Będąc na Rynku Głównym i chcąc iść na dworzec autobusowy MDA, musimy dojść do północno-wschodniego narożnika Rynku w okolice Kościoła Mariackiego. Z tego miejsca mamy dwie drogi, przez ul. Floriańską albo przez ul. Szpitalną. Tymi drogami dojdziemy do dworca kolejowego Kraków Główny, na peron przechodni w okolicę Tunelu Magda. Z tego miejsca do dworca autobusowego dojdziemy na kilka sposobów.

Droga przez ul. Floriańską

Stojąc odwróconym twarzą na północ, na rogu ulic Mikołajskiej (po prawej) i Floriańskiej (przed nami), Kościół Mariacki mamy za sobą. Idziemy prawą stroną ulicy Floriańskiej na północ. Po przejściu około 80 m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Św. Tomasza. Przechodzimy tę ulicę i idziemy dalej prosto. Po przejściu kolejnych 100 m dojdziemy do skrzyżowania z ul. Św. Marka. Przechodzimy tę ulicę i dalej idziemy wzdłuż budynku, który jest po naszej prawej stronie. Pod koniec tego budynku jest wejście do restauracji Mc Donald’ s.
Gdy budynek się skończy to oznacza, że jesteśmy w okolicy Bramy Floriańskiej, która jest przed nami, a za bramą jest Barbakan.
My skręcamy tak jak budynek w prawo i idziemy chodnikiem na wschód. Z lewej strony będzie wysoki mur oraz ogródek piwny, ale na chodniku nic nie ma. Idziemy tak do końca budynku. W tym miejscu przed nami jest przejście dla pieszych przez ul. Szpitalną.
Po przejściu ulicy idziemy asfaltową alejką, trzymając się prawej strony. Idziemy Plantami. Z prawej strony w niewielkiej odległości jest Teatr Słowackiego, natomiast z lewej w oddali słyszymy ruch na ul. Basztowej, która biegnie równolegle do naszej alejki.
Idąc przez Planty najpierw miniemy alejkę w prawo, która biegnie do Teatru. Następnie po prawej miniemy budkę z punktem informacji turystycznej.
W pewnym momencie podłoże zaczyna opadać. Schodzimy pochylnią do przejścia podziemnego. Na końcu pochylni po lewej stronie przy ścianie są schody w górę, prowadzące na przystanek komunikacji miejskiej.
Początek przejścia podziemnego zlokalizujemy po tym, że trafimy na kratkę ściekową, która jest ułożona w poprzek naszej drogi.
Przechodzimy przejściem podziemnym, gdzie w połowie drogi z prawej strony mamy korytarz. Jest to dojście na przystanek tramwajowy. Po minięciu tego korytarza Trzymamy się prawej strony. Na końcu przejścia trafiamy na schody kamienne w górę. Wchodzimy po schodach i idziemy dalej prosto po chodniku z kostki brukowej. Z prawej strony słyszymy ruch na ul. Lubicz, która lekko opada, a z lewej mijamy budynek poczty. Gdy miniemy budynek z lewej strony będzie duża przestrzeń. Jesteśmy na Pl. Jeziorańskiego. Idziemy dalej na wschód, po południowej stronie tego placu, aż dojdziemy do budynku dworca, który jest przed nami.
Przy budynku dworca skręcamy w lewo (północ) i idziemy prosto. Budynek dworca mamy z naszej prawej strony. Gdy budynek się skończy, po prawej stronie będzie wejście na peron przechodni. Skręcamy w prawo i pochylnią w górę idziemy, aż wejdziemy pod zadaszony peron przechodni. Przed nami będzie płotek, za którym są tory kolejowe.
Idziemy w lewą stronę środkiem peronu, ponieważ z obu stron są filary podtrzymujące zadaszenie. Idziemy, aż trafimy na schody w dół. Jest to zejście do tunelu Magda, którym możemy dostać się do Galerii Krakowskiej, wyjść na perony, albo przejść na drugą stronę dworca w okolicę dworca autobusowego.
Mijając schody z lewej strony trafimy na pochylnię w dół, którą dostaniemy się do dworca podziemnego.

