Rondo Mogilskie to dwupoziomowy węzeł przesiadkowy. Przystanki tramwajowe są na poziomie dolnym, natomiast autobusy mają przystanki na poziomie górnym, po przejechaniu przez rondo.

Przesiadka z przystanku północnego na przystanek tramwajowy w kierunku Alei Jana Pawła II

Na przystanku zatrzymują się autobusy linii 125, 152, 192, 124, 424, 501, 502, 511, 182, 482. Po wyjściu z pojazdu kierujemy się w prawo tj. na godzinę trzecią. Wzdłuż przystanku idziemy kilkanaście metrów do schodów prowadzących w dół. Są tu schody kamienne i ruchome. Po prawej stronie idą ruchome schody jadące w górę. Dwa ciągi schodów prowadzą pod estakadę. Po zejściu ze schodów kierujemy się na południe, na godzinę 12. Estakada wsparta jest na filarach pomiędzy którymi idziemy.
Po ominięciu filarów lekko kierujemy się w lewo na godz.11, dochodzimy do krawężnika. Tutaj !uwaga! na ścieżkę rowerową, którą mijamy. Wzdłuż krawężnika poruszamy się w kierunku południowym, za sobą słychać samochody na górnej estakadzie, to może pomóc. Trzymając się tego krawężnika idziemy kilkadziesiąt metrów. Mijamy po stronie lewej alejkę, w którą nie skręcamy. Wzdłuż krawężnika dochodzimy do pola uwagi, jest to przejście przez tory tramwajowe.

Nie przechodząc przez tory kierujemy się pod kątem prostym w lewo, wzdłuż torów tramwajowych, po kilku metrach dochodzimy do przystanku tramwajowego w kierunku ul. Lubicz – tutaj tramwaj linii 4, 10, 52.

Chcąc pójść na przystanek w kierunku Alei Jana Pawła II nie idziemy w lewo na opisany przystanek, lecz przechodzimy przez tory tramwajowe. Po ich przejściu udajemy się pod kątem prostym w lewo. Po przejściu kilku metrów, gdy z lewej strony mamy tor tramwajowy, jesteśmy na przystanku w stronę Nowej Huty. Jest to szeroki przystanek, po prawej stronie jest kiosk a idąc dalej wzdłuż przystanku duża wiata z ławeczkami. Mijając wiatę znajdziemy drzwi do toalety publicznej. Otwarcie za pomocą monety.

Przystanki od strony Alei Jana Pawła II na przystanek w stronę ul. Pilotów

Od strony Nowej Huty można przyjechać linią tramwajową nr 4, 5, 9, 10, 52. Po wyjściu z tramwaju kierujemy się do jego kierunku jazdy. Przystanek jest szeroki i trzeba znaleźć krawężnik równoległy do przystanku. Jest tutaj też wiata i słupek z świetlnym i dźwiękowym rozkładem jazdy. Krawężnik skręci pod kątem prostym w prawo i tramwaj, którym przyjechaliśmy jest teraz na godzinie 6. Idąc wzdłuż krawężnika mając go po prawej stronie idziemy kilkadziesiąt metrów prosto. Jest tam także alejka odchodząca pod kątem prostym w prawo, trzeba na nią uważać. Idąc prosto dochodzimy pod estakadę nad nami. Idziemy aż krawężnik będzie skręcał w prawo. Nie skręcamy z nim, ale odbijamy na godzinę 10. Trzeba uważać na dwa filary od estakady. Wchodzimy między filary, chodnik jest szeroki. Dochodzimy do schodów w dwóch ciągach. Po lewej stronie schodów znajdują się schody ruchome jadące zawsze w górę.
Wychodząc ze schodów idziemy kilkanaście metrów na godz. 12, tj. na północny wschód. Dochodzimy do wiaty przystankowej w kierunku ul. Pilotów i Rakowickiej. Mamy tu linie autobusowe 124, 125, 152, 452, 182, 482, 192, 501, 502, 511.

Z kierunku Aleja Powstania Warszawskiego do kierunku Pilotów i Rakowickiej

Dolny poziom Ronda Mogilskiego po stronie południowej ma dwa przystanki tramwajowe. Przystanek południowo-zachodni, zatrzymują się tu tramwaje linii 9, 19, 20, 50. Po wyjściu z wagonu idziemy w stronę prawą. Po lewej stronie jest mur, a idąc wzdłuż niego po lewej stronie mamy wejście pod estakadę, peron obniża się. Dochodzimy do krawężnika i betonowego kosza. Pod kątem prostym skręcamy w prawo przechodzimy przez torowisko. Idąc wciąż ku wschodowi po kilkunastu metrach chodnik lekko się podnosi, wtedy alejka zakręca lekko na godz. 10. Po prawej i lewej stronie alejki i ścieżki rowerowej jest żwirowe pobocze. Na prawo odchodzi również alejka i schody prowadzące np. do hotelu czy budynku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Po wykonaniu lekkiego łuku w prawo, alejka wyprowadza na przystanek w kierunku Alei Jana Pawła II. Alejką tą dochodzimy do torów tramwajowych wschód-zachód.

