Rondo Kocmyrzowskie znajduje się w dzielnicy Nowa Huta. Na wschód i zachód ronda biegnie ulica gen. Andersa. Na południe biegnie ul. Bieńczycka, a na północ ul. Kocmyrzowska. Wszystkie jezdnie po jakich będziemy się poruszać są dwupasmowe. Jest to węzeł przesiadkowy zarówno tramwajowy, jak i autobusowy.

Z przystanku tramwajowego w kierunku ul. Bieńczyckiej.
Tutaj zatrzymują się tramwaje linii 1, 5, 9, 14, 52. Po wyjściu z pojazdu idziemy w prawo , po kilku metrach peron tramwajowy się obniża. Skręcamy w lewo na godz. 9. Dochodzimy do przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Przez to przejście po stronie prawej przebiega równolegle ścieżka rowerowa. Ta ścieżka po drugiej stronie ulicy skręca w prawo. Po pokonaniu przejścia dla pieszych można iść w lewo na przystanek autobusowy w stronę Ronda Czyżyńskiego. Znajduje się on kilkanaście metrów za przejściem dla pieszych. Z tego przystanku odjeżdżają autobusy linii 103, 202, 212, 232 w kierunku przystanku Czyżyny Dworzec.
Po pokonaniu przejścia dla pieszych dochodzimy do punktu uwagi i za nim na godzinę 1 i do przodu prawo dochodzimy do metalowego płotku ogradzającego trawnik. Trzymamy się go i idziemy w kierunku północnym. Po stronie lewej po kilku metrach jest wejście na plac targowy Tomex. Plac ten znajduje się na południowo wschodniej części ronda. Wzdłuż płotka idziemy łukiem w lewo by dojść do sygnalizacji świetlnej w stronę Starego Miasta. Gdy płotek się kończy, kierujemy się na godz. 12 do przejścia. Przed nim punkt uwagi. Po prawej stronie dochodzi tutaj ścieżka rowerowa. Przejściem dla pieszych w kierunku północnym idziemy przez pas ulicy, dwa tory tramwajowe. Po przejściu torów tramwajowych jest na lewo przystanek w stronę Mistrzejowic i Osiedla Piastów. Z tego przystanku odjeżdżają tramwaje linii 9, 14, 16, 21, 52. Gdyby na tym właśnie przystanku wysiąść kierujemy się w prawo do przejścia dla pieszych w kierunku placu Tomex i ul. Bieńczyckiej. Idąc w lewo kierujemy się na północ w kierunku Wzgórz Krzesławickich. Po pokonaniu jednego pasa jezdni kierować można się na lewo do przystanku autobusowego w kierunku Mistrzejowic lub Starego Miasta. Tutaj odjeżdżają autobusy linii 132, 152, 172, 192, 502. Na tym przystanku tak jak i na przystanku tramwajowym jest wiata przystankowa.
Idąc dalej po pokonaniu przejścia dla pieszych idziemy lekko na godz. 2. Tu dochodzimy do trawnika wzdłuż którego idziemy na północ. Ścieżkę rowerową mamy po lewej stronie. Dochodzimy do punktu uwagi, jest to ogranicznik ścieżki rowerowej prostopadłej. Po przejściu ścieżki asfaltowej idziemy pod kątem prostym w prawo do przejścia dla pieszych. Przed przejściem mały punkt uwagi. Przejście dla pieszych prowadzi w kierunku wschodnim tj. w kierunku Placu Centralnego im. Ronalda Reagana. Przejściem pokonujemy jeden pas jezdni, długi i szeroki chodnik, dwa tory tramwajowe, nieco krótszy chodnik i znów jeden pas jezdni. Po pokonaniu torów tramwajowych można skierować się w lewo do przystanku tramwajowego w kierunku Wzgórz Krzesławickich. Wówczas idziemy w lewo kilkanaście metrów. Przystanek jest bardzo szeroki. Zatrzymują się tu tramwaje linii 1, 5.
Na tym przystanku tramwajowym po jego stronie prawej są dwie ławki, słup ogłoszeniowy i latarnia. Dalej za ławkami jest wiata przystankowa.

Po pokonaniu całego przejścia dla pieszych można pójść w lewo do przystanku autobusowego kilkanaście metrów wzdłuż jezdni. Odjeżdżają tu autobusy linii 103, 202, 232 do miejscowości w pobliżu Nowej Huty. Tutaj również jest przystanek busów lokalnych.
Po pokonaniu przejścia dla pieszych idziemy lekko w prawo dochodzimy do płotka grodzącego trawnik. Idziemy mając go po stronie prawej. Odbijamy z płotkiem lekko w prawo tj. na południe. Po stronie lewej jest kamienica. Gdy skończy się płotek i mogący tutaj stać betonowy kosz idziemy na godz. 12. Dochodzimy do przejścia dla pieszych. Przejście to prowadzi w kierunku południowym, czyli do Ronda Czyżyńskiego. Przechodzimy przez pas jezdni, dwa tory tramwajowe i pas jezdni. Tu po przejściu torów tramwajowych można iść na bardzo wąski przystanek tramwajowy w kierunku wschodnim tj. kierunku Placu Centralnego. Z tego przystanku odjeżdżają tramwaje linii 16, 21. Na przystanku jest wąska wiata.
Przechodząc przez jeden pas drogowy można iść w lewo kilkanaście metrów do przystanku autobusowego w kierunku Placu Centralnego. To jest przystanek z dużą zatoką, z niego odjeżdżają autobusy linii 132, 152, 172, 502. Przystanek ma wiatę. Po pokonaniu przejścia dla pieszych po stronie prawej jest ścieżka rowerowa asfaltowa. Od chodnika odgrodzona jest na całej długości szorstkim wąskim pasem. Brukowanym chodnikiem idziemy łukiem lekko w prawo, chodnik jest szeroki z lewej ograniczony płotkiem. Są tutaj też alejki w kierunku osiedla Spółdzielczego odchodzące w lewo na godzinę 9. Dochodzimy do przejścia dla pieszych. Prowadzi ono przez ulicę, długi chodnik, dwa tory tramwajowe i nieco krótszy chodnik do przejścia dla pieszych. Po przejściu torowiska można skręcić w lewo na przystanek tramwajowy w kierunku Ronda Czyżyńskiego.

Uwaga, w ciągach chodników i na rogach alejek mogą być umieszczane ciężkie okrągłe kosze betonowe. Ścieżki rowerowe są zawsze gładkie i asfaltowe a chodniki brukowane.

Kierunki jazdy komunikacji miejskiej i ulice wychodzące z Ronda Kocmyrzowskiego.

Kierunek północ ul. Kocmyrzowska, Wzgórza Krzesławickie, Huta im. T. Sendzimira. Tramwaje linii 1, 5 autobusy linii 103, 212, 232.
Kierunek wschód Al. gen Andersa, Plac Centralny im. Ronalda Reagana. Tramwaje linii 16, 21. Autobusy linii 132, 152, 172, 502.
Kierunek południe ul. Bieńczycka ,Rondo Czyżyńskie. Tramwaje linii 1, 5, 9, 14, 52.Autobusy linii 103, 212, 232.
Kierunek południe ul. Bieńczycka Tramwaje linii 1, 5, 9, 14, 52.
Kierunek zachód ul. gen. Andersa Mistrzejowice, Stare Miasto. Tramwaje linii 9, 14, 16, 21, 52. Autobusy linii 132, 152, 172, 502.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje.

Dane z dnia, 25 kwietnia 2020 r. Wawrzyniec Krupa