Przyjeżdżając autobusem na przystanek Konopnickiej od strony Dworca Głównego w Krakowie, AGH czy Rynku wysiadamy za Mostem Dębnickim i musimy zejść na dół na uliczkę przy kamienicy.

Przyjeżdżając autobusem od strony Ronda Grunwaldzkiego czy Matecznego wysiadamy po drugiej stronie ulicy i musimy przejść pod ulicą, przejściem podziemnym w okolicę kamienicy.

Dojście do kamienicy

Drogi do Centrum będą opisane od kamienicy.

Od przystanku przy kamienicy

Po przejechaniu Mostu Dębnickiego wysiadamy z autobusu na chodnik. Do Centrum możemy iść trzema drogami. Chcąc iść przez ul. Powroźniczą i Rynek Dębnicki, obracamy się w lewo i idziemy chodnikiem na południe, w kierunku jazdy autobusu. Lokalizujemy murek z prawej strony. Za murkiem są schody do przejścia podziemnego. Idziemy prosto, po drodze trafiamy na słup ogłoszeniowy, który omijamy lewą stroną. Za słupem idziemy dalej wzdłuż murku, aż dojdziemy do miejsca gdzie murek skręci w lewo, czyli będzie przed nami. Omijamy murek i za nim obracamy się w prawo. Uwaga przed nami są schody w dół.

Schodzimy schodami i z prawej mamy schody z przejścia podziemnego. Idziemy kilka kroków przed siebie i wchodzimy na chodnik. Przed nami jest kamienica. Z tego miejsca będzie opisana droga przez ul. Powroźniczą.

Chcąc iść z tego przystanku drogami przez Wały Wiślane lub przez ul. Madalińskiego, po wyjściu z autobusu lokalizujemy wiatę przystankową. Stojąc przy wiacie obracamy się twarzą na południe czyli w kierunku jazdy autobusu. Idziemy trzymając się prawej strony, aż dojdziemy do miejsca gdzie jest wolna przestrzeń. Obracamy się w prawo i robimy kilka kroków. Z lewej strony mamy schody wyprowadzające nas z przejścia podziemnego. Obracamy się w prawo i idziemy pochylnią w dół. Wzdłuż pochylni na środku jest metalowa barierka. Po zejściu z pochylni obracamy się w lewo i idziemy, aż do ściany kamienicy.
Z tego miejsca będą opisane drogi przez wały wiślane lub ul. Madalińskiego.

Z przystanku po drugiej stronie ulicy

Przyjeżdżając autobusem na przystanek po drugiej stronie ulicy, czyli od Ronda Grunwaldzkiego czy Matecznego, wysiadamy z autobusu i idziemy w kierunku jazdy. Po prawej stronie będzie murek, za którym są schody do przejścia podziemnego. Idziemy do momentu, gdy murek się skończy. Obracamy się o 180 stopni w prawo (obchodząc murek) i schodzimy schodami do przejścia.

Jeśli od przystanku pójdziemy prosto dojdziemy do słupa ogłoszeniowego. W tym miejscu obracamy się o 180 stopni i kierujemy się na godz. 11. Po przejściu kilku kroków dojdziemy do schodów.

Do tego samego przejścia możemy zejść schodami, które są na końcu przystanku. Stojąc przy wiacie obracamy się twarzą na południe (wiata po naszej lewej stronie). Idziemy i lokalizujemy murek z naszej lewej strony. Dochodząc do końca murku obracamy się o 180 stopni w lewo i obchodzimy murek, dochodząc do schodów w dół. Schodzimy schodami do przejścia. Uwaga na tych schodach są prowadnice dla wózków.

Stojąc w przejściu podziemnym obracamy się tyłem do ściany. Po obu stronach mamy schody w górę. Idziemy przejściem podziemnym pod ul. Konopnickiej i dochodzimy do końca korytarza, trafiając na ścianę. Z obu stron mamy schody w górę.

Chcąc iść przez ul. Powroźniczą i Rynek Dębnicki obracamy się w lewo i wychodzimy schodami na górę. Po pokonaniu dwóch biegów schodów
obracamy się w prawo i wchodzimy na chodnik przy kamienicy. Z tego miejsca będzie opisana droga przez ul. Powroźniczą.

Chcąc iść przez Wały Wiślane lub ul. Madalińskiego, stojąc w przejściu podziemnym obracamy się w prawo i wychodzimy trzema biegami schodów. Stojąc na górze, z prawej strony mamy wyjście na przystanek autobusowy. Idziemy przed siebie kilka kroków trafiając na pochylnię w dół. Na całej długości pochylni, na środku jest metalowa barierka.
Schodzimy pochylnią w dół i na jej końcu obracamy się w lewo. Teraz idziemy kilka kroków, aż dojdziemy do ściany kamienicy. Z tego miejsca będą opisane drogi przez wały lub ul. Madalińskiego.

