Skrzyżowanie przy filharmonii tworzą ulice: Na południowy – zachód ul. Zwierzyniecka, na północny wschód ul. Franciszkańska, z południowego – wschodu na północny – zachód biegnie ul. Straszewskiego, Oraz na północ ul. Wiślna, która prowadzi do Rynku.

Na skrzyżowaniu tym mamy trzy przystanki tramwajowe. Przy ul. Zwierzynieckiej, przy ul. Franciszkańskiej i ul. Straszewskiego od strony północnej.
przystanki są przed skrzyżowaniem.

Na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Chcąc iść na Rynek Główny musimy dojść do punktu orientacyjnego, czyli na północną część skrzyżowania, gdzie jest kiosk. Przy kiosku jest alejka, którą dojdziemy do ul. Wiślnej. Ulicą tą dojdziemy do płyty rynku.

Drogi z przystanków

Poniżej są opisane drogi, jak dojść z poszczególnych przystanków do punktu orientacyjnego, czyli kiosku.

Z przystanku przy ul. Franciszkańskiej

Przyjeżdżając tramwajem od strony Placu Wszystkich Świętych, po wyjściu z pojazdu jesteśmy na wysepce. Obracamy się w lewo i idziemy zgodnie z kierunkiem jazdy tramwaju. Na końcu wysepki jest krótka pochylnia w dół. Uwaga, z lewej strony jest słupek sygnalizacji tramwajowej. Po zejściu z pochylni jesteśmy na przejściu dla pieszych.

Obracamy się w prawo i przechodzimy przez pas jezdni ulicy Franciszkańskiej.
Po wejściu na chodnik idziemy kilka metrów przed siebie, aż dojdziemy do kiosku.
Jesteśmy w punkcie orientacyjnym. Z tego miejsca droga na Rynek jest opisana poniżej.

Z przystanku przy ul. Zwierzynieckiej

Przyjeżdżając tramwajem od strony Jubilatu, wysiadamy z pojazdu na wysepkę.
Obracamy się w lewo i idziemy zgodnie z kierunkiem jazdy tramwaju. Na końcu wysepki jest krótka pochylnia w dół. Uwaga, z lewej strony jest słupek sygnalizacji tramwajowej. Po zejściu z pochylni jesteśmy na przejściu dla pieszych.

Obracamy się w lewo i przechodzimy przez dwa tory tramwajowe i pas jezdni ulicy Zwierzynieckiej.
Po wejściu na chodnik idziemy kilka kroków przed siebie, czyli w poprzek chodnika, aż dojdziemy do ściany. Jest to budynek Filharmonii.
Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż ściany, którą mamy z lewej strony. Dochodzimy do rogu budynku i skręcamy w lewo.
Idziemy po podłożu z kostki brukowej. Gdy ta się skończy, obracamy się o 90 stopni w prawo. Budynek Filharmonii jest za nami. Idziemy kilka kroków i dochodzimy do przejścia przez ul. Straszewskiego.

Przechodzimy przez pas jezdni, mijamy z lewej wejście na wysepkę, gdzie jest przystanek tramwajowy, następnie idziemy przez dwa tory i kolejny pas jezdni.
Po wejściu na chodnik idziemy przed siebie, aż dojdziemy do krawężnika, za którym jest trawnik. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż tego krawężnika, który jest z naszej lewej strony. W pewnym miejscu trafiamy na słup ogłoszeniowy. Omijamy go z prawej strony i wracamy do lewej, lokalizując krawężnik. Po przejściu kilku metrów dojdziemy do kiosku.
Jesteśmy w punkcie orientacyjnym. Z tego miejsca droga na Rynek jest opisana poniżej.

Z przystanku przy ul. Straszewskiego

Przyjeżdżając tramwajem od strony Teatru Bagatela, wysiadamy z pojazdu na wysepkę.
Obracamy się w lewo i idziemy zgodnie z kierunkiem jazdy tramwaju. Na końcu wysepki jest krótka pochylnia w dół. Uwaga, z lewej strony jest słupek sygnalizacji tramwajowej. Po zejściu z pochylni jesteśmy na przejściu dla pieszych.
Obracamy się w lewo i przechodzimy przez dwa tory tramwajowe i pas jezdni ulicy Straszewskiego.

Po wejściu na chodnik idziemy przed siebie, aż dojdziemy do krawężnika, za którym jest trawnik. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż tego krawężnika, który jest z naszej lewej strony. W pewnym miejscu trafiamy na słup ogłoszeniowy. Omijamy go z prawej strony i wracamy do lewej, lokalizując krawężnik. Po przejściu kilku metrów dojdziemy do kiosku.
Jesteśmy w punkcie orientacyjnym. Z tego miejsca droga na Rynek jest opisana poniżej.

Droga na Rynek

Stojąc w punkcie orientacyjnym, czyli przy kiosku, obracamy się twarzą na północ. Skrzyżowanie mamy za sobą, a kiosk jest z naszej lewej strony.
Lokalizujemy krawężnik po lewej i idziemy alejką asfaltową przy tym krawężniku. W pewnym miejscu podłoże zmieni się z asfaltowego na kostkę. Jesteśmy przy parkingu, który jest z naszej lewej strony. Przechodzimy przez parking oraz ul. Olszańskiego. Wchodzimy w ul. Wiślną. Miejsce to poznamy po tym, że z obu stron będą budynki. Wchodzimy na chodnik z lewej strony i idziemy dalej na północ.

W pewnym miejscu dojdziemy do ulicy, która biegnie w poprzek. Jest to ulica Gołębia. Przechodzimy na drugą stronę i dalej idziemy na północ wzdłuż ul. Wiślnej. Ulica jest z naszej prawej a budynki z lewej. Po drodze mijamy sklep Rossman.

Po przejściu około 80m, dochodzimy do rogu budynku. Jesteśmy na południowo – zachodnim rogu Rynku Głównego, u zbiegu ulic Wiślnej i Św. Anny.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultację i wizję lokalną.

Dofinansowano ze środków Budżetu Miasta Krakowa
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Dane z dnia, 18 grudnia 2022r. Artur Słowik