Opis zacznę od strony północnej Ronda tj. od przystanku tramwajowego w kierunku ul. Bieńczyckiej i Ronda Kocmyrzowskiego. Dojechać tutaj można z kierunku Alei Jana Pawła II lub z kierunku Alei Pokoju i Ronda Grzegórzeckiego. Zatrzymują się tutaj tramwajowe linie nr. 1, 5, 9, 14, 52. Po wyjściu z tramwaju kierujemy się w prawo, przystanek jest szeroki z wiatą, za wiatą jest słupek dźwiękowej i świetlnej informacji rozkładu jazdy. Idąc wzdłuż torów natrafimy na płotek metalowy, który doprowadzi do schodów kamiennych. Po lewej stronie kamiennych schodów jest podejście wąskim chodniczkiem do windy. Kamienne schody lekko skręcają w prawo prowadząc do przejścia podziemnego. W przejściu podziemnym po zejściu ze schodów, gdyby się odwrócić, po prawej stronie jest wejście do windy, pomiędzy schodami a wejściem jest przycisk dźwiękowego punktu uwagi. Mówi on gdzie prowadzi dane wejście w górę.
Poruszamy się w przejściu podziemnym według wskazówek zegara, czyli idziemy w lewo.

Wejście następne jest głęboką wnęką, po stronie lewej może znajdować się okrągły betonowy ciężki kosz. Od ciągu przejścia podziemnego wnęka jest po stronie lewej. Dochodzimy do kamiennych schodów. Po stronie lewej schodów jest winda. Pomiędzy drzwiami windy a wejściem na schody znajduje się przycisk dźwiękowego punktu uwagi. To wejście prowadzi w kierunku północnym do przystanku autobusowego w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego, w prawo pieszą alejką w kierunku ul. Centralnej. Po wyjściu ze schodów w górę jest alejka w lewo prowadząca po kilkunastu metrach do przystanku autobusowego. Po stronie prawej, zewnętrznej od Ronda idzie ścieżka rowerowa. Z tego przystanku odjeżdżają autobusy linii 222, 232, 664.

Wejście następne prowadzi na peron tramwajowy w kierunku Placu Centralnego. Stojąc na dole przejścia przodem do schodów po lewej ich stronie jest przycisk dźwiękowego punktu uwagi. Dalej po stronie lewej drzwi windy. Są trzy ciągi schodów, dwa prosto, trzeci lekko na godzinę 1. Po wyjściu ze schodów po prawej stronie jest metalowy płotek prowadzący na przystanek tramwajowy. Gdyby wyjechać windą, po wyjściu jest po stronie prawej murek, po lewej płotek. Lekkim łukiem wyprowadzi równolegle do schodów i dalej do przystanku. Po lewej tor tramwajowy, po prawej wspomniany płotek. Z tego przystanku odjeżdżają tramwaje linii 4, 22, i 10 w kierunku Pleszowa. Przystanek z wiatą a przed nią dźwiękowy słupek rozkładów jazdy.

Wejście następne wyprowadza w kierunku ul. Centralnej tj. w prawo bądź w kierunku Placu Centralnego tj. w lewo. Tu brak ścieżki rowerowej. Po wyjściu z trzech ciągów kamiennych schodów dochodzimy do alei we wspomnianych dwóch kierunkach. Chodnik od windy dochodzi od strony lewej. Idąc w lewo alejką wzdłuż trawnika dojdziemy do przystanku autobusowego linii 174 w kierunku Kombinat. Tutaj przy tym wejściu naprzeciw schodów jest kiosk podziemny.

Wejście następne prowadzi na peron tramwajowy w kierunku ul. Centralnej i Ronda Grzegórzeckiego. Stojąc naprzeciw schodów kamiennych po ich stronie prawej jest przycisk dźwiękowego punktu uwagi a dalej w prawo drzwi windy. Po trzech prostych ciągach schodów wychodzimy na peron tramwajowy. Szeroki peron po prawej stronie wiata przystankowa a przed nią słupek informacji rozkładów jazdy. Z tego przystanku odjeżdżają tramwaje linii 1, 14, 22. Wychodząc na peron z windy po lewej stronie jest murek, po prawej płotek. Murek wyprowadza równolegle ze schodami.

Wejście następne prowadzi na przystanek autobusowy w kierunku Alei Pokoju i Ronda Dywizjonu 308. Gdy stoimy przed schodami, po lewej stronie jest dźwiękowy punkt uwagi a dalej w lewo drzwi windy. Idziemy trzema prostymi ciągami schodów, dochodzimy do alejki. Wysiadając z windy po prawej stronie jest murek a po lewej trawnik. Wąskim chodniczkiem dochodzimy do alejki w prawo lub w lewo. Idąc w lewo wzdłuż ulicy po kilkunastu metrach po stronie prawej jest kiosk. Idąc prosto dalej po kilkunastu metrach jest przystanek autobusowy. Tutaj odjeżdżają autobusy linii 103, 113, 174. Gdyby po wyjściu na schody iść alejką w prawo, idzie się wzdłuż ulicy Centralnej do Alei Pokoju i marketu M1.
Przy omawianym wejściu gdyby ustawić się przodem do schodów z tyłu jest wejście do lokalu usługowego na dzień dzisiejszy nieczynnego.

Wejście następne prowadzi na peron tramwajowy w kierunku Ronda Mogilskiego i Dworca Głównego. Stojąc przy schodach po stronie lewej jest wejście do windy, pomiędzy schodami a windą jest przycisk dźwiękowego punktu uwagi. Są trzy ciągi schodów, po drugim ciągu lekko skręcamy na godz. 11. Po stronie lewej dochodzi alejka z wejścia do windy. Alejka ta jest z lewej strony ograniczona płotkiem, po prawej murkiem, jest ona poprowadzona lekkim łukiem w prawo. Wychodząc ze schodów kierujemy się lekko w prawo do metalowego płotka wzdłuż przystanku. Prowadzi nas on do wiaty przystankowej. Przed wiatą jest duży automat do sprzedaży biletów a po kilku krokach wzdłuż przystanku za nim wiata. Przed wiatą słupek dźwiękowego rozkładu jazdy. Przystanek jest szeroki. Z niego odjeżdżają tramwaje linii 4, 5, 9, 10, 52.

Wejście ostatnie jest nietypowe, wchodząc w nie po kilku metrach natrafiamy na potrójny ciąg schodów, a po stronie lewej pochylnię idącą prostopadle do schodów. Po wejściu na schody jest alejka w prawo w kierunku ul. Bieńczyckiej i Dworca Czyżyny, w lewo wzdłóż Alei Jana Pawła II w kierunku Ronda Mogilskiego. Idąc w lewo po kilkunastu metrach alejka łączy się z pochylnią wychodzącą z przejścia podziemnego.

Punkty uwagi przed schodami na tym Rondzie są minimalne, a jeżeli już są, to w ostatnim omawianym wejściu. Są tylko przed skrajnymi ciągami schodów i to wąskie. Trzeba też uważać na kosze betonowe, gdyż mogą zmieniać swoje położenie. Na ogół są one umieszczone na rogach wejść przed bądź za schodami.
Idąc z kierunku północnego czyli w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego poruszałem się tunelem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kierunek wschodni to przystanek Plac Centralny. Kierunek południowy, to ul. Centralna Rondo Grzegórzeckie bądź Rondo Dywizjonu 308. Kierunek zachód to Aleja Jana Pawła II i dalej Rondo Mogilskie.