Będąc na Rynku Głównym i chcąc iść do muzeum Czartoryskich, musimy dojść do północno-wschodniego narożnika Rynku w okolice Kościoła Mariackiego, czyli na zbieg ulic Floriańskiej i Mikołajskiej.

Stojąc odwróconym twarzą na północ, na rogu ulic Mikołajskiej (po prawej) i Floriańskiej (przed nami), Kościół Mariacki mamy za sobą. Idziemy prawą stroną ulicy Floriańskiej na północ. Po przejściu około 80 m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Św. Tomasza.
Przechodzimy tę ulicę i idziemy dalej prosto. Po przejściu kolejnych 100 m dojdziemy do skrzyżowania z ul. Św. Marka. Przechodzimy tę ulicę i dalej idziemy wzdłuż budynku, który jest po naszej prawej stronie. Pod koniec tego budynku jest wejście do restauracji Mc Donald’s.

Gdy budynek się skończy to oznacza, że jesteśmy w okolicy Bramy Floriańskiej, która jest przed nami, a za bramą jest Barbakan.
W tym miejscu obracamy się o 90 stopni w lewo i przechodzimy przez ul. Floriańską. Lokalizujemy róg budynku, tak żeby on był z naszej lewej strony, czyli ul. Floriańska za naszymi plecami, a z prawej jest ul. Pijarów oraz makieta starego miasta.

Idziemy na zachód wzdłuż ul. Pijarów, trzymając się ściany budynku, która jest po naszej lewej stronie.
Po przejściu około 50m, wchodzimy pod most. Jest to łącznik pomiędzy budynkami.
Po minięciu mostu, z lewej strony są drzwi. Jest to wejście do Muzeum Czartoryskich.

Uwaga, dotychczasowe wejście do muzeum od strony ul. Św. Jana, jest nie czynne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultację i wizję lokalną.

Dofinansowano ze środków Budżetu Miasta Krakowa
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Dane z dnia, 9 grudnia 2022r. Artur Słowik