Stacja znajduje się w województwie Śląskim. Jest położona w centrum Katowic.
Perony i tory są w osi wschód-zachód. W sąsiedztwie dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy, tramwaje, postój Taksówek i parking.

Na dworcu znajdują się perony, przejścia podziemne – tunele i budynek dworca.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach i w holu dworca. Toalety znajdują się w holu dworca oraz na końcu tunelu zachodniego i są czynne całą dobę. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Windy są sprawne. Kasy znajdują się w holu dworca i są czynne całą dobę. Punkty Obsługi Klienta IC oraz KŚ znajdują się w holu dworca i są czynne w godzinach od 8 do 20.
Na dworcu możemy skorzystać z punktów usługowo-handlowych, gastronomi oraz bankomatu.

Na Stacji Katowice zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

Perony

Na stacji mamy 5 peronów. Perony od 1 do 4 są ułożone równolegle do siebie są wyspowe i dwukrawędziowe. Peron 5 boczny jest wysunięty na wschód od pozostałych i jest jednokrawędziowy.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim:

  • Peron 1, po lewej tor 9, po prawej 7
  • Peron 2, po lewej tor 3, po prawej 1
  • peron 3, po lewej tor 2, po prawej 4
  • peron 4, po lewej tor 8, po prawej 10
  • peron 5, po lewej tor 26

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są wysokie 75 cm od pgs, a peron 4 bardzo wysoki 90 cm od pgs. Perony są długie.

Perony od 1 do 4
Perony 1 do 4 znajdują się w hali peronowej, czyli nad nimi jest dach, na 2/3 długości peronów.
Słupy, filary, ławki i tablice na peronach 1 do 4 są ustawione w osi peronu,
Na peronach 1 do 4, znajdują się 3 zejścia do tuneli. Dwustronne schody Kamienne do tunelu wschodniego i tunelu zachodniego, natomiast schodami ruchomymi zjedziemy do tunelu środkowego. W połowie peronu za schodami ruchomymi (idąc na wschód) na każdym z peronów od 1 do 3 znajdziemy windę, którą zjedziemy do tunelu środkowego.
Na peronie 4 winda znajduje się pod koniec peronu po stronie wschodniej..

Pociągi odjeżdżające w kierunku Gliwic, Bytomia, Rybnika i Pszczyny przeważnie odjeżdżają z peronów 1 i 2.
Pociągi w kierunku Zawiercia, Sławkowa, Mysłowic odjeżdżają przeważnie z peronów 3 i 4.

Peron 5

Peron ten jest wysunięty na wschód w stosunku do pozostałych peronów.
Przy tym peronie w nagłych przypadkach zatrzymują się pociągi. Są to pociągi kończące i rozpoczynające bieg na stacji Katowice.

Na peronie 5 znajdują się dwa zadaszenia z ławkami w 1/3 i 2/3 długości peronu. Zadaszenia, słupy i latarnie ustawione są przy trawie z boku peronu.

Idąc peronem 5 w kierunku zachodnim po lewej stronie będziemy mieli trawę a po prawej tor.
Na końcu peronu po stronie zachodniej z lewej strony będzie wyjście z peronu. Chodnik prowadzący do ul. Wojewódzkiej.

Wyjścia z peronu

Perony 1 do 4
Z peronów 1 do 4 możemy zejść do trzech tuneli: wschodniego, dwustronne schody kamienne, środkowego, schody ruchome i winda, oraz zachodniego, dwustronne schody kamienne.
Wszystkie tunele łączą hol główny dworca z peronami i przejściem podziemnym pod peronem 4. Aby dostać się do holu głównego należy zjechać schodami ruchomymi lub zejść schodami stojąc twarzą w kierunku wschodnim. Po zejściu do tunelu skręcamy w lewo, czyli kierując się na północ. Jeśli schodzimy schodami w kierunku zachodnim skręcamy w prawo.

Peron 5

Wyjście z peronu 5 jest skomplikowane.. Na końcu peronu po stronie zachodniej skręcamy w lewo i dochodzimy do ul. Wojewódzkiej. Skręcamy w prawo idąc wzdłuż tej ulicy, aż do skrzyżowania. Po prawej stronie będzie wiadukt. Aby dojść do dworca musimy przejść to skrzyżowanie na trzy razy (przy wiadukcie nie ma przejścia).

Najpierw w lewo przez ul Wojewódzką, teraz w prawo przez ul. Kochanowskiego i w prawo przez ul. Kościuszki. Idziemy w lewo wzdłuż ul. Kościuszki, za około 200m. będzie wejście do klatki schodowej, gdzie schodami w dół zejdziemy do długiego korytarza, którym dojdziemy do tuneli dworca.

