Skrzyżowanie przy Biprostalu tworzą ulice Aleja Kijowska z północy na południe i ul. Królewska ze wschodu na zachód. Autobusy jeżdżą Aleją Kijowską i zatrzymują się na przystankach za skrzyżowaniem. Tramwaje jeżdżą ul. Królewską i przystanki mają przed skrzyżowaniem.
Skrzyżowanie jest z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Uwaga: na skrzyżowaniu znajdują się ścieżki rowerowe.
Na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania znajduje się budynek, gdzie jest szkoła masażu.

Od wschodu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Placu Inwalidów, Bagateli i Dworca Głównego wysiadamy na pas jezdni. Wchodzimy na chodnik, gdzie przy krawężniku jest pas integracyjny zrobiony z guzków. Pas ten ciągnie się aż do przejścia dla pieszych. Obracamy się w lewą stronę i idziemy na zachód wzdłuż pasa integracyjnego. Po drodze trzeba uważać na znak drogowy. Na końcu pasa dochodzimy do słupa z sygnalizacją świetlną, który omijamy z prawej strony.

Do przejścia możemy też dojść idąc przy krawężniku, który jest z prawej strony chodnika. Gdy krawężnik skręci w prawo, to oznacza, że z lewej strony mamy przejście przez ul. Królewską. Obracamy się w lewo i po kilku krokach dochodzimy do krawężnika.

Przechodzimy przez ulicę z torami tramwajowymi i wchodzimy na chodnik. Idziemy dalej przed siebie, przechodząc przez ścieżkę rowerową, która jest asfaltowa. Dochodzimy do krawężnika, za którym jest trawa i żywopłot.

Do szkoły masażu

Stojąc przy krawężniku obracamy się w lewo i idziemy na wschód. Trzymamy się krawężnika z prawej strony. W pewnym miejscu mijamy odchodzący w prawo chodnik. Idziemy dalej wzdłuż krawężnika. Gdy krawężnik się skończy, po prawej będziemy mieli pochylnię w górę, która biegnie równolegle do chodnika. Idziemy równolegle do pochylni, którą mamy po swojej prawej stronie. Dochodzimy do ściany. Jest to bok schodów, którymi dostajemy się do budynku, gdzie mieści się szkoła masażu. Obracamy się w lewo i po paru krokach, gdy bok schodów się skończy, skręcamy w prawo. Schodami po prawej wchodzimy do budynku.

Na przystanek autobusowy przy kamienicach

Stojąc przy krawężniku obracamy się w prawo i idziemy na zachód. Dochodzimy do przejścia przez Aleję Kijowską. Po przejściu na drugą stronę ulicy idziemy przed siebie, po drodze przechodząc przez ścieżkę rowerową, która jest asfaltowa.

Dochodzimy do ściany i obracamy się w lewo. Idziemy na południe trzymając się budynku. W pewnym momencie budynek się kończy. Jest to wjazd na parking. Przechodzimy go i lokalizujemy budynek po prawej stronie. Obracany się tyłem do budynku i idziemy w poprzek chodnika oraz ścieżki rowerowej, dochodząc do krawężnika. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż krawężnika, który mamy z lewej strony. Po paru metrach krawężnik się kończy i jest wąski chodnik, w który skręcamy. Chodnikiem tym dochodzimy do ulicy, gdzie skręcamy w prawo. Po kilku krokach dochodzimy do wiaty przystankowej.
Z tego przystanku pojedziemy w kierunku AGH, Jubilata i Ronda Grunwaldzkiego.

Od południa

Przyjeżdżając autobusem od strony Krakowa Łobzowa wysiadamy na chodnik i obracamy się w prawo. Idziemy na północ trzymając się lewej strony, gdzie jest krawężnik. Kilka kroków po minięciu wiaty w lewo odchodzi chodnik, w który skręcamy. Na końcu chodnika trafiamy na podłoże asfaltowe. Jest to ścieżka rowerowa. Przechodzimy przez ścieżkę i idziemy prosto, aż dojdziemy do ściany.
Przy ścianie skręcamy w prawo i idziemy na północ. Mijamy wjazd na parking i idziemy dalej prosto trzymając się budynku, który jest z lewej strony. Gdy dojdziemy do rogu budynku i obrócimy się tyłem do niego, dojdziemy do przejścia dla pieszych. Przez to przejście dojdziemy do szkoły masażu.

Stojąc przy rogu budynku obracamy się w lewo i idziemy kilka metrów wzdłuż ściany na zachód. Obracamy się w prawo, tyłem do budynku i idziemy w poprzek chodnika oraz przechodzimy przez ścieżkę rowerową, aż trafimy na krawężnik. Obracamy się w lewo i trzymając się krawężnika z prawej strony idziemy na zachód. Gdy trafimy na chodnik w prawo, to w niego skręcamy. Idąc wąskim chodnikiem po paru metrach dojdziemy do ulicy. Jesteśmy na przystanku tramwajowym, z którego pojedziemy w kierunku Placu Inwalidów, Bagateli czy Dworca Głównego.