Uwaga, przed dojściem do torów w kierunku wschód-zachód po stronie lewej jest słup trakcyjny i betonowy kosz. Przed torowiskiem po stronie prawej jest przystanek w kierunku Alei Jana Pawła II, a na nim jest kiosk i publiczna toaleta. Przechodzimy torowisko i po prawej stronie znajduje się przystanek tramwajowy w kierunku ul. Lubicz, kierujemy się lekko na godzinę 1, natrafiamy na krawężnik. Wzdłuż krawężnika podążamy kilkadziesiąt metrów pod estakadę samochodową. Gdy krawężnik zacznie odbijać w prawo pod estakadą, odbijamy na godzinę 10 wchodząc pomiędzy filary estakady. Dochodzimy do schodów w górę. Są dwa ciągi schodów, po ich stronie lewej są schody ruchome jadące zawsze w górę. Po wyjściu ze schodów idziemy kilkanaście metrów na godz. 12 zostawiając schody z tyłu. Dochodzimy na przystanek w kierunku ul. Pilotów, Rakowickiej. Opisana powyżej trasa jest z przystanku od strony Nowej Huty.

Z kierunku Alei Powstania Warszawskiego do kierunku Alei Jana Pawła II

Od strony południowej do ronda dojeżdża tu tramwaj linii 14, 20 w kierunku ul. Lubicz, na zachód ronda. Wysiadając z tramwaju idziemy w lewo do jego przodu. Na przystanku jest wiata i słupek świetlnego rozkładu jazdy. Peron lekko się obniża, wtedy skręcamy na godz. 14. Wraz z alejką biegnie po lewej ścieżka rowerowa. Idąc po ścieżce rowerowej natrafimy na żwirowe pobocze i barierkę. Alejka lekko się unosi by po kilku metrach opaść ku torowisku wschód-zachód. Przed torowiskiem słup trakcyjny i betonowy kosz. Po stronie prawej na godz. 15 jest przystanek w kierunku Alei Jana Pawła II. Po przejściu przez torowisko po stronie prawej jest przystanek w kierunku ul. Lubicz i dworca głównego tunel. Na pierwszym z tych przystanków jest toaleta publiczna i kiosk. Przed torowiskiem skręcamy na godz.3 i jesteśmy na szerokim przystanku. Po kilku metrach blisko toru jest słup świetlnego i mówiącego rozkładu jazdy. Dalej po stronie prawej szerokiego przystanku jest kiosk, następnie duża wiata przystankowa z ławkami i na końcu toaleta publiczna.

Przystanek autobusowy po stronie południowej Ronda Mogilskiego

Na ten przystanek dojechać można z kierunku Nowa Huta lub kierunku Dworzec Główny Wschód. Zatrzymują się tu autobusy linii nr 125. Po wyjściu z autobusu kierujemy się w prawo, na środku przystanku jest słup, tutaj uważać. Po kilkunastu metrach dochodzimy do schodów. Przy schodach jest linia szorstka, uwaga. Po dwóch ciągach schodów idziemy w prawo pod estakadę. Dochodzimy na opisywany już powyżej przystanek w kierunku Ronda Grzegórzeckiego. Znajduje się on po stronie prawej.

Przystanek autobusowy zachodni w kierunku ul. Lubicz i Dworca Głównego

Jest to przystanek po stronie zachodniej ronda. Zatrzymują się tu autobusy linii 124. 424. 152. 502. Po wyjściu z pojazdu idziemy kilka metrów do wiaty przystankowej, następnie kierujemy się w prawo. Przystanek po stronie prawej ogranicza nam powiększający się krawężnik. Mijając wiatę przystankową blisko po stronie lewej idziemy kilkanaście metrów, dochodzimy do schodów w dół. Są tu schody kamienne po lewej i dwie pary schodów ruchomych po prawej. Po zejściu ze schodów idziemy kilkanaście metrów ku wschodowi na godz. 12. Dochodzimy do torów tramwajowych idących z południa na północ w kierunku przystanku Dworzec Główny Tunel. Po przejściu przez dwutorową linię po stronie lewej mamy przystanek w kierunku wyżej wymienionym. Tutaj uwaga na słupki latarniowe, ławeczkę przy wiacie przystankowej i słup świetlnego i mówiącego rozkładu jazdy. W kierunku Dworzec Główny Tunel odjeżdżają tramwajowe linie nr 5. 19. 50.

Przystanek tramwajowy w kierunku Dworzec Główny Tunel

Jest on po stronie północno-zachodniej ronda. Po wyjściu z pojazdu idziemy w prawo kilkanaście metrów. Trzeba minąć wiatę przystankową i ławkę za nią. Teraz idziemy pod kątem prostym w lewo dochodzimy do muru dawnego Fortu Mogiła. Po dojściu tam kierujemy się w lewo i idziemy na wschód przez plac kilkanaście metrów. Po stronie prawej słychać tramwaje a ruch jest duży. Przechodząc przez ścieżkę rowerową dochodzimy do krawężnika prowadzącego w lewo do przystanku autobusowego w kierunku ul. Pilotów a w prawo na przystanki po stronie wschodniej Ronda Mogilskiego. Są to przystanki do i z kierunku Alei Jana Pawła II.

Przystanek autobusowy w kierunku Dworzec Główny Wschód

To przystanek autobusowy po stronie północno-zachodniej Ronda Mogilskiego. Zatrzymują się tu autobusy linii 182. 482. 192. 501. 511. Po wyjściu z pojazdu udajemy się w lewo. Po lewej stronie wiata przystankowa, trzymamy się blisko niej. Po kilkunastu metrach zostawiając przystanek z tyłu zaczynamy schodzić w dół pochylnią. Przed pochylnią z lewej strony przychodzi ścieżka rowerowa i chodnik. Po naszej prawej stronie jest powiększający się mur a po stronie lewej ta ścieżka rowerowa. Po zejściu z pochylni idziemy prosto. Po stronie lewej mijamy ruchome schody w kierunku ul. Prażmowskiego. Idąc dalej w przód pod estakadą dochodzimy do schodów w kierunku przystanku ul. Pilotów i Rakowickiej.

Dane z dnia, 15 kwietnia 2020r. Wawrzyniec Krupa