Wychodząc przez furtkę z terenu Centrum skręcamy w prawo i kierujemy się na wschód. Po lewej stronie mamy ul. Tyniecką, a po prawej ogrodzenie. Po paru metrach przed nami jest mur. Idziemy wzdłuż muru (lewo), a gdy on się skończy skręcamy w prawo. Idziemy dalej wzdłuż ulicy około 50 m., gdzie jest przejście dla pieszych. Przejście to jest z sygnalizacją świetlną , dźwiękową oraz wibracyjną. Aby przejść należy nacisnąć przycisk na słupku. Przechodzimy na drugą stronę ulicy. Przed nami są schody w górę, a w prawo odchodzi chodnik, którym możemy dojść do Rynku Dębnickiego. Z tego miejsca możemy iść dwiema drogami, przez Wały Wiślane lub przez Rynek Dębnicki.

Droga przez Wały

Wchodzimy po schodach na Wały Wiślane. Teraz skręcamy w prawo i idziemy prosto na wschód około 300 m.
Uwaga po naszej lewej jest skarpa w dół, za którą jest alejka, a za nią rzeka. Po prawej stronie mamy mur. Mur ciągnie się do pochylni która jest w połowie naszej drogi.
Przed pochylnią po lewej stronie są schody na niższy poziom wałów.
Od tego miejsca podłoże zmieni się z asfaltowego na kostkę, a po lewej stronie będzie wysoki mur, natomiast po prawej stronie jest trawa.
Na końcu wałów przed mostem chodnik skręci w prawo (na godz. 2). Po kilku metrach po lewej stronie będzie kiosk, Który obchodzimy z prawej strony, (kiosk mamy z lewej). Po minięciu kiosku przed nami jest bariera energochłonna, za którą jest ulica.
Skręcamy 90 stopni w lewo, kierując się na północ. Idziemy mostem Dębnickiem nad Wisłą.
Po pokonaniu mostu trzymamy się lewej strony, gdzie jest trawnik. Gdy trawnik się skończy kierujemy się lekko w lewo , (na godzinę 11). Po kilku metrach dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przejście jest z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Przechodzimy pas jezdni i na wysepce – chodniku skręcamy w lewo. Po prawej mamy tor tramwajowy, a po lewej ulicę, którą przeszliśmy. Idąc prosto około 5 metrów, znajdziemy się na przystanku tramwajowym. Po drodze usłyszymy „słup” z charakterystycznym „tuk,tuk”, dzięki któremu zapoznamy się z rozkładem jazdy poszczególnych pojazdów. W odległości około 2 m. za słupem jest wiata przystankowa.. Z przystanku tego możemy pojechać w kierunku Filharmonii, Teatru Bagatela, Dworca PKP oraz w okolicę Starego Miasta.
Obowiązujące na tej trasie numery tramwajowe: 1 kierunek Wzgórza Krzesławickie, 2 – kierunek Cmentarz Rakowicki oraz 6 – kierunek Kurdwanów.

Droga przez Rynek Dębnicki

Po przejściu przez ul. Tyniecką skręcamy w prawo i idziemy na wschód. Po prawej stronie mijamy kamienice z wejściami do bram i sklepów. Po prawej stronie mijamy Rynek Dębnicki. Po przejściu od pasów około 150 m. chodnik skręca łukiem w lewo. Po lewej stronie mamy kaplicę, a po prawej skrzyżowanie. Teraz idziemy przy ul. Madalińskiego, która jest po lewej stronie. Po przejściu około 40 m. chodnik skręca łukiem w prawo. Idziemy na wschód, wzdłuż budynków. Gdy budynki się skończą, po lewej stronie będzie większa przestrzeń. W tym miejscu skręcamy lekko w lewo, (godzinę 10), aż dojdziemy do bariery energochłonnej. Teraz lekko w lewo i prosto na most Dębnicki, wzdłuż bariery. Po lewej miniemy kiosk.
Po pokonaniu mostu trzymamy się lewej strony, gdzie jest trawnik. Gdy trawnik się skończy kierujemy się lekko w lewo, (na godzinę 11). Po kilku metrach dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przejście jest z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Przechodzimy pas jezdni na chodniku skręcamy w lewo. Po prawej mamy tor tramwajowy, a po lewej ulicę, którą przeszliśmy. Idąc prosto około 5 metrów, znajdziemy się na przystanku tramwajowym. Z Przystanku tego możemy pojechać w kierunku Filharmonii, Teatru Bagatela, Dworca PKP oraz w okolicę Starego Miasta.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Lucynie Zaleskiej za konsultacje.

Dane z dnia, 19 marca 2020 r. Lucyna Zaleska i Artur Słowik