Przejście podziemne, tunele

Na dworcu mamy trzy tunele, biegnące w poprzek peronów (północ-południe). Przejście podziemne biegnie pod peronem nr 4 i jest przedłużone w kierunku wschodnim.
W tunelach i przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Wychodząc z tunelów na hol dworca są drzwi na fotokomórkę, które rozsuwają się na boki.

Tunel wschodni

Tunel wschodni charakteryzuje się tym, że stojąc przed wejściem do tunelu na holu głównym, na poziomie 1, po lewej stronie znajduje się Mc Donald’s. Idąc tunelem, po obu stronach mamy wejścia po kamiennych schodach na perony od 1 do 4. Na końcu tunelu przy wejściu na peron 4 jest szeroki korytarz pod peronem nr 4. W lewo idziemy do wyjścia przy ul. Kościuszki, w prawo w kierunku tunelu środkowego i zachodniego. Dochodząc tym przejściem do końca, w prawo jest tunel zachodni w lewo dojdziemy na Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej.

Tunel środkowy

Tunel środkowy możemy poznać po tym, że idąc z holu głównego po prawej stronie są schody ruchome prowadzące na perony 1 do 4. Uwaga po lewej stronie naprzeciwko schodów są ustawione szyby z windami, którymi wjedziemy na perony od 1 do 3. Idąc tym tunelem zaleca się chodzenie przy ścianie ze schodami ruchomymi. Dochodząc do końca tunelu środkowego trafiamy do przejścia pod peronem nr 4. W lewo możemy dojść do tunelu wschodniego oraz idąc dalej do Windy na peron 4 oraz do wyjścia na ul. Kościuszki. W prawo dojdziemy do tunelu zachodniego.

Tunel zachodni

Tunel zachodni jest podobny do tunelu wschodniego. Idąc z Holu głównego po obu stronach mamy kamienne schody na perony od 1 do 4. Przy peronie nr 4 po lewej mamy tunel, który ciągnie się pod tym peronem i idąc w lewo dojdziemy do tunelu środkowego, wschodniego i wyjścia na ul. Kościuszki.

Nie skręcając w lewo ale idąc prosto Mijamy punkty usługowo-handlowe, na końcu tunelu trafiamy na schody do góry. Przed tymi schodami po lewej stronie jest kilka stopni, którymi wejdziemy do toalet.
Na górze jest mała hala dworca przy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej.
Po lewej znajdują się kasy biletowe, a po prawej kawiarnia i kioski z prasą oraz lotto.
Na wprost jest bankomat oraz wyjście na Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, gdzie jest parking, postój taksówek i przystanki komunikacji miejskiej.

Uwaga, na przystankach komunikacji miejskiej zatrzymują się też autobusy ZKA ((Zastępcza Komunikacja Autobusowa).

Idąc prosto z dworca, przechodzimy Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej i dochodzimy do przystanku. Teraz skręcamy w prawo i idziemy na zachód. Po przejściu przez uliczkę po prawej stronie będziemy mieli kamienicę, a po lewej przejście przez ulicę. Przechodząc przez przejście za chodnikiem trafimy na murek. Za murkiem jest park. Aby wejść do parku idziemy w lewo wzdłuż murku. Tu pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Przejście pod peronem nr 4

Stojąc w tunelu zachodnim będąc odwróconym twarzą na wschód, po lewej stronie mamy dojście do holu głównego, po prawej wyjście w kierunku Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, a
przed sobą mamy długi i szeroki korytarz pod peronem 4.Po tym tunelu możemy poruszać się w dwojaki sposób.

Kierując się na wschód możemy iść przy prawej ścianie, na której nic nie ma (po lewej będą schody na peron 4), ale możemy pominąć wejścia do tuneli dworca. Tak można iść w przypadku gdy idziemy do wyjścia przy ul. Kościuszki. Natomiast idąc przy lewej ścianie po kolei miniemy po lewej tunel środkowy, a następnie tunel wschodni, po prawej będą schody na peron oraz winda.
Idąc dalej tym korytarzem z zakrętami w prawo dojdziemy do schodów w górę. Na górze po lewej stronie są drzwi, którymi wyjdziemy na ul. Kościuszki. Pamiętajmy, że tu dojdziemy idąc od peronu 5.

Budynek dworca

Budynek dworca jest na północ od peronów. W budynku dworca są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych, które bardzo ułatwią poruszanie się po holu dworca, ponieważ jest mało punktów orientacyjnych w dużej przestrzeni.
Pod budynkiem dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.
Budynek dworca składa się z dwóch poziomów, 0 i 1.

Poziom 1 galeryjka

Na poziom 1 (galeryjkę) wychodzimy bezpośrednio z trzech tuneli na hol dworca.
Wychodząc z tunelu wschodniego na poziom 1 holu dworca, trafiamy na ścieżkę prowadzącą z lewej do prawej. Po prawej stronie jest Mc Donald;s. Na wprost znajduje się kilka stopni w dół, którymi zejdziemy na poziom ,0 w pobliżu kas biletowych i wyjścia z budynku dworca.