Od zachodu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Bronowic wysiadamy na pas jezdni i wchodzimy na chodnik. Obracamy się w lewo i idziemy na wschód trzymając się krawężnika z prawej strony. Gdy krawężnik się skończy, oznacza to, że po lewej jest przejście przez ul. Królewską.
Chcąc dojść do szkoły masażu lub na przystanek autobusowy przy Alei Kijowskiej przy kamienicy, obracamy się w prawo i idziemy przy krawężniku z prawej strony. Gdy krawężnik się skończy, przed nami jest ścieżka rowerowa, którą przechodzimy a następnie dochodzimy do budynku. Obracamy się w lewo i dochodzimy do rogu tego budynku.

Chcąc dojść do szkoły masażu, idziemy dalej prosto na wschód, po drodze przechodzimy przez ścieżkę rowerową, aż dojdziemy do przejścia dla pieszych przez Aleję Kijowską.
Chcąc dojść na przystanek autobusowy, skręcamy w prawo i idziemy trzymając się budynku z prawej strony.

Stojąc przy przejściu przez ul. Królewską, obracamy się w lewo i przechodzimy przez ulicę z torami tramwajowymi. Po pokonaniu ulicy dochodzimy do budynku i jesteśmy na północno-zachodnim rogu skrzyżowania. Obracamy się w prawo i dochodzimy do przejścia dla pieszych przez Aleję Kijowską.

Po przejściu ulicy wchodzimy na chodnik i dochodzimy do krawężnika. Obracamy się w lewo i idziemy na północ, trzymając się krawężnika z prawej strony. Gdy krawężnik się skończy, przechodzimy przez wjazd na parking i dochodzimy do następnego krawężnika z prawej strony. Obracamy się w lewo i dochodzimy do ulicy. Idziemy w prawo wzdłuż ulicy, aż dojdziemy do wiaty przystankowej.

Od północy

Przyjeżdżając autobusem od strony Jubilata i Ronda Grunwaldzkiego wysiadamy z pojazdu i obracamy się w prawo. Idziemy na południe. Po przejściu wjazdu na parking idziemy lewą stroną chodnika, gdzie jest krawężnik, którego się trzymamy. Gdy dojdziemy do miejsca, gdzie krawężnik skręca w lewo, po prawej mamy przejście przez Aleję Kijowską.

Idziemy wzdłuż krawężnika, który jeszcze raz lekko skręci w lewo. Obracamy się w prawo i dochodzimy do przejścia przez ul. Królewską. Chcąc iść na przystanek tramwajowy w kierunku Bronowic, obracamy się w lewo i idziemy na wschód wzdłuż pasa integracyjnego, który jest przy krawężniku przy ulicy. Gdy dojdziemy do wiaty, jesteśmy na przystanku.

Chcąc iść do szkoły masażu przechodzimy przez ul. Królewską, wchodzimy na chodnik, przechodzimy ścieżkę rowerową i dochodzimy do krawężnika.

Ze szkoły masażu

Stojąc tyłem do schodów wyprowadzających z budynku, obracamy się w lewo i idziemy na zachód. Skręcamy na godz. 11 aż z lewej strony poczujemy murek. Jest to pochylnia, wzdłuż której idziemy. Gdy dojdziemy do miejsca, gdzie pochylnia wyrówna się z chodnikiem, idziemy kilka kroków i trafiamy na krawężnik z lewej strony. Idziemy na zachód trzymając się tego krawężnika. Po drodze miniemy chodnik w lewą stronę i idziemy dalej wzdłuż krawężnika. Gdy krawężnik się skończy, w tym miejscu możemy iść na przystanki tramwajowe i autobusowe.

Chcąc jechać do Bronowic lub Kraków Łobzów, obracamy się w prawo i idziemy do przejścia dla pieszych przez ul. Królewską. Po drodze przechodzimy przez asfaltową ścieżkę rowerową. Po przejściu ulicy skręcając w prawo dojdziemy do przystanku tramwajowego, natomiast idąc prosto na północ, trzymając się krawężnika z prawej strony, dojdziemy do przystanku autobusowego.

Chcąc dojść do przystanku autobusowego w stronę Jubilata oraz do przystanku tramwajowego w stronę Placu Inwalidów i Bagateli idziemy prosto. Dochodzimy do przejścia przez Aleję Kijowską. Po przejściu ulicy idziemy na zachód przechodząc przez ścieżkę rowerową. Dochodzimy do ściany budynku.

Chcąc iść na przystanek autobusowy obracamy się w lewo i idziemy na południe. Chcąc dojść do przystanku tramwajowego idziemy prosto na zachód a następnie skręcamy w prawo dochodząc do ulicy tak jak to jest opisane powyżej.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultację i wizję lokalną.

Dane z dnia, 20 listopada 2020 r. Paweł Podolski i Artur Słowik