Skrzyżowanie przy Teatrze Bagatela tworzą ulice Szewska, Podwale, Karmelicka i Dunajewskiego.
Ulica Szewska biegnie na wschód, ul. Podwale na południe, ul. Karmelicka na zachód, a ul. Dunajewskiego na północ.
Na skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Autobusy jeżdżą w linii północ-południe, czyli ulicami Dunajewskiego i Podwale. Tramwaje jeżdżą ul. Podwale, ul. Karmelicką i ul. Dunajewskiego.

Wszystkie trzy przystanki, które noszą nazwę Teatr Bagatela są przed skrzyżowaniem.

Od wschodu

Idąc od Rynku Głównego idziemy prawą stroną ul. Szewskiej. Gdy budynki się skończą, to oznacza, że przechodzimy przez Planty, Na końcu Plant krawężnik skręca w prawo.
Chcąc dojść na przystanek autobusowo-tramwajowy przy ul. Dunajewskiego skręcamy w prawo, tak jak krawężnik i po kilku krokach obracamy się w lewo. Przechodzimy przez ul. Dunajewskiego, która jest z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy przed nami są arkady. Obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż budynku, który jest po naszej lewej stronie. Uwaga na metalowe osłony od okienek piwnicznych. Po przejściu około 40 m. po prawej stronie poczujemy, że mijamy tył wiaty przystankowej. Za wiatą skręcamy w prawo i dochodzimy do ulicy.
Aby wsiąść do pojazdu musimy przejść pas jezdni, który jest na tej samej wysokości co chodnik.
Z tego przystanku tramwajami pojedziemy w kierunku Filharmonii, Jubilatu, Cichego Kącika, Pl. Inwalidów, Biprostalu i Bronowic. Autobusami pojedziemy w kierunku Jubilatu i Ronda Grunwaldzkiego.

Stojąc przy Plantach, przy rogu krawężnika, obracamy się w lewo i przechodzimy ul. Szewską. Idziemy prosto przy krawężniku, który mamy z lewej strony. Na początku tego krawężnika, po prawej jest miejsce gdzie możemy przejść przez ul. Podwale. Nie skręcamy na przejście tylko idziemy na południe wzdłuż krawężnika, aż dojdziemy do wiaty przystankowej. Jesteśmy na przystanku autobusowo-tramwajowym.
Aby wsiąść do pojazdu musimy przejść pas jezdni, który jest na tej samej wysokości co chodnik.
Po tym pasie jeżdżą tylko rowery ponieważ ul. Podwale jest ulicą jednokierunkową i samochody jeżdżą w kierunku południowym.
Z tego przystanku tramwajami pojedziemy w kierunku Pl. Inwalidów, Biprostalu, Bronowic, Teatru Słowackiego, Lubicz i Poczty Głównej.
Autobusami pojedziemy w kierunku Teatru Słowackiego, Lubicz oraz Ronda Mogilskiego.

Od południa

Przyjeżdżając od strony Jubilatu, Wawelu czy Cichego Kącika, wysiadamy z pojazdu na pas jezdni i wchodzimy na chodnik. Dochodzimy do krawężnika, za którym jest trawa. Obracamy się w lewo i idziemy, aż krawężnik skręci w prawo. Obracamy się w lewo i przechodzimy ul. Podwale, która jest z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy dochodzimy do rogu budynku i skręcamy lekko w prawo na godz. 1 Idziemy wzdłuż ściany. W pewnym miejscu budynek się kończy i z lewej strony będzie przestrzeń. Jest to dojście do ul. Krupniczej. Idziemy dalej prosto, trafiając z lewej strony na stopnie. Jest to wejście do teatru Bagatela. Idziemy wzdłuż tych stopni, aż dojdziemy do rogu budynku. W tym miejscu z prawej strony możemy przejść przez ul. Karmelicką. Chcąc dojść na przystanek tramwajowy lekko, tak jak ściana skręcamy w lewo i idziemy, aż dojdziemy do wiaty przystankowej.
Z tego przystanku tramwajami pojedziemy w kierunku Filharmonii, Teatru Słowackiego, Lubicz, Ronda Mogilskiego i Poczty Głównej.

Od zachodu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Bronowic, Biprostalu czy Pl. Inwalidów, po wyjściu z tramwaju dochodzimy do ściany i skręcamy w lewo. Idziemy, aż dojdziemy do rogu budynku. W tym miejscu po lewej jest miejsce gdzie możemy przejść na drugą stronę ul. Karmelickiej. Tą drogę zaleca się tylko, gdy chce się dojść do przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Dunajewskiego, ponieważ trzeba przejść przez arkady, gdzie jest bardzo ciasno.
Po przejściu ul. Karmelickiej wchodzimy pod arkady. Skręcamy w lewo i dochodzimy do wyjścia spod arkad. Po wyjściu z nich obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż ściany około 40 m., aż usłyszymy z prawej strony, że mijamy tył wiaty przystankowej. Za wiatą obracamy się w prawo i dochodzimy do ulicy, gdzie oczekujemy na tramwaj lub autobus.

Stojąc przy rogu budynku i nie przechodząc przez ul. Karmelicką idziemy lekko w prawo wzdłuż stopni prowadzących do Teatru Bagatela. Gdy budynek się skończy z prawej strony będzie przestrzeń. Jest to dojście do ul. Krupniczej. Nie skręcamy tylko idziemy dalej prosto, aż dojdziemy do budynku. Idziemy wzdłuż ściany, aż dojdziemy do rogu. W tym miejscu obracamy się w lewo i przechodzimy ul. Podwale, która jest z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy dochodzimy do krawężnika i skręcamy w prawo. Idziemy, aż do wiaty przystankowej.
Jeśli byśmy nie skręcili na przystanek, tylko poszli w lewo dojdziemy do ul. Szewskiej, którą dojdziemy do Rynku Głównego.

Od północy

Przyjeżdżając od strony Dworca Głównego wysiadamy z pojazdu na pas jezdni, który przechodzimy na chodnik. Pas jezdni jest na tej samej wysokości co chodnik. Dochodzimy do budynku i obracamy się w lewo. Idziemy na południe, trzymając się budynku z prawej strony. Gdy usłyszymy po prawej wnękę to z lewej jest miejsce gdzie możemy przejść przez ul. Dunajewskiego.
Obracamy się w lewo i przechodzimy ulicę z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy dochodzimy do krawężnika i skręcamy w prawo. Gdy krawężnik skręci w lewo, to oznacza, że jesteśmy przy ul. Szewskiej. Skręcając w lewo, ulicą Szewską dojdziemy do Rynku Głównego. Natomiast po przejściu ul. Szewską idziemy prosto na południe, wzdłuż krawężnika, który jest z lewej strony, dojdziemy do przystanku przy ul. Podwale.

Stojąc przy przejściu przez ul. Dunajewskiego, odwracamy się tyłem do ulicy i wchodzimy pod arkady. Uwaga w tym miejscu jest ciasno, stragan z kwiatami i preclami. Po przejściu kilku metrów skręcamy w lewo i wychodzimy z arkad. Teraz obracamy się w prawo i przechodzimy kilka kroków wzdłuż ściany, którą mamy z prawej strony. Obracamy się w lewo i przechodzimy przez ul. Karmelicką, która jest z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy w prawo dojdziemy do przystanku tramwajowego, natomiast w lewo dojdziemy do wejścia do Teatru Bagatela.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 20 listopada 2020 r. Artur Słowik