Plac Centralny będzie tutaj pokazany od strony północnej, następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do tego samego miejsca.
Przystanki komunikacji miejskiej w obrębie ul. Gen. Andersa. Swoją trasę kończy tutaj linia autobusowa 502. Jest tutaj przystanek tylko dla wysiadających.

Znajdujemy się po północno-zachodniej części Placu. Po wyjściu z autobusu na wąski przystanek idziemy w lewo do przejścia dla pieszych. Omawiany przystanek posiada małe kwadraty trawnika pomiędzy nimi wąskie chodniki. Na przystanku tym jest tojtoj, trzeba uważać na niego. Po wyjściu z autobusu idziemy w przód kilkanaście metrów, mijamy szerokość przystanku z powyższymi małymi skwerkami, następnie ścieżkę rowerową asfaltową, za nią skręcamy w lewo na godzinę 9. Po kilkunastu metrach dochodzimy do początku schodów. Przy schodach skręcamy w lewo wzdłuż nich. Schody po naszej prawej stronie się skończą idąc prosto dojdziemy do przejścia dla pieszych. Brak jest tu punktu uwagi. Prócz przejścia ulica ogrodzona jest słupkami i łańcuchami.

Przejście prowadzi przez ul. gen Andersa, pas jezdni, dwa tory tramwajowe i pas jezdni.
Na przejściu brak sygnalizacji świetlnej.
Po przejściu drugiego toru można iść na przystanek tramwajowy w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego.
Po przejściu drugiego toru skręcamy w lewo na wąski peron tramwajowy, gdzie po kilku metrach dochodzimy do wiaty przystankowej i słupka świetlnego i dźwiękowego rozkładu jazdy.

Po pokonaniu całego przejścia dla pieszych, dochodzimy do podnóża schodów. Nie wchodzimy na nie, tylko idziemy w lewo w kierunku równoległym do przystanku tramwajowego. Wzdłuż schodów można po kilkunastu metrach dojść do przystanku autobusowego w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego. Gdy skończą się schody po prawej stronie skręcamy lekko na godz. 11 by po kilku metrach dojść do wiaty przystankowej. Idąc równolegle do ulicy za wiatą jest kiosk. Z tego przystanku startuje linia autobusowa 502 w kierunku Stadionu Cracovia.

Przechodząc przez całe powyższe przejście dla pieszych idziemy lekko w prawo, dochodzimy do słupków i łańcucha grodzącego ulicę. Ten fragment alejki jest szeroki ,po jego stronie lewej jest ścieżka rowerowa i za nią trawnik. Idąc wzdłuż ulicy na południowy wschód dochodzimy do przerwy w ogrodzeniu. Tutaj jest przejście dla pieszych po północnej stronie placu. Idziemy nim do środka Placu Centralnego przechodzimy pas jezdni z samochodami od strony lewej i dwa tory tramwajowe. Za podwójnym torowiskiem jest alejka . Alejka otacza skwer naw centrum Placu.

Idąc alejką w lewo tj. w kierunku wschodnim, po lewej stronie jest płotek ogradzający torowisko, po prawej stronie trawnik i przecznice alejek idących do środka placu. Idąc tą alejką trzeba uważać na słupy trakcyjne po prawej stronie alejki. Alejka poprowadzi nas lekkim łukiem w prawo aż do południowego krańca czworoboku tramwajowego. Tutaj skręcając w lewo tj. na wschód przechodzimy dwa tory tramwajowe i pas jezdni. Jest tutaj sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Po pokonaniu przejścia dla pieszych dochodzimy po kilku metrach do podnóża schodów. Ścieżka rowerowa idzie tutaj tuż za przejściem dla pieszych.

Gdy natrafimy na schody skręcamy wzdłuż nich w prawo. Mając je teraz po stronie lewej idziemy do ich końca. Schody odchodzą w lewo a my idąc dalej prosto dochodzimy do przejścia dla pieszych. Tutaj trzeba uważać na słup drogowskazu rowerowego znajdujący się w pobliżu narożnika schodów. Do przejścia dla pieszych docieramy wraz z idącą po stronie prawej ścieżką rowerową. Przejście dla pieszych prowadzi przez Aleję Jana Pawła II, idącą tutaj ze wschodu na zachód. Po przejściu pasa jezdni i dwóch torów tramwajowych można w lewo czyli na wschód iść do wąskiego przystanku tramwajowego. Lekko podnoszący się peron tramwajowy po kilku metrach doprowadzi do wiaty przystankowej. Odjeżdżają stąd tramwaje w kierunku Nowego Pleszowa i Kopca Wandy.

Po pokonaniu całego przejścia dla pieszych można skręcić w lewo by dojść do przystanku autobusowego w powyższym kierunku. Przystanek autobusowy jest szeroki, wzdłuż ulicy znaki drogowe i latarnia, po prawej stronie przystanku gruby słup ogłoszeniowy i za nim betonowy kosz.

Idąc na wschód natrafimy na wiatę przystankową. Po prawej stronie wzdłuż przystanku klomby z drzewkami. Stąd odjeżdżają autobusy nr 149, 174, 642.

Południowa strona Placu Centralnego prowadzi na wschód do osiedla Na Skarpie, na zachód w kierunku Ronda Czyżyńskiego. Na Plac Centralny można się dostać dwoma przejściami dla pieszych. Posiadają one sygnalizację świetlną i dźwiękową.