Droga przez ul. Szpitalną

Stojąc odwróconym twarzą na północ, na rogu ulic Mikołajskiej (po prawej) i Floriańskiej (przed nami), Kościół Mariacki mamy za sobą. Odwracamy się o 90 stopni w prawo i idziemy wzdłuż ul. Mikołajskiej, aż dojdziemy do pierwszej ulicy. Po prawej mamy Mały Rynek. Skręcamy w lewo w ul. Szpitalną i idziemy na północ. Po przejściu około80 m dochodzimy do ul. Św. Tomasza. Przechodzimy przez tę ulicę i idziemy dalej prosto wzdłuż kamienic, aż dojdziemy do kolejnej ulicy. Jest to ul. Św. Marka, przy której jest Akademia Muzyczna. Przechodzimy ulicę i idziemy, aż do końca budynku. W tym miejscu po prawej jest przejście dla pieszych przez ul. Szpitalną.
Po przejściu ulicy idziemy asfaltową alejką, trzymając się prawej strony. Idziemy Plantami. Z prawej strony w niewielkiej odległości jest Teatr Słowackiego, natomiast z lewej w oddali słyszymy ruch na ul. Basztowej, która biegnie równolegle do naszej alejki.
Dalej do dworca na peron przechodni idziemy, tak jak to jest opisane w punkcie nr 1.

Droga od peronu przechodniego do dworca autobusowego MDA

Od miejsca gdzie są schody prowadzące z peronu przechodniego do tunelu Magda możemy iść na kilka sposobów. Przez tunel Magda i ul. Bosacką lub korytarz pod peronem nr 5. Można iść pochylnią przez antresolę lub szerokim przejściem dworca podziemnego.

droga tunelem Magda i ul. Bosacką

W Tunelu Magda nie ma ścieżek prowadzących.
Po zejściu schodami z peronu przechodniego do tunelu Magda, po lewej mamy wejście do Galerii Krakowskiej, przed nami ściana, a my obracamy się w prawo. Idziemy na wschód mijając po kolei po lewej schody na peron nr 1, następnie po obu stronach schody na peron 2 i 3 i po lewej schody na peron nr 4 i 5.
Idąc dalej z lewej strony mijamy korytarz pod peronem nr 5, którym dojdziemy w okolicę antresoli i dworca podziemnego. Ta droga jest opisana w następnym podpunkcie.
Po minięciu korytarza wychodzimy z tunelu Magda.
Idąc przed siebie po lewej stronie mamy oszkloną ścianę płyty dolnej dworca autobusowego, natomiast z prawej niski murek i skarpę w górę z trawą. Idziemy ścieżką prowadzącą, aż dojdziemy do schodów w górę.
Z lewej strony jest wnęka, gdzie znajduje się obok schodów winda.
Po pokonaniu schodów, idziemy prosto, aż dojdziemy do chodnika odchodzącego w lewą stronę, w który skręcamy. Idziemy na północ z lewej strony mijamy róg ulic Bosackiej i Topolowej.
Idziemy wzdłuż ul. Bosackiej, którą mamy z prawej strony, a z lewej jest budynek dworca autobusowego. Gdy trafimy na schody z lewej strony wchodzimy po nich do budynku dworca. Z holu dworca możemy wejść na płytę górną lub zejść klatką schodową albo zjechać windą na płytę dolną.

