Na przystanki autobusowe ruda dworzec PKP od strony Halemby, nowego Bytomia przyjeżdżamy i wysiadamy przy wieżowcu. Natomiast jadąc od strony
Zabrza, Bytomia, Orzegowa i Goduli przyjedziemy i wysiądziemy naprzeciwko wieżowca.

Opis drogi

Wysiadając na przystanku przy wieżowcu, po wyjściu z pojazdu obracamy się o 90 stopni w lewo. Idziemy chodnikiem około 25 m., aż dojdziemy do przejścia dla pieszych. Po lewej stronie jest przejście, a po prawej budka z pieczywem.

Przyjeżdżając na przystanek na przeciwko wieżowca po wyjściu z pojazdu obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy około 10 m., aż dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przejście jest z sygnalizacją świetlną. Po przejściu na drugą stronę ulicy, na wprost mamy budkę z pieczywem. Obracamy się 90 stopni w lewo.

Stojąc przy budce z pieczywem po prawej, przejście po lewej, idziemy chodnikiem na północ. Po lewej stronie co kilkanaście metrów są drzewa. Po prawej stronie są budynki. Uwaga: przy pierwszym budynku są schody prowadzące do sklepów. Idziemy chodnikiem aż do ulicy. Uwaga przed ulicą na środku chodnika jest drzewo. Przechodzimy ulicą i idziemy chodnikiem dalej na północ. Po drodze mijamy pocztę. Za pocztą będzie kolejna ulica. Po przejściu ulicy idziemy wzdłuż budynku, który jest po prawej. Gdy budynek się skończy, będzie wjazd, wyczujemy to, bo podłoże zmieni się na kostkę brukową. Po minięciu wjazdu trzymamy się lewej strony. Po prawej stronie mijamy wolno stojący sklep. W pewnym miejscu dochodzimy do przejścia dla pieszych. Obracamy się 90 stopni w lewo i przechodzimy ulicę. Po przejściu ulicy przed nami jest wejście do sklepu. W tym miejscu obracanym się w prawo i idziemy chodnikiem na północ. Po drodze mijamy wjazd na parking do hotelu, a następnie z lewej strony będzie budynek restauracji. Po prawej stronie jest parking. Uwaga: pod koniec budynku trafiamy na schody prowadzące do niego. Omijamy schody i idziemy trzymając się z lewej strony ściany budynku, aż dojdziemy do jego rogu.

Stojąc przy rogu budynku, przed nami jest uliczka, za którą jest płot i tory kolejowe. W tym miejscu obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż budynku. Idziemy w kierunku dworca na zachód. Po prawej stronie mamy uliczkę dojazdową do dworca, a po lewej ścianę budynku. Po kilkunastu metrach budynek się kończy i jest niski murek. Idziemy wzdłuż murku, gdy chodnik z murkiem skręca lekko w lewo, schodzimy z niego i idziemy prosto. Przechodzimy przez parking. Gdy podłoże zmieni się z asfaltowego na kostkę brukową, oznacza to, że minęliśmy parking, a po prawej będziemy mieli ścianę budynku dworca. Idziemy prosto wzdłuż ściany, aż dojdziemy do drzwi prowadzących do holu dworcowego.

Warto wiedzieć

Można z przystanków iść drógą stroną ulicy, ale nie zaleca się tej drogi, ponieważ jest trudniejsza i jest więcej przeszkód do omijania.
Idąc chodnikiem przed pierwszą ulicą, na środku jest drzewo.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Lucynie Zaleskiej i Bożenie Słowik za konsultacje i wizję lokalną.

dane z dnia, 18 czerwca 2020 r. Paweł Podolski, Artur Słowik