Przyjeżdżając autobusem lub tramwajem na przystanek Rondo Grunwaldzkie od strony Dworca Głównego w Krakowie, Starego Miasta czy Nowej Huty wysiadamy z pojazdu i obracamy się w prawo idąc w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Idziemy szerokim chodnikiem. Po prawej stronie przy krawężniku jest pas integracyjny zrobiony z guzków. Idziemy, aż pas się skończy. Jesteśmy przy przejściu dla pieszych. Z prawej strony możemy przejść przez torowisko, ale my idziemy w poprzek przejścia dochodząc do krawężnika, który jest przed nami. Obracamy się w lewo i idziemy do końca chodnika, gdzie będzie przejście przez pasy. Z tego miejsca będzie opisana wspólna droga do Centrum.

Przyjeżdżając autobusem lub tramwajem od strony Łagiewnik czy Borku Fałęckiego wysiadamy z pojazdu i obracamy się w lewo. Idziemy w kierunku jazdy po szerokim chodniku. Z lewej strony przy krawężniku jest pas integracyjny zrobiony z guzków.
Idziemy do końca chodnika, trafiając na krawężnik przed nami.

Obracamy się w lewo i na zielonym świetle przechodzimy przez dwa tory tramwajowe. Idziemy trzymając się krawężnika z prawej strony. Po przejściu kilku metrów dochodzimy do przejścia przez pasy. Z tego miejsca będzie opisana droga do Centrum.

Droga do Centrum

Stoimy przed przejściem dla pieszych, za nami są tory tramwajowe. Przejście jest sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
Na zielonym świetle przechodzimy przez szeroki pas jezdni i wchodzimy na chodnik. Idziemy prosto w poprzek chodnika, dochodząc do krawężnika, który jest przed nami. Za krawężnikiem jest trawa.

Obracamy się w prawo i idziemy trzymając się tego krawężnika. Po drodze z lewej będą schody w dół. Omijamy te schody i idziemy tak jak biegnie krawężniki, który w pewnym miejscu skręca w lewo.

Teraz idziemy na północ. Z prawej strony mamy ul. Konopnickiej. Po przejściu kilkunastu metrów chodnik i krawężnik lekko skręci w lewo. Idziemy teraz z górki. Z prawej strony jest ul. Barska, wzdłuż której będziemy szli, aż do skrzyżowania z ul. Madalińskiego.

Po zejściu z górki dochodzimy do uliczki, która odchodzi w lewo. Przechodzimy przez uliczkę i wchodzimy na chodnik.

Idziemy chodnikiem, gdzie z lewej strony są budynki a z prawej trawnik, na którym co kilka metrów są drzwi.

W pewnym miejscu dochodzimy do ul. Pułaskiego, która odchodzi w lewo.

Przechodzimy ulicę i idziemy dalej ulicą Barską. Po przejściu około 200 m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Madalińskiego.
Miejsce to rozpoznamy po tym, że budynek z lewej strony się skończy.

W tym miejscu obracamy się w lewo i idziemy na zachód.
Z lewej strony mamy ścianę a z prawej
ul. Madalińskiego.
Idziemy tak, aż do momentu, gdzie ściana lekko odchodzi w lewą stronę. W tym miejscu są drzwi do sklepu.

Stajemy tyłem do tych drzwi i podchodzimy do krawężnika. Przechodzimy przez ul. Bałuckiego. Przed nami jest plac Rynku Dębnickiego.
Idąc od przejścia chodnikiem lekko w prawo, po paru metrach, gdy dojdziemy do ul. Tynieckiej, skręcamy w lewo wzdłuż ulicy i idziemy na zachód. Po przejściu kilku metrów dojdziemy do przystanku autobusowego. Na tym przystanku zatrzymują się autobusy przyjeżdżające z Tyńca oraz Podgórek Tynieckich i jadące w kierunku Ronda Grunwaldzkiego.
Idziemy dalej i po przejściu około 15 m dojdziemy do uliczki jednokierunkowej oraz betonowego słupa. Samochody po tej uliczce jadą z lewej strony.

Przechodzimy przez uliczkę i idziemy prosto na zachód. Z prawej strony na łuku chodnika są słupki
z łańcuchami. Z lewej strony przed rogiem budynku są schody w dół.

Idziemy wzdłuż ul. Tynieckiej. Z lewej strony mijamy budynki mieszkalne a z prawej jest ul. Tyniecka.
W pewnym miejscu dojdziemy w okolicę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
Mijamy przejście i idziemy ok.50 m. Gdy trafimy na mur odchodzący w lewo kierujemy się „na godzinę 10:00” aż dojdziemy do ogrodzenia. Idziemy wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do furtki. Miejsce to poznamy po „guzkach”( pas integracyjny) na chodniku. Furtka jest koloru jaskrawożółta.
Przechodzimy przez furtkę i idziemy prosto chodnikiem w stronę południową. Z lewej strony mamy część ogrodu, a z prawej miniemy chodnik odchodzący na zachód, którym dojdziemy do uliczki wjazdowej na parking szkolny.
Po minięciu chodnika w bok trzymamy się prawej strony, gdzie jest trawnik i w niewielkiej odległości budynek Centrum (skrzydło północne). Idąc chodnikiem trafimy na pas integracyjny, który jest usytuowany w poprzek chodnika , skręcamy nim w prawo i dochodzimy do schodów w górę. Przed schodami znajduje się pas integracyjny.

Z lewej strony schodów znajduje się żółta barierka. Przed schodami w lewą stronę odchodzi pochylnia dla wózków. Po wejściu schodami, przed nami są drzwi, którymi wchodzimy do budynku przy portierni. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się pas integracyjny.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Lucynie Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną

Opis z dnia, 16 maja 2021 r. Artur Słowik