Droga przez tunel Magda i korytarz pod peronem nr 5

W Tunelu Magda nie ma ścieżek prowadzących.
Po zejściu schodami do tunelu Magda, obracamy się w prawo i idziemy na wschód. Po minięciu po lewej schodów prowadzących na peron nr 5, trzymamy się lewej ściany, gdzie po paru metrach trafimy na korytarz, w który skręcamy.
W korytarzu tym są ścieżki prowadzące, po których się poruszamy.
Idziemy korytarzem na północ. Po drodze z lewej strony miniemy schody w dół, którymi wychodzimy z przystanku dla wysiadających z busów i autobusów. Obok tych schodów jest winda.
Idziemy dalej prosto, aż do momentu gdy ścieżka skręci w lewo.
Wchodzimy na początek antresoli od strony wschodniej. Idziemy na zachód, po przejściu kilku metrów po prawej stronie są schody prowadzące na poziom kas biletowych. Aby z nich skorzystać skręcamy w prawo i po dojściu do barierki obracamy się 90 stopni w prawo. Schodzimy z pierwszego biegu schodów i obracamy się o 180 stopni w lewo i schodzimy drugim biegiem schodów. Po prawej mamy ścieżkę prowadzącą i „małpi gaj wschodni”.
Idziemy ścieżką prowadzącą w prawo, a następnie w lewo. Teraz wchodzimy małpim gajem wschodnim, czyli idziemy do końca pochylni, obracamy się o 180 stopni w prawo i wchodzimy kolejną pochylnią, na której końcu znowu obracamy się o 180 stopni w lewo i wchodzimy ostatnią pochylnią na szerokie przejście dworca podziemnego. Tu trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idąc po ścieżce z prawej strony będziemy mijać drzwi, którymi wychodzimy przed dworzec podziemny.
Idziemy na wschód po obu stronach mamy barierki, za którymi są schody prowadzące do tramwaju podziemnego. Gdy poczujemy, że jesteśmy pod wiaduktem, lokalizujemy filar z prawej strony. Za filarem tym kierujemy się na godz. 2 i po paru metrach dojdziemy do przejścia dla pieszych przez uliczkę wjazdową na płytę dolną dworca autobusowego.
Po przejściu na drugą stronę Kierujemy się na godz. 1 i po przejściu kilku metrów będziemy w okolicy kas biletowych na płycie dolnej dworca.
Będąc pod wiaduktem idziemy prosto, aż dojdziemy do schodów ruchomych w górę.
Po naszej lewej jest przystanek komunikacji miejskiej, a po prawej dolna płyta dworca autobusowego. Wjeżdżamy schodami na górę i kierujemy się w prawo (na godz. 2). Po przejściu kilkunastu metrów dojdziemy do budynku. Idziemy wzdłuż niego, aż do rogu. Teraz skręcamy w prawo, schodząc dwa razy po trzech stopniach. Jesteśmy na chodniku. Po lewej stronie mamy ul. Bosacką, a po prawej budynek dworca autobusowego. Idąc prosto (południe) słyszymy na dole dźwięki z dolnej płyty dworca. W połowie długości budynku napotkamy schody w górę. Jest to wejście do dworca autobusowego.

Przez antresolę

Stojąc przed schodami do tunelu Magda omijamy je z lewej strony mając po prawej murek od zejścia.
Po minięciu murku zaczyna się długa pochylnia w dół. Na końcu pochylni, po prawej stronie, są drzwi na fotokomórkę, którymi wejdziemy na antresolę. Po ominięciu drzwi przechodzimy kilka kroków na prawo mamy ruchome schody na peron nr 1, na lewo windę nr 1 na peron 1, a obok windy kamienne schody w dół prowadząca na poziom -1. W okolice schodów na poziom kas biletowych. Na wprost jest antresola. Idąc antresolą po prawej stronie mamy wejścia do wind nr 1 odpowiednio na perony 2, 3, 4, 5.
Po minięciu windy na peron nr 5, trzymamy się lewej strony. Pod koniec antresoli trafiamy na wnękę z barierką. Skręcamy w lewo i przy barierce w prawo, gdzie trafiamy na schody w dół.

