Na przystanki autobusowe ruda dworzec PKP od strony Halemby, Kochłowic, Wirku i nowego Bytomia przyjeżdżamy autobusami nr 39, 118, 230 i wysiadamy przy sklepie Aldi naprzeciwko biedronki. Natomiast jadąc od strony
Zabrza, Bytomia, Orzegowa i Goduli przyjedziemy i wysiądziemy przy sklepie Biedronka.

Wysiadając na przystanku przy sklepie Aldi, po wyjściu z pojazdu obracamy się o 90 stopni w prawo. Idziemy chodnikiem. Po prawej stronie mamy ulicę. W pewnym miejscu natrafiamy na pas trawy, który oddziela nas od ulicy. Idziemy, aż trawa się skończy. Obracamy się w prawo i przechodzimy ulicę przez przejście dla pieszych na drugą stronę. Obracamy się w lewo i idziemy na zachód. Z lewej strony mamy trawę, która nas oddziela od ulicy. Dochodzimy do uliczki. Przechodzimy ją na drugą stronę i idziemy dalej prosto. W pewnym miejscu przy krawężniku trafimy na polę uwagi, guzki wzdłuż krawężnika. Jesteśmy na przystanku autobusowym w przeciwnym kierunku czyli przy Biedronce.

Przyjeżdżając na przystanek przy Biedronce po wyjściu z pojazdu obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy na zachód.
Od tego miejsca jest jedna droga na dworzec kolejowy.

Idziemy na zachód. Po prawej stronie mijamy wiatę przystankową. Z lewej strony jest barierka, która oddziela nas od ulicy. W pewnym miejscu chodnik skręca w prawo.
Skręcamy tak jak chodnik i trzymamy się lewej strony. Idziemy wzdłuż trawy. Gdy ta się skończy obracamy się w lewo i przechodzimy przez ulicę i parking. Wchodzimy na chodnik. Przed nami jest budynek restauracji. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż budynku. Uwaga: pod koniec budynku trafiamy na schody prowadzące do niego. Omijamy schody i idziemy trzymając się z lewej strony ściany budynku, aż dojdziemy do jego rogu.

Stojąc przy rogu budynku, przed nami jest uliczka, za którą jest płot i tory kolejowe. W tym miejscu obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż budynku. Idziemy w kierunku dworca na zachód. Po prawej stronie mamy uliczkę dojazdową do dworca, a po lewej ścianę budynku. Po kilkunastu metrach budynek się kończy i jest niski murek. Idziemy wzdłuż murku, gdy chodnik z murkiem skręca lekko w lewo, schodzimy z niego i idziemy prosto. Przechodzimy przez parking. Gdy podłoże zmieni się z asfaltowego na kostkę brukową, oznacza to, że minęliśmy parking, a po prawej będziemy mieli ścianę budynku dworca. Idziemy prosto wzdłuż ściany, aż dojdziemy do drzwi prowadzących do holu dworcowego.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Lucynie Zaleskiej, Katarzynie Słowik i Bożenie Słowik za konsultacje i wizję lokalną.

dane z dnia, 12 maja 2024 r. Paweł Podolski, Artur Słowik.