Pokonując przejście wschodnie z Aleją Jana Pawła II, przechodzimy przez ścieżkę rowerową asfaltową i napotykamy na płytkowy chodnik w lewo i w prawo. Skręcamy w prawo i idziemy na zachód. Po lewej stronie jest mały parking samochodowy, gdy się skończy jest tutaj trawnik. Kilkadziesiąt metrów idziemy prosto wzdłuż ścieżki rowerowej i ulicy. Po stronie lewej tej ścieżki jest pomnik z małą alejką odchodzącą pod kątem prostym. Idąc prosto dochodzimy w pewnym momencie do klombów z drzewkami a dalej do grubego słupa ogłoszeniowego Skręcając na godz. 3, przez ścieżkę rowerową dojdziemy do przejścia dla pieszych.

Gdyby nie skręcić i pójść dalej wzdłuż Alei Jana Pawła II, po kilkunastu metrach dojdziemy do plenerowego lokalu grillowego, znajdującego się po stronie lewej.

W południowo zachodnim rogu Placu Centralnego Jest przejście dla pieszych z dźwiękową i świetlną sygnalizacją. Prowadzi ono przez Aleję Jana Pawła II. Od strony południowej przechodzimy pas jezdni i dwa tory tramwajowe i znów pas jezdni. Przechodząc tylko przez pas jezdni i dwa tory można skręcić w lewo na przystanek tramwajowy w kierunku Ronda Czyżyńskiego. Przystanek jest wąski z wiatą. Odjeżdżają tutaj tramwaje linii 4, 10, 22. Na tym przystanku jest automat do sprzedaży biletów.

Przechodząc całe powyższe przejście po kilku metrach natrafiamy na schody. Przed nimi skręcamy w lewo by po kilkunastu metrach dojść do przystanku autobusowego. Z przystanku tego odjeżdża autobus linii 174 i linia nocna 662. Po pokonaniu powyższego przejścia dla pieszych po kilku metrach natrafiamy na schody. Idziemy w prawo czyli na wschód. Gdy schody się skończą można dalej iść prosto by dojść do przejścia dla pieszych w kierunku wschodni. Przejście to prowadzi na wewnętrzną alejkę Placu Centralnego, która stanowi jakby pierścień dla skweru w środku.

Gdy kamienne schody załamują się w lewo, trzymamy się ich podnóża idąc w lewo. Idziemy na północny zachód mając po lewej stronie schody i arkady, po prawej stronie ścieżkę rowerową a po jej prawej stronie skwer z ławkami i drzewami. Na linii ławek i drzew są także stanowiska do odstawiania rowerów. Trzymając się podnóża schodów idziemy aż do momentu gdy schody zaczną odchodzić pod kątem w lewo. Zostawiając schody idziemy prosto by dojść na przejście dla pieszych z ul. Gen.
Andersa. Po lewej stronie jest omawiany na początku przystanek autobusowy dla wysiadających.

Pokonując przejście dla pieszych w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego po kilku metrach natrafiamy na schody. Nie wchodząc na nie idziemy w prawo. Schody mamy po stronie lewej i ich się trzymamy. Arkady i schody zakręcą w lewo i następnie lekkim łukiem w prawo, jest to dekoracyjne ale utrudniające nieco. Cały czas trzymamy się schodów i idziemy na wschód i następnie na północny wschód. W pewnym momencie schody odejdą w lewo w stronę Alei Róż. My idziemy cały czas prosto przez brukowaną przecznicę, krawężnik o podnóża kolejnych schodów. Muszą one być po stronie lewej tak jak poprzednie. Idziemy wzdłuż nich. Schody lekko skręcą w prawo, idziemy za nimi. Schody nadadzą kierunek na znajdujące się przed nami przejście dla pieszych. Schody w pewnej chwili gwałtownie skręcą w lewo, to kierunek Aleja Solidarności. Zostawiając podnóżek schodów z tyłu po lewej idziemy do przejścia dla pieszych. Do przejścia jest jezdnia dwa tory tramwajowe i jezdnia. w kierunku kombinatu. Po przejściu torowiska można skręcić na wąski peron tramwajowy w kierunku pętli Kombinat. Peron jest wąski z małą wiatą. Tu zatrzymują się tramwaje linii 4, 16, 21, 22. Przed wiatą słupek rozkładów jazdy.

Gdy pokonamy całe przejście dla pieszych, po kilku metrach dojdziemy znów do podnóża schodów.
Teraz można skręcić na przystanek autobusowy w kierunku pętli Kombinat. To jest kierunek północno wschodni. Szeroki przystanek ograniczony schodami. Uwaga na latarnie i drogowskazy wzdłuż ulicy.
Po pokonaniu powyższego przejścia dla pieszych pójść kilka metrów prosto, natrafiamy na schody. Tu kierujemy się w prawo i wzdłuż schodów idziemy na południe. Po prawej stronie ścieżka rowerowa i trawnik. Jest szeroko. Dochodzimy po kilkudziesięciu metrach do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej przez Aleję Jana Pawła II, od strony wschodniej. Gdy schody gwałtownie odejdą w lewo przejście będzie na godz. 12. Tutaj uwaga na słup drogowskaz dla rowerów. Prosto pójdziemy przez wspomnianą wyżej aleję, a obracając się na godz. 3 iść można do sygnalizowanego przejścia na zachód, na małą ścieżkę otaczającą Plac centralny.

W obrębie Placu centralnego można w rogach przejść dla pieszych i załamaniach chodników natknąć się na betonowe kosze. Przed wejściami na jezdnię i torowiska brak jest punktów uwagi.
W samym środku Placu centralnego jest skwer z alejkami, ławkami i zielenią. Skwer ten jest otoczony przez alejkę biegnącą wokół pomiędzy torami a zielenią. Do skweru można dojść od strony północnej i południowej.