Schodzimy z pierwszego biegu schodów i obracamy się o 180 stopni w lewo i schodzimy drugim biegiem schodów. Po prawej mamy ścieżkę prowadzącą i „małpi gaj wschodni”.
Idziemy ścieżką prowadzącą w prawo, a następnie w lewo. Teraz wchodzimy małpim gajem wschodnim, czyli idziemy do końca pochylni, obracamy się o 180 stopni w prawo i wchodzimy kolejną pochylnią, na końcu, której znowu obracamy się o 180 stopni w lewo i wchodzimy ostatnią pochylnią na szerokie przejście dworca podziemnego. Tu trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Idąc po ścieżce z prawej strony będziemy mijać drzwi, którymi wychodzimy przed dworzec podziemny.
Idziemy na wschód po obu stronach mamy barierki, za którymi są schody prowadzące do tramwaju podziemnego. Gdy poczujemy, że jesteśmy pod wiaduktem, lokalizujemy filar z prawej strony. Za filarem tym kierujemy się na godz. 2 i po paru metrach dojdziemy do przejścia dla pieszych przez uliczkę wjazdową na płytę dolną dworca autobusowego.
Po przejściu na drugą stronę Kierujemy się na godz. 1 i po przejściu kilku metrów będziemy w okolicy kas biletowych na płycie dolnej dworca.
Będąc pod wiaduktem idziemy prosto, aż dojdziemy do schodów ruchomych w górę.
Po naszej lewej jest przystanek komunikacji miejskiej, a po prawej dolna płyta dworca autobusowego. Wjeżdżamy schodami na górę i kierujemy się w prawo (na godz. 2). Po przejściu kilkunastu metrów dojdziemy do budynku. Idziemy wzdłuż niego, aż do rogu. Teraz skręcamy w prawo, schodząc dwa razy po trzech stopniach. Jesteśmy na chodniku. Po lewej stronie mamy ul. Bosacką, a po prawej budynek dworca autobusowego. Idąc prosto (południe) słyszymy na dole dźwięki z dolnej płyty dworca. W połowie długości budynku napotkamy schody w górę. Jest to wejście do dworca autobusowego.

Droga przez dworzec podziemny

Stojąc przed schodami do tunelu Magda omijamy je z lewej strony mając po prawej murek od zejścia.
Po minięciu murku zaczyna się długa pochylnia w dół. Na końcu pochylni, po prawej stronie, są drzwi na fotokomórkę, którymi wejdziemy na antresolę. Po ominięciu drzwi przechodzimy kilka kroków na prawo mamy ruchome schody na peron nr 1, na lewo windę nr 1 na peron 1, a obok windy kamienne schody w dół prowadząca na poziom -1.

Schodzimy po tych schodach i trzymamy się ściany po lewej stronie. Idziemy prosto, aż trafimy na ścieżkę prowadzącą prawo-lewo. Skręcamy w prawo i idziemy ścieżką do momentu gdy ścieżka odchodzi na boki. Idąc ścieżką w prawo dojdziemy do małpiego gaju zachodniego, w lewo ścieżka idzie do ściany. Idziemy tą ścieżką i skręcamy przy ścianie w prawo. Przez całe przejście główne idziemy trzymając się ściany po lewej stronie.
Przechodząc przejściem głównym idziemy w poprzek peronów, które są nad nami i po drodze będziemy mijać wyjścia na perony 2, 3, 4 i 5. Po lewej stronie, na perony, wychodzimy przez drzwi na fotokomórkę.
Na końcu przejścia trafimy na ścieżkę prowadzącą w prawo. Skręcamy w prawo i idziemy do momentu gdy po lewej będą drzwi na fotokomórkę (harmonijkowe) , którymi wychodzimy po stronie wschodniej dworca. Po obu stronach mamy barierki, za którymi są schody do tramwaju podziemnego. Na dworzec autobusowy idziemy tak jak to jest opisane w punktach 3.2. i 3.3.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje.

Dane z dnia, 16 października 2020 r. Artur Słowik