Skręcając w lewo i idąc prosto galeryjką, będziemy szli wzdłuż holu głównego dworca. Po prawej będzie równolegle do nas pochylnia ruchoma, którą zjedziemy na poziom 0, a dalej po prawej będzie barierka. Po lewej będziemy mijali punkty usługowo-handlowe. W połowie długości galeryjki jest skrzyżowanie ścieżek. W lewo jest wejście do tunelu środkowego, a po prawej schody w dół, prowadzące na poziom 0.
Idąc dalej po prawej będzie barierka, a po lewej piekarnia, drogeria i bar. Dochodząc do końca galeryjki trafiamy na ścieżkę w poprzek. Na wprost jest apteka. Ścieżką w lewo idziemy do tunelu zachodniego, a w prawo na pochylnię prowadzącą na poziom 0. Idąc ścieżką w prawo na jej końcu skręcamy w prawo. Po zejściu pochylnią na poziom 0, znajdziemy się w okolicy COK.

Wychodząc z tunelu środkowego natrafimy na ścieżkę prowadzącą na poziomie 1. W prawo kierujemy się w stronę tunelu wschodniego i Mc Donald;s, a w lewo w kierunku tunelu zachodniego. Przed nami są schody w dół. Schodząc nimi na poziom 0, znajdziemy się w środkowej części holu dworca. Na wprost jest wejście do Galerii Katowickiej.

Wychodząc z tunelu zachodniego w prawo mamy ścieżkę prowadzącą na poziomie 1, którą idąc na wschód dojdziemy do tunelu środkowego i wschodniego przy Mc Donald;s.
Idąc prosto ścieżką wyprowadzającą nas z tunelu zachodniego, na końcu ścieżki skręcamy w prawo i schodzimy pochylnią na poziom 0. Na końcu pochylni jest ścieżka w lewo, którą dojdziemy do ścieżki głównej.

Poziom 0

Na poziomie 0 mamy dwie ścieżki prowadzące wzdłuż holu dworca główną i przy kasach. Ścieżki biegną w osi wschód-zachód i są równolegle do galeryjki na poziomie 1.

Ścieżka główna biegnie przez całą długość holu i jest przy schodach prowadzących na poziom 1. Natomiast ścieżka przy kasach, jak nazwa wskazuje jest ułożona przy kasach biletowych i kończy się przy wejściu do klatki schodowej, którą zejdziemy na płytę pod dworcem gdzie są przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Stojąc na poziomie 0 tyłem do schodów przy tunelu wschodnim przed sobą mamy ścieżkę główną. Idąc do końca w prawo dojdziemy do makiety dworca. Natomiast wcześniej skręcając w lewo, mamy ścieżkę prowadzącą do wyjścia z dworca. Po drodze miniemy skrzyżowanie ze ścieżką przy kasach. Na tym skrzyżowaniu skręcając w prawo dojdziemy do bocznego wyjścia z dworca a w lewo dojdziemy do kas biletowych. Idąc prosto w kierunku wyjścia po prawej będzie tylna barierka schodów, które prowadzą do przystanków komunikacji miejskiej, pod holem dworca.

Uwaga po wyjściu z budynku są stopnie w dół. Po wyjściu z dworca idąc prosto (po lewej Galeria Katowicka) dojdziemy w pobliże przystanku tramwajowego przy ul. 3 Maja. Idąc dalej ul. Stawową dojdziemy do Centrum przesiadkowego przy ulicach Mickiewicza i Piotra Skargi.
Na skrzyżowaniu ze ścieżką przy kasach skręcamy w prawo i idziemy do wycieraczek. Tu skręcamy w lewo i idziemy kilka metrów. Przy następnych wycieraczkach (po prawej kolejne boczne wyjście), po lewej stronie mamy schody ruchome i kamienne, którymi zejdziemy do przystanków pod dworcem.

Na tym samym skrzyżowaniu stojąc twarzą skierowaną do wyjścia czyli na północ skręcamy w lewo
w ścieżkę przy kasach. Idziemy równolegle do ścieżki głównej, która jest po naszej lewej stronie. Po prawej mamy sklep Carrefour Express, następnie okienka z kasami biletowymi Kolei Śląskich a dalej Inter City.

Uwaga, kolejki do kas są wytyczone taśmami.
Po lewej stronie naprzeciwko kas są punkty usługowo-handlowe (kawiarnia, cukiernia). Na końcu kas po prawej stronie jest ścieżka wyprowadzająca nas od kas. Idąc dalej dochodzimy do ścieżki prawo- lewo. W lewo dojdziemy do ścieżki głównej w okolicy schodów przy tunelu środkowym. Natomiast idąc w prawo dojdziemy do klatki schodowej gdzie są schody w dół, prowadzące do przystanków komunikacji miejskiej pod holem dworca. Po prawej stronie przed schodami znajduje się winda, którą zjedziemy na te przystanki.