Droga przez ul. Powroźniczą

Stojąc przy kamienicy twarzą zwróconym na południe, z prawej ściana budynku, idziemy chodnikiem, aż do momentu gdzie kamienica się skończy. Na rogu budynku skręcamy w prawo. Idziemy chodnikiem na zachód. Z lewej strony mamy uliczkę a z prawej mijamy ściany budynków oraz bramę wjazdową. W pewnym miejscu dochodzimy do rogu budynku. Obracamy się w prawo i idziemy chodnikiem na północ. Lokalizujemy krawężnik z lewej strony. Za krawężnikiem jest trawa.

Idziemy tak aż usłyszymy kiosk z lewej i poczujemy laską chodnik w lewo. Skręcamy w lewo i wchodzimy małą pochylnią w górę. Z lewej strony mijamy kiosk.
Uwaga, z prawej strony pochylni jest schodek i betonowy kwietnik, dlatego należy trzymać się lewej strony.
Po minięciu kiosku dochodzimy do ul. Barskiej.

Przechodzimy przez ulicę i idziemy przed siebie czyli na zachód. Z lewej strony mamy ścianę a z prawej
ul. Madalińskiego.
Idziemy tak, aż do momentu, gdzie ściana lekko odchodzi w lewą stronę. W tym miejscu są drzwi do sklepu.

Stajemy tyłem do tych drzwi i podchodzimy do krawężnika. Przechodzimy przez ul. Bałuckiego. Przed nami jest plac Rynku Dębnickiego.
Idąc od przejścia chodnikiem lekko w prawo, po paru metrach, gdy dojdziemy do ul. Tynieckiej, skręcamy w lewo wzdłuż ulicy i idziemy na zachód. Po przejściu kilku metrów dojdziemy do przystanku autobusowego. Na tym przystanku zatrzymują się autobusy przyjeżdżające z Tyńca oraz Podgórek Tynieckich i jadące w kierunku Ronda Grunwaldzkiego.
Idziemy dalej i po przejściu około 15 m dojdziemy do uliczki jednokierunkowej oraz betonowego słupa. Samochody po tej uliczce jadą z lewej strony.

Przechodzimy przez uliczkę i idziemy prosto na zachód. Z prawej strony na łuku chodnika są słupki
z łańcuchami. Z lewej strony przed rogiem budynku są schody w dół.

Idziemy wzdłuż ul. Tynieckiej. Z lewej strony mijamy budynki mieszkalne a z prawej jest ul. Tyniecka.
W pewnym miejscu dojdziemy w okolicę przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
Mijamy przejście i idziemy ok.50 m. Gdy trafimy na mur odchodzący w lewo kierujemy się „na godzinę 10:00” aż dojdziemy do ogrodzenia. Idziemy wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do furtki. Miejsce to poznamy po „guzkach”( pas integracyjny) na chodniku. Furtka jest koloru jaskrawożółta.
Przechodzimy przez furtkę i idziemy prosto chodnikiem w stronę południową. Z lewej strony mamy część ogrodu, a z prawej miniemy chodnik odchodzący na zachód, którym dojdziemy do uliczki wjazdowej na parking szkolny.
Po minięciu chodnika w bok trzymamy się prawej strony, gdzie jest trawnik i w niewielkiej odległości budynek Centrum (skrzydło północne). Idąc chodnikiem trafimy na pas integracyjny, który jest usytuowany w poprzek chodnika , skręcamy nim w prawo i dochodzimy do schodów w górę. Przed schodami znajduje się pas integracyjny.

Z lewej strony schodów znajduje się żółta barierka. Przed schodami w lewą stronę odchodzi pochylnia dla wózków. Po wejściu schodami, przed nami są drzwi, którymi wchodzimy do budynku przy portierni. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się pas integracyjny.

Droga przez Wały Wiślane

Stojąc przy kamienicy z lewej strony ściana idziemy na północ. Po przejściu kilkunastu metrów dochodzimy do rogu budynku. Tu jest wejście do apteki. Przed nami jest przejście przez ul. Madalińskiego.
Uwaga, ul. Madalińskiego jest jednokierunkowa i samochody jadą z naszej prawej strony. Przejście to jest niebezpieczne, ponieważ słabo słychać nadjeżdżające samochody bo jest duży ruch na ulicy z prawej strony.
Przechodzimy przez ulicę i dochodzimy do krawężnika i murku, który jest przed nami.

Przy murku obracamy się w prawo i idziemy trzymając się tego murku. Gdy murek skręci w lewo, skręcamy tak jak on. Z prawej strony mamy dużą przestrzeń. Idziemy na północ, aż dojdziemy do wąskiego chodnika. Z prawej strony miniemy kiosk.

Na wały wchodzimy chodnikiem, którym dojdziemy do muru. Teraz lekko skręcamy w lewo (mur po prawej). Idziemy około 30 m górnym poziomem wałów. W połowie naszej drogi będzie lekka pochylnia w górę. Mur po prawej stronie się skończy, a za nim będą schody w dół na niższy poziom wałów.

