Przystanki tramwajowe Jubilat skonstruowane są w ten sposób, że wysiadając z tramwaju, znajdujemy się na wysepce, chodniku. Uwaga, przed nami jest pas jezdni.

Dojście z przystanku do mostu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Dworca Głównego lub Rynku, wysiadamy na wysepkę, chodnik przy ul. Zwierzynieckiej. Idziemy w kierunku jazdy tramwaju, dochodzimy do przejścia dla pieszych. Przejście jest z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Obracamy się o 90 stopni w lewo i przechodzimy przez dwa tory tramwajowe i jeden pas ulicy Zwierzynieckiej. Na chodniku kierujemy się „na godzinę 2:00”, po przejściu kilku metrów dochodzimy do przejścia dla pieszych. Przechodzimy przez ulicę i skręcamy w lewo wchodząc na most.

Przyjeżdżając od strony Salwatora wysiadamy na wysepkę, chodnik przy ulicy Kościuszki. Idziemy w kierunku jazdy tramwaju, dochodzimy do przejścia dla pieszych i obracamy się 90 stopni w prawo. Przejście jest z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Przechodzimy przez pas ulicy Kościuszki i kierujemy się na „godzinę 10:00”. Po przejściu kilku metrów po lewej (od strony ulicy) będzie bariera energochłonna. Tu skręcamy lekko w prawo i wchodzimy na most.

Droga od mostu

Po przejściu przez most Dębnicki po prawej stronie dojedziemy do kiosku. Z tego miejsca możemy iść dwiema drogami. Przez Rynek Dębnicki lub Wały Wiślane.

Droga przez Wały

Przy kiosku skręcamy w prawo, obchodzimy kiosk i jeszcze raz skręcamy w prawo (na godzinę 2). Na Wały wchodzimy chodnikiem, którym dojdziemy do muru. Teraz lekko skręcamy w lewo (mur po prawej). Idziemy około 300 m górnym poziomem Wałów. W połowie naszej drogi będzie lekka pochylnia w górę. Mur po prawej stronie się skończy, a za nim będą schody w dół na niższy poziom Wałów.

Za pochylnią podłoże zmieni się z kostki brukowej na asfaltowe. Po lewej stronie jest mur, a po prawej skarpa w dół, za którą jest niższy poziom Wałów i rzeka.
Po przejściu około 150 m od pochylni, po lewej stronie alejki, będą schody w dół prowadzące na chodnik przy przejściu dla pieszych.
Miejsce, gdzie są schody, możemy rozpoznać po tym, iż w tym miejscu alejka zacznie opadać.
Gdy wyczujemy obniżenie terenu obracamy się o 90 stopni w lewo i schodzimy w dół.

Stojąc tyłem do schodów kierujemy się (na godzinę 1) i dochodzimy do przejścia przez ul. Tyniecką. Przejście jest z sygnalizacją świetlną, dźwiękową i wibracyjną.

Po pokonaniu przejścia skręcamy w prawo i idziemy ok.50 m. Gdy trafimy na mur odchodzący w lewo kierujemy się „na godzinę 10:00” aż dojdziemy do ogrodzenia. Idziemy wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do furtki. Miejsce to poznamy po „guzkach”( pas integracyjny) na chodniku. Furtka jest koloru jaskrawożółta.

Droga przez Rynek Dębnicki

Przy kiosku kierujemy się na „godzinę „2:00” i idziemy aż trafimy na murek. Teren się obniża. Wchodzimy w ul. Madalińskiego, ulica jest po naszej lewej stronie, a murek po prawej. Idziemy na zachód, po prawej będziemy mijać kamienice. Po przejściu ok. 60 m chodnik łukiem skręca w lewo. Przechodzimy kolejne 40 m i jesteśmy koło kaplicy, tu chodnik łukiem skręca w prawo.

Uwaga, za kaplicą jest uliczka, którą przechodzimy. Po przejściu uliczki idziemy na zachód ok. 150 m. Po drodze po prawej stronie mijamy kamienice z wejściami do sklepów, a po lewej Rynek Dębnicki. Dochodzimy do końca chodnika, z prawej mijamy schody z Wałów Wiślanych , a po lewej mamy przejście przez ulicę Tyniecką.
Dalej postępujemy tak jak jest opisane w punkcie 2.1.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej i Piotra Tarasewicza za konsultacje.

Dane z dnia, 27 marca 2020 r. Artur Słowik