Stacja znajduje się w województwie śląskim i oddalona jest około 30 km na zachód od Katowic. Jest położona w centrum Gliwic.
Perony i tory są w osi wschód – zachód.
W sąsiedztwie dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusy, postój taksówek, dworzec autobusowy (PKS) i parking.

Na dworcu znajdują się perony, przejście podziemne – tunele i budynek dworca.
Oznaczenia dla osób niewidomych są na całym dworcu. Toalety, z możliwością skorzystania z natrysku, znajdują się w budynku dworcowym i są czynne całą dobę. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez automat. Windy są sprawne. Kasy czynne całą dobę. Na dworcu możemy skorzystać z punktów usługowo-handlowych i gastronomicznych oraz bankomatu.

Na Stacji Gliwice zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii.

Perony

Na stacji mamy 4 perony. Perony są ułożone równolegle do siebie są wyspowe i dwukrawędziowe.
Numeracja torów przy peronach stojąc twarzą w kierunku wschodnim (Katowice):

  • Peron 1, po prawej tor nr 3, po lewej tor nr 4
  • Peron 2, po prawej tor nr 5, po lewej tor nr 6
  • peron 3, po prawej tor nr 7, po lewej tor nr 8
  • peron 4, po prawej tor nr 9, po lewej tor nr 11

Na peronach są oznaczenia dla osób niewidomych. Guzki na linii bezpieczeństwa.
Perony są wysokie 75 cm od pgs.

Perony znajdują się w hali peronowej, czyli nad nimi jest dach, na 2/3 długości peronów patrząc od strony zachodniej.

Słupy, ławki i tablice są ustawione w osi peronów,
Uwaga, blisko linii bezpieczeństwa znajdują się filary podtrzymujące zadaszenie.

Na peronach znajdują się 2 zejścia do tuneli.
Idąc peronem od strony Katowic (wschód) w połowie długości peronu będziemy mieli schody kamienne w dół, prowadzące do tunelu głównego. Z drugiej strony do tego tunelu prowadzą schody ruchome. Pomiędzy schodami (nad tunelem) znajduje się zabudowana poczekalnia, bez ławek. Idąc dalej peronem w 2/3 długości peronu napotkamy na kamienne schody w dół, którymi zejdziemy do bocznego tunelu. Do tego tunelu można też zjechać windą, która znajduje się za schodami. Pomiędzy windą a schodami też jest zabudowana poczekalnia bez ławek.

Pociągi odjeżdżające w kierunku Katowic i Rybnika przeważnie odjeżdżają z peronów 1 i 2.
Pociągi w kierunku Opola odjeżdżają przeważnie z peronów 3 i 4.

Wyjścia z peronu

Z peronów możemy zejść do dwóch tuneli, głównego, który znajduje się w środkowej części długości peronu oraz do bocznego, który jest od strony zachodniej.
Do tunelu głównego dostaniemy się z obu stron. Od strony wschodniej zejdziemy kamiennymi schodami, a od strony zachodniej zjedziemy schodami ruchomymi.
W 2/3 długości peronu napotkamy kamienne schody prowadzące do tunelu bocznego. Schody są w kierunku zachodnim. Za tymi schodami znajduje się winda, którą zjedziemy do tunelu bocznego.

Schodząc schodami do tunelów, aby dojść do holu głównego należy skręcić w lewo, natomiast zjeżdżając schodami ruchomymi lub windą skręcamy w prawą stronę.

Tunele i przejście podziemne

W tunelach i przejściu podziemnym są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych.

Tunel główny

Tunelem głównym możemy przejść z jednej na drugą stronę dworca mijając hol i wejścia na perony. Za peronem nr 4 idziemy przejściem podziemnym.

Stojąc w tunelu głównym tyłem do schodów prowadzących na peron 4, przed nami mamy schody ruchome na ten peron, w prawą stronę mamy przejście podziemne prowadzące na tyły dworca. Na końcu tego przejścia po lewej stronie są schody w górę, które prowadzą w okolicę parkingu. Tu też jest trochę trawy gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Na końcu przejścia podziemnego w prawą stronę mamy długą pochylnię w górę, którą wyjdziemy w okolicę Galerii Forum.

