Stacja znajduje się w województwie opolskim. Jest położona pomiędzy stacjami Nowy Świętów (północ) i Głuchołazy Miasto oraz granica państwa (południe).
Perony i tory są w osi północ-południe.

Na dworcu znajdują się perony, budynek dworca i przejście podziemne.
Oznaczeń dla osób niewidomych nie ma. Toaleta jest nie czynna. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kasy biletowe są nie czynne.

Na stacji Głuchołazy zatrzymują się pociągi osobowe oraz zagranicznego przewoźnika z Czech.)
W okolicy dworca znajduje się parking.

Perony

Na stacji mamy 2 perony, które są ułożone równolegle do siebie.
Peron 2 jest wyspowy i dwukrawędziowy. Peron 1 boczny jest jednokrawędziowy i przy nim jest budynek dworca.

Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku północnym (Nowy Świętów):

  • Peron 1, po prawej tor nr 1
  • Peron 2,po lewej tor nr 2, po prawej tor nr 6.

Na peronach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych.
Perony są niskie około 30 cm od pgs.
W końcowej części peronów od strony południowej jest zejście do przejścia podziemnego. Perony są zadaszone w środkowej części długości peronu.

Idąc od przejścia podziemnego peronem 1 po prawej stronie mamy tor a po lewej budynek dworca.
Słupki, ławki i tablice są ustawione w osi peronów. Na peronie nr 1 ławki są ustawione przy budynku dworca. Filary od zadaszenia są blisko linii bezpieczeństwa.

Pociągi w kierunku Czech odjeżdżają z peronu nr 2.

Wyjścia z peronu

Na każdym z peronów w końcowej części długości peronu od strony południowej znajdują się strome, kamienne schody w dół. Schody są w kierunku południowym. Schodami tymi zejdziemy do przejścia podziemnego.

Na peronie nr 1 idąc od schodów w kierunku północnym przed budynkiem dworca,, skręcamy w lewo i idąc prosto wyjdziemy na parking.
Na tym parkingu zatrzymują się autobusy ZKA (zastępcza Komunikacja Autobusowa).
Przy parkingu jest dużo trawy gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Przejście podziemne

W przejściu podziemnym nie ma oznaczeń dla osób niewidomych. Stojąc tyłem do schodów prowadzących na peron 2, na wprost i po lewej mamy ściany. Idąc w prawo dojdziemy do ściany i po prawej stronie będziemy mieli schody w górę prowadzące na peron1, gdzie znajduje się budynek dworca.

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na zachód od peronów.
Budynek jest zamknięty.

Wchodząc na dworzec

Stojąc na parkingu przy budynku dworca, obracamy się na południe i idziemy wzdłuż budynku. Gdy budynek się skończy, skręcamy w lewo i idziemy prosto. Po przejściu kilku metrów jesteśmy na peronie nr 1.

Aby przejść na peron nr 2 należy obrócić się w prawo (południe) i dojść do schodów w dół, którymi zejdziemy do przejścia podziemnego. W przejściu podziemnym skręcamy w lewo i idziemy, aż trafimy na ścianę. Po lewej stronie będą schody w górę, które prowadzą na peron nr 2.

Warto wiedzieć

Przy wysiadaniu z pociągu należy pamiętać, że perony są niskie.
Schody do przejścia podziemnego są strome.
Na peronach blisko linii bezpieczeństwa są filary od zadaszenia.
Na dworzec Głuchołazy wjeżdżają pociągi czeskiego przewoźnika. W pociągach tych, opłata za przejazd pobierana jest w czeskiej walucie.
Przed budynkiem dworca jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Dane z dnia, 18 maja 2020 r. Artur Słowik