Będąc na Rynku Głównym i chcąc iść na dworzec kolejowy lub autobusowy, musimy dojść do północno-wschodniego narożnika Rynku w okolice Kościoła Mariackiego. Z tego miejsca mamy dwie drogi, przez ul. Floriańską albo przez ul. Szpitalną.

Droga przez ul. Floriańską

Idąc tą drogą będziemy przechodzić obok, kamienic, restauracji w tym
Mc Donald ‘s, Bramy Floriańskiej i punktu informacji turystycznej.
Stojąc odwróconym twarzą na północ, na rogu ulic Mikołajskiej (po prawej) i Floriańskiej (przed nami), Kościół Mariacki mamy za sobą. Idziemy prawą stroną ulicy Floriańskiej na północ. Po przejściu około 80 m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Św. Tomasza. Przechodzimy tę ulicę i idziemy dalej prosto. Po przejściu kolejnych 100 m dojdziemy do skrzyżowania z ul. Św. Marka. Przechodzimy tę ulicę i dalej idziemy wzdłuż budynku, który jest po naszej prawej stronie. Pod koniec tego budynku jest wejście do restauracji Mc Donald’ s.
Gdy budynek się skończy to oznacza, że jesteśmy w okolicy Bramy Floriańskiej, która jest przed nami, a za bramą jest Barbakan.
My skręcamy tak jak budynek w prawo i idziemy chodnikiem na wschód. Z lewej strony będzie wysoki mur oraz ogródek piwny, ale na chodniku nic nie ma. Idziemy tak do końca budynku. W tym miejscu przed nami jest przejście dla pieszych przez ul. Szpitalną.
Po przejściu ulicy idziemy asfaltową alejką, trzymając się prawej strony. Idziemy Plantami. Z prawej strony w niewielkiej odległości jest Teatr Słowackiego, natomiast z lewej w oddali słyszymy ruch na ul. Basztowej, która biegnie równolegle do naszej alejki.
Idąc przez Planty najpierw miniemy alejkę w prawo, która biegnie do Teatru. Następnie po prawej miniemy budkę z punktem informacji turystycznej.
W pewnym momencie podłoże zaczyna opadać. Schodzimy pochylnią do przejścia podziemnego. Na końcu pochylni po lewej stronie przy ścianie są schody w górę, prowadzące na przystanek komunikacji miejskiej.
Początek przejścia podziemnego zlokalizujemy po tym, że trafimy na kratkę ściekową, która jest ułożona w poprzek naszej drogi.
Przechodzimy przejściem podziemnym, gdzie w połowie drogi z prawej strony mamy korytarz. Jest to dojście na przystanek tramwajowy. Po minięciu tego korytarza Trzymamy się prawej strony. Na końcu przejścia trafiamy na schody kamienne w górę. Wchodzimy po schodach i idziemy dalej prosto po chodniku z kostki brukowej. Z prawej strony słyszymy ruch na ul. Lubicz, która lekko opada, a z lewej mijamy budynek poczty. Gdy miniemy budynek z lewej strony będzie duża przestrzeń. Jesteśmy na Pl. Jeziorańskiego. Idziemy dalej na wschód, po południowej stronie tego placu, aż dojdziemy do budynku dworca, który jest przed nami.
Przy budynku dworca skręcamy w lewo (północ) i idziemy prosto. Budynek dworca mamy z naszej prawej strony. Gdy budynek się skończy, po prawej stronie będzie wejście na peron przechodni. Skręcamy w prawo i pochylnią w górę idziemy, aż wejdziemy pod zadaszony peron przechodni. Przed nami będzie płotek, za którym są tory kolejowe.
Idziemy w lewą stronę środkiem peronu, ponieważ z obu stron są filary podtrzymujące zadaszenie. Idziemy, aż trafimy na schody w dół. Jest to zejście do tunelu Magda, którym możemy dostać się do Galerii Krakowskiej, wyjść na perony, albo przejść na drugą stronę dworca w okolicę dworca autobusowego.
Mijając schody z lewej strony trafimy na pochylnię w dół, którą dostaniemy się do dworca podziemnego.

Droga przez ul. Szpitalną

Idąc tą drogą będziemy przechodzić obok Małego Rynku, kamienic, restauracji Szkoły Muzycznej, Teatru Słowackiego i punktu informacji turystycznej.
Stojąc odwróconym twarzą na północ, na rogu ulic Mikołajskiej (po prawej) i Floriańskiej (przed nami), Kościół Mariacki mamy za sobą. Odwracamy się o 90 stopni w prawo i idziemy wzdłuż ul. Mikołajskiej, aż dojdziemy do pierwszej ulicy. Po prawej mamy Mały Rynek. Skręcamy w lewo w ul. Szpitalną i idziemy na północ. Po przejściu około80 m dochodzimy do ul. Św. Tomasza. Przechodzimy przez tę ulicę i idziemy dalej prosto wzdłuż kamienic, aż dojdziemy do kolejnej ulicy. Jest to ul. Św. Marka, przy której jest Akademia Muzyczna. Przechodzimy ulicę i idziemy, aż do końca budynku. W tym miejscu po prawej jest przejście dla pieszych przez ul. Szpitalną.
Po przejściu ulicy idziemy asfaltową alejką, trzymając się prawej strony. Idziemy Plantami. Z prawej strony w niewielkiej odległości jest Teatr Słowackiego, natomiast z lewej w oddali słyszymy ruch na ul. Basztowej, która biegnie równolegle do naszej alejki.
Idąc przez Planty najpierw miniemy alejkę w prawo, która biegnie do Teatru. Następnie po prawej miniemy budkę z punktem informacji turystycznej.
W pewnym momencie podłoże zaczyna opadać. Schodzimy pochylnią do przejścia podziemnego. Na końcu pochylni po lewej stronie przy ścianie są schody w górę, prowadzące na przystanek komunikacji miejskiej.
Na dworzec idziemy tak jak to jest opisane w punkcie nr 1.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje.

Dane z dnia, 16 października 2020 r. Artur Słowik