Plac Inwalidów tworzy skrzyżowanie Alei Trzech Wieszczy (północ – południe), ul. Karmelicka (wschód) i ul. Królewska (zachód). Po Alejach jeżdżą autobusy, które zatrzymują się na przystankach za skrzyżowaniem. Ulicami Królewską i Karmelicką jeżdżą tramwaje, które mają przystanki przed skrzyżowaniem. Na wszystkich przystankach oraz przy przejściach dla pieszych są pasy integracyjne zrobione z guzków.

Od wschodu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Bagateli, wysiadamy na chodnik przy ul. Karmelickiej. Obracamy się w lewo i idziemy na zachód wzdłuż pasa integracyjnego, który jest przy krawężniku. Po drodze mijamy jedno obniżenie terenu (wjazd do bramy), a gdy dojdziemy do drugiego obniżenia chodnika, będziemy przy przejściu dla pieszych.

Możemy też iść wzdłuż budynków, które są po prawej stronie, ale trzeba uważać na schody w dół, które prowadzą do sklepu.

Stojąc przy przejściu dla pieszych i idąc dalej na zachód, dochodzimy do rogu budynku. Obracamy się w prawo i idąc prosto, dojdziemy do przystanku autobusowego, gdzie pojedziemy w stronę Nowego Kleparza i Dworca Głównego.

Stoimy przy rogu budynku, przed nami jest przejście dla pieszych przez Aleje. Uwaga!, przejście to jest po ukosie w prawo.

Stojąc przy przejściu dla pieszych przy ul. Karmelickiej, obracamy się w lewo i przechodzimy przez ulicę z torami tramwajowymi. Po przejściu ulicy dochodzimy do ściany, obracamy się w prawo i idziemy do rogu budynku. Przed nami jest przejście dla pieszych. Przed krawężnikiem są guzki. Po przejściu ulicy jesteśmy pomiędzy pasami jezdni Alei Trzech Wieszczy. Przechodzimy chodnikiem około 20 m i dochodzimy do kolejnego pasa integracyjnego zrobionego z guzków. Jesteśmy przed drugim pasem Alei Trzech Wieszczy. Po przejściu jezdni idziemy prosto, aż dojdziemy do niskiego murku.

Chcąc dojść na przystanek autobusowy w kierunku Jubilatu i Ronda Grunwaldzkiego, obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż murku, który jest po prawej stronie. Po drodze trafimy na słup ogłoszeniowy, który omijamy z lewej strony. Idziemy dalej, aż trafimy na wiatę przystankową. W tym miejscu obracamy się w lewo i dochodzimy do krawężnika, przed którym jest pas integracyjny. Najlepiej przejść kilka metrów na południe i oczekiwać na autobus pomiędzy wiatami. Jest to przystanek podwójny.

Chcąc dojść do przystanku tramwajowego przy ul. Królewskiej przy murku obracamy się w prawo. Droga będzie opisana poniżej.

Od południa

Wysiadając z autobusu na przystanku przy parku, obracamy się w prawo i idziemy przy krawężniku, wzdłuż pasa integracyjnego zrobionego z guzków na północ. Po dojściu do przejścia dla pieszych (w prawo) obracamy sie w lewo i dochodzimy do murku. Przy murku obracamy się w prawo i idziemy wzdłuż niego, aż dojdziemy do słupa ogłoszeniowego. Słup omijamy z prawej strony. Po minięciu słupa idziemy dalej wzdłuż murku, który jest po naszej lewej stronie. W pewnym miejscu dochodzimy do bankomatu, co wyczujemy po metalowym podłożu. W tym miejscu obracamy sie w prawo i dochodzimy do krawężnika.

Przechodzimy przez jeden pas jezdni ze ścieżką rowerową i wchodzimy na chodnik. Jest to wysepka, gdzie na lewo jest przystanek tramwajowy. Obracamy się w lewą stronę i idziemy wzdłuż guzków, aż dojdziemy do wiaty. Z tego przystanku pojedziemy w kierunku Bagateli oraz przystanku Teatr Słowackiego.