Stojąc przy peronie 4 po prawej mamy przejście podziemne a w lewą stronę ścieżką prowadzącą idziemy w kierunku głównego holu dworca. Po drodze mijamy kolejno wejścia na perony 3, 2, 1. Przy każdym peronie jest skrzyżowanie ze ścieżką prawo lewo. Po prawej stronie będą schody ruchome a po lewej schody kamienne prowadzące na dany peron.. Po minięciu wejścia na peron nr 1 trafimy na krótką pochylnię w górę. Za tą pochylnią znajdują się drzwi na fotokomórkę rozsuwające się na boki. Są to drzwi prowadzące na hol dworcowy.

Tunel boczny

W Tunelu bocznym stojąc tyłem do schodów przy peronie nr 4 przed nami jest winda, a po prawej wnęka gdzie się kończy tunel.
Idąc w lewą stronę ścieżką prowadzącą po drodze mijamy kolejno wejścia na perony 3, 2, 1, które rozpoznamy po tym, że są skrzyżowania ze ścieżkami prowadzącymi prawo – lewo. Po lewej stronie będą schody a po prawej windy, którymi dostaniemy się na odpowiedni peron.
Po minięciu wejścia na peron nr 1 trafimy na krótką pochylnię w górę, za którą znajdują się drzwi na fotokomórkę rozsuwające się na boki. Są to drzwi prowadzące na mały hol.

Budynek dworca

Budynek dworca jest na południe od peronów. W budynku dworca są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. W budynku są dwa hole, główny i mały, które są połączone korytarzem. Korytarz ten jest usytuowany równolegle do peronów.

Hol główny

Stojąc na holu dworcowym, tyłem do drzwi prowadzących z tunelu głównego Idziemy prosto ścieżką prowadzącą. Po lewej stronie mamy punkt gastronomiczny. Po kilku metrach trafimy na skrzyżowanie ścieżek. Idąc dalej prosto, po lewej stronie miniemy boczną ścianę saloniku prasowego i dużą przestrzeń z ławkami i dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na plac przed dworcem.
Po drugiej stronie placu przed dworcem jest ulica i przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.
Po prawej stronie placu jest dworzec autobusowy PKS, natomiast po lewej stronie postój taksówek.

Na skrzyżowaniu ścieżek w holu głównym, idziemy w lewą stronę, po drodze po prawej mamy tylną ścianę saloniku prasowego. Na końcu ścieżka skręca w prawo i biegnie do drzwi, które prowadzą na plac przed dworcem. Idąc w kierunku wyjścia, w prawo odchodzi ścieżka do bankomatu a na lewej ścianie są okienka z kasami biletowymi. Kolejka do kas jest wyznaczona taśmami.

Na skrzyżowaniu ścieżek w holu głównym idziemy w prawo, wejdziemy do korytarza gdzie po lewej stronie jest drogeria Rossmann a na prawej ścianie toalety z możliwością skorzystania z natrysku.
Na końcu korytarza dojdziemy do małego holu, na którym w prawą stronę mamy ścieżkę do tunelu bocznego, a w lewo dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na dworzec autobusowy (PKS).

Mały hol
Stojąc na małym holu tyłem do drzwi prowadzących z tunelu bocznego ścieżką prowadzącą idziemy kilka metrów, aż trafimy na ścieżkę odchodzącą w lewą stronę. Idąc prosto dojdziemy do drzwi, którymi wyjdziemy na dworzec autobusowy (PKS).
Jeśli skręcimy w ścieżkę odchodzącą w lewą stronę, pójdziemy korytarzem gdzie po lewej będą toalety, a po prawej drogeria Rossmann. Na końcu korytarza wejdziemy na hol główny dworca. Trafimy tu na skrzyżowanie ścieżek. W lewą stronę ścieżka prowadzi do tunelu głównego, w prawą stronę do wyjścia z budynku na plac przed dworcem, a prosto dojdziemy w okolicę kas biletowych.

Wchodząc na dworzec

Na dworzec mamy kilka możliwości wejść. Z dworca autobusowego, z placu przed dworcem oraz od strony północnej dworca (od galerii Forum).

