Skrzyżowanie przy Lubicz znajduje się pomiędzy przystankami Teatr Słowackiego (zachód) i Rondo Mogilskie (wschód). Skrzyżowanie ma kształt litery T.
Ulica Lubicz biegnie ze wschodu na zachód. Ulica Rakowicka odchodzi na północ.

Wysiadając na przystanku Lubicz musimy dojść do północno-zachodniego narożnika skrzyżowania.
Z tego miejsca będą opisane drogi do dworca kolejowego i autobusowego.

Przyjeżdżając od zachodu

Ten przystanek obsługują autobusy i tramwaje. Z autobusu i z tramwaju wysiadamy na pas jezdni i musimy wejść na chodnik.
Stojąc na chodniku, obracany się w lewo i idziemy kilka metrów, aż dojdziemy do przejścia dla pieszych. Obracamy się 90 stopni w lewo i przechodzimy przez ul. Lubicz, gdzie na środku ulicy są tory tramwajowe. Po wejściu na chodnik, idziemy kilka kroków przed siebie, aż dojdziemy do budynku, który jest przed nami.

Przyjeżdżając od wschodu

Ten przystanek obsługują autobusy i tramwaje. Z autobusu i z tramwaju wysiadamy na pas jezdni i musimy wejść na chodnik.
Stojąc na chodniku, obracamy się w lewo i idziemy na zachód trzymając się budynku po prawej stronie. Gdy budynek się skończy kierujemy się na godz. 1 i po kilku krokach dochodzimy do przejścia dla pieszych. Przechodzimy przez ulicę Rakowicką, na środku ulicy są tory tramwajowe. Będąc na chodniku skręcamy lekko w lewo i dochodzimy do rogu budynku, który jest po prawej stronie. Po lewej mamy przejście przez ulicę Lubicz.

Z przystanku przy Rakowickiej

Ten przystanek obsługują tramwaje. Po wyjściu z tramwaju jesteśmy na ulicy. Przechodzimy na chodnik i obracamy się w lewo. Po prawej stronie mamy budynek. Idziemy wzdłuż budynku, aż dojdziemy do rogu, gdzie skręcamy w prawo.

Droga do przychodni

Stojąc tyłem do ul. Rakowickiej po lewej ul. Lubicz idziemy na zachód. Trzymamy się budynku, który jest po naszej prawej stronie. Idziemy tak, aż dojdziemy do rogu budynku. Po drodze trafimy na schodek z podjazdem prowadzący do apteki. Następnie będziemy szli obok długiego stopnia. Gdy dojdziemy do rogu budynku skręcamy w prawo. Po lewej będziemy mieli ul. Zygmunta Augusta, a po prawej budynek.
Idziemy na północ trzymając się ściany budynku. Po przejściu kilku metrów, trafiamy na drzwi. Jest to wejście do przychodni.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 16 stycznia 2022 r. Marek Dziamski, Paweł Podolski i Artur Słowik