Stojąc na poziomie 0 tyłem do schodów przy tunelu wschodnim skręcamy w lewo i idziemy ścieżką główną na zachód. Po prawej stronie znajdują się punkty usługowo-handlowe a po lewej bankomat
a dalej ławki. Idąc dalej po prawej mamy ścieżkę, którą dojdziemy do klatki schodowej i windy, którą dostaniemy się na przystanki komunikacji miejskiej pod dworcem.
Idąc dalej ścieżką główną trafiamy na skrzyżowanie. W lewo dojdziemy do schodów przy tunelu środkowym, a w prawo jest ścieżka prowadząca do wejścia Galerii Katowickiej.
Mijając skrzyżowanie po prawej mamy ścieżki do punktów obsługi klienta. Najpierw do Kolei Śląskich i do ZTM (Związek Transportu Metropolitalnego). Następna ścieżka odchodzi w lewo. Dojdziemy nią do pochylni w górę, którą dojdziemy do tunelu zachodniego. Idąc dalej po lewej mamy pochylnię a w prawo ścieżkę do COK (Centrum Obsługi Klienta IC). Idziemy kilka kroków i ścieżka skręca w prawo, a następnie w lewo (po prawej drugie wejście do COK). Idąc w lewo , dojdziemy do toalet, które są po prawej stronie.
Mijając toalety i idąc prosto wejdziemy na parking przy dworcu.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec możemy się dostać od Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, czyli od strony południowej, albo od strony północnej do holu głównego. Na hol dworcowy wchodzimy wejściem głównym od ul 3maja, galerii Katowickiej czy z przystanków komunikacji miejskiej, które są pod holem dworcowym.

Wejściem głównym

Wchodząc na dworzec wejściem głównym, za wycieraczką trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idąc nią najpierw przechodzimy skrzyżowanie ze ścieżką przy kasach. Kasy są po prawej stronie. Idąc dalej prosto dochodzimy do ścieżki głównej. Skręcamy w prawo i po kilku krokach ścieżką w lewo dojdziemy do schodów w górę przy tunelu wschodnim. Po wejściu schodami na galeryjkę (poziom 1) na wprost mamy tunel wschodni. Idąc nim będziemy mieli wejścia po obu stronach na perony 1, 2 ,3, i 4.

Od Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej

Wchodząc od Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej przechodzimy mały hol. Po lewej mamy kawiarnię a po prawej kasy. Przed nami są schody w dół. Po zejściu ze schodów po prawej stronie mamy toalety. Idziemy prosto czyli na północ, mijając punkty usługowo-handlowe i dochodzimy do wejścia na peron nr 4.
Idąc prosto wchodzimy do tunelu zachodniego i po obu stronach będą wejścia na perony 3, 2, 1 a dalej wejście na poziom 1 na holu dworca przy pochylni.

Warto wiedzieć

Wchodząc do budynku dworca przed wejściem głównym są niewymiarowe stopnie w górę.
Na holu głównym kolejka do kas biletowych jest wyznaczona taśmami.
Osoby korzystające z windy powinny poruszać się tunelem środkowym pamiętając, że winda na peron 4 jest w innym miejscu. W tunelu pod peronem 4 od strony wschodniej.
Osoby z dysfunkcją wzroku w tunelu środkowym powinny poruszać się przy ścianie ze schodami ruchomymi, ponieważ przy drugiej ścianie naprzeciwko schodów znajdują się kabiny na windy.
Pasażerowie podróżujący pociągami osobowymi powinni ustawiać się na peronach od 1 do 4 w okolicy schodów ruchomych, żeby nie przegapić pociągu. Perony są długie a przy tym miejscu zawsze zatrzyma się część składu pociągu.
Schody na peron 4 znajdują się w osi korytarza pod peronem 4.
Wychodząc z tunelu na hol dworca są drzwi na fotokomórkę.
Na holu dworca znajduje się Mc Donald’s, piekarnia, bary, kawiarnie drogeria, saloniki prasowe i Apteka.
W okolicy dworca na Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej na prawej ścianie znajduje się sklep spożywczy Żabka.
Od strony wyjścia głównego z dworca po lewej stronie jest galeria handlowa, a po prawej sklep spożywczy Żabka.
W okolicy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej jest park gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Bożeny Słowik Lucyny Zaleskiej i Artura Forkasiewicza za konsultacje oraz wizję lokalną.

Dane z dnia, 9 września 2023r. Artur Słowik