Stacja znajduje się w województwie dolnośląskim.
Jest położona pomiędzy stacjami Jelenia Góra (zachód) i Wałbrzych Główny (wschód).
Perony i tory są w osi wschód-zachód.

Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście przez tory.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronach. Toalet brak. Zapowiedzi megafonowe wygłasza pracownik kolei. Wind brak. Kas biletowych nie ma.

Na stacji Janowice Wielkie zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.

Perony

Na stacji mamy 2 perony boczne jednokrawędziowe.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku zachodnim (Jelenia Góra)

  • Peron 1, po prawej tor nr 2,
  • Peron 2, po lewej tor nr 1.

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa oraz przed linią wzdłuż peronu są ścieżki prowadzące.
Perony są średniej wysokości około 55 cm od pgs.
Peron 1 jest lustrzanym odbiciem peronu 2. Idąc po peronie po jednej stronie mamy tor, a po drugiej metalowy płot.
Przy peronie nr 1, w środkowej części peronu jest zamknięty budynek dworca.

W 1/3 i 2/3 długości peronów są wiaty przystankowe.
Wiaty, latarnie i tablice na peronie są ustawione przy płotku. Uwaga, słupy trakcyjne na peronie nr 1 są przy płotku, natomiast na peronie nr 2 blisko ścieżki prowadzącej.
Na końcu wschodnim każdego z peronów jest zejście prowadzące do przejścia przez tory.

Pociągi w kierunku Wałbrzycha i Wrocławia odjeżdżają z peronu 1, natomiast pociągi w kierunku Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby z peronu nr 2.

Wyjścia z peronów

Na końcu każdego z peronów po stronie wschodniej znajduje się przejście przez tory. Przejście jest w poziomie szyn i jest ze szlabanami.

Z peronu nr 1. Wychodzimy w dwóch miejscach. Idziemy peronem nr 1 do końca peronu po stronie wschodniej, gdy dojdziemy do przejścia przez tory, które jest po lewej stronie, obracamy się w prawo, tyłem do torów i idziemy przed siebie. Po przejściu około 15 m dojdziemy do ulicy. Po prawej stronie jest trawa, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Drugie wyjście z peronu nr 1 jest przy budynku dworca. Dochodzimy do budynku i idziemy wzdłuż niego na wschód. Budynek mamy po swojej prawej stronie. Gdy budynek się skończy skręcamy w prawo i idziemy kilkanaście metrów, aż dojdziemy do ulicy. Idąc chodnikiem w lewo, po przejściu około 50 m dojdziemy do chodnika, którym można przyjść od przejścia przez tory. Po drodze z lewej miniemy trawę, gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Przejście między peronami

Między peronami przechodzimy przez przejście przez tory. Przejście jest w poziomie szyn i jest ze szlabanami.
Idąc peronem nr 2 na wschód, na jego końcu teren opada. Jesteśmy przy przejściu przez tory. Obracamy się 90 stopni w prawo i przechodzimy przez dwa tory. Jesteśmy na końcu peronu nr 1. Jeśli pójdziemy prosto, to dojdziemy do ulicy. Natomiast jeśli skręcimy w prawo to będziemy szli peronem nr 1.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południe od peronów i jest przy peronie nr 1 w jego środkowej części. Budynek dworca na obecną chwilę jest zamknięty.

Wchodząc na dworzec

Stojąc na chodniku przy ulicy, lewym bokiem do budynku dworca, idziemy do końca budynku i skręcamy w chodnik, który biegnie w lewo. Idziemy wzdłuż budynku, który mamy ze swojej lewej strony. Gdy poczujemy, że budynek się skończy, to oznacza, że jesteśmy na peronie nr 1.

Jeśli chcemy przejść na peron nr 2, to obracamy się w prawo i idziemy na wschód peronem nr 1, po ścieżce prowadzącej. Na końcu peronu teren lekko opada. Gdy chodnik się wypłaszczy to oznacza, że jesteśmy przy przejściu przez tory. Obracamy się w lewo i przechodzimy przez dwa tory. Po przejściu torów obracamy się w lewo i idziemy na zachód, wchodząc na peron nr 2.

Warto wiedzieć

Czekając na pociąg, najlepiej ustawić się pomiędzy wiatami, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.
Wysiadając na stacji Janowice Wielkie, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na prawą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.
Przejście przez tory jest w poziomie szyn. Do pokonania są dwa tory.
Przejście jest ze szlabanami.
Przy ulicy jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Michała Stępień i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 10 lutego 2021 r. Artur Słowik