Za pochylnią podłoże zmieni się z kostki brukowej na asfaltowe. Po lewej stronie jest mur, a po prawej skarpa w dół, za którą jest niższy poziom wałów i rzeka.
Po przejściu około 150 m od pochylni, po lewej stronie alejki, będą schody w dół prowadzące na chodnik przy przejściu dla pieszych. Schody znajdują się w miejscu, gdzie kończy się mur.
Miejsce, gdzie są schody, możemy rozpoznać po tym, iż w tym miejscu alejka zacznie opadać.
Gdy wyczujemy obniżenie terenu obracamy się o 90 stopni w lewo i schodzimy w dół.

Stojąc tyłem do schodów kierujemy się (na godzinę 1) i dochodzimy do przejścia przez ul. Tyniecką. Przejście jest z sygnalizacją świetlną, dźwiękową i wibracyjną.

Po pokonaniu przejścia skręcamy w prawo i idziemy ok.50 m. Gdy trafimy na mur odchodzący w lewo kierujemy się „na godzinę 10:00” aż dojdziemy do ogrodzenia. Idziemy wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do furtki. Miejsce to poznamy po „guzkach”( pas integracyjny) na chodniku. Furtka jest koloru jaskrawożółta.

Przechodzimy przez furtkę i idziemy prosto chodnikiem w stronę południową. Z lewej strony mamy część ogrodu, a z prawej miniemy chodnik odchodzący na zachód, którym dojdziemy do uliczki wjazdowej na parking szkolny.
Po minięciu chodnika w bok trzymamy się prawej strony, gdzie jest trawnik i w niewielkiej odległości budynek Centrum (skrzydło północne). Idąc chodnikiem trafimy na pas integracyjny, który jest usytuowany w poprzek chodnika , skręcamy nim w prawo i dochodzimy do schodów w górę. Przed schodami znajduje się pas integracyjny.

Z lewej strony schodów znajduje się żółta barierka. Przed schodami w lewą stronę odchodzi pochylnia dla wózków. Po wejściu schodami, przed nami są drzwi, którymi wchodzimy do budynku przy portierni. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się pas integracyjny.

Droga przez ulicę Madalińskiego

Stojąc przy kamienicy z lewej strony ściana, idziemy na północ. Po przejściu kilkunastu metrów dochodzimy do rogu budynku. Tu jest wejście do apteki. Przed nami jest przejście przez ul. Madalińskiego.
Uwaga, ul. Madalińskiego jest jednokierunkowa i samochody jadą z naszej prawej strony. Przejście to jest niebezpieczne, ponieważ słabo słychać nadjeżdżające samochody bo jest duży ruch na ulicy z prawej strony.
Przechodzimy przez ulicę i dochodzimy do murku, który jest przed nami.

Stojąc przy murku obracamy się w lewo i idziemy na zachód.
Wchodzimy w ul. Madalińskiego, ulica jest po naszej lewej stronie, a murek po prawej. Idziemy na zachód, po prawej będziemy mijać kamienice. Po przejściu ok. 60 m chodnik łukiem skręca w lewo. Przechodzimy kolejne 40 m i jesteśmy koło kaplicy, tu chodnik łukiem skręca w prawo.

Uwaga, za kaplicą jest uliczka, którą przechodzimy. Po przejściu uliczki idziemy na zachód ok. 200 m. Po drodze po prawej stronie mijamy kamienice z wejściami do sklepów, a po lewej Rynek Dębnicki. Dochodzimy do końca chodnika, z prawej mijamy schody z wałów wiślanych , a po lewej mamy przejście przez ulicę Tyniecką.
Obracamy się w lewo i przechodzimy przez ulicę.
Przejście jest z sygnalizacją świetlną, dźwiękową i wibracyjną.

Po pokonaniu przejścia skręcamy w prawo i idziemy ok.50 m. Gdy trafimy na mur odchodzący w lewo kierujemy się „na godzinę 10:00” aż dojdziemy do ogrodzenia. Idziemy wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do furtki. Miejsce to poznamy po „guzkach”( pas integracyjny) na chodniku. Furtka jest koloru jaskrawożółta.

Przechodzimy przez furtkę i idziemy prosto chodnikiem w stronę południową. Z lewej strony mamy część ogrodu, a z prawej miniemy chodnik odchodzący na zachód, którym dojdziemy do uliczki wjazdowej na parking szkolny.
Po minięciu chodnika w bok trzymamy się prawej strony, gdzie jest trawnik i w niewielkiej odległości budynek Centrum (skrzydło północne). Idąc chodnikiem trafimy na pas integracyjny, który jest usytuowany w poprzek chodnika , skręcamy nim w prawo i dochodzimy do schodów w górę. Przed schodami znajduje się pas integracyjny.

Z lewej strony schodów znajduje się żółta barierka. Przed schodami w lewą stronę odchodzi pochylnia dla wózków. Po wejściu schodami, przed nami są drzwi, którymi wchodzimy do budynku przy portierni. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się pas integracyjny.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Lucynie Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną

Opis z dnia, 14 maja 2021 r. Artur Słowik