Chcąc dojść z dworca kolejowego Kraków Główny na Rynek Główny, musimy dojść na peron przechodni w miejsce, gdzie są schody do tunelu Magda.

Droga na Rynek

Stojąc na peronie przechodnim tyłem do schodów z tunelu Magda idziemy tym peronem na południe. Z lewej strony mamy płot, za którym są tory kolejowe. Gdy dojdziemy do budynku dworca, to obracamy się w prawo i schodzimy pochylnią, idąc wzdłuż ściany budynku, którą mamy z naszej lewej strony. Dochodzimy do rogu budynku i obracamy się o 90 stopni w lewo. Teraz idziemy wzdłuż budynku dworca po podłożu z kostki brukowej. Po przejściu około 40 m kostka brukowa się kończy. W tym miejscu obracamy się w prawo i idziemy na zachód po południowej stronie Pl. Jeziorańskiego. Na końcu placu dochodzimy do murku.
Stojąc przodem do murku, obracamy się o 90 stopni w lewo i idziemy na południe trzymając się murku, który jest z naszej prawej strony. Idziemy tak, aż murek zakręci w prawo. W tym miejscu są studzienki ściekowe. Skręcamy w prawo. Idziemy szerokim chodnikiem, który lekko się wznosi, a następnie opada. Po kilku metrach dochodzimy do schodów w dół. Przed schodami jest w poprzek chodnika kratka ściekowa. Po zejściu ze schodów idziemy przed siebie, aż dojdziemy do wiaty przystankowej. Na przystanku tym są dwie wiaty.
Idziemy prosto na zachód. Ulicę Lubicz mamy ze swojej lewej strony a wiaty po prawej.
Po minięciu drugiej wiaty w prawo odchodzi alejka. Nie skręcamy w nią tylko idziemy prosto, aż dojdziemy do schodów w dół.
Po zejściu ze schodów z lewej strony mamy ścianę. Idziemy wzdłuż ściany, wchodząc w przejście podziemne. W przejściu po lewej mamy ścianę ze sklepami, a po prawej (na środku) wysepki handlowe. Idziemy, aż trafimy na korytarz odchodzący w lewo.
Nie skręcamy w korytarz tylko idziemy prosto, aż dojdziemy do końca przejścia podziemnego. Punkt ten zlokalizujemy po tym, że trafimy na kratkę ściekową, która jest w poprzek naszej drogi. W tym miejscu obracamy się o 90 stopni w prawo i idziemy wzdłuż tej kratki, aż dojdziemy do ściany. Teraz obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż ściany, którą mamy po naszej prawej stronie. Dochodzimy do schodów w górę.
Stojąc przy schodach obracamy się w lewo (ściana za nami), idziemy wzdłuż stopni. Na końcu schodów trafiamy na murek. Skręcamy w prawo i idziemy na zachód pod górkę trzymając się z prawej strony krawężnika. Gdy podłoże wypłaszczy się przechodzimy na drugą stronę alejki. Idziemy dalej na zachód trzymając się krawężnika po lewej. Po drodze z lewej strony miniemy budynek, w którym mieści się punkt informacji turystycznej. Idąc dalej na lewo odejdzie alejka w kierunku Teatru Słowackiego. W pewnym momencie dojdziemy do ul. Szpitalnej. Przechodzimy przez tę ulicę i dochodzimy do rogu budynku. Z tego miejsca są dwie drogi, którymi dojdziemy do Rynku Głównego.

Przez ul. Szpitalną

Stojąc przy rogu budynku obracamy się w lewo i idziemy na południe. Po lewej mamy ulicę Szpitalną a po prawej mury kamienic. Po przejściu około 100 m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Św. Marka. Po przejściu ulicy idziemy przez około 100 m, aż dojdziemy do kolejnej przecznicy. Jest to ul. Św. Tomasza. Po przejściu tej ulicy idziemy dalej na południe ul. Szpitalną. Gdy budynki po prawej się skończą, oznacza to, że doszliśmy do rogu ulic Szpitalnej i Mikołajskiej. Jesteśmy na Małym Rynku. Obracamy się w prawo i idziemy na zachód, po prawej stronie mamy kamienicę a po lewej ul. Mikołajską. Gdy budynki się skończą doszliśmy do ul. Floriańskiej, która dochodzi z prawej strony. Jesteśmy na północno-wschodnim rogu Rynku Głównego, w okolicy Kościoła Mariackiego.

Przez ul. Floriańską

Stojąc przy rogu budynku tyłem do ul. Szpitalnej idziemy prosto na zachód. Po lewej stronie mamy kamienicę, a w niewielkiej odległości z prawej strony jest mur, przy którym jest ogródek piwny. Gdy budynki się skończą, z prawej strony jest Brama Floriańska. Przy Bramie Floriańskiej jest makieta Starego Miasta.
Na rogu budynku obracamy się w lewo i idziemy na południe wzdłuż ul. Floriańskiej. Na początku po lewej miniemy wejście do restauracji McDonald’s, a po przejściu około 100 m dojdziemy do skrzyżowania z ul. Św. Marka. Po przejściu ulicy idziemy wzdłuż ul. Floriańskiej, aż dojdziemy do skrzyżowania z ul. Św. Tomasza. Po minięciu tego skrzyżowania idziemy na południe aż dojdziemy do rogu budynku po lewej stronie. Przed nami jest Kościół Mariacki. Jesteśmy na północno-wschodnim rogu Rynku Głównego.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 20 listopada 2020 r. Barbara Weller i Artur Słowik