Od placu przed dworcem

Wchodząc na dworzec wejściem głównym z placu przed dworcem za drzwiami trafiamy na ścieżkę prowadzącą. Jeśli po lewej stronie mamy ścianę to idziemy ścieżką prosto i trafiamy na skrzyżowanie. W lewo jest ścieżka do korytarza z toaletami, w prawo dojście do kas biletowych a prosto do tunelu głównego. Natomiast jeśli wejdziemy na dworzec i trafimy na ścieżkę prowadzącą a po prawej stronie będą kasy biletowe i po lewej duża przestrzeń to aby dojść do skrzyżowania ścieżek musimy iść ścieżką do końca, skręcić w lewo i dojdziemy do skrzyżowania ścieżek. Na wprost będzie korytarz z toaletami, w prawo dojście do tunelu głównego, a w lewo wyjście z dworca.

Z holu głównego do tunelu głównego wychodzimy, przez drzwi, za którymi jest krótka pochylnia w dół.
Idąc dalej będziemy mijali skrzyżowania ścieżek wskazujących schody, którymi dostaniemy się na perony. Kolejno peron 1, 2, 3 i peron 4. Przy wejściu na peron nr 4, ścieżka się kończy. Dalej jest przejście podziemne, prowadzące na północną stronę dworca.
Idąc tunelem głównym, po lewej stronie na perony będą prowadziły schody ruchome a po prawej schody kamienne.

Będąc na holu głównym i chcąc dostać się do windy należy na skrzyżowaniu ścieżek skręcić w lewo, przejść przez korytarz i dojść do małego holu. Na tym holu skręcić w prawo i wejść do tunelu bocznego. W tym tunelu po lewej stronie na każdy peron można wjechać windą.

Od dworca autobusowego (PKS

)
Do budynku dworca wchodzimy przez drzwi. Jesteśmy na małym holu. Idziemy ścieżką prowadzącą na północ. Po drodze w prawo odejdzie ścieżka do korytarza z toaletami i drogerią Rossmann. My idziemy prosto, aż trafimy na drzwi na fotokomórkę. Za drzwiami jest krótka pochylnia w dół. Idąc dalej tunelem bocznym będziemy mijali skrzyżowania ścieżek prowadzących na perony, odpowiednio 1, 2, 3 i 4. Po lewej stronie ścieżki odchodzą do wind, a na prawo do schodów kamiennych w górę, prowadzących na dany peron.

Od strony północnej

Od strony północnej dworca wchodzimy do przejścia podziemnego, którym dojdziemy do tunelu głównego. Do tego przejścia możemy od parkingu zejść schodami, które są w kierunku wschodnim, albo możemy zejść długą, zabudowaną pochylnią idąc od strony Gdalerii Forum.
Pochylnia jest w kierunku zachodnim. Aby dojść do tunelu głównego musimy przejść przejściem podziemnym, które przy peronie nr 4 przechodzi w tunel główny.

Stojąc na końcu przejścia podziemnego i mając przed sobą schody, a za sobą pochylnię, po prawej stronie jest ściana. Skręcamy w lewo i idziemy cały czas prosto. W pewnym momencie tunel lekko skręci w lewo. Po przejściu kolejnych 10 m. dojdziemy do skrzyżowania ścieżek dla osób niewidomych. Jest to wejście na peron nr 4.
Idąc dalej na południe będziemy mijali odpowiednio wejścia na perony 3, 2 i 1. Po minięciu wejścia na peron 1, trafimy na krótką pochylnie w górę, za którą są drzwi do holu dworcowego.

Warto wiedzieć

Uwaga, na peronach, blisko linii bezpieczeństwa są filary podtrzymujące zadaszenie.
Na holu głównym kolejka do kas biletowych jest wyznaczona taśmami.
Osoby korzystające z windy powinny kierować się do tunelu bocznego.
Wychodząc z tunelów na hol dworca są drzwi na fotokomórkę.
Na tyłach dworca w okolicach parkingu jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.
Toalety znajdują się w budynku dworca, w korytarzu łączącym dwa hole.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla: Zbigniewa Szkopińskiego i Artura Forkasiewicza za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 9 kwietnia 2024r. Artur Słowik