 1.
Pociągi w kierunku stacji Mysłowice odjeżdżają z toru czwartego przy peronie 2.

Wyjścia z peronu

Zachodni koniec peronu pierwszego kończy się pochylnią, która umiejscowiona jest na całej jego szerokości.
Zachodni koniec peronu drugiego kończy się pochylnią, która nie jest umiejscowiona na całej jego szerokości. Znajduje się na jego środku, a po bokach jest niezabezpieczona przestrzeń o szerokości około 1m – można spaść z krańca peronu.

Na końcu zachodnim (od strony Katowic) każdego z peronów są oznaczone guzkami przejścia przez tory. Należy je przejść by dostać się na chodnik, którym należy dojść w kierunku zachodnim do tunelu. Oznaczenia te są przed i za torami, a od strony pochylni guzków brak.

Schodząc z peronu pierwszego obracamy się w lewo i przechodzimy przez tor nr 2.
Idziemy kilka metrów trzymając się prawej strony, gdzie za krawężnikiem jest trawa, po drodze miniemy szlaban.
Za szlabanem krawężnik się kończy i skręcamy w prawo w chodnik, którym dojdziemy do tunelu.

Schodząc z peronu drugiego obracamy się w prawo i przechodzimy przez tor nr 3. Po minięciu barierek robimy kilka kroków i skręcamy w lewo na chodnik którym dojdziemy do tunelu.

Schodząc z peronów, Aby dojść do przejść przez tory, gdy zaczynają się pochylnie, trzeba podążać między barierkami wytyczającymi drogę dojścia, które znajdują się po obydwu stronach przejść. Drogi dojścia mają zakręty.

Po wejściu na chodnik idziemy około 50 metrów do schodów w dół, które prowadzą do tunelu.
Chodnik po obydwu stronach jest zabezpieczony metalowym płotem, za którym jeżdżą pociągi. Idąc chodnikiem, po prawej stronie mija się najpierw nieczynny dla podróżnych budynek, przy którym po opadach deszczu jest dość głęboka i duża kałuża. Mniej więcej w połowie chodnika znajdują się metalowe budki. Idąc w kierunku tunelu, najpierw jest budka po prawej, a potem po lewej stronie.

Tunel

W tunelu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Tunelem przejdziemy z jednej na drugą stronę torów czyli z ul. Hutniczej na ul. Racławicką.
Tunel jest dość wąski. Ma około 2 metry szerokości.

Schody do tunelu są strome, mają dwa biegi bez zakrętów. Między biegami schodów znajduje się spocznik. Poręcze są po obydwu stronach schodów.

Po zejściu w dół schodami z chodnika do tunelu, gdy zakręcimy w lewo, skierujemy się na ulicę Hutniczą.
Po prawej stronie jest ściana. Idąc wzdłuż niej dojdziemy do schodów w górę, które będą na końcu tunelu po prawej stronie. Gdy wejdziemy na górę kierujemy się w lewo by wyjść chodnikiem na ul. Hutniczą.

W tym miejscu zatrzymują się autobusy ZKA (Zastępczej Komunikacji Autobusowej).

Po zejściu w dół schodami z chodnika do tunelu, gdy zakręcimy w prawo, skierujemy się na ulicę Racławicką.
Po lewej stronie jest ściana. Idąc wzdłuż niej dojdziemy do schodów w górę, które będą na końcu tunelu po lewej stronie. Gdy wejdziemy na górę, najlepiej trzymać się prawej strony. Najpierw po prawej będzie murek, a za nim schody w dół, które prowadzą do garaży. Idąc dalej prosto, po prawej stronie miniemy dwa drzewa i za nimi schodzimy w prawo lekko w dół. Przechodzimy przez wąską drogę prowadzącą do garaży i idziemy dalej prosto.
Przy schodach do tunelu od strony ul. Racławickiej jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Wchodząc na dworzec

Wchodząc na dworzec od ul. Hutniczej, dochodzimy chodnikiem do schodów w dół, które będą po prawej stronie. Po zejściu z nich kierujemy się w lewo. Schody w górę prowadzące na chodnik, którym dochodzimy do peronów będą po prawej stronie.
Idąc lewą stroną ul. Racławickiej, po przejściu wąskiej drogi do garaży, wchodzimy lekko w górę, przecinamy nierówny chodnik doprowadzający do schodów aż dojdziemy do trawnika. Skręcamy w lewo i idąc wzdłuż niego, dojdziemy do schodów w dół. Po zejściu z nich kierujemy się w prawo. Schody w górę, które prowadzą do chodnika, którym można dojść do peronów, znajdują się po lewej stronie.

Idąc chodnikiem doprowadzającym do peronów, najpierw po prawej, a potem po lewej stronie będziemy mijali blaszane budki, a następnie po lewej stronie będzie nieczynny dla podróżnych budynek. Idąc prosto, dojdziemy do płotu, który zabezpiecza przestrzeń między peronami. Kierując się w lewo, dojdziemy do przejścia na peron pierwszy, a w prawo na peron drugi. W razie przejazdu pociągu, przejście na peron pierwszy będzie zamknięte szlabanem.

Wejście na peron pierwszy będzie znajdować się po prawej stronie za przejściem przez tor.
Wejście na peron drugi będzie znajdować się po lewej stronie za przejściem przez tor.

Warto wiedzieć

Schody do tunelu są strome.
Czekając na pociąg przy torze 1 i 3, najlepiej ustawić się około 20 metrów od wejścia na peron – bliżej zachodniego końca peronu.
Czekając na pociąg przy torze 2 i 4, najlepiej ustawić się około 70 metrów od wejścia na peron – niżej wschodniego końca peronu.
Zapowiedzi są lepiej słyszalne od zachodniej strony peronów 1 i 2.
Jeśli wszystko jest prawidłowo, to wysiadanie jest po lewej stronie w kierunku jazdy pociągu.
Autobusy zastępczej komunikacji autobusowej zatrzymują się przy wejściu od strony ul. Hutniczej.
Przy schodach do tunelu od strony ul. Racławickiej jest trawa gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Dane z dnia, 24 listopada 2021r. Krzysztof Wostal