Od zachodu

Przyjeżdżając tramwajem od strony Biprostalu wysiadamy na wysepkę. Odwracamy się w lewo i idziemy, aż trafimy na obniżenie chodnika. Jesteśmy przy przejściu dla pieszych.
3.1 Na przystanek autobusowy przy parku
Stojąc przy przejściu dla pieszych, obracamy się w prawo i przechodzimy przez ulicę. Po wejściu na chodnik skręcamy w lewo na godz. 11 i idziemy, aż trafimy na murek. Idziemy wzdłuż murku, który mamy po naszej prawej stronie. Dochodzimy do słupa ogłoszeniowego, który omijamy z lewej strony. Idziemy dalej wzdłuż murku, mijając z lewej strony przejście przez Aleje. Idąc dalej na południe, trafiamy na drugi słup ogłoszeniowy, który omijamy z lewej strony. Idziemy dalej, aż dojdziemy do wiaty. Tu obracamy się w lewo i dochodzimy do pasa integracyjnego, który jest przy krawężniku. Obracamy się w prawo i przechodzimy kilka metrów, aby znaleźć się pomiędzy dwiema wiatami.
Z tego przystanku pojedziemy autobusami w stronę Jubilata, Ronda Grunwaldzkiego i Ronda Mateczny.

Na przystanek autobusowy przy kamienicy

Stojąc przy przejściu dla pieszych na wysepce, obracamy się w lewo i przechodzimy przez tory tramwajowe oraz pas jezdni. Po wejściu na chodnik dochodzimy do ściany i obracamy się w prawo. Dochodzimy do rogu budynku i skręcamy w lewo. Po przejściu 2, 3 kroków trafiamy na pas integracyjny zrobiony z guzków, który jest w poprzek chodnika. Skręcając w prawo, dojdziemy po nim do przejścia przez Aleje Trzech Wieszczy.

Po przejściu pierwszej jezdni skręcamy w prawo i lokalizujemy krawężnik. Idziemy chodnikiem pomiędzy pasami jezdni. Chodnik biegnie w stosunku do przejścia, które pokonaliśmy na godz. 1. Po przejściu około 20 m dochodzimy do pasa integracyjnego, który jest z guzków. Przechodzimy przez pas jezdni i dochodzimy do budynku. Obracamy się w lewo i idziemy wzdłuż ściany budynku, który mamy po prawej stronie. Po przejściu kilku metrów podłoże zmieni się nam na asfaltowe. Gdy asfalt się skończy, obracamy się w lewo i dochodzimy do krawężnika, gdzie jest pas integracyjny. Idziemy wzdłuż ulicy, aby dojść do miejsca pomiędzy wiatami, ponieważ przystanek jest podwójny.
Z tego przystanku pojedziemy w kierunku Nowego Kleparza, Alei 29 Listopada i Dworca Głównego.

Stojąc przy budynku tyłem do przejścia przez Aleje Trzech Wieszczy, skręcamy w prawo i dochodzimy do rogu budynku. Skręcamy w lewo i idziemy na wschód. Po prawej, gdy chodnik się obniży, mijamy przejście przez ul. Karmelicką. Idąc prosto po minięciu drugiego obniżenia, będziemy na przystanku tramwajowym. Uwaga!, idąc przy budynku z lewej strony są schody w dół, prowadzące do sklepu.
Lepiej przy przejściu dojść do krawężnika i wzdłuż niego iść na wschód. Przy krawężniku będzie pas integracyjny.
Z tego przystanku pojedziemy tramwajem w kierunku Biprostalu i Bronowic.

Od północy

Przyjeżdżając autobusem od strony Jubilata, wysiadamy z pojazdu i obracamy się w prawo. Idziemy chodnikiem do momentu gdzie podłoże zmieni się na asfaltowe. Obracamy się w lewo i idziemy w poprzek chodnika dochodząc do budynku. Teraz obracamy się w prawo i idziemy na południe wzdłuż ściany, aż dojdziemy do rogu budynku. W tym miejscu z prawej będziemy mieli przejście przez Aleje Trzech Wieszczy. Skręcając na rogu budynku w lewo a następnie w prawo dojdziemy do przejścia przez ul. Karmelicką.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Lucyny Zaleskiej za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 20 listopada 2020r. Marek Dziamski i Artur Słowik